TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Startup รัฐ - เอกชน ชูเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รับเปิดเทอมยุคนิวนอร์มอล

รัฐ – เอกชน ชูเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รับเปิดเทอมยุคนิวนอร์มอล

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงฯ เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ โดยให้มีการเรียนการสอนสอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้สถานศึกษา บรรดาผู้ปกครอง และน้อง ๆ นักเรียนต้องปรับตัวรับเปิดเทอมในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ (นิวนอร์มอล)

“เทคโนโลยีดิจิทัล” พระเอกการศึกษาไทยยุคนิวนอร์มอล

พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า ที่ผ่านมา รัฐบาล โดยกระทรวงดิจิทัลฯ เดินหน้าผลักดันให้ทุกภาคส่วนเกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง และแน่นอนว่า การเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ เทคโนโลยีดิจิทัลจะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการศึกษาในยุคนิวนอร์มอล ทั้งในส่วนของรูปแบบการเรียนการสอน การรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ขณะที่ ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า สังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวว่า เมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการปรับแนวทางการเรียนการสอน จึงทำให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับดิจิทัลสตาร์ตอัพ โดยหนึ่งในดิจิทัลสตาร์ตอัพไทยที่เข้ามามีส่วนในการสนับสนุนระบบ Smart Education & E-learning Platform ให้กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครคือ BearCON (บริษัท แบร์คอน คอร์ปอเรชัน จำกัด) ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มไอโอที รวมถึงแอปพลิเคชันดูแลสุขภาพและความปลอดภัยนักเรียน ซึ่งเป็นหนึ่งในดิจิทัลสตาร์ตอัพที่ได้รับการสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล

“การดำเนินโครงการดังกล่าว นอกจากจะเป็นโซลูชันใหม่สำหรับการศึกษาไทยในยุคนิวนอร์มอลแล้ว ยังนับเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของไทยมีศักยภาพการเติบโตเพิ่มขึ้น ซึ่ง ดีป้า ประเมินว่า การส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ โดยความร่วมมือระหว่างเอกชนและรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร เทคโนโลยีเพื่อการบริการภาครัฐ เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ เทคโนโลยีเพื่อการเงิน เทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย ทั้งภาคเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งยังเป็นแรงผลักดันที่ทำให้อุตสาหกรรมดิจิทัลไทยเติบโต เหมือนประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคที่ได้ดำเนินการไปแล้วก่อนหน้านี้” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

ดิจิทัลสตาร์ตอัพร่วมปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน

ภลลกร พิมพ์สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบร์คอน คอร์ปอเรชัน จำกัด เล่าให้ฟังว่า ช่วงวิกฤติโควิด-19 บริษัทได้ร่วมกับ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอน

ออนไลน์ ในชื่อ “ศูนย์สื่อการเรียนรู้ออนไลน์” (BMA Media) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นโซลูชันสำหรับการเรียนการสอนภายหลังเปิดเทอมใหม่ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ โดยจะช่วยรองรับการเรียนแบบผสมผสานของนักเรียนที่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาความเหมาะสมจากทางโรงเรียน ทั้งการเรียนในชั้นเรียนปกติและการสลับวันเรียนในยุคนิวนอร์มอลแบบนี้

โดยความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าวได้นำร่องใช้งานจริงกับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเฟสแรกเปิดโอกาสให้โรงเรียนต่าง ๆ เป็นผู้สร้างสรรค์เนื้อหาการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ก่อนส่งให้สำนักการศึกษาเป็นผู้คัดกรอง จากนั้นจะนำเนื้อหาที่ผ่านการคัดกรองแล้วบรรจุเข้าไปในศูนย์สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้จริงตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไป ส่วนเฟสที่สองจะเปิดโอกาสให้ครูประจำชั้นออกแบบตารางเรียนและแบบทดสอบให้กับนักเรียน พร้อมกันนี้จะสามารถบันทึกชั่วโมงการเรียนของนักเรียนได้ ขณะที่แผนการดำเนินงานในเฟสถัดไปจะนำเทคโนโลยีเอไอมาช่วยประเมินผลการเรียนของนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้อีกด้วย

“ศูนย์สื่อการเรียนรู้ออนไลน์จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนการสอนไทยหลังเปิดภาคเรียนใหม่ รองรับยุคนิวนอร์มอล โดยบริษัทตั้งเป้าให้เกิดการใช้งานจริงกับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 437 โรงเรียน ซึ่งมีจำนวนนักเรียนมากกว่า 2.8 แสนคน” หัวเรือใหญ่ BearCON กล่าว

