TH | EN
TH | EN
spot_imgspot_imgspot_img
หน้าแรกLifeSave The Wild Protect The Sea ที่เกาะล้าน

Save The Wild Protect The Sea ที่เกาะล้าน

ตอบโจทย์การมีส่วนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง กับ Save The Wild Protect The Sea โดยกลุ่ม Ride Explorer – Bike Finder พร้อมด้วยหมอล็อต น. สพ. ภัทรพล มณีอ่อน นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชร่วมสร้างสรรค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากต้นน้ำถึงปลายน้ำกับกลุ่มมิตรภาพสร้างสรรค์ Bike Finder จนถึง Ride Explorer อย่างต่อเนื่อง 10 ปี

-ซีพีแรม ร่วมกับ มีเดียอาตส์ มจธ. เดินหน้าชวน นร.- นศ. สร้างพลัง “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste”
-อลอฟท์ เอาใจสายซีฟู้ดบุฟเฟต์ จัดโปรโมชั่นทุกศุกร์-เสาร์

ล่าสุดร่วมกันทำกิจกรรมดี ๆ หลังปลดล็อกกันอีกครั้งพร้อมกับกลุ่มพันธมิตร พัทยา ในการรักษาสิ่งแวดล้อม รักษ์ป่า รักษ์ทะเล ในกิจกรรม ชวน HERO Pattaya Save The Wild Protect The Sea ที่ เกาะล้าน โดยมี เอ สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ – ดีเจกฤษ กฤษกร Sushiro – เต๋า ดราก้อนไฟว์ (อดิศร อรรถกฤษณ์) , ดร. ปริญญา วัฒนนุกูลชัย ซาเล้ง 4.0 แยกขยะแลกรางวัล พร้อมกลุ่มลดพลาสติกไทยแลนด์, นางฟ้านักปั่น ปูนิ่ม ธานัท วชิระอภิญา , แวว อรทัย มูลคำแปง นำทีมเด็ก ๆ Ride Explorer Kids Ranger (ธันวา จันทรปรรณิก – ปลายนวม – กำปั้น ศิษย์ยอดธง – ไทพ์อาร์ – กันเจอร์) พร้อมชวนคนพัทยา ไปร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ กับชุมชน รวมถึงนักท่องเที่ยว ให้มาร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมรักษาทะเลที่เกาะล้าน พัทยา ไปด้วยกัน

โดยรับอาสาสมัครที่สนใจผ่านช่องทางเพจ Sushiro Garden Pattaya โดยจำกัดจำนวนพร้อมรักษาระยะห่างทาง Social Distancing ตามมาตรการที่กำหนดไว้ พร้อมได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทุกภาคส่วน พร้อมด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , เมืองพัทยา ในการร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมกับคนในพื้นที่ร่วมกัน ที่เกาะล้าน พัทยา ในวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

หมอล็อต น. สพ. ภัทรพล มณีอ่อน นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า “หลังวิกฤติโควิด- 19 ธรรมชาติ ส่งสะท้อนถึงการกลับคืนมาให้ในภาพลักษณ์ที่ดี และพร้อมให้นักท่องเที่ยวตระหนักถึงการเชื่อมโยงท่องเที่ยวสุขภาพ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลก เป็นเรื่องที่สำคัญที่โลกต้องขับเคลื่อนไปด้วยกัน

การจัดการขยะติดเชื้อ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในการทิ้งกระดาษทิชชูที่ใช้แล้วจากการเช็ดน้ำมูก น้ำตา น้ำลาย หรือการถ่มน้ำลายในที่สาธารณะ ซึ่งอาจเกิดการกระจายเชื้อในพื้นที่ส่วนรวมอย่างรวดเร็ว ตรงจุดนี้จึงควรให้ความสำคัญในการจัดการขยะรวมถึงขยะติดเชื้อในครั้งนี้

