TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Interview AMED Telehealth ขยายการดูแลจากรพ.สนามสู่ Home Isolation

AMED Telehealth ขยายการดูแลจากรพ.สนามสู่ Home Isolation

เพื่อสนับสนุนให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ตั้งแต่การตรวจคัดกรอง เยียวยารักษา และพยาบาลฟื้นฟู สามารถเข้าถึงผู้ที่ต้องการการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางการระบาดอย่างหนักของไวรัสโควิด-19 ซึ่งทำให้ศักยภาพในการรับรองผู้ป่วยของโรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศอยู่ในสภาพเกินขีดจำกัด ระบบ AMED Telehealth จึงได้รับการคิดค้นพัฒนาขึ้น ทำให้คนผู้ป่วยทั้งหลายได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง แม้ว่าอาจจะไม่สามารถพบปะพูดคุยกับหมอและพยาบาลได้โดยตรง แต่ระบบ AMED Telehealth ก็ช่วยให้คนไข้ได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

งานนี้ ดร. กิตติวงศ์ ถาวราวัฒน์ หัวหน้าทีมวิจัยนวัตกรรมและข้อมูลเพื่อสุขภาพ (HII) ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) ในสังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เล่าถึงที่มาที่ไปของระบบแพทย์ทางไกลหรือ AMED Telehealth ให้ The Story Thailand ฟังว่าได้แนวคิดริเริ่มในการลงมือทำตั้งแต่เกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกแรกเมื่อช่วงต้นปี 2020 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อใช้ในการคัดกรองและตรวจเฝ้าระวังอาการสำหรับผู้ที่ต้องเข้ารับการกักตัว (state quarantine) หลังเดินทางกลับจากต่างประเทศเข้ามายังไทย

กระนั้น น่าเสียดายว่ากว่าระบบจะคิดค้นเสร็จสิ้น การระบาดก็บรรเทาลงทำให้ต้องพับเก็บโครงการดังกล่าวไป แต่ก็ยังดำเนินการปรับปรุงระบบเรื่อย ๆ และมีโอกาสจะได้นำมาใช้หลายครั้งกับโรงพยาบาลสนาม ตั้งแต่เกิดการระบาดระลอก 2 และ ระลอก 3 ทว่าจังหวะเวลากลับไม่เอื้ออำนวย กล่าวคือระบบมีฟีเจอร์พร้อมใช้งานไม่ทันกับความต้องการใช้งานเร่งด่วนของโรงพยาบาลสนามในหลายพื้นที่ แต่ก็มีการทดสอบใช้งานหลายครั้ง ทั้งที่โรงพยาบาลสนามในเชียงใหม่ และโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

“ทุก ๆ ครั้งที่เราผ่านกระบวนการเหล่านี้จะมีการปรับปรุงพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ มี input จากคุณหมอ จากพยาบาล ก่อนที่ระบบจะครบสมบูรณ์ มีฟีเจอร์ที่พร้อมใช้งานและตอบโจทย์โรงพยาบาลสนาม” ดร.กิตติวงศ์ กล่าว

ระบบ AMED Telehealth ที่เสร็จสมบูรณ์ได้เริ่มดำเนินการใช้งานเป็นที่แรกที่โรงพยาบาลสนามเพื่อคนพิการ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ของทางสวทช.

ซึ่งทีมแพทย์และคนไข้ให้เสียงตอบรับทางบวก เนื่องจากเป็นระบบที่ใช้งานได้ง่าย และตอบโจทย์การดูแลได้อย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ ดร.กิตติ อธิบาย ระบบ AMED Telehealth คือ ระบบหลังบ้านสำหรับบริหารจัดการดูแลคนไข้ของโรงพยาบาล ทำหน้าที่คล้ายกับระบบบริหารจัดการข้อมูลคนไข้ อย่าง HIS (Hospital Information System) ที่โรงพยาบาลรัฐหลายแห่งทั่วไปใช้งานสำหรับผู้ป่วยในอยู่ก่อนแล้ว เพียงแต่ ระบบ AMED Telehealth จะเป็นแพลตฟอร์มการบริหารจัดการโรงพยาบาลที่ทำให้เรียบง่ายขึ้น ใช้งานง่ายขึ้น มุ่งเน้นไปที่กระบวนการรักษา ทำให้ดูแลผู้ป่วยได้ง่าย ไม่มีหลุดรอดสำหรับโรงพยาบาลสนามผู้ป่วยโรคโควิค-19 โดยเฉพาะ

