TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Columnist “เบื้องหลังความสำเร็จ” ​TICTA Awards

“เบื้องหลังความสำเร็จ” ​TICTA Awards

ในทุกย่างก้าวของเส้นทางความสำเร็จ ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ  ลำพังแค่ความรู้ ความสามารถ ย่อมไม่เพียงพอต่อการเอาชนะอุปสรรคนานัปการ นอกจากความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท และอดทนแล้ว  การสนับสนุนอย่างเต็มที่คืออีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ผู้พัฒนาผลงานดี ๆ ก้าวสู่ความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

วรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ผู้สนับสนุนหลักของการประกวดโครงการ Thailand ICT Awards 2020 ได้กล่าวว่า ดิจิทัล เป็นกลยุทธ์หลักที่จะผลักดันให้ธุรกิจเปลี่ยนแปลงและเติบโตแบบ New S-Curve เป็นนโยบายสำคัญของทุกประเทศที่ใช้ในการขับเคลื่อนประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม แม้ในปีที่ผ่านมา ทั่วทั้งโลกประสบกับปัญหาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม จึงส่งผลให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในหลายส่วนงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว และนำมาใช้อย่างก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุข การสื่อสาร การศึกษา การประกอบอาชีพ อีคอมเมิร์ซ การจัดส่งสินค้า การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ในทุกภาคส่วน

“ทุกวันนี้ เราคงไม่ต้องพูดถึงประโยชน์ คุณค่าของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอีกต่อไป เพราะผู้บริโภคก็สามารถปรับตัวในการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการประชุมออนไลน์ สั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอร์รี่ ใช้จ่ายด้วยแอพพลิเคชั่นเป๋าตังค์ภายใต้โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เราชนะ เรารักกัน ม. 33 คนละครึ่ง” เลขาฯ สดช.กล่าวเพิ่มเติม

โครงการดีที่ช่วยผลักดันนวัตกรรมดิจิทัล

วรรณพร มองโครงการ Thailand ICT Awards  ในมิติการนำไปใช้ประโยชน์อย่างน่าสนใจว่า วิสัยทัศน์ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คือ มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและความสามารถในการแข่งขันบนเวทีประชาคมโลก” ซึ่งโครงการ Thailand ICT Awards 2020 สามารถส่งเสริมและสร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยีรุ่นใหม่รวมถึงผลักดันนวัตกรรมดิจิทัลให้เพิ่มมากขึ้นช่วยสนับสนุนและยกระดับเศรษฐกิจการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้ใช้งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเหมาะสมสมดุลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมส่วนรวม ทางสดช. จึงได้ให้การสนับสนุนในโครงการนี้และขอชื่นชมสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ที่ได้ดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งขอแสดงความยินดีกับทุกทีม ทุกผลงานที่ได้รับรางวัล Thailand ICT Awards  และเป็นกำลังใจให้กับทุกทีมที่ร่วมแข่งขันในการพัฒนาผลงานต่อไป   

นอกจากหน่วยงานอย่างสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) จะให้การสนับสนุนการประกวด TICTA แล้ว ทางโครงการฯ ยังได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เช่นกัน 

โอกาสใหม่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย 

ไม่บ่อยครั้งที่ผู้ประกอบการหน้าใหม่จะมีโอกาสในการแข่งขันกับเจ้าตลาดรายเดิม ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดที่เปิดให้ผู้ประกอบการทุกรายได้แสดงฝีมือ ความสามารถอย่างเต็มที่ สุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ด้านอุทยานวิทยาศาสตร์ และผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ให้มุมมองว่า “ตอนนี้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน นี่คือ โอกาสอยู่ที่การทำ Digital Transformation กับ Software Enablement  เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้เติบโตเข้มแข็ง พัฒนาคน พัฒนาบริษัท ให้ก้าวทันโลก ด้วยการเน้นมาตรฐาน CMMI :Capability Maturity Model Integration ซึ่งเป็นมาตรฐานการปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่รู้จัก  เทียบเท่าสากล ทำให้ซอฟต์แวร์เรามีคุณภาพมากขึ้น  และยังต้องเน้นการตลาดด้วยการเอาซอฟต์แวร์ไปช่วยทำให้อุตสาหกรรมอื่น ๆ เติบโต”

