TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Life ซัมซุง หนุน ‘โค้ดดิ้ง’ ทักษะยุคดิจิทัล ดันเยาวชนไทย สู่การเป็นนวัตกรรุ่นเยาว์

ซัมซุง หนุน ‘โค้ดดิ้ง’ ทักษะยุคดิจิทัล ดันเยาวชนไทย สู่การเป็นนวัตกรรุ่นเยาว์

เมื่อศักยภาพของเยาวชนและการศึกษาคือเข็มทิศชี้ทางของสังคมในอนาคต บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด จึงได้เดินหน้าดำเนินโครงการ Samsung Innovation Campus จัดคอร์สอบรมโค้ดดิ้งออนไลน์ให้สำหรับเยาวชนไทย พร้อมผลักดันให้เยาวชนได้ฝึกใช้ความรู้ด้านโค้ดดิ้งและความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอไอเดียสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อส่งต่อความรู้และกระตุ้นให้เด็กพัฒนากระบวนการคิดของตนเอง เสมือนเป็นการวางรากฐานสำคัญที่จะทำให้เยาวชนเหล่านี้ได้เดินตามความฝันในการเติบโตไปเป็นนวัตกรผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมดิจิทัล

โดยหลังจากที่เข้าร่วมคอร์สอบรมโค้ดดิ้งออนไลน์ จำนวน 70 ชั่วโมง นักเรียนทุกคนจะต้องผสานความรู้ที่เรียนไปทั้งด้านการใช้เทคโนโลยีสร้างการเปลี่ยนแปลง ฝึกคิดแบบนวัตกร การคิดแบบมีตรรกะ (Logical Thinking) และเนื้อหาความรู้โค้ดดิ้ง 2 ภาษา ได้แก่ C และ Python รวมถึงความรู้เกี่ยวกับเรื่อง AI เพื่อนำมาพัฒนาไอเดียในการออกแบบนวัตกรรม ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน” โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ในการช่วยฝึกเหล่านวัตกรรุ่นเยาว์ให้คิดวิเคราะห์ถึงปัญหาต่างๆ และสามารถใช้ความรู้และทักษะดิจิทัลของตนเองมาแก้ปัญหาได้อย่างตรงประเด็น ทั้งยังเป็นการปูทางสู่การเรียนCoding & Programming ในระดับที่สูงขึ้น และความฝันในสายอาชีพด้าน IT ในอนาคต 

โลกเปลี่ยนไป การศึกษาต้องเปลี่ยนแปลง

ปัจจุบันการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในห้องเรียนอีกต่อไป หากแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เนื่องจากผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ได้ง่ายกว่าในอดีต วิธีการเรียนการสอนก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเพื่ออำนวยการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอย่างสูงสุด การเรียนรู้ในปัจจุบันให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์ การลงมือปฏิบัติจริง และการให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการศึกษามากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเชื่อมการศึกษากับโลกยุคใหม่ที่ต้องเข้าใจจินตนาการและความต้องการของผู้เรียน

ทักษะโค้ดดิ้งคือหนึ่งในทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ จินตนาการ และการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งทักษะโค้ดดิ้งเป็นทักษะที่สำคัญมากขึ้นในสังคมปัจจุบันที่เทคโนโลยีอยู่ในทุกกิจกรรมของชีวิต โดยซัมซุงเห็นถึงความสำคัญของทักษะดังกล่าวจึงได้เริ่มจัดโครงการนำร่อง Samsung Innovation Campus ขึ้นในประเทศไทยในปี 2562 และดำเนินโครงการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของเยาวชนไทยสู่การเป็นพลเมืองโลกที่พร้อมสร้างความเปลี่ยนแปลง และเพื่อจุดประกายพลังแห่งจินตนาการให้เยาวชนได้ตื่นเต้นกับทุกความเป็นไปได้ของโลกโค้ดดิ้ง

เมื่อ ’ความฝัน’ คือพลังของเยาวชน

เยาวชนคือวัยที่เปี่ยมไปด้วยความฝันและพลังในการค้นหาตัวตน การศึกษาจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการจุดประกายไอเดียใหม่ๆ เพื่อผลักทุกความฝันให้ใกล้ความจริง คอร์สอบรมโค้ดดิ้งออนไลน์นี้ก็ถูกจัดขึ้นบนความเชื่อแบบเดียวกัน เพื่อให้เยาวชนผู้เข้าร่วมได้ใช้ความรู้และประสบการณ์จากการอบรมเป็นประตูที่จะเปิดให้พวกเขาไปเจอกับความฝันที่แตกต่าง