สำหรับจุดเด่นของระบบหลังบ้านตัวนี้ ดร.กิตติ ระบุว่า ต้องยกให้เป็นเรื่องการสื่อสารและการบันทึกข้อมูลผ่านระบบวิดีโอคอล (VDO Call) ที่ทำให้แพทย์กับพยาบาล และคนไข้ สามารถมองเห็นกันได้ ทำให้รู้สึกอุ่นใจ 

ในส่วนของข้อมูลสุขภาพที่คนไข้ต้องบันทึกเพื่อรายงานข้อมูลสัญญาณชีพทางไกล (Tele-vital Sign Monitor) ให้กับทางแพทย์ผู้รักษา ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิร่างกาย อัตราการเต้นหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ความดันโลหิต รวมถึงอาการผิดแผกต่างๆ ที่สำคัญ ก็ทำได้ง่าย ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในทุกวันผ่านแอปพลิเคชั่น LINE OA (Line Official) ทำให้แพทย์สามารถสั่งการการรักษาทางไกล ลดความเสี่ยงการติดเชื้อและยกระดับการรักษาผู้ป่วยได้ทุกที่ทุกเวลา และได้ทันท่วงที 

ขณะที่ในฝั่งของผู้ให้บริการรักษาพยาบาล นอกจากเฝ้าระวังอาการแล้ว ระบบ  AMED Telehealth ยังมีประโยชน์ต่อการลงทะเบียนผู้ป่วย และบันทึกรายงานให้แก่ผู้ป่วยได้ นอกจากนี้ แพทย์สามารถสั่งการรักษา สั่งยา X-Ray พร้อมบันทึก SOAP ได้ ตลอดจนมีระบบ Dashboard ใช้งานการบริหารจัดการข้อมูลเตียงผู้ป่วย ระบบค้นหา กรองข้อมูลสำคัญที่สามารถกำหนดเงื่อนไขการค้นหาต่าง ๆ ได้ 

“เราพยายามตอบโจทย์โรงพยาบาลสนาม คือให้ใช้งานได้ง่าย ได้สะดวก มองเห็นภาพรวมของการดูแลคนไข้ได้ ขณะที่ฝั่งของคนไข้มีหน้าที่อย่างเดียว คือ รายงานผลบันทึกสุขภาพและอาการให้แพทย์พยาบาลรับรู้” ดร.กิตติวงศ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากเกินขีดความสามารถในการรองรับของโรงพยาบาลสนาม ทำให้สาธารณสุขไทยต้องแบ่งผู้ติดเชื้อออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่  ๆ คือ กลุ่มจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล กับกลุ่มที่ไม่แสดงอาการ มีอาการเล็กน้อย แต่จำเป็นต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการ 

ดร.กิตติ กล่าวว่า สำหรับกลุ่มที่ไม่แสดงอาการที่ไม่จำเป็นต้องมาที่โรงพยาบาลสนามนี้ มีลักษณะสอดคล้องสอดรับกับระบบ AMED Telehealth ที่แพทย์และพยายาลให้การดูแลรักษาติดตามอย่างใกล้ชิดจากระยะทางไกลโดยที่ผู้ติดเชื้อใช้บ้านและที่อยู่อาศัยเป็นสถานที่พักฟื้นและกักตัวของตนเอง 

ดังนั้น การใช้งานระบบ AMED Telehealth จึงได้รับการขยายต่อยอดจากโรงพยาบาลสนามมาสู่ระบบกักตัวตัวจากที่บ้าน หรือ Home Isolation ไปโดยปริยาย 

“หนึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนามหรือผู้ป่วยกักตัวที่บ้านจำเป็นต้องรายงานสุขภาพประจำวันให้ทีมแพทย์รับทราบ สองในการติดตามดูแลคนไข้ หมอที่มาดูแลที่โรงพยาบาลสนาม กับหมอที่มาดูแล home isolation จะมีวิธีการในการบริหารจัดการเหมือนกันเลย ก็เลยเป็นที่มาของการนำระบบเข้าใช้กับ Home Isolation โดยที่แรกที่ทำก็คือโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ในวันที่ 1 กรกฎาคม” ดร.กิตติวงศ์ กล่าว

