TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business OR ผนึก 500 TukTuks สร้าง ORZON Ventures พาสตาร์ตอัพไทยไปลุยตลาด SEA

OR ผนึก 500 TukTuks สร้าง ORZON Ventures พาสตาร์ตอัพไทยไปลุยตลาด SEA

เมื่อยักษ์ขยับในยุคดิจิทัลดิสรัปชัน ท่วงท่าที่นิยมทำกัน คือ การทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันจากภายในองค์กรและมองหาโอกาสในน่านน้ำใหม่ ๆ หรือ New S-Curve โดยร่วมมือกับคนเก่งในโลกดิจิทัล และฮีโร่ของวันนี้ คือ เหล่าสตาร์ตอัพที่มีไอเดียทะลุกรอบการทำธุรกิจในรูปแบบเดิม และมีความเข้าใจจังหวะความต้องการของผู้บริโภคสมัยใหม่ 

การขยับของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ก็เช่นกัน แม้ว่าชื่อ OR จะเป็นที่รู้จักเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ปีนี้ แต่ทำธุรกิจมาแล้ว 40 กว่าปี

จิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ กล่าวว่า บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ปักธงธุรกิจออกจากธุรกิจน้ำมันไปสู่ lifestyle และ mobility ที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนในทุกมิติ และจะเป็น  digitized organization โดยบริษัทเตรียมเม็ดเงินลงทุนไว้ 75,000 ล้านบาท สำหรับการลงทุนในระยะเวลา 5 ปีจากนี้ โดย 70% จะเน้นการลงทุนที่ธุรกิจ non-oil และการขยายไปตลาดต่างประเทศ ซึ่งสำหรับธุรกิจ non-oil โดยการลงทุนในส่วนนี้จะมี ORZON Ventures เป็นผู้ช่วยหลักในการคัดสตาร์ตอัพฝีมือดีมีอนาคตมาร่วมขับเคลื่อนและเติมเต็มการขยายธุรกิจในส่วนนี้

“ทุกการเคลื่อนไหวของคน โออาร์ขอเป็นส่วนหนึ่งหลักที่อยู่ในชีวิตของคน จะไม่อยู่แค่ธุรกิจน้ำมัน คือ mobilty และ lifestyle รวมถึงจะขยายไปในอุตสาหกรรม wellness, travel และ tourism ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” จิราพร กล่าว

งบลงทุน 75,000 ล้านบาท ราว 35% จะลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันและ EV ส่วนอีก 30% จะมาเน้น non-oil และที่เหลือจะเน้นลงใน New S-Curve สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ คือ 20% ส่วนเม็ดเงินลงทุนใน ORZON Ventures มูลค่าการลงทุนเริ่มแรก 25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และสามารถเพิ่มมูลค่าการลงทุนเป็นไม่เกิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ได้ในภายหลัง เป็นเพียงขั้นเริ่มต้น ขออนุมัติบอร์ดไว้ 2 ขั้นตอน (เพิ่มเงินลงทุนได้อีก รวมถึงลงตามโดย OR ได้ในอนาคต) 

ทำไมต้อง ORZON Ventures 

OR ขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้แนวคิด inclusive growth คือ การเติบโตไปด้วยกันกับพันธมิตร ซึ่งที่ผ่านมา OR มีการลงทุนในธุรกิจ SMEs อาทิ โอ้กะจู๋ ลงทุนในสตาร์อัพที่เติบโตแล้ว คือ Flash Express รวมถึงมีการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีที่เก่งและมีอนาคตของไทย คือ Bluebik 

