TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Columnist "ระบบราง" เส้นทางสร้างเศรษฐกิจใหม่ของสปป.ลาว

“ระบบราง” เส้นทางสร้างเศรษฐกิจใหม่ของสปป.ลาว

การเปิดใช้เส้นทางเดินรถไฟความเร็วสูงปานกลาง ในวันที่ 3 ธันวาคมนี้ (จากเดิมที่กำหนดเปิดใช้ในวันชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2 ธันวาคม) ด้วยขบวนรถไฟล้านช้างบนระบบรางรถไฟจีน-ลาว ส่วนหนึ่งของโครงการแถบเศรษฐกิจ 1 เส้นทาง หรือ One Belt One Road ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเชื่อมจากระบบรางจากนครคุนหมิงไปยังเวียงจันทน์

โครงการนี้ สปป.ลาว คาดหวังว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยอาศัยการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นประตูการค้า (Land Link) ที่สามารถเชื่อมต่อตลาดการค้าไปอีกหลายประเทศ ทั้งจีน กัมพูชา เวียดนาม เมียนมา และไทย รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ทั้งเรื่องการค้าขาย การจ้างแรงงาน และอื่น ๆ ซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลให้ปี พ.ศ.2565 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โตที่ร้อยละ 4.5 จากปัจจุบันอยู่ที่ 19.14 พันล้านเหรียญสหรัฐด้วย

สองข้างทางของโครงการนี้จะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่ 3 เขต ประกอบด้วย เขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมบ่อเต็นบ่อหานแขวงหลวงน้ำทา เป็นศูนย์กระจายสินค้าและแหล่งธุรกิจบันเทิงที่มีชื่อเสียงของลาว และใกล้กับแหล่งอารยธรรมสิบสองปันนา ซึ่งกำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก

เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำแขวงบ่อแก้ว มีโครงการนาคราชนคร เป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ริมแม่น้ำโขง พื้นที่กว่า 1,200 ไร่ ที่บ้านดอนไข่นก เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว  มูลค่าโครงการรวมไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท เป็นศูนย์รวมธุรกิจครบวงจร โครงการประกอบไปด้วยโรงแรม ห้างสรรพสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า สถานีขนส่งทางรถและเรือ โกดัง ห้องเย็น ปั๊มน้ำมัน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ คอมเพล็กซ์ และจัดสรรเป็นพื้นที่ร้านค้าปลอดภาษี (Duty free) กว่า 2,000 คูหา ตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 และในบริเวณเศรษฐกิจแห่งนี้ก็เป็นศูนย์กระจายสินค้าและศูนย์รวมธุรกิจบันเทิงที่สำคัญ 

เขตเศรษฐกิจพิเศษในนครหลวงเวียงจันทน์ มี จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจไชยเชษฐา (Saysetha Development SEZ) พื้นที่ 1,000 เฮกตาร์ (6,250 ไร่) มูลค่าการลงทุน 128 ล้านเหรียญสหรัฐ  เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง (Bueng Thatluang Specific Economic Zone) มูลค่าการลงทุนสาธารณูปโภค ประมาณ  54,000 ล้านบาท บนเนื้อที่สัมปทาน 365 เฮกตาร์เป็น เขตศูนย์การค้าปลอดภาษี เขตนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเพื่อการส่งออก เขตศูนย์กลางการบริการทางธุรกิจการเงินและการลงทุน รวมถึงท่าเรือขนส่งสินค้า และเขตเศรษฐกิจพิเศษเวียงจันทน์-โนนทอง (Vita Park)

บทเรียนประกันโควิด … ความเสี่ยงที่เกินคาดของบริษัทประกันภัย

เวที RCEP ตลาดร่วมที่ช่วยประเทศไทยก้าวต่อไปเชื่อมตลาดโลก

สำหรับรถไฟความเร็วสูงที่จะเริ่มเปิดให้บริการเดินรถในวันที่ 3 ธันวาคมนี้ มีบริษัท The Laos-China Railway Company (LCRC) เป็นผู้ดูแล จะเริ่มให้บริการเบื้องต้นนครเวียงจันทน์-บ่อเต็น ระยะทางประมาณ 400 กิโลเมตร รถไฟความเร็วสูงจะมีสถานีทั้งหมดจำนวน 33 สถานี จะเปิดให้บริการในเบื้องต้น 21 แห่ง ตลอดเส้นทางมีสถานีรับ-ส่งผู้โดยสารที่อยู่รวมกับสถานีขนส่งสินค้าในที่เดียวกัน 10 แห่ง (ไม่รวมสถานีส่งออกและสถานีสินค้าโภคภัณฑ์เวียงจันทน์ใต้ของรถไฟ) ได้แก่ นครหลวงเวียงจันทน์ โพนหงษ์  วังเวียง กาสี หลวงพระบาง เมืองงาว เมืองไซ นามอร์ นาเตย และบ่อเต็น  นอกจากนี้จะเป็นสถานีสำหรับการขนส่งสินค้า ส่วนอีก 12 สถานีจะเปิดให้บริการหลังจากนี้ 