แน่นอนว่า การทำงานของระบบเป็นไปด้วยดี เพียงแต่จะมีลักษณะการทำงานที่ต่างจากโรงพยาบาลสนามไปบ้าง เพราะจำนวนคนในการดูแลที่มากขึ้น และมีเงื่อนไขเรื่องของการส่งยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เทอร์โมมิเตอร์ และอาหารไปตามบ้านที่เพิ่มเข้ามา 

ขณะเดียวกัน ด้วยประสิทธิภาพการทำงานของระบบ AMED Telehealth ทางกรมการแพทย์จึงได้ติดต่อเข้ามาขอใช้กับโรงพยาบาลในสังกัดได้แล้วกว่า 80 แห่งทั่วประเทศทันที จากนั้นไม่นาน ทางสำนักอนามัยกทม. ที่ดูแลศูนย์อนามัย คลีนิก และโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานาคร ได้ติดต่อเข้ามาขอใช้ระบบ AMED Telehealth สำหรับการกักตัวที่บ้าน หรือ Home Isolaton เช่นกัน เพียงแต่เวลาเอาระบบไปใช้ แต่ละหน่วยงานนำไปใช้จะเปลี่ยนชื่อ เรียกระบบ AMED Telehealth ให้สอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัด เช่น DMS Home Isolation หรือ BBK H-iCare เป็นต้น

ขณะที่ ดร.กิตติ เปิดเผยว่า มีจำนวนคนไข้ในการดูแลในระบบ Home Isolation ราว 75,000 คน โดยตัวเลขยังคงเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีข้อมูลเก็บที่ศูนย์ข้อมูลกลางให้แพทย์เข้ามาดู ลักษณะของส่วนเก็บข้อมูลจะมีลักษณะโรงพยาบาลเสมือน ที่มีเตียงเสมือน ให้คนไข้มารอแล้วหมอเข้าไปตรวจ โทรคุย บันทึกการรักษา สั่งยา จัดยา และติดตามคำสั่งแพทย์ 

“วิธีการเปิดโรงพยาบาลเสมือนจึงง่ายมาก เพียงเข้ามาแจ้งความจำนง ระบุความต้องการขนาดเตียง หรือขนาดพร้อมรองรับคนไข้ จากนั้นก็ใช้เวลา 2 วันในการสร้าง คือวันแรกติดตั้งระบบ วันที่สองอบรมการใช้งาน ส่วนวันที่สามก็พร้อมให้บริการ เริ่มงานได้เลย ทำได้เร็ว ก็เลยทันเหตุการณ์ เรียกได้ว่าโชคดีที่มีระบบเตรียมพร้อมอยู่แล้ว” ดร.กิตติวงศ์ กล่าว

ด้วยจำนวนคนไข้ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เกิดประเด็นเรื่องความสามารถในการรองรับการใช้งานคนจำนวนมากของตัวระบบ ซึ่งดร.กิตติยอมรับว่า ระบบขณะนี้ที่มีผู้ป่วยในการดูแลอยู่ที่มากกว่า 70,000 คนแล้วยังคงทำงานได้ตามปกติ ซึ่งทีมนักพัฒนามั่นใจว่าระบบจะสามารถรองรับจำนวนคนได้อีกหลายแสนคน 

“เพราะเราใช้ระบบคลาวด์ส่วนกลางของ NT เป็นคลาวด์ของภาครัฐ ซึ่งสามารถอัพเกรดระบบให้ใหญ่ขึ้น เราก็มองว่ามันสามารถรองรับได้หลายแสน สามารถไปต่อได้สบาย” ดร.กิตติวงศ์ กล่าว

ดร.กิตติ ย้ำว่า ด้วยการทำงานของระบบ AMED Telehealth ประโยชน์หลัก ๆ คือ การช่วยคุณหมอในการจัดการดูแลคนไข้จำนวนมาก ที่สถานพยาบาลบางแห่ง คุณหมอ 1 คนดูแลคนไข้มากกว่า 6,000 คน ดังนั้น ทำอย่างไรที่จะให้การดูแลคนไข้ทั้งหมด 6,000 คน โดยไม่หลุดแม้แต่คนเดียว คำตอบคือ ระบบ AMED Telehealth ที่ช่วยให้คนไข้ได้รับการติดตามโดยไม่หลุด เพราะการหลุดอาจหมายถึงลมหายใจที่ถูกพรากไปตลอดกาล

