TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business Booking.com เผยผู้เดินทางชาวไทย 94% คิดว่า การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ‘จำเป็น’

Booking.com เผยผู้เดินทางชาวไทย 94% คิดว่า การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ‘จำเป็น’

รายงานด้านการเดินทางอย่างยั่งยืนประจำปี 2564 จาก Booking.com ชี้ให้เห็นว่า “ผลกระทบจากการแพร่ระบาด” สามารถส่งเสริมความตั้งใจในการเดินทางอย่างยั่งยืน และนำสู่การการลงมือทำที่สร้างความเปลี่ยนแปลงจริงในหมู่คนไทยได้อย่างไร

  • 94% ของผู้เดินทางชาวไทยคิดว่าการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนนั้นสำคัญอย่างมาก โดย 78% ระบุว่า การแพร่ระบาดใหญ่ครั้งนี้ส่งผลให้ต้องการเดินทางอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นในอนาคต
  • ผู้เดินทางมากกว่าครึ่ง (66%) เชื่อว่าในปี 2564 ก็จะยังไม่มีตัวเลือกที่มากพอสำหรับการเดินทางอย่างยั่งยืน และ  66% ยอมรับว่า รู้สึกหงุดหงิดหากที่พักที่เลือกเข้าพักไม่เอื้อให้พวกเขาสร้างความยั่งยืน เช่น ไม่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ หรือสิ่งของอำนวยความสะดวกที่สามารถรีไซเคิลได้
  • ในขณะที่ผู้ให้บริการที่พักจำนวน ใน รายระบุว่า พวกเขาได้นำบางส่วนของแนวทางปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนมาปรับใช้กับที่พักแล้ว โดยมีที่พักจำนวน ใน เท่านั้นที่ทำการสื่อสารเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของตน ไปยังลูกค้าที่มีแนวโน้มจะมาเป็นผู้เข้าพัก
  • เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสที่ผู้เดินทางจะสามารถเข้าถึงตัวเลือกการเข้าพักแบบยั่งยืนได้สะดวกยิ่งขึ้น ตอนนี้บนแพลตฟอร์ม Booking.com ได้แสดงใบรับรองมาตรฐานด้านความยั่งยืนจากองค์กรเพื่อความยั่งยืนในระดับสากล รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางด้านความยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพกว่า 30 รายการ ซึ่งที่พักหลายแสนแห่งทั่วโลกได้นำมาปรับใช้ 

ผลการสำรวจข้อมูลล่าสุดจาก Booking.comที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากความคิดเห็นของผู้เดินทางกว่า 29,000 คนใน 30 ประเทศ เผยให้เห็นว่าการแพร่ระบาดได้กระตุ้นให้ผู้เดินทางมุ่งมั่นที่จะเริ่มต้นการเดินทางท่องเที่ยวในวิถียั่งยืน ซึ่ง 87% ของผู้เดินทางชาวไทยเชื่อว่าผู้คนต้องลงมือทำตั้งแต่ตอนนี้เพื่อรักษาโลกใบนี้ไว้ให้คนรุ่นต่อไป

ในขณะที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง รายงานด้านการเดินทางอย่างยั่งยืนประจำปี 2564 ของ Booking.com เผยว่าผู้เดินทางมุ่งมั่นที่จะเดินทางอย่างยั่งยืนด้วยความใส่ใจมากกว่าที่เคย โดย 78% ของผู้เดินทางชาวไทยกล่าวว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเปลี่ยนให้พวกเขาต้องการเดินทางแบบยั่งยืนมากขึ้นในอนาคต และ 66% ยอมรับว่าการแพร่ระบาดได้เปลี่ยนทัศนคติให้พวกเขาลงมือสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชีวิตประจำวัน อาทิ การรีไซเคิล (50%) และการลดขยะอาหาร (28%) ซึ่งพวกเขาให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก ๆ 

จากผลการสำรวจในปีนี้ แสดงให้เห็นว่าความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามแนวทางเพื่อความยั่งยืนในแต่ละวันของผู้เดินทาง สอดคล้องกับความตั้งใจที่จะออกท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในทริปต่อ ๆ ไป