ในปัจจุบันชุมชน แหล่งท่องเที่ยว มีการเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมให้คำแนะนำถึงเรื่องผลกระทบจากโควิด-19 เชื่อมโยงกับชีวิตมนุษยชาติ เชิญชวนให้ทุกๆ คนได้นำขยะกลับไปทิ้งที่บ้าน เชื่อมโยงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรให้ยั่งยืน ให้อยู่รอดไปด้วยกัน เชื่อมั่นทุกคน ๆ ก็เป็น HERO ได้ครับ”

Save The Wild Protect The Sea ที่เกาะล้าน

ในส่วน ดร. ปริญญา วัฒนนุกูลชัย ซาเล้ง 4.0 แยกขยะแลกรางวัล พร้อมกลุ่มลดพลาสติกไทยแลนด์ มาให้คำแนะนำกับเด็ก ๆ และคนในพื้นที่ถึงด้าน Recycle ไปจนถึง Zero Waste การจัดการขยะในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงความร่วมมือในการเก็บขยะบนเกาะล้าน

“หลังจากช่วงโควิด19แล้ว ธรรมชาติ อาจจะฟื้นตัว แต่ขยะยังรอซ้ำเติม หากเราไม่ปรับมุมมองใหม่ เพื่อช่วยแก้ปัญหาขยะ หากเราลดใช้ไม่ได้ เราช่วยกันแยกก็ได้ แล้วช่วยกันคิดหาวิธีการที่เหมาะกับเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาไมโครพลาสติกที่นับวันก็เริ่มคล้ายกับปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่ต้องช่วยกันเร่งแก้ไข” ดร. ปริญญา กล่าว

ด้าน ปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า “ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบหรือ Responsible Tourism โดยได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดกิจกรรม HERO Pattaya : Save The Wild Protect The Sea ครั้งนี้ ททท. ได้ร่วมมือกับ Bike Finder-Ride Explorer พร้อมด้วย Sushiro Garden Pattaya และหน่วยงาน

พันธมิตรจัดกิจกรรมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบ และสร้างกระแสใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว ร่วมกันรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดการสร้างภาระขยะในแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ ททท. โดยยังมีแนวคิดเปิดประสบการณ์การสัมผัสการท่องเที่ยววิถีใหม่ BSET โดยเป็นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในรูปแบบ New Normal โดยนักท่องเที่ยวจะได้ท่องเที่ยวไปพร้อมๆ กับการดูแลสุขอนามัยในเวลาเดียวกัน ได้แก่

B : Booking การวางแผนการเดินทางก่อน-ระหว่าง-หลังเดินทาง การจัดสรรคนร่วมเดินทาง จองทุกสิ่งล่วงหน้าภายใต้เงื่อนไขการจำกัดจำนวน และการบริหารพื้นที่แบบเว้นระยะห่าง
E : Environment Enthusiast การอนุรักษ์และรักษาธรรมชาติที่ฟื้นตัวดีขึ้น นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
S : Safety ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะให้ความสำคัญกับความสะอาด ปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี
T : Technology เทคโนโลยีซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการท่องเที่ยวที่ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่าสำหรับนักท่องเที่ยวและทำให้บริการมีศักยภาพที่ดี

โดยคาดว่าการกิจกรรมในครั้งนี้จะสามารถสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยว ประชาชน ชุมชน เข้าใจและตระหนักถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อม และเกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น ทุกภาคส่วนจึงมีส่วนสำคัญในการสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน

นอกจากทุกภาคส่วน ร่วมด้วยช่วยกันแล้ว ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก 2 นางฟ้านักปั่น มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ด้วย

