TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Highlight พันธกิจ อินฟินิธัส บาย กรุงไทย สร้างเศรษฐกิจดิจิทัลให้ประเทศไทย

พันธกิจ อินฟินิธัส บาย กรุงไทย สร้างเศรษฐกิจดิจิทัลให้ประเทศไทย

จากหน่วยงานด้านดิจิทัล Krungthai Innovation Lab สู่บริษัทฟินเทค อินฟินิธัส บาย กรุงไทย มีภารกิจช่วยขับเคลื่อนพันธกิจของธนาคากรุงไทยสร้างโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศ

ประราลี รัตน์ประสาทพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน Digital Solutions และรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จำกัด กล่าวกับ The Story Thailand ว่า อินฟินิธัส บาย กรุงไทย (Infinitas by Krungthai) เกิดจากหน่วยงาน Krungthai Innovation Lab แล้ว Spin off ออกมาเป็น บริษัทด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท โดยแนวคิดธุรกิจแบบ Speed Boat เพื่อมาสนับสนุนธุรกิจหลักของธนาคารกรุงไทยที่เป็นแนวคิดธุรกิจแบบ Carrier

“วิกฤติโควิด-19 เป็นตัวเร่งให้ยิ่งต้องรีบแยกตัวออกมา เพราะต้องการขยาย ต้องการพันธมิตร ต้องการความคิดใหม่ ๆ พวกเราอยู่แต่ในวงการธนาคาร แต่พวกเรากำลังนำธนาคารเข้าไปฝังอยู่ในชีวิตประจำวันของประชาชน เราจึงต้องการนวัตกรรมต่าง ๆ จากภายนอกโดยเฉพาะสตาร์ตอัพ เราจึงสร้าง Infinitas ขึ้นมาเพื่อขยายการทำ Partnerships รูปแบบต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต”

Infinitas คือ Infinite และ Innovation สาเหตุที่ใช้ชื่อนี้ เพราะว่าที่ผ่านมาทีม อินฟินิธัส บาย กรุงไทย ซึ่งก่อนหน้านี้คือทีม Krungthai Innovation Lab ได้สร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ให้กับธนาคารกรุงไทยและประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปีแล้ว จะเห็นได้จากสิ่งต่าง ๆ ที่ออกสู่ตลาด

Travel Card เป็นตัวแรกที่ทีมได้สร้างออกสู่ตลาด ไม่รวมถึง Krungthai NEXT ที่เป็นระบบปิดของธนาคาร มี แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ที่เป็นโอเพ่นแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” สำหรับร้านค้าที่ได้รับการคัดเลือกให้สามารถรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ตอนนี้ใช้ในโครงการ “คนละครึ่ง”

ตัวที่ใหม่ที่สุด คือ “1 Baht bond” ซื้อพันธบัตรรัฐบาลผ่านแอป Wallet สบม. ซื้อปุ๊ปได้ปั๊บ ซีรีส์แรกขายพันธบัตรผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตังมูลค่า 200 ล้านบาท ขายหมดภายใน 99 วินาที

ประราลี กล่าวว่า Infinitas เป็นหน่วยงานภายใต้ธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ที่ต้องการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศไทย ต้องการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องและอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อทำให้ประเทศไทยโปร่งใส ทุกสิ่งทุกอย่างของ Infinitas สร้างขึ้นมาโดยใช้ดิจิทัลและข้อมูล (Digital and Data) ทำให้เกิดความโปร่งใส (Transparency) ในทุก ๆ เรื่อง ทุก ๆ สิ่งที่ทำ เพื่อการมีนวัตกรรมที่ไม่หยุดยั้ง และช่วยประเทศไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

“เนื่องจากธนาคารกรุงไทย ยานแม่ของเราเป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐ เราเป็นส่วนหนึ่ง เป็นลูกของเขา เราต้องช่วยขับเคลื่อนพันธกิจของธนาคารกรุงไทยไปให้ถึงเป้าหมาย คือ สร้างโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศ Infinitas เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งของธนาคารกรุงไทยในการขับเคลื่อน แต่สิ่งที่เรามีมากกว่า คือ การที่เราสามารถไปเป็นพันธมิตรกับที่ต่าง ๆ ได้ เพราะความคล่องตัวที่ Spin off ออกมา เป็นตัวช่วยทำให้ธนาคารกรุงไทยบรรลุภารกิจของธนาคารได้เร็วขึ้น”

Infinitas จะเน้นเรื่องดิจิทัลและข้อมูล (Digital and Data) เพราะฉะนั้นงบประมาณเรื่องดิจิทัลและข้อมูล (Digital and Data) ของธนาคารที่ผ่านมาจะมาอยู่ที่ Infinitas

สิ่งที่แตกต่างเพิ่มเติม คือ Infinitas จะร่วมกันพันธมิตรเพื่อสร้างรูปแบบรายได้ใหม่ในระบบนิเวศต่าง ๆ เช่น แพลตฟอร์มเรื่องสุขภาพ การท่องเที่ยว ตลาดทุน และดิจิทัลคอมเมิร์ซ เป็นต้น