จนเมื่อมีความต้องการหาพันธมิตรด้านสตาร์ตอัพมาเสริมแกร่งการขยายธุรกิจสู่การเติบโตครั้งใหม่ที่ใหญ่กว่า OR เล็งเป้าไปที่สตาร์ตอัพ แต่เนื่องจาก OR เป็นองค์กรขนาดใหญ่ อาจจะเคลื่อนไหวช้า และติดข้อจำกัดหลายอย่างในการลงทุนในสตาร์ตอัพโดยตรง จึงเกิดความร่วมมือระหว่าง OR กับ 500 Startups ซึ่งเป็น Global VC Funds รายใหญ่ของโลกที่มีพอร์ตสินทรัพย์ในการบริหารถึง 1.8 พันล้านเหรียญฯ มี 33 สตาร์ตอัพที่เป็นยูนิคอร์นทั่วโลก ในจำนวนนี้ 5 รายอยู่ในภูมิภาค SEA ผ่านทาง 500 TukTuks ซึ่งลงทุนในสตาร์ตอัพไทยมาตั้งแต่ปี 2558 กลายมาเป็น ORZON Ventures 

ORZON Ventures (ออร์ซอน เวนเจอร์ส) มีมูลค่าการลงทุนเริ่มแรก 25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และสามารถเพิ่มมูลค่าการลงทุนเป็นไม่เกิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ได้ในภายหลัง เพื่อแสวงหาและสนับสนุน start-up ใหม่ ๆ ในระดับ series A-B ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเน้นทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโออาร์ และธุรกิจใหม่ ๆ ภายใต้กรอบ mobility & lifestyle เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจและสร้างความเติบโตในระยะยาว

“OR และ ORVEN Ventures เป็นลมใต้ปีกให้สตาร์ตอัพไทยบินได้ไกลขึ้นและบินได้สูงขึ้น เมื่อประเทศไทยมีองค์กรที่ช่วยให้สตาร์ตอัพได้ขยายธุรกิจ ผลลัพธ์จะกลับมาที่ประเทศไทย” จิราพร กล่าว

ORZON Ventures เป็นกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) เป็น Venture Capital ลงทุนในสตาร์ตอัพ

สัดส่วนการลงทุน OR 99% (ลงทุนผ่าน SGHoldCO) 500Startups (โดย 500TukTuks) 1%

บทบาท คือ OR เป็นผู้ลงทุน 500TukTuks เป็น ผู้ลงทุนและผู้บริหารจัดการกองทุน

รายละเอียดของ ORZON Ventures คือ

  • เงินลงทุน 1,500 ล้านบาท (เริ่มต้น 25 ล้านเหรียญ ลงเพิ่มอีก 25 ล้านเหรียญ)
  • อายุกองทุน 10 ปี
  • เป้าหมาย = ลงทุน 20-30 สตาร์ตอัพ
  • Ticket Size = 50 ล้านบาทต่อ 1 สตาร์ตอัพ
  • Sector: wellness, travel, tourism และเน้น synergy กับ OR คือ lifestyle และ mobility
  • เน้นลงทุนระดับ series A ขึ้นไป ในสตาร์ตอัพทั่ว SEA เน้นที่สตาร์ตอัพไทยเป็นหลักก่อน

เป็นมากกว่าพันธมิตร แต่เป็นพันธะสัญญา

ความร่วมมือกับ OR กลายมาเป็น ORZON Ventrues นั้นเป็นมากกว่าพันธมิตรธุรกิจ แต่เป็นพันธะสัญญาร่วมกันระหว่าง OR กับ 500 TukTuks ที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยให้กลายมาเป็นยักษ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกครั้งในทศวรรษหน้า 

โดยปักธงที่ตลาดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ขนาดประชากรมากกว่า 600 ล้านคน และเป็นภูมิภาคที่เติบโตสูงและในอัตราการเติบโตที่รวดเร็ว ทั้ง OR และ 500 Startups รวมถึง 500 TukTuks เองมีความแข็งแกร่งในตลาดนี้ในเวทีของตัวเองเป็นอย่างดีอีกด้วย 