นางฟ้านักปั่น ปูนิ่ม ธานัท ในฐานะนักท่องเที่ยวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกิจกรรม HERO Pattaya ร่วม Save The Wild Protect The Sea ครั้งนี้ว่า? “ปูนิ่มรู้สึกยินดีและดีใจมากๆ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืนแบบนี้ค่ะ เพราะปกติเป็นคนที่ชอบเที่ยวทะเลและดำน้ำอยู่แล้ว และปัญหาขยะเป็นปัญหาอันดับต้นๆของสิ่งแวดล้อมเลย ดังนั้นเราจึงอยากจะรณรงค์ให้ทุกครั้งที่มาเที่ยว เรามาช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกันดีกว่าค่ะ สำหรับใครที่รักทะเล ลองมาท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์ที่สามารถใช้เวลาพักผ่อนไปพร้อม ๆ กับเป็นจิตอาสาดูแลท้องทะเลไปด้วย นอกจากจะได้ความสุขแล้วยังได้ความรู้สึกอิ่มเอมกับการได้ทำหน้าที่รักษาสภาพแวดล้อมทางทะเลให้สะอาดสวยงามอีกด้วยนะคะ”

และในส่วนของ แวว อรทัย มูลคำแปง นางฟ้านักปั่น กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ “สำหรับในกิจกรรม HERO Pattaya Save The Wild Protect The Sea ที่เกาะล้าน พัทยา ถือเป็นกิจกกรมที่ดีมากๆ ค่ะ ที่ผ่านมาแววเคยมาร่วมอาสาทำโป่งให้สัตว์ป่า ที่แก่งกระจาน มาก่อน รู้สึกดีมาก ๆ ค่ะ ได้เรียนรู้ธรรมชาติและเข้าใจถึงระบบนิเวศของป่าตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ จากพี่หมอล็อตซึ่งเป็นประโยชน์มาก ๆ ครั้งนี้ที่เกาะล้าน พัทยาพี่ปูนิ่มชวนเลยรีบโอเคมาอาสาฯ ครั้งนี้ด้วย โดยรับหน้าที่ดูแลทีมเด็ก ๆ Ride Explorer Kids Ranger อยู่ในกลุ่ม R = Recycle ที่จะ Focus เรื่องการจัดการขยะและการเรียนรู้เรื่องการแยกขยะ นอกจากพี่หมอล็อตจะมาสอนเด็ก ๆ เรื่องสิ่งแวดล้อมแล้ว เด็กๆ จะได้เรียนรู้นวัตกรรมการจัดการขยะกับ ดร. บู๊ ซาเล้ง 4.0 อีกด้วย อย่างไรขอเชิญชวนให้ทุกท่านหันมาใส่ใจสิ่งแวดที่อยู่รอบ ๆ ตัว ร่วมรักษาธรรมชาติดูแลไปพร้อมกัน สร้างความยั่งยืน ที่สำคัญเริ่มต้นจากตัวเราก่อนค่ะ ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ ขอบคุณทุกภาคส่วนมาก ๆ รวมถึงชุมชนเกาะล้านด้วยค่ะ”

รวมถึงผู้ร่วมจัดกิจกรรม ดีเจกฤษกร ภูมิรัตน์ เจ้าของ Sushiro Garden Pattaya และ Sushiro 15 สาขา ทั่วประเทศ กล่าวถึง การร่วมมือกันเพื่อก้าวผ่านวิฤติโควิด- 19 และร่วมต่อยอดกิจกรรมให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนในการรักษาสิ่งแวดล้อม ในครั้งนี้ว่า “สำหรับ Sushiro Garden Pattaya เชื่อมั่นในศักยภาพการท่องเที่ยวพัทยา หลังโควิด ที่ได้ทะเลสวย หาดทราย สะอาด มารอต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศไทยและเปิดรับต่างชาติในอนาคต และที่สำคัญการดูแลรักษาธรรมชาติ การจัดการขยะ การที่เราจะปกป้องธรรมชาติไปด้วยกันจึงสำคัญ ดังนั้นทุกๆ การจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเริ่มต้นจากตัวเรา ที่บ้าน ร้านค้า ร้านอาหาร รวมถึงทุกๆ ที่ที่เราเดินทางท่องเที่ยว ถ้าเราไม่ช่วยกันรักษาทะเล อีกหน่อยเราจะไม่มีทรัพยากรทางทะเล มีปลา มีสัตว์น้ำปลอดภัย ให้เราได้บริโภค ดังนั้น ทุกๆ ฝ่ายควรช่วยกันตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ และแน่นอนครับ Sushiro Garden Pattaya และจะเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีที่สุด เชื่อมโยงกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับคนพัทยาและทุกๆ คนครับ”