ตอนนี้ทีมที่มีทั้งหมดเป็นทีม Innovation มีประมาณ 300 คน จะต้องขยายเพิ่ม เพราะพันธกิจที่มีค่อนข้างกว้างมีหลายระบบนิเวศและหลายแพลตฟอร์มที่ต้องสร้าง ตอนนี้ต้องรับทีมเพิ่มด้วย DNA 2 เรื่อง คือ ดิจิทัลและข้อมูล (Digital and Data)

“แค่เรา Deliver สิ่งที่เป็นพันธกิจของธนาคารกรุงไทยที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ก็เต็มสตรีมที่เราจะต้องสร้างให้ได้ เราถึงจะต้องหาพันธมิตร”​

วิกฤติโควิด-19 ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน สิ่งที่ต้องทำคือ ต้องนำกิจกรรมการธนาคารมารวมกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันของผู้คนให้ได้ นี่คือ สิ่งที่ Infinitas เตรียมการที่จะไปภายใน 5 ปีนี้

“ถ้าเรามองย้อนกลับไป 2 ปี เราจะไม่เห็นคนใช้โมบายแบงกิ้งสักเท่าไร ยังคงใช้เงินสด แต่ด้วยโควิด-19 ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนจากการใช้เงินสดมาเป็นใช้โมบายแบงกิ้งมากขึ้นมาก ซึ่งเราเองต้องปรับปรุงการใช้ข้อมูลกับเทคโนโลยีมาทำให้ลูกค้าสามารถใช้ชีวิตที่ปลอดภัยและยังมีความสุขและยังเดินหน้าต่อไปได้”

สิ่งที่เริ่มต้นมาแล้ว มีตั้งแต่เรื่องสุขภาพ การท่องเที่ยว ตลาดทุน และโชห่วย ซึ่งเป็น 4 เรื่องหลักที่ Infinitas จะเดินหน้าต่อ คือ Health Platform, Tourism, Digital Commerce, Secondary Market ซึ่งต่อยอดจากตรงนี้ ก็จะมีเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ดิจิทัล ไอที (Digital ID) สกุลเงินดิจิทัล (Digital Currency) และกระดาษดิจิทัล (Digital Paper)

“หน้าที่ของ Infinitas คือ การนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาสร้างเป็นแพลตฟอร์มที่นำยุทธศาสตร์และพันธมิตรเข้ามาเพื่อทำให้สามารถเดินหน้าได้อย่างมั่นคง”

ในการเป็นพันธมิตรของ Infinitas มีได้หลายรูปแบบ อาทิ ความร่วมมือ (Partnership) การลงทุนร่วมกัน (Joint-Venture) กับพันธมิตร และแบบ Recruit เพราะว่าสิ่งสำคัญที่อยากได้ คือ แพลตฟอร์มที่จะไปช่วยขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้น ไม่มีข้อจำกัด ต้องการให้ทุกสิ่งที่อย่างเกิดขึ้นแบบไร้ข้อจำกัด

สิ่งที่ยาก คือ การปรับปรุงทักษะของคนทั้งหมด ทีมที่เข้ามาร่วมงานกัน ให้สามารถปรับและขยายทักษะให้เป็นทักษะดิจิทัลและทักษะข้อมูลมากขึ้นโดยธรรมชาติ

“คนไทยทุกคนมีความเก่งอยู่ในตัว แต่บางครั้งเขาอาจจะไม่เอาความเก่งนั้นแสดงออกมา เราในฐานะที่เป็นพี่ ต้องให้ทุกคนสามารถที่จะจินตนาการ ทักษะ และความสามารถต่าง ๆ ออกมาให้มากที่สุด เราเรียนจากเขา ไม่ใช่เขาเรียนจากเรา เราต้องสนับสนุนให้พวกเขาพร้อมหยิบสิ่งเหล่านั้นมาสร้างเป็นสิ่งที่อยู่ในประเทศไทยทุกวันนี้ นี่คือสิ่งที่เราอยากจะวางบทบาทตัวเองไปอยู่ตรงนั้น เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสสร้างสิ่งใหม่ ๆ สร้างนวัตกรรมให้ประเทศไทย” ประราลี กล่าวทิ้งท้าย

Lastest News

ศิลปินท้องถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสร้างสรรค์งานศิลป์ ถ่ายทอดภาพดิจิทัลไลฟ์

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็น “คลื่นลูกใหม่” ในฐานะผู้นำเทรนด์เศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต ผู้คนหันมาปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างกว้างขวางสอดรับกับชีวิตวิถีใหม่

ธุรกิจการบิน ไตรมาสนี้ก็ยังกระพือปีกไม่ขึ้น

เป็นที่รู้กันดีว่า อุตสาหกรรมการบินประสบภาวะขาดทุนมหาศาล ซึ่งต้นเหตุของปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 เท่านั้น