ด.ญ. นฤพร องค์มรกต นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) กับ ‘ความฝัน’ ที่อยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ เล่าถึงการอบรมครั้งนี้ว่า “หนูอยากเป็นโปรแกรมเมอร์เหมือนพี่ชาย แต่ไม่เคยมีโอกาสได้ศึกษาเรื่องโค้ดดิ้งมาก่อน การเข้าร่วมโครงการ Samsung Innovation Campus จึงเหมือนได้เปิดประตูสู่โลกใหม่ ซึ่งทำให้เข้าใจหลักพื้นฐานในการเขียนโค้ดและเห็นแนวทางในการนำความรู้ไปต่อยอด และเกิดความภูมิใจเมื่อเราสามารถเขียนโค้ดให้ทำตามคำสั่งต่างๆ ได้สำเร็จ ในการนำเสนอผลงานชิ้นสุดท้ายก่อนจบคอร์สจึงได้ลองนำเสนอไอเดีย ‘กล้องแปลภาษามือ’ โดยอาศัย AI ช่วยตรวจจับท่าทางของภาษามือแล้วเรียบเรียงเป็นเสียงคำพูด ซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการด้านพูดหรือการได้ยินสามารถสื่อสารกับคนทั่วไปได้ง่ายขึ้น เพราะหนูอยากให้ทุกคนสื่อสารกันได้อย่างไร้ข้อจำกัด”

ด.ญ.ทิพาวดี ศรีปีญญารัตน์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต กับ ‘ความฝัน’ ที่จะก้าวสู่อาชีพในสายงาน Data Science และ Computer Engineering  เล่าว่า “ความรู้พื้นฐานเรื่องโค้ดดิ้งเป็นสิ่งจำเป็นต่อสายอาชีพที่สนใจในอนาคต จึงสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมในส่วนที่ยังขาด โดยเฉพาะ Python ซึ่งเป็นเนื้อหาที่โรงเรียนไม่ได้สอน หลังจากที่เรียนไป หนูมีไอเดียที่อยากจะประดิษฐ์ “กำไรจับโกหก” ที่จะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับการสั่นของคลื่นเสียง ทำให้ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนตรวจพบพิรุธของผู้ที่กำลังโกหก นอกจากความรู้แล้ว สิ่งที่ประทับใจในโครงการ คือการได้รับมิตรภาพที่ดีจากเพื่อนต่างโรงเรียนที่ชื่นชอบในเรื่อง Programming เหมือนกัน ทำให้มีโอกาสในการแบ่งปันไอเดียและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน ๆ ที่มีความสนใจแบบเดียวกัน”

ทางด้าน ด.ช. โชติวัฒน์ ตั้งสถาพร นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ที่หลงใหลในเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่สมัยอนุบาล กับ ‘ความฝัน’ ที่จะไปสอบแข่งขันโค้ดดิ้งระดับประเทศ เล่าว่า “แม้ว่าจะมีพื้นฐานภาษา C มาแล้ว แต่ส่วนตัวยังไม่เคยเรียน Python และ AI เพิ่งได้มีโอกาสมาเรียนที่ Samsung Innovation Campus เป็นที่แรก รู้สึกตื่นเต้นกับความรู้และกิจกรรมใหม่ๆ ซึ่งอาจารย์แต่ละท่านสามารถอธิบายและถ่ายทอดความรู้ออกมาได้อย่างดีและเข้าใจง่าย ถือว่าได้เป็นการเพิ่มทักษะและเก็บประสบการณ์ให้มากขึ้นก่อนลงสนามจริงในอนาคต โดยผมได้เสนอไอเดียนวัตกรรมที่เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถกลับมารับรู้ได้เหมือนในอดีต ‘Blind All Can See’ โดยใช้หลักการทำงานของกล้องและ AI แอปพลิเคชันนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ดูแล ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกและรับรู้ถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่กำลังเผชิญเหมือนคนทั่วไป ”

จากการนำเสนอผลงานไอเดียนวัตกรรมสร้างสรรค์ ในโครงการ Samsung Innovation Campus ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน” ทำให้ซัมซุงเห็นว่าเหล่านวัตกรรุ่นเยาวน์ที่เข้าร่วมโครงการต่างก็มีความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและความรู้ด้านโค้ดดิ้งให้เกิดประโยชน์ ไม่เพียงเท่านั้น นักเรียนแต่ละคนต่างมีมุมมองที่อยากจะช่วยพัฒนาสังคมในมิติมุมมองที่ต่างกันออกไป หากนักเรียนเหล่านี้ได้รับการบ่มเพาะความรู้และได้รับการสนับสนุนให้เดินตามความฝัน พวกเขาก็จะกลายเป็นนวัตกรที่สามารถใช้สมองและสองมือในการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น โดยซัมซุงจะเดินหน้าพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับเยาวชนไทยต่อไป พร้อมผลักดันให้เยาวชนได้ฝึกสร้างสรรค์นวัตกรรมที่แตกต่าง เพราะพลังแห่งจินตนาการและความรู้ของเยาวชนจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงสังคมดิจิทัลในอนาคต

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

AGS ร่วมกับ DIPT ติดปีกสินค้าไทย ขายออนไลน์ข้ามพรมแดนกับ Amazon

อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เสริมศักยภาพภาคธุรกิจให้ได้รับประโยชน์จากขายสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ

สปสช. จับมือกรุงเทพมหานคร ใช้เทคโนโลยีจัดสรรสถานพยาบาลให้ผู้มีสิทธิบัตร

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จัดสรรสถานพยาบาลประจำแก่ผู้มีสิทธิบัตรทองที่ยังไม่มีสถานพยาบาลประจำ 1.9 แสนคน