โดย 94% ของผู้เดินทางชาวไทยต้องการลดปริมาณขยะทั่วไป ส่วน 91% ตั้งใจลดการใช้พลังงาน (เช่น ปิดแอร์ และปิดไฟในห้องพักในเวลาที่ออกไปข้างนอก) และ 85% ต้องการใช้ตัวเลือกในการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น การเดิน การปั่นจักรยาน หรือใช้บริการรถขนส่งสาธารณะ แทนที่จะใช้แท็กซี่หรือรถเช่า

นอกจากนั้นผู้เดินทางยังเคารพและให้ความสำคัญต่อชุมชนท้องถิ่นมาเป็นอันดับต้น ๆ เช่นกัน เพราะในระหว่างการเดินทาง 85% ของผู้เดินทางชาวไทย ต้องการสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่สะท้อนวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริง

ส่วน 91% เชื่อว่าการเร่งสร้างความเข้าใจด้านวัฒนธรรม และการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในขณะที่ 85%  ต้องการมั่นใจว่าผลของการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะถูกกระจายไปสู่คนทุกระดับในสังคม นอกจากนี้ 87% ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ต้องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น ไปถึงขั้นเลี่ยงจุดหมายและสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยม เพื่อให้มั่นใจว่าตนจะไม่มีส่วนทำให้เกิดปัญหานักท่องเที่ยวล้น และเพื่อช่วยกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่น ด้วยการช่วยในส่วนที่ตนเองทำได้อย่างการเดินทางไปยังจุดหมายและชุมชนที่มีผู้คนไปเยือนน้อย

ทำลายอุปสรรคที่มีต่อการเดินทางอย่างยั่งยืน

เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่ผลสำรวจเผยว่านี่ไม่ได้เป็นเพียงความตั้งใจดี ๆ ของผู้เดินทางเท่านั้น เพราะมีความมุ่งมั่นมากมายที่กำลังบังเกิดผล โดยระหว่างการไปทริปท่องเที่ยวในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาของผู้เดินทาง ผลสำรวจข้อมูล พบว่า 47% ของผู้เดินทางชาวไทยต่างไม่ลืมปิดเครื่องปรับอากาศในที่พักตอนไม่ได้อยู่ในห้อง ส่วน 48% พกขวดน้ำที่ใช้ซ้ำได้ไปเอง แทนที่จะซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดระหว่างออกทริป และ 51% ได้ทำกิจกรรมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น และอันที่จริงแล้วผู้เดินทางชาวไทยมากกว่าครึ่ง (66%) ยอมรับว่า รู้สึกหงุดหงิดหากที่พักที่เลือกเข้าพักไม่เอื้อให้พวกเขาสร้างความยั่งยืน เช่น ไม่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ หรือสิ่งของอำนวยความสะดวกที่สามารถรีไซเคิลได้

ในขณะเดียวกัน 98% ของผู้เดินทางชาวไทย กล่าวว่า ต้องการเข้าพักในที่พักรักษ์โลกที่ยึดหลักความยั่งยืนในปีที่จะถึงนี้ และอันที่จริงแล้วจาก 14% ของผู้เดินทางชาวไทยที่กล่าวว่าเมื่อปีก่อนไม่ได้เข้าพักในที่พักรักษ์โลก มีผู้เดินทาง 24% ในกลุ่มดังกล่าวระบุว่า พวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีที่พักเช่นนี้อยู่ และ 47% ระบุว่า พวกเขาไม่พบตัวเลือกแบบนี้เลยในจุดหมายที่ไปมา และ 39% กล่าวว่าไม่รู้วิธีหาที่พักรักษ์โลกเหล่านี้ ยิ่งไปกว่านั้น 66% ของผู้เดินทางชาวไทยเชื่อว่าในปี 2564 ก็จะยังไม่มีตัวเลือกที่มากพอสำหรับการเดินทางอย่างยั่งยืน