กระทิง พูนผล ผู้บริหารกองทุน 500 TukTuks กล่าวว่า ภูมิทัศน์ของสตาร์ตอัพไทยกำลังอยู่ใกล้จุดหักศอกถัดไปที่สตาร์ตอัพไทยที่จะโตแบบก้าวกระโดด การเข้ามาของ OR ไม่ใช่เพียงแค่เม็ดเงินลงทุน แต่คือ แพลตฟอร์มในการก้าวกระโดดของสตาร์ตอัพ เพราะเป็นการพาสตาร์ตอัพไทยมายืนบนไหล่ของยักษ์ที่มีความแข็งแกร่งและมองการณ์ไกล และตอนนี้ คือ right place, right time และ right partnership ที่จะไปลุยตลาดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่กำลังเข้าสู่ยุคทองและเป็นตลาดใหม่ที่มีขนาดใหญ่ของโลก 

“มีการคาดการณ์ว่า 10 ปีข้างหน้า ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมียูนิคอร์น 20-40 ตัว ORZON จะสร้างส่วนแบ่งตลาดจากมูลค่าสตาร์ตอัพยูนิคอร์นใน SEA ให้เกินเปอร์เซ็นต์ของจีดีพีของประเทศ ซึ่งไทยเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นที่สองของ SEA โดยมี OR เป็นลมใต้ปีก และเงินลงทุนจาก ORZON คิดว่า 3-5 ปีจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีแน่นอน” กระทิง กล่าว

ณัฐวุฒิ​ พึงเจริญพงศ์ ผู้บริหารกองทุน 500 TukTuks กล่าวว่า คาดหวังจะมียูนิคอร์นสตาร์ตอัพในพอร์ตของ ORZON Ventures ซึ่งการลงทุนเริ่มจาก ORZON Ventures และมีโอกาสที่ OR จะลงเพิ่ม รวมถึงพาไป IPO ได้ โดยเริ่มต้นลงทุนเดือนพฤศจิกายน 2564 คาดหวังลงทุน 2 รายในปีนี้ ตั้งใจคัดเลือกให้เป็นโชว์เคสเพื่อสร้างตัวอย่างความเร็จและแรงบันดาลใจ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ดีแทค ตั้งเป้าผู้ใช้งานดิจิทัลทะลุ 10 ล้านคนต่อเดือน เพิ่มยอดลูกค้าใหม่ผ่านดิจิทัล 5 เท่า

Kubix ชูจุดขาย asset tokenization ที่หลากหลาย สู่ lifestyle investment

ภารกิจโออาร์ พานกแก้ว กระพือปีกสู่โกลบอลแบรนด์

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

เส้นทาง 10 ปี สู่การสร้างนวัตกรรม 5G ของอีริคสัน (ปี 2554 – 2564)

ในช่วงเวลากว่า 3 ทศวรรษอีริคสันลงทุนหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อสร้างเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานระดับโลกตั้งแต่ 2G, 3G, 4G และ 5G

การตลาดในชีวิตจริงที่แตกต่างจากตำรา

คนที่เรียนด้านการตลาดมาแล้วมาประกอบธุรกิจเองแล้วเหมือนเจออาการเมาหมัด ไปกันไม่ถูกว่าจะเริ่มอะไรดี ทำไมสิ่งที่เรียนมามันไม่ไปกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น

อินเทล แต่งตั้ง “สตีฟ ลอง” เป็นหัวหน้าประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและญี่ปุ่น

บริษัท อินเทล คอร์เปอเรชั่น ได้ประกาศการแต่งตั้ง สตีเฟ่น เอ ลอง ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและญี่ปุ่น (APJ)

ดร.ทัดพงศ์ พงศ์ถาวรกมล เทคลีดเดอร์แห่ง KBTG ผู้ฝันสร้าง Impact ให้ประเทศ

KBTG บริษัทของคนไทยที่พยายามยกมาตรฐานให้เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกเพื่อดึงดูดคนที่มีความสามารถทั้งคนไทยและต่างชาติให้เข้ามาทำงาน

