TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Columnist "เมืองเพชร" ไม่ได้มีดีแค่ขนมหวาน

“เมืองเพชร” ไม่ได้มีดีแค่ขนมหวาน

จังหวัดเพชรบุรี หรือเมืองเพชร เดิมเรียกเมืองพริบพรี จากหลักฐานในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีชื่อเรียกว่า ศรีชัยวัชรปุระ เป็นเมืองเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยโบราณและเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของไทยในกลุ่มหัวเมืองฝ่ายตะวันตกมายาวนาน 

หลายคนชื่นชอบเมืองเพชรในฐานะที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีครบ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ป่า เขา อุทยานแห่งชาติ ทะเล ที่เที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัด วัง แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ โบราณสถาน ที่สำคัญขุมทรัพย์ล้ำค่าอีกอย่าง คือ แหล่งอาหารเลิศรส จากวัตถุดิบอันดีเยี่ยม บวกกับ ฝีมือในการปรุงอาหารอันประณีตของคนเมืองเพชรที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เกิดเป็นเมนูคาว-หวาน แบบมีเอกลักษณ์อิ่มเพลินเจริญใจทั้ง 6 อำเภอและ 1 กิ่งอำเภอ ชนิดที่ไม่สามารถหาทานได้จากที่ไหน ทั้งแกงคั่วหัวตาล ขนมจีนทอดมัน ข้าวแช่ ก๋วยเตี๋ยวน้ำแดง ขนมโตนดสุก ขนมหม้อแกง ขนมตาลโตนด และอาหารพื้นถิ่นต้นตำรับเมืองเพชรที่สะท้อนรากวัฒนธรรมของเมืองเพชร อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ เมืองเพชรยังเป็นแหล่งวัตถุดิบท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ ซึ่งจะมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนเมืองเพชรให้เป็น “เมือง 3 รส” เค็ม หวาน เปรี้ยว เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตเกลือใหญ่ที่สุดของประเทศ มีคุณภาพ เป็นแหล่งปลูกและผลิตน้ำตาลจากตาลโตนด และแหล่งปลูกมะนาวแป้นรสชาติที่ดีสุด เปลือกผลบาง ผลนิ่ม คั้นน้ำง่ายให้น้ำเยอะ รสชาติของน้ำยังเปรี้ยวจัดและมีกลิ่นหอม

“ระบบราง” เส้นทางสร้างเศรษฐกิจใหม่ของสปป.ลาว

บทเรียนประกันโควิด … ความเสี่ยงที่เกินคาดของบริษัทประกันภัย

ดังนั้นปีนี้ (พ.ศ.2564) องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศให้ เมืองเพชรบุรี ประเทศไทย เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ประจำปี 2564 หรือ (City of Gastronomy)  UNESCO Creative Cities Network – UCCN พร้อม ๆ กับ 49 เมืองจากทั่วโลก 

โครงการเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก เป็นโครงการที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2547  ด้วยแนวคิดเรื่อง “เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (The Creative Cities Network) มีทั้งหมด 7 สาขา ประกอบด้วย ด้านวรรณคดี (Literature) ด้านการออกแบบ (Design) ภาพยนตร์ (Filmด้าน ดนตรี (Music) ด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน (Craft and Folk Arts) ด้านมีเดีย อาร์ต (Media arts) และด้านอาหาร (Gastronomy) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนเมือง การยอมรับการเป็นส่วนหนึ่ง ในสังคมและความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในแต่ละท้องถิ่น/ชุมชน ระหว่างประเทศสมาชิกหรือระหว่างเมืองเครือข่ายด้วยกัน

เมืองเพชรบุรีนับเป็นเมืองที่ 5 ของประเทศไทยที่ได้รับการประกาศจากยูเนสโก้ ให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ก่อนหน้านี้มี 4 เมือง ได้แก่ เมืองภูเก็ต (ปีพ.ศ.2558) เมืองเชียงใหม่ (ปี พ.ศ.2560) เมืองสุโขทัย และกรุงเทพมหานคร (ปี พ.ศ.2562) 