“พันธกิจนี้ยังยืนอยู่ พอเทคโนโลยีเปลี่ยนไป คนของเราต้องเก่ง ก้าวตามให้ทัน ยิ่งในยุค New Normal  ดิจิทัล เทคโนโลยีมีการเติบโตอย่างรวดเร็วขึ้น ยิ่งมี 5G อุปกรณ์ต่าง ๆ ก็มีศักยภาพมากขึ้น ผู้ประกอบการก็ต้องปรับตัว” สุวิภา ย้ำถึงโอกาสที่ยิ่งใหญ่และผู้เข้าประกวดต้องคว้าไว้

สนับสนุนตั้งแต่อดีตส่งเสริมถึงปัจจุบัน

ย้อนกลับไปในการประกวด TICTA เมื่อปี ค.ศ. 2001 ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพ สวทช. มองว่านี่ คือ เวทีกระตุ้นหรือเร่งให้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ เป็นเวทียกย่องคนเก่ง เหมือนโอลิมปิกที่ประกวดซอฟต์แวร์ระดับพรีเมี่ยม การได้รับรางวัลไม่ใช่แค่ได้ซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์การประกวดอย่างเดียวแต่ต้องตอบโจทย์ใหญ่กว่านั้น พอมาถึงยุคนี้ ที่เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่าน ทุกคนเปิดหน้าหนึ่งเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ หรือ Automation Robotics and Intelligent System : ARI สามตัวนี้คือระบบที่ซอฟต์แวร์พาร์คกำลังสร้างและเน้นพัฒนาคนให้เก่ง ช่วยเติมความสามารถในการแข่งขันให้ พอเอา ARI ไปจับกับภาคอุตสาหกรรมใดๆก็จะเพิ่มมาตรฐานและคุณภาพการผลิต  เติมเต็มความแข็งแกร่ง กลายเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงหรือ Game Changer ทันที

ผู้ประกอบการก็มีโอกาส  ยิ่งผ่านการประกวดจาก TICTA ก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นมากขึ้น  แต่เรื่องสำคัญ คือ ถ้าคนไทยไม่เชื่อมั่นในซอฟต์แวร์ของไทย ก็น่าห่วง เพราะเวลานี้ต่างชาติก็กำลังรุกตลาดซอฟต์แวร์ของไทย  ผู้ประกอบการต้องมี Open Innovation ปรับแนวคิดใหม่ ต้องรู้ว่าตลาดต้องการซอฟต์แวร์ที่ Ready to Use  ดังนั้นต้องหาพาร์ทเนอร์มาร่วมมือกันถึงตอบโจทย์ได้สมบูรณ์ที่สุด

อีกเรื่องที่น่าสนใจ คือ เวทีประกวด TICTA นี้ทำให้คนเก่งได้เจอกัน ไม่ใช่แค่คู่แข่งขันแต่ยังเป็นเพื่อนกันได้ ทำธุรกิจด้วยกันได้  ซอฟต์แวร์พาร์คก็สนับสนุนการประกวดนี้เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้เข้าประกวดทุกคนตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน

