TH | EN
TH | EN
spot_imgspot_imgspot_img
หน้าแรกBusinessEgg Digital รุกบริการวิเคราะห์ข้อมูล ชูจุดเด่น AI - คลาวด์ - ทีมผู้เชี่ยวชาญ

Egg Digital รุกบริการวิเคราะห์ข้อมูล ชูจุดเด่น AI – คลาวด์ – ทีมผู้เชี่ยวชาญ

องค์กรต่างมุ่งทรานสฟอร์มสู่ดิจิทัล ซึ่งมีแนวโน้มการใช้จ่ายเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลทั่วโลกสูงถึง 3.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2026 หรืออีก 3 ปีข้างหน้า

ขณะที่เงินลงทุนอุปกรณ์เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของภาคธุรกิจค้าปลีกทั่วโลกมี 388 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การลงทุนด้านการวิเคราะห์บิ๊กดาต้าสูงระดับ 13.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2028 และการเติบโตของบริษัทระดับท้อป 70% มีเอไอเป็นตัวช่วย

จากการที่ธุรกิจต่างขับเคลื่อนด้วยข้อมูล โดยมีบิ๊กดาต้าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ทุกองค์กรประสบความสำเร็จ ดร. ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด กล่าวว่า บริษัทพร้อมตอบโจทย์ให้ลูกค้าองค์กรรับมือกับความท้าทายนี้อย่างเหนือชั้น ด้วยจุดแข็งด้านเทคโนโลยี ทั้งคลาวด์เทคโนโลยีประมวลผลและบริหารจัดการข้อมูลมหาศาล ระบบสมองกลขั้นสูง (Advanced Modeling – AI/ML) ที่ฝังอยู่ในแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งมีความอัจฉริยะ แม่นยำ รวดเร็ว และยืดหยุ่น รองรับข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตามเทรนด์ได้ตลอดเวลา

ขณะเดียวกัน บริษัทยังมีทีมงาน 3D ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ ทั้ง D-Data scientist นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล, D-Data engineer วิศวกรข้อมูล, D-Data analyst  นักวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจน Ommi Channel แพลตฟอร์ม ที่เชื่อมต่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ได้แบบไร้รอยต่อ

ล่าสุด บริษัทยกระดับธุรกิจขยายบริการครบวงจรยิ่งขึ้น ครอบคลุมการให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจค้าปลีก คำปรึกษาด้านการใช้ข้อมูลเชิงลึกผ่านแพลตฟอร์มโซลูชัน บริการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ ไปถึงบริการสื่อโฆษณาเต็มรูปแบบ มีเดีย เอเจนซี และการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดียชั้นนำ โดยเปิดให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และบริการที่ปรึกษาวางแผนการตลาดดิจิทัล ครบ 6 บริการหลัก ตั้งแต่มี.ค. 2565 ประกอบด้วย

บริการให้คำปรึกษากับธุรกิจค้าปลีก (Retail Consulting) ทำหน้าที่เสมือนทีมกลยุทธ์ให้แก่ลูกค้ารีเทล ด้วยการนำบิ๊กดาต้ามาวิเคราะห์และเสนอเป็นแผนธุรกิจ หรือแคมเปญต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้า

บริการให้คำปรึกษาด้านการใช้ข้อมูลเชิงลึกผ่านโซลูชันแพลตฟอร์ม (Insight Solutions) โดยทำงานร่วมกับแบรนด์สินค้าต่าง ๆ นำข้อมูลลูกค้า มาวิเคราะห์และเสนอแผนงานที่ตอบโจทย์ผ่านแพลตฟอร์ม Customized BI Dashboard และ C-SUITE Insight Platform Solutions

บริการสื่อโฆษณาครบวงจร (Media Commercialization) ให้บริการสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยใช้แพลตฟอร์มอัจฉริยะมาวางแผนการใช้สื่อให้ตรงกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับยอดขายของกลุ่มสินค้า

บริการมีเดีย เอเจนซี ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแพลตฟอร์มโซลูชัน เพิ่มศักยภาพธุรกิจของคู่ค้า เข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง วางแผนกลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสมและตรงกลุ่มเป้าหมายลูกค้า

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดียชั้นนำ (SMS & Marketing Automation) ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น LINE, Facebook, Tiktok เชื่อมต่อทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ เป็น Omni Channel ครบวงจร

บริการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ (Data Analytics) โดยยึดหลักการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยี AI/Machine Learning เพื่อการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมและคุ้มทุนและการใช้ข้อมูลเพื่อหาโอกาสสร้างยอดขายเพิ่มขึ้น