ยิ่งไปกว่านั้น ระบบ AMED Telehealth ยังทำหน้าที่เป็นเสมือนศูนย์กลางในการช่วยดูแลคนไข้ Home Isolation ที่เปิดให้ทีมแพทย์อาสาจากทั่วโลกเข้ามาช่วยดูแลได้ทั่วถึงเต็มที่ ช่วยอำนวยความสะดวกการทำงานของคุณหมอและพยาบาล ส่วนแผนการในอนาคตขณะนี้ยังคงมุ่งเน้นบริการไปที่กลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 เป็นหลัก ด้วยการเพิ่มฟีเจอร์การทำงานให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

“เรามีการปรับปรุงระบบมาเรื่อย ๆ ตอนนี้เป็นเวอร์ชันที่ 79 แล้ว คาดหวังว่าพ้นโควิด คงจะมีการปรับไปแล้วกว่า 100 รอบ เหมือน 100 เวอร์ชัน จะมีความต้องการแต่ละช่วงที่ต่างกันเพิ่มเข้ามา เช่น ช่วงนี้ที่การระบาดเริ่มลด จะมีงานในส่วนแอดมินเข้ามา คือ ขอใบรับรองแพทย์ ระบบสามารถสร้างขึ้นมาได้ ซึ่งอนาคตคิดว่าน่าจะต่อยอดจนเป็นระบบที่ทำให้คุณหมอสามารถดูแลคนไข้ได้อย่างง่าย ๆ ถ้าเป็นระบบเดิมของโรงพยาบาลจะค่อนข้างหนัก ข้อมูลเยอะ เป็นส่วนต่อขยาย HIS แบบ Lite และคาดหวังให้เป็นระบบมาตรฐานของ telehealth ของโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศต่อไป” ดร.กิตติวงศ์ กล่าว

ยังไม่นับรวมความสามารถของระบบหลังบ้านของ AMED Telehealth ที่ครอบคลุมถึงการดูแลเรื่องงบประมาณและการสั่งจ่าย มีระบบตรวจสอบที่น่าเชื่อถือทำให้ลดขั้นตอนการทดสอบ ตอนนี้ระบบเชื่อมกับหน่วยบริการ และส่วนที่สองที่กำลังทำอยู่ คือ เชื่อมกับสปสช. เพื่อทำการเบิกจ่าย โดยมีข้อมูลให้ตรวจสอบตรงความเป็นจริง จ่ายตามจริง ขณะเดียวกัน และกำลังเชื่อมกับระบบ CoLink ขอเตียงสำหรับคนไข้สีแดงที่จำเป็นต้องรับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยเป็นระบบออโตเมติก ทำให้ระบบลื่นไหลได้ง่ายขึ้น 

“จริง ๆ ระบบก็ครอบคลุมครบ 99% แล้วะ แต่ว่าจะมีรายละเอียดปลีกย่อยให้ปรับปรุงอยู่เรื่อย ๆ มีข้อติดขัดไม่สะดวก ตรงนั้นใช้ง่าย ใช้ยาก กระนั้น ทางเราจะยังไม่หยุดที่จะเดินหน้าพัฒนาระบบต่อไป” ดร.กิตติวงศ์ กล่าว

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

อิเกีย ชวนฉลอง Cinnamon Bun Day 4 ต.ค. นี้

อิเกียชวนคุณมาสัมผัสกลิ่นอายและวัฒนธรรมอาหารของประเทศสวีเดนผ่านขนมขึ้นชื่อของสวีเดนอย่าง “ซินนามอนบัน”

เอสซีจี บนเส้นทางการขับเคลื่อน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” เพื่อความยั่งยืน

การเปลี่ยนผ่านของเอสซีจีจาก “ผู้ใช้” สู่การเป็น “ผู้ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” เป็นกระจกสะท้อนถึงความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยนวัตกรรม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแนวทาง ESG

กสิกรไทย ประกาศขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูงสุด 0.50% และไม่ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย

ธนาคารกสิกรไทย ประกาศยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย อีกทั้งยังปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูงสุด 0.50%

เดลล์เผยผลสำรวจ องค์กรในกว่า 40 ประเทศ ตระหนัก พนักงานคือสินทรัพย์สำคัญในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน

2 ปีหลังที่ผ่านมา องค์กรธุรกิจต่างเร่งปฏิรูปสู่ระบบดิจิทัล ราวครึ่งหนึ่งของผู้นำด้านไอทีในประเทศไทย หรือ 58% (เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น: 45%; ทั่วโลก: 50%) กล่าวว่า องค์กรของตนรู้ว่า จะต้องทำอย่างไรบ้างในการปฏิรูปคนทำงานสู่ระบบดิจิทัล

ดีแทค-กสทช. ขยายระยะเวลาชำระค่าบริการ ให้ผู้ประสบภัย จากพายุโนรู

ดีแทคและสำนักงาน กสทช. ขอแสดงความห่วงใยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ให้สามารถติดต่อสื่อสารถึงญาติพี่น้อง และติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

Flash Express จับมือ TikTok Shop ให้บริการจัดส่งพัสดุ

Flash Express ประกาศขยายความร่วมมือกับ TikTok Shop สู่ประเทศไทยในฐานะ Regional Logistics Partner พร้อมให้บริการจัดส่งพัสดุแก่พ่อค้า แม่ค้าทุกร้านบนแพลตฟอร์ม

ก.ล.ต. จัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้ลงทุนประจำปีของ IOSCO ภายใต้แนวคิด “Investor Resilience”

ก.ล.ต. จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนสากล ประจำปี 2565 (World Investor Week 2022) ของ IOSCO ระหว่างวันที่ 2 - 8 ตุลาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “Investor Resilience”

Flash Coffee จับมือ Flash Express เสิร์ฟกาแฟจากดอยวาวี ฉลองวันกาแฟสากล

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันกาแฟสากล (1 ตุลาคม) ในปี 2565 นี้ Flash Coffee ร่วมมือกับ Flash Express ผู้ให้บริการขนส่งสัญชาติไทยนำเมล็ดกาแฟจากดอยวาวี จ.เชียงราย เสิร์ฟให้กับผู้บริโภคในทั้ง 88 สาขาของแฟลช คอฟฟี่

ไทยพาณิชย์ แนะ SME ปรับกลยุทธ์ รับเทรนด์ Healthy มาแรง

โควิด-19 คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกในหลากหลายมิติ ทั้งยังส่งผลกระทบต่อการดำเนิน ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

‘อากาศปนเปื้อนเชื้อโรค’ ภัยเงียบที่รุนแรง

ตัวเลข “68,728 คน” คือยอดคนไทยที่เสียชีวิตจากโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งมีสาเหตุหลักจาก อากาศที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคและมลพิษ ความต้องการ “อากาศสะอาด” เป็นสิ่งที่สังคมเริ่มให้ความสำคัญ

MUST READ

“จ้าว เหว่ย” ปรับภาพลักษณ์ ปั้น “ศูนย์กีฬาครบวงจร” บนสามเหลี่ยมทองคำ

15 ปี แห่งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมทองคำ มีทั้งความราบรื่นและความยุ่งยาก ท้าทายหลายประการ แต่การพัฒนาในเวลาอันสั้นได้กลายเป็นตัวเมืองใหญ่ที่ทันสมัย และกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวสากล

เนชั่น ทุ่ม 58.85 ล้านบาท ปิดดีล ซื้อโพสต์ทูเดย์

บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (NATION) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 มีมติจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ คือ บริษัท โพสต์ทูเดย์ จำกัด

KBank ผนึก Lombard Odier ชี้การลงทุนอย่างยั่งยืนคือ “ทางรอด” จับมือ GC ตอกย้ำแนวคิด Net Zero

KBank Private Banking ชวนสังคมเปลี่ยนมุมมองไปสู่การลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investment) ผนึกกำลัง Lombard Odier และ GC เปิดเวทีเสวนา “การลงทุนเพื่อความยั่งยืน: “ทางรอด” ไม่ใช่ “ทางเลือก”

“เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้” เปิดวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน ชู “วัน แบงค็อก” โครงการต้นแบบสีเขียวระดับโลก

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เปิดวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนของ “วัน แบงค็อก” โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจร ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ

รพ.วิมุต รุกตลาดผู้สูงวัย เปิดตัวบริการใหม่ “ViMUT Life Link” แจ้งเตือนและช่วยเหลือฉุกเฉินจากบ้าน

โรงพยาบาลวิมุต เดินเกมรุกตลาดบริการสุขภาพเต็มที่ พร้อมรองรับตลาดบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย ในยุคที่เมืองไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น