เพราะ TICTA สร้างทั้งคุณค่าและมูลค่า

ผู้ประกอบการคนไทยเก่งมากขึ้น สังเกตได้จากหัวข้อการประกวดที่แบ่งใหม่เป็น 5 หมวด นำแนวทางมาจาก APICTA เพราะผู้ชนะจากเวที TICTA  ก็จะไปแข่งในเวทีระดับภูมิภาคคือ APICTA ทุกวันนี้ผู้ประกวดมีการหาพาร์ทเนอร์มาผนวกในการสร้างผลงานที่สามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจได้อีกด้วย ผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีความโดดเด่นและยังต่อยอดทางธุรกิจได้มากขึ้น ใครจะแข่งได้ต้องยอดฝีมือจริง ๆ เรียกว่ามีทั้งคุณค่าและมูลค่าเลยทีเดียว การมีเวทีแบบนี้ทำให้ผู้ประกอบการได้ฝึกตัวเองทั้ง Hard & Soft Skill  ผู้เข้าประกวดต้องมีความพร้อมทั้งสองด้าน  ผลงานจะแพ้-ชนะไม่ใช่ประเด็นแต่สิ่งที่ได้เทียบเคียงกับคนอื่น ว่าเราต้องปรับปรุง พัฒนาอะไรบ้างเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคต

การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ของไทยให้มีศักยภาพมากขึ้น มีประสบการณ์ใหม่ ๆ ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการในการพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าเพื่อส่งเข้าประกวดเวทีใด ๆ หรือไปเปิดตลาดซอฟต์แวร์ในระดับภูมิภาคและระดับโลก ล้วนต้องการการส่งเสริม-สนับสนุนจากผู้ที่เห็นความสำคัญของอนาคตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และเชื่อมั่นในความรู้ ความสามารถของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยว่าไม่แพ้ชาติใดในโลก

STAY CONNECTED

6,241แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

ดีลอยท์ เผย ดิจิทัล เรียลลิตี้ พบแพทย์เสมือนจริง คลาวด์ เติบโต

ดีลอยท์ ได้เปิดเผยรายงานการคาดการณ์ด้านเทคโนโลยี สื่อและโทรคมนาคม (Technology, Media & Telecommunications (TMT) Predictions report) โดยเน้นการนำเสนอผลกระทบจากเทรนด์ด้านเทคโนโลยี สื่อและโทรคมนาคมที่อาจส่งผลต่อธุรกิจและผู้บริโภคทั่วโลก

ไบโอเทค สวทช. พัฒนาวัคซีนรวม สำหรับสุกรในเข็มเดียว 
ป้องกัน ไวรัส นิปาห์-พีอาร์อาร์เอส

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) พัฒนาวัคซีนและศึกษาภูมิคุ้มกันของสุกรต่อวัคซีนต้นแบบที่สามารถใช้ป้องกันทั้งไวรัสนิปาห์ (Nipah virus) และไวรัสพีอาร์อาร์เอส (PRRS virus) ได้ในเข็มเดียวเพื่อลดความสูญเสียจากโรคระบาดร้ายแรงในปศุสัตว์

แฟลช เอ็กซ์เพรส จัดส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.ชุมชน รพ.สต.ทั่วประเทศ

แฟลช เอ็กซ์เพรส จับมือ หลักสูตร DTX by RISE รุ่น 1 สนับสนุนโครงการ "DTX เพื่อหมอไทย ไฝว้โควิด" จัดส่งเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ ส่งมอบแก่ โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลนมากกว่า 40 แห่งทั่วประเทศ

ดีอีเอส-ดีป้า คลอด 5 เมืองอัจฉริยะ น่าอยู่ประเทศไทย

ประชุมนัดแรกคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ พิจารณาข้อเสนอแผนการพัฒนาเมือง มีมติเห็นชอบ 5 เมืองอัจฉริยะน่าอยู่ประเทศไทยที่จะได้รับมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ

ไปรษณีย์ไทย คุมเข้ม ที่ทำการ เจ้าหน้าที่ ช่วง โควิดระลอก 3

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ยกระดับมาตรการคุมเข้มความปลอดภัย ณ ที่ทำการไปรษณีย์ และเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในช่วงการระบาดของโรค COVID – 19 ระยะที่ 3

ช้อปปี้ สานต่อโครงการ #ShopeeTogether สนับสนุนคนไทย ฝ่าโควิด-19

'ช้อปปี้' เร่งสานต่อโครงการ#ShopeeTogether รวมพลัง สู้ไปด้วยกัน โครงการพิเศษมุ่งสนับสนุนและเสริมสร้างกำลังใจให้คนไทยร่วมกันฝ่าสถานการณ์โควิด-19 สำหรับโครงการ#ShopeeTogether

