TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Life Save The Wild Protect The Sea ที่เกาะล้าน

Save The Wild Protect The Sea ที่เกาะล้าน

ตอบโจทย์การมีส่วนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง กับ Save The Wild Protect The Sea โดยกลุ่ม Ride Explorer – Bike Finder พร้อมด้วยหมอล็อต น. สพ. ภัทรพล มณีอ่อน นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชร่วมสร้างสรรค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากต้นน้ำถึงปลายน้ำกับกลุ่มมิตรภาพสร้างสรรค์ Bike Finder จนถึง Ride Explorer อย่างต่อเนื่อง 10 ปี

-ซีพีแรม ร่วมกับ มีเดียอาตส์ มจธ. เดินหน้าชวน นร.- นศ. สร้างพลัง “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste”
-อลอฟท์ เอาใจสายซีฟู้ดบุฟเฟต์ จัดโปรโมชั่นทุกศุกร์-เสาร์

ล่าสุดร่วมกันทำกิจกรรมดี ๆ หลังปลดล็อกกันอีกครั้งพร้อมกับกลุ่มพันธมิตร พัทยา ในการรักษาสิ่งแวดล้อม รักษ์ป่า รักษ์ทะเล ในกิจกรรม ชวน HERO Pattaya Save The Wild Protect The Sea ที่ เกาะล้าน โดยมี เอ สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ – ดีเจกฤษ กฤษกร Sushiro – เต๋า ดราก้อนไฟว์ (อดิศร อรรถกฤษณ์) , ดร. ปริญญา วัฒนนุกูลชัย ซาเล้ง 4.0 แยกขยะแลกรางวัล พร้อมกลุ่มลดพลาสติกไทยแลนด์, นางฟ้านักปั่น ปูนิ่ม ธานัท วชิระอภิญา , แวว อรทัย มูลคำแปง นำทีมเด็ก ๆ Ride Explorer Kids Ranger (ธันวา จันทรปรรณิก – ปลายนวม – กำปั้น ศิษย์ยอดธง – ไทพ์อาร์ – กันเจอร์) พร้อมชวนคนพัทยา ไปร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ กับชุมชน รวมถึงนักท่องเที่ยว ให้มาร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมรักษาทะเลที่เกาะล้าน พัทยา ไปด้วยกัน

โดยรับอาสาสมัครที่สนใจผ่านช่องทางเพจ Sushiro Garden Pattaya โดยจำกัดจำนวนพร้อมรักษาระยะห่างทาง Social Distancing ตามมาตรการที่กำหนดไว้ พร้อมได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทุกภาคส่วน พร้อมด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , เมืองพัทยา ในการร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมกับคนในพื้นที่ร่วมกัน ที่เกาะล้าน พัทยา ในวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

หมอล็อต น. สพ. ภัทรพล มณีอ่อน นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า “หลังวิกฤติโควิด- 19 ธรรมชาติ ส่งสะท้อนถึงการกลับคืนมาให้ในภาพลักษณ์ที่ดี และพร้อมให้นักท่องเที่ยวตระหนักถึงการเชื่อมโยงท่องเที่ยวสุขภาพ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลก เป็นเรื่องที่สำคัญที่โลกต้องขับเคลื่อนไปด้วยกัน

การจัดการขยะติดเชื้อ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในการทิ้งกระดาษทิชชูที่ใช้แล้วจากการเช็ดน้ำมูก น้ำตา น้ำลาย หรือการถ่มน้ำลายในที่สาธารณะ ซึ่งอาจเกิดการกระจายเชื้อในพื้นที่ส่วนรวมอย่างรวดเร็ว ตรงจุดนี้จึงควรให้ความสำคัญในการจัดการขยะรวมถึงขยะติดเชื้อในครั้งนี้

ในปัจจุบันชุมชน แหล่งท่องเที่ยว มีการเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมให้คำแนะนำถึงเรื่องผลกระทบจากโควิด-19 เชื่อมโยงกับชีวิตมนุษยชาติ เชิญชวนให้ทุกๆ คนได้นำขยะกลับไปทิ้งที่บ้าน เชื่อมโยงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรให้ยั่งยืน ให้อยู่รอดไปด้วยกัน เชื่อมั่นทุกคน ๆ ก็เป็น HERO ได้ครับ”

