TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business Kubix ชูจุดขาย asset tokenization ที่หลากหลาย สู่ lifestyle investment

Kubix ชูจุดขาย asset tokenization ที่หลากหลาย สู่ lifestyle investment

โลกอนาคตอันใกล้ digital native asset จะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ อาทิ cryptocurrency และ NFT ที่เป็นช่องว่างของโอกาส คือ การทำเปลี่ยนสินทรัพย์ให้เข้าสู่โลกดิจิทัล ซึ่ง asset tokenization จะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างระหว่างโลกสินทรัพย์ปัจจุบันกับสินทรัพย์ดิจิทัล 

ฉากทัศน์ของอุตสาหกรรมการเงินเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเป็นโอกาสสำหรับธนาคารที่จะขยายไปถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ ได้ ซึ่งเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรม องค์กรเองต้องเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ที่ KBTG มีการแยกบริษัทออกมาเป็น Kubix เพื่อให้มีความคล่องตัว ทำงานเหมือนสตาร์ตอัพ 

Kubix เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ผู้ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกให้ เป็นมากกว่า investment banking แต่เป็นฟินเทคที่มีเทคโนโลยีช่วยขับเคลื่อน ซึ่ง Kubix มีความสามารถเรื่องเทคโนโลยีสำคัญ คือ บล็อกเชน และเป็นพันธมิตรกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ญาณวิทย์ รักษ์ศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท จำกัด (Kubix) กล่าวว่า เป้าหมายของ Kubix จะช่วยเปลี่ยนสินทรัพย์ปกติเข้าสู่โลกดิจิทัลผ่านกระบวนการทำ asset tokenization ซึ่งจุดแข็งของ Kubix คือ การอยู่ในเครือกสิกรไทยและ KBTG ทำให้มีความรู้และประสบการณ์ทั้งด้านการเงินและเทคโนโลยี และมีความน่าเชื่อถือ 

ตลาด Cryptocurrency ยังเป็นตลาดที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อให้ตอบโจทย์นักลงทุน จึงเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงที่เหมาะสม เหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่ดีและเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของนักลงทุน

“สร้างแพลตฟอร์มกลางขึ้นมาให้คนอื่นมาร่วมด้วย เพื่อสร้างระบบนิเวศ ช่วยสร้างตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้เกิดการแข่งขัน และนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสำหรับประเทศ ประเทศไทยจะสามารถเป็นศูนย์กลางของการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในเอเชียได้” ญาณวิทย์ กล่าว

บทบาท Trusted Partner

อภิญญา เรืองทวีคูณ head of sales and structuring บริษัทคิวบิกซ์ดิจิทัลแอสเสทจำกัด (Kubix) กล่าวว่า ลูกค้าของ Kubix คือ ผู้ที่สนใจเข้ามาระดมทุนผ่านระบบ ICO Portal (หรือที่เรียกว่า issuer) ซึ่งการระดมทุนผ่านระบบ ICO Portal เป็นสิ่งใหม่มาก ๆ ดังนั้น Kubix วางบทบาทเป็นพันธมิตรที่เชื่อใจได้ (Trusted Partner) สำหรับทุกด้าน ทั้งผู้ที่สนใจระดมทุน ผู้กำกับดูแล และลูกค้า ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทั้งการเงินและเทคโนโลยีอยู่จำนวนมาก สามารถให้คำแนะนำได้ทุกด้าน ตั้งแต่การพิจารณาเลือกธุรกิจ/โปรเจคต์ หรืออสังหาฯ ที่จะมาทำ tokenization ที่เหมาะสมและตอบโจทย์นักลงทุนในระยะยาว 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การระดมทุนผ่าน ICO Portal เปิดกว้างสำหรับทุกอุตสาหกรรม และขนาดของ issuer ตามเกณฑ์ของก.ล.ต.ไม่ได้จำกัดไว้ Kubix เปิดกว้างกับลูกค้าทุกกลุ่ม แต่จะอธิบายลูกค้าถึงความเหมาะสม สถานการณ์สภาพตลาด ขนาดของตลาด ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจง่ายสำหรับนักลงทุน สามารถระดมทุนที่มีขนาดใหญ่ได้ เป็นต้น แต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความใหม่ อาจจะต้องมีการให้ความรู้กับนักลงทุน 