ในวันที่ 10-12  ธันวาคม 2564 จะมีการจัดงาน Phetchaburi City of Gastronomy (CHA-AM Food Festival) เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมด้านอาหาร จากการออกร้านอาหาร ฝีมือระดับเชฟ มารังสรรค์อาหาร ความอร่อยแห่งต้นตำรับ หลากหลายให้สมชื่อเมืองแห่งอาหาร ของ UNESCO Phetchaburi City of Gastronomy มาลิ้มชิมรส ทั้งอาหารเมนูเด็ด อาหารพื้นถิ่นต้นตำรับเมืองเพชรด้วย 

นอกจากนี้ การประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญครั้งที่ 44 ประจำปี 2564 ของยูเนสโก ที่มีจีนเป็นเจ้าภาพได้พิจารณาให้ “กลุ่มป่าแก่งกระจาน” ของไทยได้รับการบรรจุเข้าเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ภายใต้เกณฑ์ข้อที่ 10 ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในถิ่นกำเนิด รวมไปถึงการเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ ที่มีคุณค่าโดดเด่นเชิงวิทยาศาสตร์ หรือ เชิงอนุรักษ์ระดับโลก

กลุ่มป่าแก่งกระจาน มีพื้นที่ถึง 4,089 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 4 แห่ง คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ในหลายจังหวัดทั้ง ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยนำเสนอ กลุ่มป่าแก่งกระจาน เข้ารับการพิจารณา เป็น มรดกโลกทางธรรมชาติ ถึง 3 ครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2562 

กลุ่มป่าแก่งกระจาน ถือเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่ 6 ของไทย และเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งที่ 3 ของประเทศ นับตั้งแต่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ในปี พ.ศ.2534 และกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ในปี พ.ศ.2548

แหล่งมรดกโลกก่อนหน้านี้ ประกอบด้วย 

  1. นครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา Historic City of Ayutthaya ขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี ค.ศ.1991 หรือ พ.ศ.2534
  2. เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร Historic Town of Sukhothai and Associated Historic Towns ขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี ค.ศ.1991 หรือ พ.ศ.2534
  3. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง Thungyai-Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuaries ขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี ค.ศ.1991 หรือ พ.ศ.2534
  4. แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง Ban Chiang Archaeological Site  ขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี ค.ศ.1992 หรือ พ.ศ.2535
  5. กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex ขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี ค.ศ.2005 หรือ พ.ศ.2548
  6. กลุ่มป่าแก่งกระจาน  Kaeng Krachan Forest Complex ขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี ค.ศ.2021 หรือ พ.ศ.2564

ชาวเมืองเพชร คงภาคภูมิใจกับ 2 รางวัลที่ ยูเนสโก มอบให้ ทั้งรางวัลเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ประจำปี 2564 หรือ (City of Gastronomy) และแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ สมกับคำขวัญของจังหวัดที่ว่า “เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม”

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

ก.พลังงาน เตรียมจัดงาน Future Mobility Asia 2022 ปูทางไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในเอเชีย

งานนิทรรศการครั้งแรกที่จัดแสดงแนวคิด นวัตกรรม เทคโนโลยี และโซลูชันด้านยานยนต์แห่งอนาคตได้อย่างครอบคลุม

ซิปโซ่ท้อปปิคอลดริ๊ง เปิดตัว ‘ซิปโซ่’ ข้าวต้มข้าวกล้องหอมมะลิ พร้อมจำหน่ายใน 7-11

ชูจุดขายใช้นวัตกรรม ช่วยคงความหอมและคุณประโยชน์ทางโภชนาการ

เสือลำบาก “เศรษฐกิจแย่-การเมืองยุ่ง”

ขณะที่เรากำลังเผชิญภาวะราคาสินค้าหลายๆตัวขยับเพิ่มสูงขึ้นพร้อม ๆ กันอย่างต่อเนื่อง ปรากฏการณ์นี้เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้ว เมื่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกพุ่งกระฉูด

MG เปิดเกมรุก สร้างระบบนิเวศ EV ครบวงจร พร้อมดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยทัดเทียมตลาดโลก

เอ็มจี ค่ายผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำสัญชาติจีนเปิดเกมรุกเตรียมสร้างระบบนิเวศรองรับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ไทยแบบครบวงจร ไล่เรียงตั้งแต่ต้นน้ำด้วยการสร้างโรงงานผลิตรถยนต์แบตเตอร์รี ไปจนถึงปลายน้ำ