“ทีเอ็มบีธนชาต” เปิดตัวโลโก้ ttb ประสานจุดแข็ง สองธนาคารเป็นหนึ่งเดียว

ทีเอ็มบีธนชาต (ttb) พร้อมเดินหน้าการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับคนไทย ผ่านการประสานจุดแข็งของสองธนาคารเป็นหนึ่งเดียว เผยโลโก้ของธนาคาร โดยใช้ ‘ttb’ อักษรตัวพิมพ์เล็ก และดีไซน์ตัวอักษรที่เชื่อมต่อกันเพื่อมุ่งไปข้างหน้า

เสียวหมี่ ประเทศไทย ขึ้นเป็นอันดับ 2 ตลาดสมาร์ทโฟนในไทย

เสียวหมี่ ประเทศไทย เป็นแบรนด์ที่มีอัตราการเติบโตของยอดขายในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นสูงสุด โตขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 328% ส่งผลให้แบรนด์ก้าวขึ้นมาเป็นอันดับ 2 ของตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศไทย

บี.กริม ปันน้ำใจ สู้ภัย โควิด-19

บี.กริม เดินหน้า โครงการ "บี.กริม ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19" มอบข้าวเกษตรอินทรีย์ไรซ์เบอรี่และข้าวหอมมะลิแดง จำนวน 10 ตัน มูลค่า 600,000 บาท ซึ่งเป็นผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ดอกคำ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ

โคคา-โคล่า ส่ง “โค้ก ไม่มีน้ำตาล” สูตรใหม่ ตอบโจทย์ผู้บริโภค ไม่มีน้ำตาล ปราศจากแคลอรี

กลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย เดินหน้าตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดเครื่องดื่มน้ำอัดลมด้วยการเปิดตัวโค้ก ไม่มีน้ำตาล สูตรใหม่ มาพร้อมดีไซน์แพ็กเกจใหม่ รสชาติเป็นเอกลักษณ์ของโค้ก แต่ปราศจากน้ำตาล และแคลอรี

MUST READ

เทนเซ็นต์ คลาวด์ หนุน ผู้ประกอบการภาคการผลิตใช้โซลูชันคลาวด์อัจฉริยะ

บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จํากัด แนะผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีคลาวด์อัจฉริยะและปัญญาประดิษฐ์ (AI) กุญแจสำคัญที่จะช่วยเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการผลิตพร้อมก้าวสู่ยุค Industry 4.0

หัวเว่ย เสริมแกร่ง โรงพยาบาลสนาม รับมือโควิดระลอก 3

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เสริมกำลังภาคสาธารณสุขประเทศไทย โดยเฉพาะโรงพยาบาลสนามที่ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

บุญรอดฯ ส่งความช่วยเหลือ 70 รพ.หลัก-สนาม สู้ภัยโควิด-19

กลุ่มบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด สนับสนุนการทำงานของแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานหนักเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งในโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศต่อเนื่อง

Spotify เปิดตัว EQUAL Music Program BOWKYLION ศิลปินแห่งเดือนคนแรกไทย

EQUAL Music Program ที่เปิดตัวในวันนี้ โดยมีศิลปิน และนักแต่งเพลง ชาวไทยที่ฮิตติดชาร์ตอย่าง BOWKYLION เปิดตัวในฐานะศิลปินแห่งเดือนคนแรกที่จะได้ปรากฏตัวบนปก เพลย์ลิสต์ EQUAL ประเทศไทย

เอ็นไอเอ-สมาคมเฮลธ์เทคไทย ส่ง โควิดแทร็คเกอร์ เฝ้าอาการผู้ป่วยโควิด – 19

เอ็นไอเอ ร่วมสมาคมเฮลธ์เทคไทยส่งระบบ โควิดแทร็คเกอร์ ช่วยแพทย์มอนิเตอร์อาการผู้ป่วยโควิด – 19 ในโรงพยาบาลสนาม 1,000 กว่าเตียง
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น