เมื่อพูดถึงความตระหนักและความตั้งใจ ดูเหมือนว่าผู้เดินทางและที่พักจะเห็นด้วยไปในแนวทางเดียวกัน โดยการสำรวจข้อมูลครั้งใหม่ เผยว่าจากการสอบถามที่พักคู่ค้าของ Booking.com มีที่พักคู่ค้าถึง 82%** ที่เชื่อว่าความยั่งยืนในแวดวงการให้บริการนั้นมีความสำคัญ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ 94% ของผู้เดินทางชาวไทยที่เชื่อเช่นกันว่าการเดินทางอย่างยั่งยืนเป็นประเด็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าที่พักคู่ค้าจาก 3 ใน 4** ได้เริ่มนำขั้นตอนต่าง ๆ เข้ามาปรับใช้เพื่อความยั่งยืนในที่พักแล้ว แต่มีเพียง 1 ใน 3 (31%**) เท่านั้นที่ทำการสื่อสารเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของตน ไปยังลูกค้าที่มีแนวโน้มจะมาเป็นผู้เข้าพัก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้ให้บริการที่พักจะสื่อสารตอนที่ผู้เดินทางกำลังเช็คอินภายในที่พัก (59%**) ข้อมูลชี้ให้เห็นถึงความท้าทายในเส้นทางสู่ความยั่งยืนดังกล่าว ว่าเหล่าผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวควรทำอย่างไร เพื่อให้ผู้เดินทางสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านความยั่งยืนได้ง่ายดาย ตั้งแต่ช่วงต้น ๆ ของกระบวนการจองที่พัก

ปิดช่องโหว่ไปทีละขั้น เพื่อก้าวสู่ความยั่งยืนไปด้วยกัน

Booking.com มีพันธกิจที่จะช่วยให้ทุกคนออกไปสำรวจโลกกว้างได้ง่ายดายยิ่งขึ้น และในฐานะผู้นำในธุรกิจการท่องเที่ยว Booking.com กำลังก้าวสู่ช่วงเวลาสำคัญในการผลักดันให้การเดินทางอย่างยั่งยืนของทั้งนักเดินทางและที่พักคู่ค้าเป็นเรื่องที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น นั่นคือเหตุผลที่ Booking.com เปิดตัวโปรแกรมด้านการเดินทางอย่างยั่งยืน เพื่อให้ที่พักคู่ค้าสามารถดำเนินการ เพื่อสนับสนุนให้ผู้เดินทางได้ก้าวสู่อีกขั้นของการเดินทางอย่างยั่งยืน ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่จุดใดในเส้นทางเหล่านั้นก็ตาม โปรแกรมดังกล่าวประกอบไปด้วย การเผยแพร่คำแนะนำ ข้อมูลเชิงลึก และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดแก่ที่พักคู่ค้า ผ่านการรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ในหลายช่องทาง ได้แก่ คู่มือแนะนำแนวทางปฏิบัติเพื่อความยั่งยืน และคอนเทนต์ที่น่าสนใจ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายผ่านศูนย์ข้อมูล Partner Hub ของเรา

ปัจจุบันแพลตฟอร์ม Booking.com ได้มีการเริ่มนำเสนอประกาศนียบัตรที่รับรองมาตรฐานด้านความยั่งยืนกว่า 30 รายการ ที่ถูกรับรองโดยองค์กรเพื่อความยั่งยืนในระดับสากลทั้ง Global Sustainable Tourism Council (GSTC), Green Tourism และ EU Ecolabel รวมทั้งโครงการเพื่อความยั่งยืนของเครือโรงแรมต่างๆ โดย Booking.com ดึงข้อมูลนี้มาโดยตรงจากองค์กรที่ให้การรับรอง และแสดงข้อมูลดังกล่าวบนหน้าข้อมูลที่พักของคู่ค้าที่ได้รับการรับรองเหล่านั้น