Save The Wild Protect The Sea ที่เกาะล้าน

ในส่วน ดร. ปริญญา วัฒนนุกูลชัย ซาเล้ง 4.0 แยกขยะแลกรางวัล พร้อมกลุ่มลดพลาสติกไทยแลนด์ มาให้คำแนะนำกับเด็ก ๆ และคนในพื้นที่ถึงด้าน Recycle ไปจนถึง Zero Waste การจัดการขยะในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงความร่วมมือในการเก็บขยะบนเกาะล้าน

“หลังจากช่วงโควิด19แล้ว ธรรมชาติ อาจจะฟื้นตัว แต่ขยะยังรอซ้ำเติม หากเราไม่ปรับมุมมองใหม่ เพื่อช่วยแก้ปัญหาขยะ หากเราลดใช้ไม่ได้ เราช่วยกันแยกก็ได้ แล้วช่วยกันคิดหาวิธีการที่เหมาะกับเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาไมโครพลาสติกที่นับวันก็เริ่มคล้ายกับปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่ต้องช่วยกันเร่งแก้ไข” ดร. ปริญญา กล่าว

ด้าน ปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า “ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบหรือ Responsible Tourism โดยได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดกิจกรรม HERO Pattaya : Save The Wild Protect The Sea ครั้งนี้ ททท. ได้ร่วมมือกับ Bike Finder-Ride Explorer พร้อมด้วย Sushiro Garden Pattaya และหน่วยงาน

พันธมิตรจัดกิจกรรมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบ และสร้างกระแสใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว ร่วมกันรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดการสร้างภาระขยะในแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ ททท. โดยยังมีแนวคิดเปิดประสบการณ์การสัมผัสการท่องเที่ยววิถีใหม่ BSET โดยเป็นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในรูปแบบ New Normal โดยนักท่องเที่ยวจะได้ท่องเที่ยวไปพร้อมๆ กับการดูแลสุขอนามัยในเวลาเดียวกัน ได้แก่

B : Booking การวางแผนการเดินทางก่อน-ระหว่าง-หลังเดินทาง การจัดสรรคนร่วมเดินทาง จองทุกสิ่งล่วงหน้าภายใต้เงื่อนไขการจำกัดจำนวน และการบริหารพื้นที่แบบเว้นระยะห่าง
E : Environment Enthusiast การอนุรักษ์และรักษาธรรมชาติที่ฟื้นตัวดีขึ้น นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
S : Safety ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะให้ความสำคัญกับความสะอาด ปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี
T : Technology เทคโนโลยีซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการท่องเที่ยวที่ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่าสำหรับนักท่องเที่ยวและทำให้บริการมีศักยภาพที่ดี

โดยคาดว่าการกิจกรรมในครั้งนี้จะสามารถสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยว ประชาชน ชุมชน เข้าใจและตระหนักถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อม และเกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น ทุกภาคส่วนจึงมีส่วนสำคัญในการสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน

นอกจากทุกภาคส่วน ร่วมด้วยช่วยกันแล้ว ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก 2 นางฟ้านักปั่น มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ด้วย

นางฟ้านักปั่น ปูนิ่ม ธานัท ในฐานะนักท่องเที่ยวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกิจกรรม HERO Pattaya ร่วม Save The Wild Protect The Sea ครั้งนี้ว่า? “ปูนิ่มรู้สึกยินดีและดีใจมากๆ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืนแบบนี้ค่ะ เพราะปกติเป็นคนที่ชอบเที่ยวทะเลและดำน้ำอยู่แล้ว และปัญหาขยะเป็นปัญหาอันดับต้นๆของสิ่งแวดล้อมเลย ดังนั้นเราจึงอยากจะรณรงค์ให้ทุกครั้งที่มาเที่ยว เรามาช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกันดีกว่าค่ะ สำหรับใครที่รักทะเล ลองมาท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์ที่สามารถใช้เวลาพักผ่อนไปพร้อม ๆ กับเป็นจิตอาสาดูแลท้องทะเลไปด้วย นอกจากจะได้ความสุขแล้วยังได้ความรู้สึกอิ่มเอมกับการได้ทำหน้าที่รักษาสภาพแวดล้อมทางทะเลให้สะอาดสวยงามอีกด้วยนะคะ”

