TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business ทรานส์ฟอร์มธุรกิจอย่างไรให้สำเร็จ ?

ทรานส์ฟอร์มธุรกิจอย่างไรให้สำเร็จ ?

ธุรกิจในทุกวันนี้ ทุกองค์กรทราบกันเป็นอย่างดีว่าจะต้องทำ Digital Transformation แต่ที่ผ่านมา ทั้งก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และช่วงวิกฤติโควิด-19 ทุกองค์กรต่างเร่งที่จะทำ Digital Transformation แต่ผลปรากฏว่า กว่า 80% ประสบความล้มเหลว หรือไม่สำเร็จ มีเพียง 10% เท่านั้น ที่ประสบความสำเร็จหรือได้ผลจากการทำ Digital Transformation ดังนั้น ปัจจัยสำคัญจึงไม่ใช่คำถามที่ว่า ทำไมจะต้องทำการทรานส์ฟอร์ม ? แต่ปัจจัยสำคัญคือ จะทำอย่างไรให้การทรานส์ฟอร์มนั้นสำเร็จ ได้ผล นี่คือที่มาของ Digital Transformation Compass เพื่อเป็นเข็มทิศในการทรานส์ฟอร์มธุรกิจสำหรับทุกธุรกิจในปัจจุบันนี้

ทำไมต้อง Digital Transformation Compass ? หลายธุรกิจให้ความสำคัญในการทำดิจิทัล และลงทุนในการทำดิจิทัลมากมาย แต่ผลวิจัยทั้งในระดับโลกและในไทยพบว่า กว่า 80% ประสบความล้มเหลวหรือขาดทุน ถามว่าเกิดอะไรขึ้น ? เมื่อดำเนินการแล้วแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ สาเหตุหนึ่งพบว่า องค์กรไม่มีแผนงานที่ดี ไม่มีแผนกลยุทธ์ที่ดี และสุดท้ายคือ ไม่รู้ว่าจะต้องทำการทรานส์ฟอร์มอย่างไร ? องค์กรไม่รู้ว่า สิ่งที่ทำไปนั้นเป็นการลงมือทำที่ถูกต้องหรือไม่ เข็มทิศทรานส์ฟอร์มธุรกิจ หรือ Digital Transformation Compass จึงถือกำเนิดขึ้นมา เพื่อเป็นแผนที่นำทางว่าจะต้องทำอย่างไร ? เพื่อให้ทราบขั้นตอนในแต่ละขั้นว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง ?

ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตกุล ผู้ก่อตั้งสถาบัน Digital Transformation Academy ผู้เขียนหนังสือ Digital Transformation Compass และผู้เขียนหนังสือ Best Seller ชุด Digital Transformation กล่าวว่า “เข็มทิศดิจิทัลในการทรานส์ฟอร์มธุรกิจ เป็นเรื่องของการตั้งต้นว่า กระบวนการแรก คุณต้องมีความเข้าใจ หรือ Empathize ในหลักการทั้ง 5 ของการทำ Digital Transformation (จากหนังสือ Digital Transformation In Action) โดยหลักการทั้ง 5 นั้นจะทำให้เข้าใจในภาพรวม เข้าใจในบริบทการแข่งขัน และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป สุดท้ายคือ การเข้าใจองค์กร ก่อนที่จะเริ่มทรานส์ฟอร์มธุรกิจ

และขั้นต่อมา เมื่อมีความเข้าใจในบริบทต่าง ๆ แล้ว ก็เป็นเรื่องของการประเมินความพร้อมด้านดิจิทัลในปัจจุบันขององค์กร ก่อนที่จะมีการวางแผนที่จะนำธุรกิจในอนาคตว่าจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไร ? เมื่อเราจะต้องทรานส์ฟอร์ม คำถามคือ เราจะทรานส์ฟอร์มไปไหน ? ทรานส์ฟอร์มไปเป็นอะไร ? และเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะเป็นอะไร เราจะต้องกลับมาที่จุดเริ่มต้น ว่าเรามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน ? ดังนั้น เข็มทิศตัวที่ 2 ที่เรียกว่า Digital Maturity Assessment เพื่อวัดระดับวุฒิภาวะด้านดิจิทัล หรือ Digital Maturity วัดความพร้อมทั้ง 8 ด้านขององค์กร ว่าองค์กรของเรานั้นมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด ที่เรียกว่า Digital Readiness