“เราไม่ได้ปิดกั้นกลุ่มลูกค้า แต่อยากให้ issuer กลุ่มแรก ๆ ผลิตภัณฑ์เข้าใจง่าย เป็นอุตสาหกรรมที่จับต้องได้ และเป็นที่รู้จักในวงกว้างอยู่แล้ว เราจะนำรูปแบบ ICO Portal มาจับ และหาจุดเด่นของโปรคเจคต์นั้น ๆ ดึงออกมาเพื่อดึงดูดนักลงทุนให้มาลงทุน” อภิญญา กล่าว

บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) เป็นสิ่งใหม่ คือ ความท้าทาย issuer มีคำถามมากมาย ตั้งแต่ ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาระดมทุนแบบนี้ การรับรู้ การตอบรับของนักลงทุน รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ และการกำกับดูแล ซึ่งต้องเข้าใจ issuer ว่าวัตถุประสงค์หลักของการมาระดมทุนตรงนี้ คือ อะไร ต้องพยายามมวางโครงสร้างโทเคนให้ตอบโจทย์ issuer และเข้าเกณฑ์การกำกับดูแล 

“ปัจจุบันนี้เหมือนมีโลกการเงินแยกกันอยู่สองโลก คือ โลกการเงินแบบเก่ากับโลกการเงินแบบใหม่ เหมือนแยกกันอยู่ แต่ถ้าเข้าไปดูการเงินดิจิทัลจะพบว่า ทั้งสองโลกีความคล้ายคลึงกันหลายจุด และเชื่อว่าในอนาคตทั้งสองโลกจะหลอมรวมกัน และจะมีประโยชน์มาก เพราะเมื่อเรามองสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสินทรัพย์ประเภทใหม่ ก็จะมีคำถาม ความกังวลใจ ความไม่รู้ ความไม่แน่นอนเยอะมาก แต่เมื่อสองโลกผสมกลมกลืนกันแล้วจะปลดล็อกความไม่เข้าใจหลายอย่างของนักลงทุน ทำให้นักลงทุนมีความเข้าในว่าแท้จริงแล้วการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้มีความต่างจากการลงทุนในโลกเก่า ถึงตอนนั้นจะทำให้การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลขยายตัวได้เร็วขึ้นอีก” อภิญญา กล่าว

หลักการ คือ จะทำให้ทุกอย่าง ตั้งแต่การ KYC ลองซื้อ และซื้อ จบภายใต้แอป เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงการลงทุน และพยายามดึงประเภทการลงทุนที่การลงทุนในสินทรัพย์ที่ปกติไม่มี เพื่อให้เกิดตัวเลือกที่มากและหลากหลายและกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน อภิญญา กล่าว 

ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาต ICO Portal

asset tokenization คือ โอกาสของประเทศ

ภาคย์ อรัญวัฒน์ head of product and business development บริษัทคิวบิกซ์ดิจิทัลแอสเสทจำกัด (Kubix) กล่าวว่า ในแต่ละประเทศมีเกณฑ์ในการกับกับการซื้อขายสินทรัพย์ที่แตกต่างกันสำหรับประเทศไทยเอง ก.ล.ต.ออกเกณฑ์การกำกับออกมาค่อนข้างรวดเร็ว การสร้างระบบนิเวศในประเทศไม่ใช่เพียงแค่แข่งขันกันเอง แต่จะดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติทั้งรายย่อยและสถาบันมาลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลในไทยมากขึ้น ซึ่งประเทศไทยมีความได้เปรียบเรื่องการกำกับดูแล 

การทำตลาดและทำงานกับพันธมิตร อยู่ภายใต้แนวคิดที่จะสร้างอุตสาหกรรมไปด้วยกันทั้งระบบนิเวศ Kubix หาพันธมิตรที่วิสัยทัศน์ตรงกัน ว่า ICO และ asset tokenization คือ โอกาสของประเทศ ไม่ใช่ของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง แต่หากสามารถทำให้ดีลที่เสนอขายน่าเชื่อถือ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุน ไม่ว่าจะในรูปแบบของตัวเงิน ไลฟ์สไตล์ และเรื่องอื่น ๆ ขายหมดและไม่มีการฉ้อโกง ก็จะสร้างให้อุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโต

คริปโตเคอเรนซี กับการออก ICO และ investment token มีความต่างกัน เรื่องการตลาด ต้องเริ่มจากการสร้างการรับรู้ให้กับตลาดก่อนว่า Kubix คือใครทำอะไร ICO Portal และ investment token คืออะไร นักลงทุนจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง การค่อย ๆ สร้างพื้นฐานให้แข็งแรง สร้างความสำเร็จในแต่ละดีล ให้นักลงทุนเห็นว่าการลงทุนแบบนี้มาตอบโจทย์เขาอย่างไร มาเสริมกับพอร์ตการลงทุนของเขาอย่างไร 

จุดแข็งของทีม Kubix คือ ส่วนผสมของการอยู่ใน KBank และ KBTG ทำให้เห็นทั้งโลกบล็อกเชน เทคโนโลยีและธนาคาร รวมถึง investment baking ทำให้ทีมมีความเชี่ยวชาญและสามารถผนึกความเชี่ยวชาญจากทีมในเครือ

ชูแนวคิด lifestyle investment

ทั้งนี้ แนวคิดในการออกแบบ คำนึง 3 เรื่อง เรื่องแรก คือ  feature and functionality ทำแอปเพื่อให้ผู้ใช้ทั้งฝั่ง issuer (ความต้องการคืออะไร การระดมทุนรูปแบบไหนจะตอบโจทย์ทางธุรกิจ และช่วยเสริมไปกับวิธีการระดมทุนอื่น ๆ ที่เขามี) และฝั่งนักลงทุน เรื่องต่อมาคือ usability คือ ต้องใช้งาน ประสิทธิภาพต้องดี นำประสบกาณณ์และความเชี่ยวชาญจากท่ีมที่เคยทำแอป KPLUS มาช่วยออกแบบ UX/UI และเรื่องที่ 3 คือ การกำกับดูแล การออกแบบแอปจะต้องอยู่ภายใต้และสอดคล้องกับการกำกับดูแล ตั้งแต่ flow การเข้าใช้งาน การลงทุน การโอนส่งต่อโทเคน เป็นต้น ความยาก คือ ต้องสมดุล 3 เรื่องนี้ ให้ตอบโจทย์ธุรกิจให้ใช้งานง่าย ในขณะที่ต้องเป็นไปตามเกณฑ์การกำกับ 

ธุรกิจ ICO Portal ใหม่มาก ผู้เล่นในตลาดมีรูปแบบธุรกิจที่แตกต่างกัน Kubix ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ KBANK และ KBTG หาก Kubix สามารถนำเสนอวิธีการระดมทุนอีกวิธีหนึ่งให้ลูกค้าได้ที่จะตอบโจทย์หรือดีกว่าวิธีที่เขามีอยู่แล้วได้อย่างไร หรือผสมระหว่างการทำ utility token และ investment token เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจแบบไหนได้บ้าง ทำให้ Kubix โฟกัสกับความคิดสร้างสรรค์ในการคิดรูปแบบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการให้ลูกค้าเป็นหลัก 

อภิญญา เสริมว่า หลังจากได้ issuer แล้ว ระหว่างออกแบบผลิตภัณฑ์ Kubix จะสวมหมวกนักลงทุน เพื่อให้ได้ผลิตที่มีความหลากหลายและแตกต่างจากการระดมทุนในรูปแบบอื่น ซึ่งฟีเจอร์หนึ่งที่ดีมากของ token คือ การดึงสิทธิประโยชน์ของ underlying ต่าง ๆ มาเป็นรูปแบบสิทธิประโยชน์ให้กับนักลงทุนได้ด้วย ดังนั้น การลงทุน จะไม่ใช่เพียงการดูเพียงตัวเลขหรือ fact sheet แต่เป็นการเข้าไปเป็นเจ้าของและมีสิทธิกับประโยชน์ของสิ่งที่ตัวเองลงทุนจริง ๆ ทำให้การลงทุนเป็นเหมือน lifestyle investment จุดนี้เป็นป็นประโยชน์ต่อ issuer เพราะได้นำเสนออีกรูปแบบหนึ่งของผลิตภัณฑ์ ที่ให้ประโยชน์มากกว่าผลตอบแทนที่เป็นเม็ดเงิน แต่ได้ “การใช้ประโยชน์” จากสินทรัพย์ที่นำมา Tokenization ในมุมของนักลงทุน “สิ่งเหล่านี้” เขาไม่เคยได้รับในการลงทุนรูปแบบอื่น อาทิ การใช้บริการฟรี และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่สามารถออกแบบมาให้นักลงทุนได้ 

