TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Sustainability ลอรีอัล เดินหน้าสู่ความงามแห่งอนาคต ชูวิจัยหลักวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม

ลอรีอัล เดินหน้าสู่ความงามแห่งอนาคต ชูวิจัยหลักวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่ทวีรุนแรงมากขึ้น การทำงานด้านความยั่งยืน ได้กลายเป็นหัวข้อที่ภาคธุรกิจทุกอุตสาหกรรมให้ความสำคัญ และช่วยกันเร่งพัฒนาการดำเนินธุรกิจเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยงานด้านการวิจัยและคิดค้นนวัตกรรมเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญ ที่จะช่วยตอบโจทย์การพัฒนาด้านความยั่งยืนในระยะยาว และวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Sciences ก็นับเป็นหนึ่งในปรัชญาที่มีการนำมาปรับใช้ในกระบวนการวิจัยและออกแบบผลิตภัณฑ์ในทุกอุตสาหกรรมเพื่อลดการใช้หรือสังเคราะห์สารที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ลอรีอัล กรุ๊ป ให้ความสำคัญด้านการวิจัย และมีการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อปฏิวัติอุตสาหกรรมและเป็นผู้นำด้าน Beauty Tech โดยในด้านความยั่งยืน ลอรีอัล กรุ๊ป นำปรัชญา Green Sciences มาใช้ในการวิจัยสูตรผลิตภัณฑ์อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนสำหรับปี 2030 ภายใต้พันธสัญญา “L’ORÉAL FOR THE FUTURE” ที่มุ่งยกระดับเร่งการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานโดยคำนึงถึงขีดจำกัดความปลอดภัยของโลกเป็นที่ตั้ง เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมโลก

ปัจจุบัน ลอรีอัล กรุ๊ป มีทีมนักวิจัยกว่า 4,000 คนที่ประจำอยู่ในศูนย์วิจัยทั้ง 7 แห่งในประเทศฝรั่งเศส, สหรัฐอเมริกา บราซิล แอฟริกาใต้ อินเดีย จีน และญี่ปุ่น ที่พร้อมจะช่วยกันผลักดันขอบเขตของวิทยาศาสตร์ไปข้างหน้าเพื่อสร้างสรรค์ความงามที่ขับเคลื่อนโลก บนพื้นฐานของ Green Sciences ซึ่งนอกจากจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังจะช่วยให้สามารถพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงอีกด้วย

ลอรีอัล กรุ๊ป มีเป้าหมายสำหรับการปฏิวัติวงการความงามทั้งหมด  2 ข้อ ได้แก่

  1. สร้างสรรค์ความงามที่ปลอดภัย และเคารพในความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศทั้งหมดในทุกกระบวนการตั้งแต่การหาวัตถุดิบไปจนถึงบรรจุภัณฑ์
  2. สำรวจขอบเขตของหลักวิทยาศาสตร์ซึ่งมีพื้นฐานมาจากธรรมชาติที่กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาสูตรหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายนี้ ลอรีอัล กรุ๊ป จึงมุ่งเน้นไปที่การวิจัยทั้งหมด 4 หลักการ ได้แก่

  1. พืชศาสตร์ 2.0 (Agronomy 2.0) การใช้เทคโนโลยีเพื่อปลูกต้นไม้อย่างยั่งยืน เพื่อจะได้ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและรับประกันผลผลิต โดยที่ไม่ทำให้ทรัพยากรของโลกลดลง
  2. การหมัก และเทคโนโลยีชีวภาพ (Fermentation and Biotechnology) การใช้สิ่งมีชีวิต เช่น พืช หรือแบคทีเรียในการทำหน้าที่เป็น “โรงงานขนาดจิ๋ว” เพื่อสร้างส่วนผสมใหม่ๆ เช่น การใช้แพลงตอนทะเลสำหรับสารสกัดในผลิตภัณฑ์ ELIXIR LIVE PLANCTON ของไบโอเธิร์มในการฟื้นฟูผิว
  3. การสกัดวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Extraction) ซึ่งช่วยในการสกัดโมเลกุลที่มีส่วนผสมสำคัญ (Active Ingredient) มากที่สุดจากพืชได้โดยตรง
  4. เคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Chemistry) การใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตัวทำละลายที่ไม่ใช่ปิโตรเคมีในขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์