เข็มทิศตัวที่ 3 คือ Digital Transformation Road Map Model เมื่อเรารู้แล้วว่า เรามีความพร้อมแค่ไหนจึงสร้าง Road Map จากปัจจุบันไปสู่อนาคตที่ได้วาดฝันไว้ และ เข็มทิศตัวที่ 4 เพื่อไปถึงปลายทางของเรา เพื่อให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น ซึ่งจะมีรูปแบบแนวคิด คือ Digital Transformation Metric เพื่อสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นจริง สุดท้าย ทั้งหมดที่ทำทั้ง 4 เข็มทิศ คุณจะสามารถสร้างรูปแบบความสำเร็จด้วยตนเองได้ ที่เรียกว่า Digital Transformation Canvas ซึ่งเป็นโมเดลความสำเร็จในการทรานส์ฟอร์มธุรกิจของตัวคุณเอง ซึ่งได้เขียนไว้ในหนังสือเล่มที่ 2 Digital Transformation Canvas

“ผมอยากเข้ามาช่วยเหลือธุรกิจ ทุกวันนี้เราประสบปัญหาร่วมกัน หนังสือ Digital Transformation Compass คือลายแทง คือเข็มทิศ เพื่อช่วยให้องค์กรอยู่รอด เพื่อสร้างการเติบโตครั้งใหม่ สุดท้ายคือ สร้างประโยชน์ให้ประเทศ หลักคิดของ Digital Transformation จะมีส่วนช่วยทุกธุรกิจได้มาก”

แท้ที่จริงแล้ว Digital Transformation เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนทั้งองค์กร เป็นกลยุทธ์ขององค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล ปัจจัยแห่งความสำเร็จ อยู่ที่ทุกคนในองค์กร เริ่มด้วยความเข้าใจ และรู้ว่าเราจะต้องเปลี่ยนไปพร้อมกันอย่างไร หนังสือเล่มนี้เหมาะกับเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารทุกระดับ รวมถึงพนักงานทุกคน ที่ควรจะเรียนรู้และเข้าใจ

Digital Transformation ไม่ใช่เรื่องดิจิทัล ไม่ใช่เรื่องไอที แต่เป็นเรื่องขององค์กรที่จะต้องอยู่รอด สร้างความสำเร็จและเติบโตครั้งใหม่ให้กับธุรกิจเรา ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเดิมหรือเป็นธุรกิจใหม่

หนังสือชุด Digital Transformation ทั้งหมดมีอยู่ 3 เล่ม เล่มแรก Digital Transformation In Action กล่าวถึงหลักการทั้ง 5 เพื่อสร้างการเข้าใจว่า 1. การแข่งขันเปลี่ยนไป เราจะเปลี่ยนแปลงองค์กรของเราอย่างไร 2. เมื่อผู้บริโภคเปลี่ยนไป การตลาดจะต้องเปลี่ยนตาม เราจะสร้างประสบการณ์ที่ดี ให้แก่ผู้บริโภคในยุคดิจิทัลได้อย่างไร 3. คือการเริ่มต้นการตั้งหลัก Transform ซึ่งข้อมูลหรือ Data เป็นจุดเริ่มต้นของการทำ Digital Transformation 4. การสร้างนวัตกรรม เมื่อเราเริ่ม Transformation ด้วย Data ได้แล้ว เราจึงสร้างนวัตกรรม หรือ Innovation ให้เกิดขึ้นได้จริงในองค์กร ซึ่งทั้ง 4 หลักการนี้ คือปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อปัจจัยภายใน ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