นอกจากนี้ BearCON ยังได้ดำเนินโครงการระบบดูแลสุขภาพและความปลอดภัย นำร่องใช้จริงกับ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งเซ็นเซอร์วัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 และ PM10 ก่อนส่งรายงานค่าคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์สู่แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน การติดตั้งแดชบอร์ดแสดงค่าฝุ่นละออง และเครื่องพ่นละอองน้ำ นาฬิกาติดตามข้อมูลสุขภาพนักเรียนที่จะส่งข้อมูลสุขภาพลงในแอปพลิเคชัน เพื่อให้ผู้ปกครองทราบพัฒนาการสุขภาพของเด็กว่าเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และสะดวกกับครูในการกรอกข้อมูลด้านสุขภาพของนักเรียน พร้อมคำนวณภาวะทุพโภชนาการเองโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะติดตั้งกล้องซีซีทีวีสำหรับตรวจวัดอุณภูมิ และเช็คเวลาเข้าออกของนักเรียนอีกด้วย

สถานศึกษาพร้อมรับบรรยากาศการเรียนวิถีใหม่ 1 ก.ค.นี้

ด้านสถานศึกษาเองก็ไม่รีรอที่จะปรับตัวให้พร้อมรับการเปิดภาคเรียนใหม่ที่กำลังจะมาถึง โดย โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษในพื้นที่สำนักงานเขตบางเขน สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจำนวนนักเรียนมากกว่า 2,700 ได้เตรียมความพร้อมด้านมาตรการสาธารณสุขต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ โต๊ะคัดกรองสำหรับผู้มาติดต่อ และจุดเช็คอินคิวอาร์โค้ดไทยชนะ จุดล้างมือ การรักษาระยะห่างทางสังคม การแจกหน้ากากอนามัย และเฟซชิลด์แก่นักเรียน การจัดตารางเวลาเรียนใหม่ให้มีความเหมาะสม การเพิ่มจำนวนห้องเรียน เนื่องจากการลดจำนวนนักเรียนต่อห้องลง รวมถึงโครงการระบบดูแลสุขภาพและความปลอดภัยที่ดำเนินการร่วมกับ BearCON

จิราพร ปทุมเทวาภิบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ กล่าวว่า ภาคการศึกษาใหม่ นักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนจะมาเรียนทุกวัน ส่วนประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะต้องสลับวันมาเรียนสัปดาห์ละ 3 วัน ควบคู่กับการเรียนออนไลน์ ซึ่งจุดนี้จะทำให้นักเรียนได้สัมผัสการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับครูผู้สอนที่จะเข้ามามีบทบาทในการผลิตเนื้อหาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ และอาจเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในศูนย์สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ซึ่งวิกฤตการณ์ครั้งนี้ถือเป็นโอกาส และส่งผลให้ทุกคนต้องปรับตัวให้ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

รัฐพร้อมสนับสนุนการทำงานร่วมทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนประเทศ

“โควิด-19 บีบให้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นหากโลกเปิด เราไม่ปรับและไม่ให้โอกาส เราจะไม่สามารถก้าวตามประเทศอื่นได้ทัน ซึ่งการดำเนินการนั้น รัฐบาลจะไม่เป็นผู้คิดเอง ทำเอง หรือทำให้ แต่จะเป็นเพียงผู้สนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกฝ่าย เพื่อรองรับโลกในยุคนิวนอร์มอล พร้อมขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในที่สุด” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า ให้ความเห็นทิ้งท้าย

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

-เทรนด์การรับประทานอาหาร ของผู้บริโภคในเอเชีย
-นับถอยหลัง “ตุลาฯ มหาวิกฤติ”
-เดินงาน Thailand Mobile Expo ในยุคโควิด-19
-LINE ตอกย้ำ บทบาท Beyond Super App ดันชีวิตคนไทย Life on LINE
-ไมเนอร์ ทยอยเปิดโรงแรมทั่วไทย พร้อมร่วมนโยบาย “เราเที่ยวด้วยกัน”

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

GEM จับมือเมอร์เซเดส-เบนซ์ ซีเอทีแอล และบรันป์ ผุดโครงการรีไซเคิลแบตเตอรี่

บริษัท จีอีเอ็ม จำกัด (GEM) ผู้ดำเนินธุรกิจรีไซเคิล แปรรูป และจำหน่ายวัสดุรีไซเคิล ได้เซ็นบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับเมอร์เซเดส-เบนซ์ (Mercedes-Benz) ซีเอทีแอล (CATL) และบรันป์ (Brunp) เพื่อการก่อสร้างโครงการรีไซเคิลแบตเตอรี

สถานทูตไทย-สวีเดน จับมือ เอสซีจี ผลักนวัตกรรมจัดการป่ายั่งยืนระดับโลก ตัดไม้แต่ได้ป่า

ประเทศแห่งการส่งออกไม้เศรษฐกิจสูงเป็นอันดับ 3 ของโลกและยังครองตำแหน่งผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมเช่นกัน โดยเผยแพร่นวัตกรรมจัดการป่าสร้างความสมดุลระหว่างเป้าหมายการอนุรักษ์ธรรมชาติและเศรษฐกิจ

ชาวจีนแห่ร่วมงานเทศกาลไทยในปักกิ่ง ตั้งตารอเที่ยวไทย

ประชาชนชาวจีนต่อแถวยาวเหยียดรอเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ประจำปี 2023 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11-12 มี.ค. ที่ผ่านมา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน ท่ามกลางสภาพอากาศอันแปรปรวนในช่วงเดือนมีนาคม