ขบวนรถไฟที่ใช้วิ่งในเส้นทางนี้มีจำนวน 18 ขบวน แบ่งเป็นขบวนรับ-ส่งผู้โดยสาร 4 ขบวน ขบวนขนส่งสินค้า 14 ขบวน (ส่วนใหญ่จะวิ่งในเวลากลางคืน) ในแง่ของจำนวนสถานีที่เปิดในการใช้งานครั้งแรก มี 21 สถานีที่สามารถออกแบบรถวิ่งได้ 23 รอบ/วัน แต่ในระยะยาว หากเปิดครบ 33 สถานี ระยะวิ่งจะเพิ่มเป็น 39 รอบ/วัน ส่วนอัตราการค่าโดยสาร ต่อหัวกิโลเมตรละ 0.3 หยวน 1.56 บาท ส่วนอัตราค่าขนส่งกิโลเมตรละ 0.5 หยวนต่อตันต่อ 1กิโลเมตร หรือ 2.60 บาทต่อตันต่อ 1 กิโลเมตร    

ปกติการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังนครคุณหมิง นอกจากจะไปทางเรือและเครื่องบินแล้ว ทุกวันนี้สามารถขนส่งโดยทางรถยนต์จากท่าเรือเชียงของในจังหวัดเชียงรายข้ามแพไปห้วยทรายของลาวฝั่งตรงข้ามกับเชียงของจากนั้นตรงไปบ่อเต็น เมืองชายแดนของลาวที่ติดกับบ่อหาน ซึ่งเป็นเมืองชายแดนของจีน มุ่งสู่เมืองจิ่งหง (เชียงรุ้ง) ผ่านเมืองหล่า เข้าสู่นครคุนหมิง ใช้เวลาประมาณ 2 วัน ซึ่งระยะหลังจะมีการใช้เส้นทาง “คุนมั่น กงลู่” หรือ เส้นทาง R3A แต่หากเปลี่ยนการขนส่งสินค้ามาใช้รถไฟความเร็วสูง จีน-สปป.ลาว จะระยะเวลาขนส่งไม่เกิน 15 ชั่วโมง (ข้อมูลจากำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการเจรจา (สนข.) คำนวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย)

การคำนวณในครั้งนี้เชื่อมต่อไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อีก 5 สถานี คือ โมฮาน สิบสองปันนา ผู่เออร์ อวี้ซี และคุนหมิง ซึ่งในอนาคตอันใกล้สปป.ลาว จะมีการขยายบริการเชื่อมต่อไปยังสถานีดังกล่าวข้างต้น

ปัจจุบันไทยมีสินค้าเกษตรส่งออกไปยังจีน 80-90% ในส่วนนี้มากกว่า 70% เป็นผลไม้ ทำให้ระยะเวลาขนส่งต้องรวดเร็ว มิเช่นนั้นสินค้าจะได้รับความเสียหาย เน่า เสีย หรือช้ำ การขนส่งผ่านทางรถไฟความเร็วสูงของสปป.ลาว-จีน อาจจะเป็นเส้นทางโลจิสติกส์ใหม่อีกเส้นทางที่จะช่วยย่นระยะเวลา และเป็นช่องทางสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะสร้างเศรษฐกิจใหม่ นอกเหนือจากผู้ประกอบการของสปป.ลาวด้วย

ขอบคุณภาพจาก: สำนักข่าวสารปะเทดลาวและสำนักวิทยุจีนสากล CRI fm 93

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

ก.พลังงาน เตรียมจัดงาน Future Mobility Asia 2022 ปูทางไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในเอเชีย

งานนิทรรศการครั้งแรกที่จัดแสดงแนวคิด นวัตกรรม เทคโนโลยี และโซลูชันด้านยานยนต์แห่งอนาคตได้อย่างครอบคลุม

ซิปโซ่ท้อปปิคอลดริ๊ง เปิดตัว ‘ซิปโซ่’ ข้าวต้มข้าวกล้องหอมมะลิ พร้อมจำหน่ายใน 7-11