“เราจะเปลี่ยนองค์กรได้ เราต้องเปลี่ยนคนได้ ดังนั้น หลักการที่ 5 ของ Digital Transformation คือ การทรานส์ฟอร์มตัวคุณเอง ไปสู่การทรานส์ฟอร์มองค์กร และระบบนิเวศที่คุณอยู่ในธุรกิจ ที่กล่าวมานี้คือหนังสือเล่มแรก Digital Transformation In Action ส่วนเล่มที่ 2 เมื่อเข้าใจแล้ว จึงเข้ามาสู่โมเดลความสำเร็จและเป็นต้นแบบ Digital Transformation Canvas จะบอกถึงต้นแบบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ทั้งในระดับโลกที่เรารู้จัก ไม่ว่าจะเป็น Netflix, Amazon, Adobe, Ping An ว่ามีโมเดลหรือต้นแบบในการทรานส์ฟอร์มอย่างไร Digital Transformation Canvas เป็นโมเดลที่ถอดรหัสความสำเร็จที่เราสามารถเรียนรู้และปรับใช้ได้”

ใน 1-2 ปีที่ผ่านมา หลายธุรกิจเกิดปัญหาว่าแล้วจะปฏิบัติจริงอย่างไร หลายองค์กรเมื่อลงมือปฏิบัติจริงแล้วต่างพบกับปัญหาหลากหลาย จึงเป็นที่มาของหนังสือเล่มที่ 3 ว่า ถ้าเข้าใจหลักการทั้ง 5 ของ Digital Transformation In Action และเข้าใจว่า โมเดลความสำเร็จของการทำ Digital Transformation เป็นอย่างไรแล้ว Digital Transformation Compass คือทางเชื่อมของทั้ง 2 ทาง เข็มทิศทรานส์ฟอร์มธุรกิจ จะเป็นแผนที่ช่วยนำทางการทรานส์ฟอร์มให้ถูกทาง ด้วย 3 แนวคิดใหม่ ทั้ง Digital Maturity Assessment, Digital Transformation Roadmap Model และ Digital Transformation Metric ที่จะช่วยให้คุณสร้างต้นแบบความสำเร็จขององค์กรคุณเองได้

หนังสือ Digital Transformation Compass จัดทำในรูปแบบ E-Book จำหน่ายในราคา 300 บาท สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.digitaltransformationacademy.com สิทธิพิเศษเฉพาะช่วงเปิดตัวเดือนตุลาคมนี้ ซื้อ E-Book แถม E-Learning และจะได้รับ 1.รายงาน Thailand Digital Transformation Readiness 2021 2.สิทธิ์ในการเข้าใช้แบบประเมิน Digital Maturity Assessment 3.สรุปตัวอย่างหนังสือ Digital Transformation Compass สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นอะคาเดมี www.DigitalTransformationAcademy.org หรือ  โทร. 09-8269-9004

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

คลังสินค้า ดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ ประเดิมลูกค้ารายแรก เคอรี่ โลจิสติคส์

WHAเปิดตัวโครงการ ดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ เทพารักษ์ กม. 21 ครอบคลุมพื้นที่อาคารรวม 400,000 ตร.ม. บนเนื้อที่ 400 ไร่

ETRAN จากความฝัน สู่ยานยนต์พลังงานสะอาด

“พันธกิจของผม เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ผมเกิดมา แล้วคุณแม่ตั้งชื่อผมว่า 'เอิร์ธ' ซึ่งแปลว่าโลกแล้ว” นี่เป็นมิชชันของ ‘เอิร์ธ’ สรณัญช์ ชูฉัตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์)

คาดการณ์ 10 อันดับเทรนด์เทคโนโลยีพุ่งแรง จาก Alibaba DAMO Academy

Alibaba DAMO Academy (DAMO) สถาบันเพื่อการวิจัยด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ระดับโลกของอาลีบาบา กรุ๊ป นำเสนอการคาดการณ์แนวโน้มสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

เทรนด์ที่อยู่อาศัยยุค Now Normal คนหาบ้าน 2022 ต้องการอะไรเมื่อคิดมีบ้าน?

ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ (DDproperty) อัปเดตแนวโน้มที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคยุคใหม่ที่น่าจับตามอง

เมตาเวิร์ส และ NFT ขุมทรัพย์แหล่งใหม่จากโลกเสมือนสู่โลกจริง

loomberg Intelligence ระบุว่าจะมีมูลค่าตลาดทั่วโลกเพิ่มเป็น 800,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2567 จากมูลค่า 500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี 2563

Crescendo Lab เปิดตัวโซลูชันจัดการข้อมูลการตลาดอัตโนมัติ ช่วยรีเทลและอีคอมเมิร์ซ

Crescendo Lab ขยายการให้บริการโซลูชันมายังประเทศไทย เพื่อเสริมประสิทธิภาพธุรกิจรีเทลและอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยในการเชื่อมต่อข้อมูลลูกค้าจากบัญชี LINE OA กับแพลตฟอร์มอื่นๆ

New Year Resolution ลงทุนอย่างมีเป้าหมาย พอร์ตแกร่งพิชิตผลตอบแทนรับปีเสือนอนกิน

สวัสดีปีใหม่ 2565 ครับ ปีแห่งความหวังของทุกคน ขอให้ทุกอย่างดีกว่าปีก่อน ๆ ผมเชื่อว่า เริ่มต้นปี ทุกคนต่างวางเป้าหมายสิ่งที่จะทำในปีนี้

SEAC (ซีแอ็ค) กรุยแผนธุรกิจปี 65 กับเป้าหมายอัพสกิล คนไทย 1 ล้านคนใน 3 ปี

SEAC (ซีแอ็ค) เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้กับคนไทยในหลากหลายกลุ่มผ่านการเรียนรู้

จีเอเบิล ปฏิวัติระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์

กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ผู้นำด้าน "Tech Enabler" ที่ช่วยยกระดับธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลในทุกมิติ โชว์ศักยภาพเสริมความมั่นคงให้กับธุรกิจไทย

4 ดิจิทัลเฮลธ์แพลตฟอร์ม ให้คนไทยใกล้หมอ

หลายปีที่ผ่านมาคนไทยต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย ทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการวิถีชีวิต สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ

MUST READ

คาดการณ์ 10 อันดับเทรนด์เทคโนโลยีพุ่งแรง จาก Alibaba DAMO Academy

Alibaba DAMO Academy (DAMO) สถาบันเพื่อการวิจัยด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ระดับโลกของอาลีบาบา กรุ๊ป นำเสนอการคาดการณ์แนวโน้มสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

SEAC (ซีแอ็ค) กรุยแผนธุรกิจปี 65 กับเป้าหมายอัพสกิล คนไทย 1 ล้านคนใน 3 ปี

SEAC (ซีแอ็ค) เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้กับคนไทยในหลากหลายกลุ่มผ่านการเรียนรู้

ส่องกระแสโซเชียลกับ 5 อันดับสินค้าขึ้นราคาที่ถูกพูดถึงมากที่สุด!

จากสภาวะวิกฤติสินค้าขึ้นราคาในประเทศไทยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา “หมู” ไต่ราคาขึ้นสูงเป็นประวัติศาสตร์ ทำให้ประเทศไทยตกอยู่ในยุคข้าวยากหมากแพง

กลุ่มธนาคารยูโอบี ซื้อกิจการลูกค้ารายย่อยของซิตี้กรุ๊ป ในอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม

ธนาคารในเครือของกลุ่มธนาคารยูโอบี ได้ทำข้อตกลงเพื่อเข้าซื้อกิจการลูกค้ารายย่อยของซิตี้กรุ๊ป

จับกระแส ตลาดคริปโทฯ ของไทย เมื่อรัฐจ้องเก็บภาษีกำไร

กระทรวงการคลังจะจัดเก็บภาษีขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์และกำไรจากการลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี่ กลายเป็นประเด็นร้อนให้ถกเถียงกันเพราะผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายไม่เห็นด้วย
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น