และในส่วนของ แวว อรทัย มูลคำแปง นางฟ้านักปั่น กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ “สำหรับในกิจกรรม HERO Pattaya Save The Wild Protect The Sea ที่เกาะล้าน พัทยา ถือเป็นกิจกกรมที่ดีมากๆ ค่ะ ที่ผ่านมาแววเคยมาร่วมอาสาทำโป่งให้สัตว์ป่า ที่แก่งกระจาน มาก่อน รู้สึกดีมาก ๆ ค่ะ ได้เรียนรู้ธรรมชาติและเข้าใจถึงระบบนิเวศของป่าตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ จากพี่หมอล็อตซึ่งเป็นประโยชน์มาก ๆ ครั้งนี้ที่เกาะล้าน พัทยาพี่ปูนิ่มชวนเลยรีบโอเคมาอาสาฯ ครั้งนี้ด้วย โดยรับหน้าที่ดูแลทีมเด็ก ๆ Ride Explorer Kids Ranger อยู่ในกลุ่ม R = Recycle ที่จะ Focus เรื่องการจัดการขยะและการเรียนรู้เรื่องการแยกขยะ นอกจากพี่หมอล็อตจะมาสอนเด็ก ๆ เรื่องสิ่งแวดล้อมแล้ว เด็กๆ จะได้เรียนรู้นวัตกรรมการจัดการขยะกับ ดร. บู๊ ซาเล้ง 4.0 อีกด้วย อย่างไรขอเชิญชวนให้ทุกท่านหันมาใส่ใจสิ่งแวดที่อยู่รอบ ๆ ตัว ร่วมรักษาธรรมชาติดูแลไปพร้อมกัน สร้างความยั่งยืน ที่สำคัญเริ่มต้นจากตัวเราก่อนค่ะ ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ ขอบคุณทุกภาคส่วนมาก ๆ รวมถึงชุมชนเกาะล้านด้วยค่ะ”

รวมถึงผู้ร่วมจัดกิจกรรม ดีเจกฤษกร ภูมิรัตน์ เจ้าของ Sushiro Garden Pattaya และ Sushiro 15 สาขา ทั่วประเทศ กล่าวถึง การร่วมมือกันเพื่อก้าวผ่านวิฤติโควิด- 19 และร่วมต่อยอดกิจกรรมให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนในการรักษาสิ่งแวดล้อม ในครั้งนี้ว่า “สำหรับ Sushiro Garden Pattaya เชื่อมั่นในศักยภาพการท่องเที่ยวพัทยา หลังโควิด ที่ได้ทะเลสวย หาดทราย สะอาด มารอต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศไทยและเปิดรับต่างชาติในอนาคต และที่สำคัญการดูแลรักษาธรรมชาติ การจัดการขยะ การที่เราจะปกป้องธรรมชาติไปด้วยกันจึงสำคัญ ดังนั้นทุกๆ การจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเริ่มต้นจากตัวเรา ที่บ้าน ร้านค้า ร้านอาหาร รวมถึงทุกๆ ที่ที่เราเดินทางท่องเที่ยว ถ้าเราไม่ช่วยกันรักษาทะเล อีกหน่อยเราจะไม่มีทรัพยากรทางทะเล มีปลา มีสัตว์น้ำปลอดภัย ให้เราได้บริโภค ดังนั้น ทุกๆ ฝ่ายควรช่วยกันตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ และแน่นอนครับ Sushiro Garden Pattaya และจะเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีที่สุด เชื่อมโยงกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับคนพัทยาและทุกๆ คนครับ”

เอ สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ ดารา นักแสดงอีกท่านที่ทำธุรกิจที่พัทยา ที่ให้ความสำคัญในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างเต็มที่ และพร้อมเชื่อมโยงพันธมิตร นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ คนพัทยาที่สนใจ “ครั้งนี้ในกิจกรรมที่ Sushiro Garden Pattaya ได้จับมือกับพันธมิตร เมืองพัทยา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เชื่อมโยง HERO Pattaya ที่เราเชื่อมั่นคนทุก ๆ คนก็คือ HERO ออกมาร่วมด้วยช่วยกัน หลังวิกฤติโควิด-19 โดยผู้ประกอบการ ร้านค้า คนในพัทยาร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ให้สิ่งแวดล้อมในพัทยายั่งยืน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ร่วมมือกันหลาย ๆ ภาคส่วนที่มารณรงค์เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ด้วย