ชูจุดขายใช้นวัตกรรม ช่วยคงความหอมและคุณประโยชน์ทางโภชนาการ

เสือลำบาก “เศรษฐกิจแย่-การเมืองยุ่ง”

ขณะที่เรากำลังเผชิญภาวะราคาสินค้าหลายๆตัวขยับเพิ่มสูงขึ้นพร้อม ๆ กันอย่างต่อเนื่อง ปรากฏการณ์นี้เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้ว เมื่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกพุ่งกระฉูด

MG เปิดเกมรุก สร้างระบบนิเวศ EV ครบวงจร พร้อมดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยทัดเทียมตลาดโลก

เอ็มจี ค่ายผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำสัญชาติจีนเปิดเกมรุกเตรียมสร้างระบบนิเวศรองรับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ไทยแบบครบวงจร ไล่เรียงตั้งแต่ต้นน้ำด้วยการสร้างโรงงานผลิตรถยนต์แบตเตอร์รี ไปจนถึงปลายน้ำ

แอร์บัส – NTT DOCOMO – SKY Perfect JSAT ร่วมกันศึกษาบริการการเชื่อมต่อไร้สายทั่วโลกบนอวกาศ

ความร่วมมือในการเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ของการร่วมใช้งานบริการเชื่อมต่อจากเทคโนโลยี High-Altitude Platform Stations (HAPS) แห่งอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการเชื่อมต่อไร้สายบนอวกาศในอนาคต

วีโร่ ลงนามปฏิญญา Clean Creatives

ประกาศจุดยืนร่วมต่อต้านการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับเชื้อเพลิงฟอสซิล

Amazon Global Selling หนุน SME ไทยโตตลาดโลก

งานประชุม Amazon Global Selling Thailand Seller Conference ในรูปแบบสัมมนาออนไลน์ของ อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ผ่านไปด้วยความสำเร็จ โดยมี SME ไทยกว่า 5,000 รายให้ความสนใจและเข้าร่วมงาน

foodpanda เปิดตัวหมี “เปาเปา” ส่งแคมเปญออนไลน์ เจาะกลุ่มผู้ใช้งานทั่วประเทศ

ฟู้ดแพนด้า ฉลองครบรอบ 10 ที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เปิดตัว “เปาเปา”

แชฟฟ์เลอร์ – ม.บูรพา ขับเคลื่อน EEC Automation Park ผ่านศูนย์การเรียนรู้/ฝึกอบรมอุตสาหกรรม 4.0 และ 5G

แชฟฟ์เลอร์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภาคธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรมระดับโลก ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัยบูรพา ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ อีอีซี ออโตเมชั่น พาร์ค (EEC Automation Park)

เมื่อขาใหญ่ Binance จับมือ GULF บุกตลาดคริปโทฯ ในไทย

ข่าวการประกาศความร่วมมือระหว่าง GULF กับ Binance บริษัทซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างแรงกระเพื่อมอีกครั้งสำหรับวงการการเงินดิจิทัลของไทย

MUST READ

SEAC (ซีแอ็ค) กรุยแผนธุรกิจปี 65 กับเป้าหมายอัพสกิล คนไทย 1 ล้านคนใน 3 ปี

SEAC (ซีแอ็ค) เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้กับคนไทยในหลากหลายกลุ่มผ่านการเรียนรู้

คลังสินค้า ดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ ประเดิมลูกค้ารายแรก เคอรี่ โลจิสติคส์

WHAเปิดตัวโครงการ ดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ เทพารักษ์ กม. 21 ครอบคลุมพื้นที่อาคารรวม 400,000 ตร.ม. บนเนื้อที่ 400 ไร่

รพ. มหาราชนครเชียงใหม่ ใช้ระบบ 5G Smart Health นำร่องระบบ Telemedicine

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นำร่อง 5G Smart Health ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำร่องการพัฒนาย่านเทคโนโลยยี 5G ต้นแบบ สำหรับให้บริการประชาชน (5G District) ในจังหวัดเชียงใหม่

เทรนด์ที่อยู่อาศัยยุค Now Normal คนหาบ้าน 2022 ต้องการอะไรเมื่อคิดมีบ้าน?

ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ (DDproperty) อัปเดตแนวโน้มที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคยุคใหม่ที่น่าจับตามอง

ETRAN จากความฝัน สู่ยานยนต์พลังงานสะอาด

“พันธกิจของผม เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ผมเกิดมา แล้วคุณแม่ตั้งชื่อผมว่า 'เอิร์ธ' ซึ่งแปลว่าโลกแล้ว” นี่เป็นมิชชันของ ‘เอิร์ธ’ สรณัญช์ ชูฉัตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์)
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น