เดอะมอลล์กรุ๊ป จับมือ บิทคับ ตั้ง JV “บิทคับ เอ็ม” ดันไทยเป็นฮับสินทรัพย์ดิจิทัลภูมิภาคเอเชีย

บริษัท เดอะ มอลล์ กรุ๊ป บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ กรุยทางสร้างประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางสินทรัพย์ดิจิทัลของภูมิภาคเอเชีย

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เตรียมเปิด “ศูนย์ข้อเทียม” นำแขนหุ่นยนต์มาช่วยผ่าตัด ต้นปี 2565

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เดินหน้าตอกย้ำวิสัยทัศน์ "โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 4.0 มุ่งสู่องค์กรแห่งอนาคตเพื่อประชาชน" ประกาศเตรียมความพร้อมเปิด "ศูนย์ข้อเข่าข้อสะโพก"

เคแบงก์ผนึก 5 รพ.รัฐพัฒนา Digital Healthcare Platform ให้คนไข้ เข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว

ธนาคารกสิกรไทย ตอกย้ำศักยภาพด้านดิจิทัลเทคโนโลยี ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การเป็น “Smart Hospital” กับโรงพยาบาลรัฐ 5 แห่งพัฒนา Digital Healthcare Platform

YouTrip ปิดดีลซีรีส์เอ 30 ล้านเหรียญ พร้อมโตก้าวกระโดด

YouTrip (ยูทริป) ผู้ให้บริการดิจิทัลวอลเล็ตรองรับหลายสกุล (Multi-currency wallet) ประกาศปิดดีลระดมทุนรอบ Series A มูลค่าเงินลงทุนรวม 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1,000 ล้านบาท)

SC Asset บุกตลาด Cryptocurrency จับมือกับ Zipmex ร่วมพัฒนา Ecosystem

ปัจจุบันมูลค่าตลาดของคริปโตฯ มีมูลค่ามากกว่า 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเติบโตจากปี 2562 ถึง 10 เท่า และเติบโตควบคู่ไปกับจำนวนผู้ใช้คริปโตฯ ที่มากขึ้น

แอลจี อีเลคทรอนิคส์ ประกาศแต่งตั้ง CEO คนใหม่ เตรียมดำเนินงานเชิงรุกในปี 2565

แอลจี อีเลคทรอนิคส์ อิงค์ (แอลจี) ได้ประกาศว่า วิลเลียม โช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของบริษัท จะเข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564

MUST READ

หมายเหตุ โควิด-19

แม้สถานการณ์ระบาดโควิด-19 ของไทยเริ่มคลี่คลาย ภายหลังจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตรายวัน ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม ที่ผ่านมา

หัวเว่ย เปิด HUAWEI Heath Lab ที่ใหญ่ที่สุด ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป เผยโฉม HUAWEI Health Lab ศูนย์รวมการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และสมาร์ทดีไวซ์เกี่ยวกับสุขภาพแห่งใหญ่ที่สุดอย่างเป็นทางการ ณ ทะเลสาปซงชาน เมืองตงกวน ประเทศจีน

“ดีป้า” เปิดตัว depa Game Accelerator Program Batch 2

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย อินโฟเฟด และ การีน่า เปิดตัวโครงการ depa Game Accelerator Program Batch 2

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เตรียมเปิด “ศูนย์ข้อเทียม” นำแขนหุ่นยนต์มาช่วยผ่าตัด ต้นปี 2565

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เดินหน้าตอกย้ำวิสัยทัศน์ "โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 4.0 มุ่งสู่องค์กรแห่งอนาคตเพื่อประชาชน" ประกาศเตรียมความพร้อมเปิด "ศูนย์ข้อเข่าข้อสะโพก"

รพ.ไทยนครินทร์ มุ่งสู่รพ.ชั้นนำการรักษาโรคมะเร็งครบวงจร

แผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป ทางโรงพยาบาลฯ จะพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นโรงพยาบาลชั้นนำด้านการรักษาโรคมะเร็งที่ครอบคลุมและครบวงจร
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น