โดยบทบาทสำคัญในการร่วมมืออย่าง “ชุมชนเกาะล้าน” สรศักดิ์ ทองบงเพชร เลขาฯ ชุมชนเกาะล้าน กล่าวถึง การสร้างโอกาสกับการเชื่อมโยงงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเกาะล้านครั้งนี้ว่า “ชุมชนเกาะล้าน เป็นชุมชน ให้ความสำคัญถึงการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวยั่งยืน ร่วมกันกับเมืองพัทยา และทุกภาคส่วน รวมถึงนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการที่อยู่ที่เกาะล้านอย่างไร ร่วมด้วยช่วยกันในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้ดีที่สุด ในช่วงล็อกดาวน์โควิด- 19 หากมองเป็นโอกาสทะเลเกาะล้านกลับคืนความสมบูรณ์มากขึ้น ทำให้ชุมชนเกาะล้านได้ธรรมชาติที่สวยงาม ทะเลสวย น้ำใส คนไทยได้มีโอกาสได้ท่องเที่ยวทะเลเกาะล้านแบบใกล้ชิดธรรมชาติได้มากกว่าที่ผ่านมา ในชุมชมจึงเล็งเห็นความสำคัญตระหนักถึงความร่วมมือร่วมใจในการใส่ใจรวมถึงพร้อมตั้งรับเมื่อนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศกลับมาคึกคักดังเดิม หากเรามีการวางระบบที่ดีเหมือนในช่วงวิกฤติโควิด-19 มีการคัดกรองเรื่องมาตรการความปลอดภัย มุ่งเน้นการท่องเที่ยวสุขภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และนักท่องเที่ยวไม่นำขยะหรือพลาสติกที่ไม่ย่อยสลายมาทิ้งที่เกาะล้าน เชื่อมั่นว่าทะเลเกาะล้าน หรือพื้นที่ทุก ๆ ที่ก็จะสะอาด ปลอดภัย แน่นอนครับ ผมในฐานะตัวแทนชุมชนเกาะล้าน ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่มาร่วมกันสร้างสรรค์ธรรมชาติที่เกาะล้านคงอยู่ยั่งยืน ให้กับลูกหลานต่อ ๆ ไปครับ”

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

-New Normal ไม่จำเป็นต้องดิจิทัลเสมอไป
-ดีแทค เผย “เบอร์มงคล” ดันยอดเปิดเบอร์ใหม่โต 3 เท่า
-Digital Transformation “คน” สำคัญไม่แพ้ “เทคโนโลยี”
-อาถรรพ์ WEH สายลมร้อน ๆ ในอุ้งมือ ณพ ณรงค์เดช

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

AGS ร่วมกับ DIPT ติดปีกสินค้าไทย ขายออนไลน์ข้ามพรมแดนกับ Amazon

อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เสริมศักยภาพภาคธุรกิจให้ได้รับประโยชน์จากขายสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ

สปสช. จับมือกรุงเทพมหานคร ใช้เทคโนโลยีจัดสรรสถานพยาบาลให้ผู้มีสิทธิบัตร

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จัดสรรสถานพยาบาลประจำแก่ผู้มีสิทธิบัตรทองที่ยังไม่มีสถานพยาบาลประจำ 1.9 แสนคน

มาม่า โอเค เปิดตัว 2 รสชาติใหม่ ใช้ CHAT GPT ช่วยคิดไอเดียโฆษณา หวังเจาะกลุ่ม Gen Z

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เปิดตัวมาม่า โอเค 2 รสชาติใหม่ รสหม่าล่าเนื้อ และ เห็ดทรัฟเฟิล นำ CHAT GPT ต่อยอดไอเดียจัดทำเป็นภาพยนตร์โฆษณา

โตชิบ้า ยืนยัน ข่าวขายกิจการในต่างประเทศ ไม่กระทบกับการดำเนินธุรกิจในไทย

บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ ส่งจดหมายชี้แจง กรณีที่มีข่าวจากสำนักข่าวต่าง ๆ ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก เกี่ยวกับ “บริษัท โตชิบา คอร์ปอเรชัน จำกัด ปิดดีล ขายกิจการมูลค่า 2 ล้านล้านเยน