หนึ่งในส่วนผสมสำคัญ (Active Ingredient) ที่คิดค้นสำเร็จโดยทีมวิจัยและนวัตกรรมของลอรีอัล คือ Pro-Xylane ซึ่งเป็นสารที่ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูผิวด้วยการกระตุ้นให้เกิดการสังเคราะห์สารไกลโคสะมิโนไกลตามธรรมชาติให้มากขึ้น ช่วยลดเรือนริ้วรอยแห่งวัย และช่วยให้สภาพผิวมีความแข็งแรงขึ้น โดยทีมวิจัยได้ใช้เวลาปรับปรุงและพัฒนาส่วนผสมนี้มายาวนานกว่า 20 ปี จนทำให้ Pro-Xylane ได้รับการจดสิทธิบัตรในฐานะส่วนผสมสำคัญที่ช่วยเรื่องการชะลอวัย (Anti-aging) และสอดคล้องกับหลัก Green Sciences มากขึ้นด้วยกระบวนการผลิตที่มาผลิตจากต้นบีชวู้ดและต้นเบิร์ชซึ่งพบได้ตามธรรมชาติ

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ L’ORÉAL FOR THE FUTURE ลอรีอัล กรุ๊ป ยังมีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้สูตรสำหรับทุกผลิตภัณฑ์นั้นเป็นมิตรต่อทุกระบบนิเวศมากขึ้น โดยเฉพาะระบบนิเวศทางน้ำ รวมไปถึงการตั้งเป้าให้ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 95% มาจากพืชหรือแร่ธาตุที่มีมากมายทดแทนได้ โดยภายในปีแรกของโครงการฯ ในปี 2021 ลอรีอัล กรุ๊ป สามารถบรรลุเป้าหมายให้ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์มาจากพืชหรือแร่ธาตุที่มีมากมายทดแทนได้แล้วถึง 60%  

อ้างอิงจากข้อมูล ลอรีอัล กรุ๊ป ในปี 2021 บริษัทฯ มีการใช้งบประมาณกว่า 1 พันล้านยูโรสำหรับการค้นคว้าวิจัยโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นโครงการเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่จำนวน 360 โครงการ การเปิดตัวสูตรกว่า 6,900 สูตรในท้องตลาด และการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรทั้งหมด 510 ฉบับ ซึ่งเป็นการแสดงความเป็นแนวหน้าในการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมไปถึงความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอความงามแก่ผู้บริโภคโดยรับผิดชอบต่อธรรมชาติ รวมไปถึงการต่อยอดศักยภาพของธรรมชาติไปพร้อม ๆ กัน

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เอ็มเทค เปิดตัว ‘ฟิล์มปิดหน้าถาดจากเม็ดพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้’

TSTE จับมือ ไทยเอนโทฟู้ด ดันไทยขึ้นแท่นฮับโปรตีนจิ้งหรีดโลก

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

เอสซีจี บนเส้นทางการขับเคลื่อน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” เพื่อความยั่งยืน

การเปลี่ยนผ่านของเอสซีจีจาก “ผู้ใช้” สู่การเป็น “ผู้ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” เป็นกระจกสะท้อนถึงความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยนวัตกรรม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแนวทาง ESG

เดลล์เผยผลสำรวจ องค์กรในกว่า 40 ประเทศ ตระหนัก พนักงานคือสินทรัพย์สำคัญในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน

2 ปีหลังที่ผ่านมา องค์กรธุรกิจต่างเร่งปฏิรูปสู่ระบบดิจิทัล ราวครึ่งหนึ่งของผู้นำด้านไอทีในประเทศไทย หรือ 58% (เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น: 45%; ทั่วโลก: 50%) กล่าวว่า องค์กรของตนรู้ว่า จะต้องทำอย่างไรบ้างในการปฏิรูปคนทำงานสู่ระบบดิจิทัล