“เราอยากให้ ICO Portal สามารถ tokenise ได้หลาย ๆ สินทรัพย์​ อยากให้รายการผลิตภัณฑ์ที่จะระดมทุนผ่านการทำ asset tokenization มีมากและหลากหลาย ในทุกอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนที่มากขึ้นให้กับนักลงทุนให้มากที่สุด ในช่วงแรกเราเริ่มในตลาดประเทศไทย ในอนาคตจะขยายออกไปต่างประเทศ” อภิญญา กล่าว 

ในช่วงเริ่มต้น กลุ่มนักลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย ส่วนมากจะเป็นนักลงทุนรายบุคคลมากกว่านักลงทุนสถาบัน แต่ในระยะยาวแล้วกลุ่มนักลงทุนสถาบันมีความสำคัญมากที่จะมาเปลี่ยนภูมิทัศน์ของตลาดผลิตภัณฑ์ที่เป็น ICO Portal 

ภาคย์ กล่าวว่า “ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลจ๋า ๆ เป็นตลาดมีความผันผวนสูงมาก เมื่อเทคโนโลยีมีความนิ่งมากพอ คนเริ่มให้คุณค่ากับสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น เริ่มเห็นประโยชน์จากการถือสินทรัพย์ดิจิทัล และโยงกลับมาโลกปกติ ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลจะเริ่มเข้าสู่ความเสถียร”

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

KBTG Inspire งานที่ค้นหาคนไอทีฝีมือดีร่วมเสริมทัพส่ง KBTG สู่บริษัทเทคฯ ระดับภูมิภาค

KBTG เดินหน้าสู่ DeFi เสริมแกร่ง KBank ให้บริการ Financial Inclusion

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

LINE MAN ทุ่มงบ 1 แสน หนุน #เราต้องรอด มอบโค้ดส่วนลดค่าส่งยาให้ผู้ป่วย Home Isolation

ในการเรียกใช้บริการไรเดอร์จาก LINE MAN เพื่อจัดส่งยาถึงบ้านผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มผู้ป่วยสีเขียวอาการไม่รุนแรง ที่ทำการแยกกักตัวรักษาที่บ้าน

ชาวบ้านบ่นหมูแพง ผู้แบงก์ชาติว่าเสถียรภาพราคายังโอเค

การรับรู้ถึงปัญหาปากท้องหรือค่าครองชีพ ระหว่างชาวบ้านที่อยู่ปลาย ๆ ทางของระบบเศรษฐกิจกับแบงก์ชาติซึ่งมีหน้าที่ดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจที่อยู่ต้นทางมักต่างมุมกันเสมอ ช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะที่ชาวบ้านบ่นเรื่องข้าวของในตลาดที่แพงขึ้นพร้อม ๆ กันทั้งประเทศ โดยเฉพาะราคาเนื้อหมูที่ราคาไต่ระดับขึ้นต่อเนื่อง มาตั้งแต่กลางปีที่แล้วจากประมาณ 150 บาทต่อกิโลกรัม มาอยู่ที่ 200-240 บาทต่อกิโลกกรัม ในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ราคาครั้งแรกในรอบ 10 ปี ที่ชาวบ้านยากจะยอมรับ ด้วยเหตุนี้หมูแพงจึงเป็นประเด็นร้อนตั้งแต่ในครัวไปจนถึงทำเนียบรัฐบาล

จริงหรือไม่? คริปโทฯ (Cryptocurrency) ใช้พลังงานสูง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เพราะเหตุใด Cryptocurrency ถึงใช้พลังงานไฟฟ้าสูง ส่งผลกระทบให้โลกร้อนจนนักสิ่งแวดล้อมต้องออกมาเตือน เราหาคำตอบของเรื่องนี้มาให้แล้ว ไปติดตามกันได้เลย