SCB 10X เปิดเวที Hackathon เฟ้นหาทีมนักพัฒนา ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยบล็อกเชน

เอสซีบี เท็นเอกซ์ (SCB 10X) เปิดเวที “BANGKOK BLOCKATHON 2023” ภายใต้แนวคิด “Blockchain for the Next Billion Users”

GRAMMY x RS ตั้งบริษัทร่วมทุน เตรียมจัด 3 คอนเสิร์ตใหญ่ ก.ค.- ต.ค. นี้ เมืองทองธานี

GMM MUSIC และ RS MUSIC ประกาศจัดตั้ง กิจการร่วมค้าอะครอสเดอะยูนิเวิร์ส (Across The Universe Joint Venture) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมจัดซีรีส์คอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์

AWS เชื่อมั่นตลาดคลาวด์พุ่งไม่หยุด เล็งเติบโตต่อเนื่อง ล่าสุดส่ง ‘Lift’ ลุย SMB

อัตราการเติบโตของคลาวด์ในประเทศไทย ปี 2023 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่า 30% AWS เชื่อมั่นแผนรับมือที่ดำเนินการมาต่อเนื่อง ทั้งเพิ่มคู่ค้า จัดทีมดูแลลูกค้าเฉพาะกลุ่ม

Blendata เปิดบริการ Analytics as a Service ในรูปแบบ Pay Per Use

เบลนเดต้า (Blendata) เปิดตัวบริการใหม่ Analytics as a Service บริการวิเคราะห์ข้อมูลครบวงจร รองรับทุกความต้องการด้าน Data Analytics ในรูปแบบการคิดค่าบริการตามการใช้งานจริง

เซ็นทรัลพัฒนา ผนึก WeChat Pay จัดแคมเปญใหญ่ ต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผนึก WeChat Pay ผู้ให้บริการ E-Wallet รายใหญ่จากประเทศจีน มอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สะดวก รวดเร็ว

ดีป้า จับมือพันธมิตร เปิดตัว Tech Thailand แพลตฟอร์มชุมชนคนสายเทค

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับ บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด และ บริษัท มิสเตอร์ฟ็อกซ์ จำกัด ร่วมเปิดตัว Tech Thailand

MUST READ

อนาคตการใช้ Generative AI ในภาคองค์กร

แม้ ChatGPT จะมีความสามารถที่น่าสนใจแต่ก็เรียกได้ว่ายังอยู่ในขั้นเริ่มต้น ซึ่งการใช้งาน Generative AI ในภาคองค์กรนั้นไปไกลและซับซ้อนกว่ามาก

CP LAND แต่งตั้ง กีรติ ศตะสุข นั่งเก้าอี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND ประกาศแต่งตั้ง กีรติ ศตะสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ (CSO) ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

บัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด ส่งแคมเปญ “FIRSTER TOGETHER” เอาใจนักช้อปรุ่นใหม่

ธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือ “FIRSTER” (เฟิร์สเตอร์) มัลติแพลตฟอร์มแห่งการช้อปปิ้งสินค้าบิวตี้และไลฟ์สไตล์ ส่งแคมเปญ “FIRSTER TOGETHER” เอาใจนักช้อปรุ่นใหม่

AWS เชื่อมั่นตลาดคลาวด์พุ่งไม่หยุด เล็งเติบโตต่อเนื่อง ล่าสุดส่ง ‘Lift’ ลุย SMB

อัตราการเติบโตของคลาวด์ในประเทศไทย ปี 2023 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่า 30% AWS เชื่อมั่นแผนรับมือที่ดำเนินการมาต่อเนื่อง ทั้งเพิ่มคู่ค้า จัดทีมดูแลลูกค้าเฉพาะกลุ่ม

แมกโนเลีย ไอศกรีม ดึง “เปเปอร์ เพลนส์” เป็นพรีเซนเตอร์ ส่งต่อความสุขสู่กลุ่มเด็ก

จากกระแสเพลง “ทรงอย่างแบด ฟีเวอร์” ของวงเปเปอร์ เพลนส์ ที่ดังในกลุ่มเด็กไปทั่วประเทศ ล่าสุด บริษัท F&N ดึง "ฮาย และ เซน" มาเป็นพรีเซนเตอร์
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น