อีกทั้งจะเร่งขยายธุรกิจไปสู่ตลาดทั่วประเทศและระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ารีเทลและอีคอมเมิร์ซ ที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือและข้อมูลในการขับเคลื่อนธุรกิจยุคดิจิทัล

ยกระดับมุมมอง 720 องศา

พร้อมกันนี้ ด้วยความเชื่อว่า ดาต้าเป็นหัวใจสำคัญของทุกบริการ การจะเข้าถึงและเข้าใจลูกค้าได้อย่างลึกซึ้งต้องยกระดับมุมมองจาก 360 องศา เป็น 720 องศา โดยนำข้อมูลในองค์กรเทียบเคียงกับข้อมูลภายนอก ทั้งจากสื่อโซเชียล ข้อมูลเชิงไลฟ์สไตล์ และประชากรศาสตร์

ทั้งนี้ บริษัทมีจุดเด่นที่สามารถบูรณาการข้อมูลได้จาก 4 แหล่งมาวิเคราะห์ร่วมกัน ทั้งด้านภูมิศาสตร์ ประชากร จิตวิทยา และพฤติกรรมผู้บริโภค ทำให้เข้าใจความต้องการและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแล้ว และคาดการณ์แนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้น รวมทั้งนำศักยภาพเทคโนโลยี AI/ML มาใช้ในการวางแผนรับมือให้แก่คู่ค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ใกล้เคียงความเป็นมนุษย์ (Human AI)

ลูกค้าหลัก FMCG – รีเทล

ปัจจุบัน ลูกค้าหลักบริษัทเป็นกลุ่มFMCG ประกอบด้วยผู้ผลิต 96 ราย 276 แบรนด์ 154 กลุ่มผลิตภัณฑ์ และกลุ่มรีเทล ห้างค้าปลีก ซึ่งเน้นที่ห้างโลตัสก่อน และอีคอมเมิร์ซ

นอกจากนี้ได้ขยายตลาดไปสู่ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มที่มาเลเซีย ใน 2 บริการแรก และจะขยายให้ครบทั้ง 6 บริการต่อไป

“ปีที่ผ่านมาซึ่งเพิ่งเปิดครบ 6 บริการ ทำรายได้ประมาณ 600-700 ล้านบาท ปีนี้นับถึงปัจจุบันรายได้กว่า 2,000 ล้านบาทแล้ว จากเป้า 1,000 ล้านบาท และปีหน้าน่าจะมีอัตราการเติบโตประมาณ 1 เท่าครึ่ง โดยการใช้บริการของบริษัทจะช่วยลูกค้าลดการลงทุนไม่ต่ำกว่า 30% และไม่มีปัญหาเรื่องคนเทคโนโลยี”

เปิด Shopper Screen 1 มิ.ย.

ส่วนบริการสื่อโฆษณาครบวงจร บริษัทจะเปิดใช้งาน Shopper Screen จอดิจิทัลขนาดใหญ่คมชัดสูง และมองได้ทุกมุม ณ ห้างค้าปลีกโลตัส วันที่ 1 มิ.ย.นี้ โดยเลือกสาขาที่มียอดขายสูง เปิดมานานกว่า 20 ปี เป็นศูนย์กลางชุมชน เป็นประตูออกสู่แต่ละภาค

ธุรกิจส่วนนี้ ต้องการส่วนแบ่งรายได้ประมาณ 20% ของรายได้รวมทั้งบริษัท

‘คน’ ปัญหาท้าทาย

ทั้งนี้ บริษัทเทคโนโลยีมักเผชิญปัญหาขาดแคลนคน หรือหาคนเก่งที่ความสามารถตรงตามความต้องการไม่ได้ ซีอีโอหนุ่ม กล่าวว่า ความท้าทายที่สุดคือ คน ดังนั้น ต้องดึง Young Talent เข้ามา

“ไม่มีปัญหาเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา เพราะทุกวันนี้มีหลักสูตรออนไลน์เปิดสอนอยู่มากมาย คนที่สนใจสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลา และบริษัทยังร่วมมือกับสถาบันการศึกษาให้นักศึกษาเข้าร่วม Internship Program โดยมีเงินเดือนให้ ซึ่งบางคนหลังจบแล้วยังอยู่ทำงานต่อ”

ทีมงานของบริษัทส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ พนักงานทั้งบริษัทมีประมาณ 160 คน

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

อะโดบี รุกโฟกัสตลาดไทย ส่ง Adobe Experience Cloud ชิงตลาด Martech

Adasoft ควบรวมกับ BizServ เสริมแกร่งผู้ประกอบการ และพันธมิตร เตรียมพร้อมสู่ IPO ในปี 68

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