นอกเหนือไปจากการแสดงใบรับรอง Booking.com ยังกระตุ้นให้ที่พักคู่ค้าอัปเดตข้อมูลด้านความยั่งยืนให้แสดงบนหน้าข้อมูลที่พัก โดยข้อมูลประกอบไปด้วย 32 แนวทางที่มีประสิทธิภาพใน 5 หัวข้อหลัก ได้แก่ ขยะ, พลังงานกับก๊าซเรือนกระจก, น้ำ, การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น และการอนุรักษ์ธรรมชาติ จากการเปิดตัวไปทั่วโลกครั้งนี้ ที่พักหลายแสนแห่งทั่วโลกได้เริ่มแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อความยั่งยืน ที่พวกเขาได้นำปรับใช้ในที่พัก กับทาง Booking.com แล้ว และข้อมูลดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายโดยเพียงแค่คลิกที่แบนเนอร์ “แนวทางเพื่อความยั่งยืน” ในหน้าข้อมูลที่พักแต่ละแห่ง

“เราได้ทำการสำรวจข้อมูลด้านการเดินทางอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่องมามากกว่า 6 ปี ข้อมูลที่เราได้รู้ถือเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราที่ Booking.com เพราะเราได้เห็นว่าการตระหนักถึงความสำคัญของการเดินทางอย่างยั่งยืนนั้นมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ทั้งจากผู้เดินทางและจากที่พักคู่ค้าของเราด้วยเช่นกัน” มาริแอน กิบเบิลส์ (Marianne Gybels) ผู้อำนวยการสายงานความยั่งยืน ของ Booking.com กล่าวเสริมว่า

“ทุกฝ่ายต่างมีความตั้งใจที่ดี แต่เรายังมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากเพื่อทำให้การเดินทางอย่างยั่งยืนกลายเป็นตัวเลือกที่เข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน ยิ่งเราช่วยให้ที่พักคู่ค้าเข้าใจและปรับใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนได้มากเท่าใด เราก็ยิ่งมีโอกาสในการทดลองเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้แก่ผู้บริโภคได้มากขึ้นเท่านั้น และในที่สุดเราก็จะค้นพบวิธีที่เหมาะสมในการเผยแพร่ข้อมูลด้านความยั่งยืนให้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของผู้เดินทางได้อย่างชัดเจนและโปร่งใส การเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ อาทิ การเลิกใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง หรือเปลี่ยนมาใช้หลอด LED ประหยัดไฟ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ถ้าต่างคนต่างทำอาจจะไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญได้ แต่ถ้าผู้เดินทาง และเจ้าของที่พักหลายล้านรายจากทั่วโลกหันมาร่วมมือร่วมใจกัน ก้าวเล็ก ๆ เหล่านี้อาจรวมเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่ใหญ่ยิ่งได้ในท้ายที่สุด”

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

“ไซมอน เดล” นำทัพ Adobe ในเกาหลี

อะโดบี ประกาศแต่งตั้ง ไซมอน เดล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอะโดบีประจำประเทศเกาหลี

WEDO ชวนนักศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วม “WEDO Young Talent Program 2022”

WEDO เปิดตัว “WEDO Young Talent Program 2022” ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงในรูปแบบของMicro Enterprise จำนวน 13 สัปดาห์

คลังสินค้า ดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ ประเดิมลูกค้ารายแรก เคอรี่ โลจิสติคส์

WHAเปิดตัวโครงการ ดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ เทพารักษ์ กม. 21 ครอบคลุมพื้นที่อาคารรวม 400,000 ตร.ม. บนเนื้อที่ 400 ไร่

ETRAN จากความฝัน สู่ยานยนต์พลังงานสะอาด

“พันธกิจของผม เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ผมเกิดมา แล้วคุณแม่ตั้งชื่อผมว่า 'เอิร์ธ' ซึ่งแปลว่าโลกแล้ว” นี่เป็นมิชชันของ ‘เอิร์ธ’ สรณัญช์ ชูฉัตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์)

คาดการณ์ 10 อันดับเทรนด์เทคโนโลยีพุ่งแรง จาก Alibaba DAMO Academy

Alibaba DAMO Academy (DAMO) สถาบันเพื่อการวิจัยด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ระดับโลกของอาลีบาบา กรุ๊ป นำเสนอการคาดการณ์แนวโน้มสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

เทรนด์ที่อยู่อาศัยยุค Now Normal คนหาบ้าน 2022 ต้องการอะไรเมื่อคิดมีบ้าน?

ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ (DDproperty) อัปเดตแนวโน้มที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคยุคใหม่ที่น่าจับตามอง

เมตาเวิร์ส และ NFT ขุมทรัพย์แหล่งใหม่จากโลกเสมือนสู่โลกจริง

loomberg Intelligence ระบุว่าจะมีมูลค่าตลาดทั่วโลกเพิ่มเป็น 800,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2567 จากมูลค่า 500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี 2563

Crescendo Lab เปิดตัวโซลูชันจัดการข้อมูลการตลาดอัตโนมัติ ช่วยรีเทลและอีคอมเมิร์ซ

Crescendo Lab ขยายการให้บริการโซลูชันมายังประเทศไทย เพื่อเสริมประสิทธิภาพธุรกิจรีเทลและอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยในการเชื่อมต่อข้อมูลลูกค้าจากบัญชี LINE OA กับแพลตฟอร์มอื่นๆ

New Year Resolution ลงทุนอย่างมีเป้าหมาย พอร์ตแกร่งพิชิตผลตอบแทนรับปีเสือนอนกิน

สวัสดีปีใหม่ 2565 ครับ ปีแห่งความหวังของทุกคน ขอให้ทุกอย่างดีกว่าปีก่อน ๆ ผมเชื่อว่า เริ่มต้นปี ทุกคนต่างวางเป้าหมายสิ่งที่จะทำในปีนี้

SEAC (ซีแอ็ค) กรุยแผนธุรกิจปี 65 กับเป้าหมายอัพสกิล คนไทย 1 ล้านคนใน 3 ปี

SEAC (ซีแอ็ค) เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้กับคนไทยในหลากหลายกลุ่มผ่านการเรียนรู้

MUST READ

บิทคับ ผนึก ทองแตงกรุ๊ปตั้ง บิทคับ เวิร์ดเทค สร้างหลักสูตรปั้นคนดิจิทัลเสริมแกร่งศก.ไทย

บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด จับมือกับ กลุ่มทองแตง กรุ๊ป ก่อตั้งบริษัทร่วมทุน "บิทคับ เวิลด์ เทค" (Bitkub World Tech)"

จิตตะ เวลธ์ โชว์ผลตอบแทน Jitta Ranking ปี 64 ชนะตลาดหุ้น เวียดนาม ยืนหนึ่ง โต 68%

จิตตะ เวลธ์ เผยปี 2564 ลงทุนตั้งแต่ต้นปี โชว์ผลตอบแทนลงทุนในหุ้นรายประเทศพุ่งแรง ด้วยเทคโนโลยีระดับโลก พร้อมปรับพอร์ตอัตโนมัติ

Kaspersky คาดการณ์ 4 ภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตในอาเซียน ปี 2022

Kaspersky คาดการณ์ 4 ภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตในอาเซียน ปี 2022: แรนซัมแวร์ การหลอกลวงขั้นสูง การละเมิดข้อมูล การโจมตีคริปโต และ NFT ปี 2022

ETRAN จากความฝัน สู่ยานยนต์พลังงานสะอาด

“พันธกิจของผม เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ผมเกิดมา แล้วคุณแม่ตั้งชื่อผมว่า 'เอิร์ธ' ซึ่งแปลว่าโลกแล้ว” นี่เป็นมิชชันของ ‘เอิร์ธ’ สรณัญช์ ชูฉัตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์)

แสนสิริ ชูกลยุทธ์มุ่ง “คน” เป็นศูนย์กลาง เติบโตยั่งยืน เตรียมเปิดตัวโครงการใหม่ 1.5 แสนลบ. ใน 3 ปี

แสนสิริ เผยแผนยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2565 ตั้งเป้าวางกลยุทธ์โดยให้ "คน" เป็นศูนย์กลาง
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น