เซ็นทรัลเวิลด์จัดต้นคริสต์มาส-ประดับไฟ ส่งความสุขปลายปี เริ่ม 24 พ.ย. นี้

เป็นประจำทุกปีที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์จะตกแต่งลานด้านหน้าศูนย์การค้า ให้คนไทย-นักท่องเที่ยว ได้เก็บภาพสวย ๆ รับปีใหม่ โดยปีนี้ตกแต่งออกมาในธีม "LIGHT UP YOUR LIFE"

เอไอเอส เตือนภัย อาชญากรหลอกให้ใช้บัตรประชาชนซื้อมือถือ

เอไอเอส เตือนภัยขบวนการหลอกลวง ว่าจ้างให้เหยื่อใช้บัตรประชาชนซื้อเครื่องโทรศัพท์พร้อมแพ็กเกจ ในราคาพิเศษ จากค่ายมือถือ

แม็คโคร ประกาศเป็นศูนย์รวมเนื้อวัวคุณภาพจากทั่วโลก

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ประกาศเป็นผู้นำด้านการจำหน่ายเนื้อวัวพรีเมียมจากทั่วโลก รวมถึงเนื้อคุณภาพดีจากไทยที่กำลังเป็นที่นิยม

ทรูมันนี่ จับมือ แอสเซนด์ เวลธ์ เปิดให้ซื้อ “กองทุนรวม” ผ่านแอปฯ TrueMoney Wallet

ทรูมันนี่ ขยายแพลตฟอร์มเพิ่มบริการทางการเงินครบวงจร ร่วมกับ บริษัทในเครือ บลน. แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนภายใต้บริษัท แอสเซนด์ มันนี่

Salad Factory ปรับแผนธุรกิจ จากวิกฤติโควิด-19 กลับมาเติบโต

ร้านอาหารเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ Salad Factoryพลิกวิกฤติเป็นโอกาสด้วยการทดลองทำธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ จนสามารถขยายพอร์ตรูปแบบธุรกิจใหม่ควบคู่รูปแบบธุรกิจเดิม สามารถรักษาการเติบโตในปีนี้ และวางแผนขยายสาขาเพิ่ม/รับพนักงานเพิ่มในปี 2021

“จ่ายคนละครึ่ง” วันนี้ … วันหน้า “จ่ายหนี้” เต็ม ๆ

ต้องยอมรับว่าโครงการ "คนละครึ่ง" ที่รัฐบาลช่วยชาวบ้านจ่ายเงินซื้อสินค้าครึ่งหนึ่ง สูงสุดวันละ 150 บาท หรือ 3,000 บาทตลอดโครงการ

หลอดกระดาษ … จากแรงบันดาลใจ สู่ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จากโรงงานของเล่นที่เริ่มต้นจากแรงบันดาลใจ สู่ “TS Paper Straws” ธุรกิจโรงงานผลิตและจำหน่ายหลอดกระดาษ อันดับต้น ๆ ของประเทศไทย

โครงการข้อตกลงคุณธรรม ความจำเป็นและความเหมาะสมต่อประเทศไทย

ดังที่ทราบกันว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญและพยายามหาวิธีป้องกัน องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International-TI )

MUST READ

เมื่อพ่อ-แม่ ต้องเป็น CIO (หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ) ของบ้าน

ในยุคดิจิทัลการดูแลลูกให้มีวินัยในการใช้เวลากับสื่อเทคโนโลยีและการคัดกรองสื่อดูเหมือนจะไม่เพียงพอแล้ว เนื่องจากทุกวันนี้ภัยไซเบอร์คุกคามเข้าใกล้เราเรื่อย ๆ

แม็คโคร ประกาศเป็นศูนย์รวมเนื้อวัวคุณภาพจากทั่วโลก

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ประกาศเป็นผู้นำด้านการจำหน่ายเนื้อวัวพรีเมียมจากทั่วโลก รวมถึงเนื้อคุณภาพดีจากไทยที่กำลังเป็นที่นิยม

ศิลปินท้องถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสร้างสรรค์งานศิลป์ ถ่ายทอดภาพดิจิทัลไลฟ์

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็น “คลื่นลูกใหม่” ในฐานะผู้นำเทรนด์เศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต ผู้คนหันมาปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างกว้างขวางสอดรับกับชีวิตวิถีใหม่

ธุรกิจการบิน ไตรมาสนี้ก็ยังกระพือปีกไม่ขึ้น

เป็นที่รู้กันดีว่า อุตสาหกรรมการบินประสบภาวะขาดทุนมหาศาล ซึ่งต้นเหตุของปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 เท่านั้น

แคสเปอร์สกี้ชี้ ความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับ SMB ในไทย จำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนดิจิทัล

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMB ของไทยมีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจ มีจำนวนมากกว่า 99% ของจำนวนธุรกิจทั้งหมดทั่วประเทศ
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น