แอร์บัส – NTT DOCOMO – SKY Perfect JSAT ร่วมกันศึกษาบริการการเชื่อมต่อไร้สายทั่วโลกบนอวกาศ

ความร่วมมือในการเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ของการร่วมใช้งานบริการเชื่อมต่อจากเทคโนโลยี High-Altitude Platform Stations (HAPS) แห่งอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการเชื่อมต่อไร้สายบนอวกาศในอนาคต

วีโร่ ลงนามปฏิญญา Clean Creatives

ประกาศจุดยืนร่วมต่อต้านการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับเชื้อเพลิงฟอสซิล

Amazon Global Selling หนุน SME ไทยโตตลาดโลก

งานประชุม Amazon Global Selling Thailand Seller Conference ในรูปแบบสัมมนาออนไลน์ของ อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ผ่านไปด้วยความสำเร็จ โดยมี SME ไทยกว่า 5,000 รายให้ความสนใจและเข้าร่วมงาน

foodpanda เปิดตัวหมี “เปาเปา” ส่งแคมเปญออนไลน์ เจาะกลุ่มผู้ใช้งานทั่วประเทศ

ฟู้ดแพนด้า ฉลองครบรอบ 10 ที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เปิดตัว “เปาเปา”

แชฟฟ์เลอร์ – ม.บูรพา ขับเคลื่อน EEC Automation Park ผ่านศูนย์การเรียนรู้/ฝึกอบรมอุตสาหกรรม 4.0 และ 5G

แชฟฟ์เลอร์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภาคธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรมระดับโลก ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัยบูรพา ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ อีอีซี ออโตเมชั่น พาร์ค (EEC Automation Park)

เมื่อขาใหญ่ Binance จับมือ GULF บุกตลาดคริปโทฯ ในไทย

ข่าวการประกาศความร่วมมือระหว่าง GULF กับ Binance บริษัทซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างแรงกระเพื่อมอีกครั้งสำหรับวงการการเงินดิจิทัลของไทย

MUST READ

เอสซีจี เดินหน้ากลยุทธ์ ESG ส่งแคมเปญ ‘คุณเลือกเพื่อโลกได้’

ชวนคนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลือกสินค้าและบริการที่มีฉลาก ‘SCG Green Choice’ เพื่ออนาคตของโลกและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า พร้อมเตรียมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุด ‘คิดก่อนซื้อ’ กระตุ้นผู้บริโภคร่วมรักษ์โลก

เมตาเวิร์สกับโอกาสใหม่ทางธุรกิจในยุคดิจิทัล

แทบทุกธุรกิจต่างก็ได้รับผลกระทบจากพิษโควิดและเศรษฐกิจไปตาม ๆ กันธุรกิจใดที่สามารถปรับตัวได้ทันเรียนรู้ได้เร็วก็จะอยู่รอดได้ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาซึ่งอุตสาหกรรมไมซ์และงานอีเวนต์แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง

“นึกถึงอสังหาฯ นึกถึง DDproperty” มิชชันของ ‘กมลภัทร แสวงกิจ’

เพราะมองว่าการทำให้ผู้บริโภคมองเห็นสินค้าจากช่องทางออนไลน์ จะเป็นการช่วยผลักดันให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้าได้ไกลยิ่งขึ้น รวมถึงการใช้สื่อดิจิทัลเข้ามาช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ จะทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายประสบความสำเร็จ จึงทำให้ ‘กมลภัทร แสวงกิจ’ ก้าวเข้ามาสู่การเป็น ผู้จัดการใหญ่ ประจำประเทศไทย ดีดีพร็อพเพอร์ตี้

ออราเคิลเผย 5 กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จทางธุรกิจในเอเชียแปซิฟิก

สำหรับผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีทั้งในปี 2022 และอนาคต คุณคิดว่าพวกเขาต้องพิจารณาถึงสิ่งสำคัญเรื่องใดบ้าง?

ไทยพาณิชย์ประกาศผลกำไรสุทธิประจำปี 2564 จำนวน 35,599 ล้านบาท

ธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ ของปี 2564 จำนวน 35,599 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.8% จากปีก่อน
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น