เอ สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ ดารา นักแสดงอีกท่านที่ทำธุรกิจที่พัทยา ที่ให้ความสำคัญในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างเต็มที่ และพร้อมเชื่อมโยงพันธมิตร นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ คนพัทยาที่สนใจ “ครั้งนี้ในกิจกรรมที่ Sushiro Garden Pattaya ได้จับมือกับพันธมิตร เมืองพัทยา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เชื่อมโยง HERO Pattaya ที่เราเชื่อมั่นคนทุก ๆ คนก็คือ HERO ออกมาร่วมด้วยช่วยกัน หลังวิกฤติโควิด-19 โดยผู้ประกอบการ ร้านค้า คนในพัทยาร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ให้สิ่งแวดล้อมในพัทยายั่งยืน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ร่วมมือกันหลาย ๆ ภาคส่วนที่มารณรงค์เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ด้วย

โดยบทบาทสำคัญในการร่วมมืออย่าง “ชุมชนเกาะล้าน” สรศักดิ์ ทองบงเพชร เลขาฯ ชุมชนเกาะล้าน กล่าวถึง การสร้างโอกาสกับการเชื่อมโยงงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเกาะล้านครั้งนี้ว่า “ชุมชนเกาะล้าน เป็นชุมชน ให้ความสำคัญถึงการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวยั่งยืน ร่วมกันกับเมืองพัทยา และทุกภาคส่วน รวมถึงนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการที่อยู่ที่เกาะล้านอย่างไร ร่วมด้วยช่วยกันในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้ดีที่สุด ในช่วงล็อกดาวน์โควิด- 19 หากมองเป็นโอกาสทะเลเกาะล้านกลับคืนความสมบูรณ์มากขึ้น ทำให้ชุมชนเกาะล้านได้ธรรมชาติที่สวยงาม ทะเลสวย น้ำใส คนไทยได้มีโอกาสได้ท่องเที่ยวทะเลเกาะล้านแบบใกล้ชิดธรรมชาติได้มากกว่าที่ผ่านมา ในชุมชมจึงเล็งเห็นความสำคัญตระหนักถึงความร่วมมือร่วมใจในการใส่ใจรวมถึงพร้อมตั้งรับเมื่อนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศกลับมาคึกคักดังเดิม หากเรามีการวางระบบที่ดีเหมือนในช่วงวิกฤติโควิด-19 มีการคัดกรองเรื่องมาตรการความปลอดภัย มุ่งเน้นการท่องเที่ยวสุขภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และนักท่องเที่ยวไม่นำขยะหรือพลาสติกที่ไม่ย่อยสลายมาทิ้งที่เกาะล้าน เชื่อมั่นว่าทะเลเกาะล้าน หรือพื้นที่ทุก ๆ ที่ก็จะสะอาด ปลอดภัย แน่นอนครับ ผมในฐานะตัวแทนชุมชนเกาะล้าน ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่มาร่วมกันสร้างสรรค์ธรรมชาติที่เกาะล้านคงอยู่ยั่งยืน ให้กับลูกหลานต่อ ๆ ไปครับ”

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

-New Normal ไม่จำเป็นต้องดิจิทัลเสมอไป
-ดีแทค เผย “เบอร์มงคล” ดันยอดเปิดเบอร์ใหม่โต 3 เท่า
-Digital Transformation “คน” สำคัญไม่แพ้ “เทคโนโลยี”
-อาถรรพ์ WEH สายลมร้อน ๆ ในอุ้งมือ ณพ ณรงค์เดช

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