มาม่า โอเค เปิดตัว 2 รสชาติใหม่ ใช้ CHAT GPT ช่วยคิดไอเดียโฆษณา หวังเจาะกลุ่ม Gen Z

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เปิดตัวมาม่า โอเค 2 รสชาติใหม่ รสหม่าล่าเนื้อ และ เห็ดทรัฟเฟิล นำ CHAT GPT ต่อยอดไอเดียจัดทำเป็นภาพยนตร์โฆษณา

โตชิบ้า ยืนยัน ข่าวขายกิจการในต่างประเทศ ไม่กระทบกับการดำเนินธุรกิจในไทย

บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ ส่งจดหมายชี้แจง กรณีที่มีข่าวจากสำนักข่าวต่าง ๆ ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก เกี่ยวกับ “บริษัท โตชิบา คอร์ปอเรชัน จำกัด ปิดดีล ขายกิจการมูลค่า 2 ล้านล้านเยน

SCB 10X เปิดเวที Hackathon เฟ้นหาทีมนักพัฒนา ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยบล็อกเชน

เอสซีบี เท็นเอกซ์ (SCB 10X) เปิดเวที “BANGKOK BLOCKATHON 2023” ภายใต้แนวคิด “Blockchain for the Next Billion Users”

GRAMMY x RS ตั้งบริษัทร่วมทุน เตรียมจัด 3 คอนเสิร์ตใหญ่ ก.ค.- ต.ค. นี้ เมืองทองธานี

GMM MUSIC และ RS MUSIC ประกาศจัดตั้ง กิจการร่วมค้าอะครอสเดอะยูนิเวิร์ส (Across The Universe Joint Venture) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมจัดซีรีส์คอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์

AWS เชื่อมั่นตลาดคลาวด์พุ่งไม่หยุด เล็งเติบโตต่อเนื่อง ล่าสุดส่ง ‘Lift’ ลุย SMB

อัตราการเติบโตของคลาวด์ในประเทศไทย ปี 2023 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่า 30% AWS เชื่อมั่นแผนรับมือที่ดำเนินการมาต่อเนื่อง ทั้งเพิ่มคู่ค้า จัดทีมดูแลลูกค้าเฉพาะกลุ่ม

Blendata เปิดบริการ Analytics as a Service ในรูปแบบ Pay Per Use

เบลนเดต้า (Blendata) เปิดตัวบริการใหม่ Analytics as a Service บริการวิเคราะห์ข้อมูลครบวงจร รองรับทุกความต้องการด้าน Data Analytics ในรูปแบบการคิดค่าบริการตามการใช้งานจริง

เซ็นทรัลพัฒนา ผนึก WeChat Pay จัดแคมเปญใหญ่ ต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผนึก WeChat Pay ผู้ให้บริการ E-Wallet รายใหญ่จากประเทศจีน มอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สะดวก รวดเร็ว

ดีป้า จับมือพันธมิตร เปิดตัว Tech Thailand แพลตฟอร์มชุมชนคนสายเทค

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับ บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด และ บริษัท มิสเตอร์ฟ็อกซ์ จำกัด ร่วมเปิดตัว Tech Thailand

MUST READ

บิทคับ ร่วมกับ ม.บูรพา จัดทำหลักสูตรระยะสั้น ในงาน “Stay Strong ก้าวอย่างมั่นคง”

บิทคับ มีความร่วมมือเชิงวิชาการผ่านการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (Short Course)กับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นต้นแบบการขยายความร่วมมือและพัฒนาหลักสูตรวิชาการระยะสั้น

AGS ร่วมกับ DIPT ติดปีกสินค้าไทย ขายออนไลน์ข้ามพรมแดนกับ Amazon

อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เสริมศักยภาพภาคธุรกิจให้ได้รับประโยชน์จากขายสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ

กทม. จับมือพันธมิตร ร่วมกันแก้ปัญหา เยาวชนว่างงาน-นอกการศึกษา หรือ NEET อย่างยั่งยืน

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กระทรวงแรงงาน และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานนำเสนอผลการศึกษา "งานวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในการทำงาน การศึกษา หรือการฝึกอบรม (Youth Not in Employment, Education, or Training: NEET) ในประเทศไทย" เพือร่วมกันแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

freshket รุกขับเคลื่อนระบบ Food Supply Chain ไทยสู่ความยั่งยืน ลุยตั้งจุดกระจายสินค้าในสถานี PTT Station

freshket แพลตฟอร์มจำหน่ายวัตถุดิบครบวงจร เดินหน้าต่อยอดธุรกิจ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ห่วงโซ่อุปทานอาหารของไทย ขยายขอบเขตการให้บริการกับกลุ่มธุรกิจ HoReCa

ยูนิเวนเจอร์ จับมือ ทีซีซีเทค ยกระดับองค์กรสู่ data-driven organization

ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการจัดการวางระบบ SAP ภายใต้ชื่อ “BetterV Project” มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างจุดเปลี่ยนและเสริมศักยภาพให้กับยูนิเวนเจอร์ที่มีหลากหลายธุรกิจ
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น