AIS Academy เปิดโอกาสให้ คนไทยได้เรียนหลักสูตรแคนาดาผ่าน LearnDi

AIS Academy จับมือ สถานทูตแคนาดา และสมาคมวิทยาลัยและสถาบันประเทศแคนาดา (CICan)ให้คนไทยได้เรียนหลักสูตรแคนาดาผ่านแพลตฟอร์ม LearnDi

ออปโป้ส่ง “ญาญ่า-อุรัสยา” อวดโฉม “OPPO Find N2 Flip”

ออปโป้ยึดพื้นที่ส่ง “ญาญ่า-อุรัสยา” ขึ้นจอโฆษณา 3D ใจกลางเมืองไม่ว่าจะเป็นกลางลานพาร์คพารากอนตึก Interchange แยกอโศกและ CentralwOrld อวดโฉมสมาร์ตโฟนจอพับรุ่นแรกจากออปโป้

สยามสตีล มุ่งสู่ผู้นำด้านนวัตกรรมครบวงจรระดับโลก

บริษัท สยามสตีล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มหาชน ประกาสขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและขยายธุรกิจในทุกมิติมุ่งสู่เป้าหมายองค์กรแห่งความยั่งยืน

บ้านปู เพาเวอร์ เผยแผนธุรกิจสร้างเมกะวัตต์คุณภาพ

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าเผยกลยุทธ์ทางธุรกิจ ปี 2566-2568 เน้นบริหารสินทรัพย์อย่างเต็มศักยภาพ สร้างการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจอย่างแข็งแกร่ง และเร่งพอร์ตพลังงานสะอาด

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ใช้รถ EV ในเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ ย้ำผู้นำโลจิสติกส์ยั่งยืน

รถขนส่งพลังงานไฟฟ้า 16 คันถูกนำมาใช้สำหรับการขนส่งลาสไมล์ในกรุงเทพฯ ภายในปี 2566 ดีเอชแอลจะมีรถขนส่งพลังงานไฟฟ้า 71 คันให้บริการในประเทศไทย ตั้งเป้าการใช้รถขนส่งไฟฟ้า 60% สำหรับการขนส่งสินค้าทั่วโลกภายในปี 2573

อาร์ทีบีฯ ผนึก Studio7 ส่งลำโพงมัลติรูม DEFUNC HOME เพิ่มฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ ตั้งเป้าโต 20%

อาร์ทีบีฯ เปิดแผนขับเคลื่อนธุรกิจปี 2566 ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโต 20% หลังผลงานปี 2565 ทำรายได้ทะลุ 1,000 ล้านบาท หรือเติบโต 20% พร้อมปั้นฐานลูกค้ากลุ่มใหม่

Meta ชูแคมเปญ #โซเชียลด้วยใจ ส่งเสริมบทบาทพลเมืองดิจิทัล เตรียมพร้อมรับเลือกตั้ง

Meta ร่วมมือกับโคแฟค ประเทศไทย (Cofact) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย มูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และไซด์คิก เปิดตัวแคมเปญ #โซเชียลด้วยใจ ส่งเสริมบทบาทของพลเมือง (Civic Education)

MUST READ

มอนเดลีซ จับมือ กระทิงแดง เปิดตัวหมากฝรั่ง Dentyne Splash Red Bull สดชื่น แบบไม่มีน้ำตาล

บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด จับมือกับแบรนด์ดังระดับโลกอย่าง Red Bull เปิดตัว หมากฝรั่ง เดนทีน สแปลช เรดบูล

F&N คว้าสิทธิ์เพิ่มเติมจากเนสท์เล่ นั่งแท่นผู้ผลิต-จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมตราหมี ในประเทศกัมพูชา

บริษัท เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ โฮลดิ้งส์ เบอร์ฮาด (F&N) คว้าสัญญาลิขสิทธิ์เพิ่มเติมจากบริษัท โซซิเอเต้ เดส์ โปรดุยต์ส เนสท์เล่ เอส.เอ. และ เนสท์เล่ เอส.เอ. (เนสท์เล่)

กสิกรไทย แนะร้านค้าใช้ QR รับเงิน สะดวก ช่วยดันยอดขาย

กสิกรไทยดันร้านค้ารับชำระเงินแบบไร้สัมผัส ตามพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่นิยมสแกน QR ชำระเงิน

มิว สเปซ จับมือ OneWeb ลุยโครงการให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม

มิว สเปซ และ OneWeb ลงนามข้อตกลงพิเศษเพื่อให้สิทธิ์แก่ มิว สเปซ ในการจัดจำหน่ายบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสัญญาณดาวเทียมวงโคจรต่ำ

สยามสตีล มุ่งสู่ผู้นำด้านนวัตกรรมครบวงจรระดับโลก

บริษัท สยามสตีล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มหาชน ประกาสขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและขยายธุรกิจในทุกมิติมุ่งสู่เป้าหมายองค์กรแห่งความยั่งยืน
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น