ก.พลังงาน เตรียมจัดงาน Future Mobility Asia 2022 ปูทางไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในเอเชีย

งานนิทรรศการครั้งแรกที่จัดแสดงแนวคิด นวัตกรรม เทคโนโลยี และโซลูชันด้านยานยนต์แห่งอนาคตได้อย่างครอบคลุม

“ซิปโซ่” เอสเอ็มอีกับนวัตกรรมข้าวต้ม Ready to Eat เข้าถึงลูกค้าขายผ่านร้านเซเว่นฯ

ชูจุดขายใช้นวัตกรรม ช่วยคงความหอมและคุณประโยชน์ทางโภชนาการ

เสือลำบาก “เศรษฐกิจแย่-การเมืองยุ่ง”

ขณะที่เรากำลังเผชิญภาวะราคาสินค้าหลายๆตัวขยับเพิ่มสูงขึ้นพร้อม ๆ กันอย่างต่อเนื่อง ปรากฏการณ์นี้เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้ว เมื่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกพุ่งกระฉูด

MG เปิดเกมรุก สร้างระบบนิเวศ EV ครบวงจร พร้อมดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยทัดเทียมตลาดโลก

เอ็มจี ค่ายผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำสัญชาติจีนเปิดเกมรุกเตรียมสร้างระบบนิเวศรองรับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ไทยแบบครบวงจร ไล่เรียงตั้งแต่ต้นน้ำด้วยการสร้างโรงงานผลิตรถยนต์แบตเตอร์รี ไปจนถึงปลายน้ำ

แอร์บัส – NTT DOCOMO – SKY Perfect JSAT ร่วมกันศึกษาบริการการเชื่อมต่อไร้สายทั่วโลกบนอวกาศ

ความร่วมมือในการเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ของการร่วมใช้งานบริการเชื่อมต่อจากเทคโนโลยี High-Altitude Platform Stations (HAPS) แห่งอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการเชื่อมต่อไร้สายบนอวกาศในอนาคต

วีโร่ ลงนามปฏิญญา Clean Creatives

ประกาศจุดยืนร่วมต่อต้านการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับเชื้อเพลิงฟอสซิล

Amazon Global Selling หนุน SME ไทยโตตลาดโลก

งานประชุม Amazon Global Selling Thailand Seller Conference ในรูปแบบสัมมนาออนไลน์ของ อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ผ่านไปด้วยความสำเร็จ โดยมี SME ไทยกว่า 5,000 รายให้ความสนใจและเข้าร่วมงาน

MUST READ

“Netflix” จับมือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โปรโมทการท่องเที่ยว และวัฒนธรรมไทยผ่านภาพยนตร์

Netflix จับมือการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไทยผ่านผลงานภาพยนตร์และซีรีส์อย่าง เป็นทางการเป็นครั้งแรก

จีเอเบิล ปฏิวัติระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์

กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ผู้นำด้าน "Tech Enabler" ที่ช่วยยกระดับธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลในทุกมิติ โชว์ศักยภาพเสริมความมั่นคงให้กับธุรกิจไทย

SEAC (ซีแอ็ค) กรุยแผนธุรกิจปี 65 กับเป้าหมายอัพสกิล คนไทย 1 ล้านคนใน 3 ปี

SEAC (ซีแอ็ค) เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้กับคนไทยในหลากหลายกลุ่มผ่านการเรียนรู้

New Year Resolution ลงทุนอย่างมีเป้าหมาย พอร์ตแกร่งพิชิตผลตอบแทนรับปีเสือนอนกิน

สวัสดีปีใหม่ 2565 ครับ ปีแห่งความหวังของทุกคน ขอให้ทุกอย่างดีกว่าปีก่อน ๆ ผมเชื่อว่า เริ่มต้นปี ทุกคนต่างวางเป้าหมายสิ่งที่จะทำในปีนี้

Amazon Global Selling หนุน SME ไทยโตตลาดโลก

งานประชุม Amazon Global Selling Thailand Seller Conference ในรูปแบบสัมมนาออนไลน์ของ อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ผ่านไปด้วยความสำเร็จ โดยมี SME ไทยกว่า 5,000 รายให้ความสนใจและเข้าร่วมงาน
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น