ดีแทค-กสทช. ขยายระยะเวลาชำระค่าบริการ ให้ผู้ประสบภัย จากพายุโนรู

ดีแทคและสำนักงาน กสทช. ขอแสดงความห่วงใยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ให้สามารถติดต่อสื่อสารถึงญาติพี่น้อง และติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

Flash Express จับมือ TikTok Shop ให้บริการจัดส่งพัสดุ

Flash Express ประกาศขยายความร่วมมือกับ TikTok Shop สู่ประเทศไทยในฐานะ Regional Logistics Partner พร้อมให้บริการจัดส่งพัสดุแก่พ่อค้า แม่ค้าทุกร้านบนแพลตฟอร์ม

ก.ล.ต. จัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้ลงทุนประจำปีของ IOSCO ภายใต้แนวคิด “Investor Resilience”

ก.ล.ต. จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนสากล ประจำปี 2565 (World Investor Week 2022) ของ IOSCO ระหว่างวันที่ 2 - 8 ตุลาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “Investor Resilience”

Flash Coffee จับมือ Flash Express เสิร์ฟกาแฟจากดอยวาวี ฉลองวันกาแฟสากล

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันกาแฟสากล (1 ตุลาคม) ในปี 2565 นี้ Flash Coffee ร่วมมือกับ Flash Express ผู้ให้บริการขนส่งสัญชาติไทยนำเมล็ดกาแฟจากดอยวาวี จ.เชียงราย เสิร์ฟให้กับผู้บริโภคในทั้ง 88 สาขาของแฟลช คอฟฟี่

ไทยพาณิชย์ แนะ SME ปรับกลยุทธ์ รับเทรนด์ Healthy มาแรง

โควิด-19 คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกในหลากหลายมิติ ทั้งยังส่งผลกระทบต่อการดำเนิน ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

‘อากาศปนเปื้อนเชื้อโรค’ ภัยเงียบที่รุนแรง

ตัวเลข “68,728 คน” คือยอดคนไทยที่เสียชีวิตจากโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งมีสาเหตุหลักจาก อากาศที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคและมลพิษ ความต้องการ “อากาศสะอาด” เป็นสิ่งที่สังคมเริ่มให้ความสำคัญ

วช. – สวทช.-วท.กห. มอบนวัตกรรมปุ่มกดลิฟต์แบบไร้สัมผัส แก่ รพ. ทหาร 3 เหล่าทัพ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม มอบนวัตกรรม MagikTuch ระบบปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัส แบบ 2 in 1

ไมโครซอฟท์ นําบริการคลาวด์ของ Microsoft Azure มาสู่ลูกค้าคนไทยด้วย Azure Arc

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันโลกกำลังขับเคลื่อนอยู่บน cloud-based economy เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของหลายประเทศล้วนตั้งอยู่บน Infrastructure สำคัญที่เรียกว่าคลาวด์ (Cloud Infrastructure)

MUST READ

วิศวะฯ มธ. เปิดตัวหลักสูตรใหม่ ‘วิศวกรรมยานยนต์และระบบอัตโนมัติ’ V-TECH หนุน EEC

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat School of Engineering) หรือ TSE เปิดตัวหลักสูตรใหม่ ‘วิศวกรรมยานยนต์และระบบอัตโนมัติ’ หรือ V-TECH ยกระดับวิศวกรรมยานยนต์แห่งอนาคต

สหพัฒน์ ชวนเด็กไทยติวสดออนไลน์ 10 วิชา พร้อมพูดคุยกับ 3 ไอดอลคนดัง 3-8 ตุลาคมนี้

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เดินหน้าเตรียมความพร้อมให้นักเรียนชั้นม. 6 ก่อนลงสนามสอบเข้ามหาวิทยาลัยในช่วงปลายปีนี้ ด้วยการจัดติวสด 10 วิชา ใน “สหพัฒน์แอดมิชชั่น” ครั้งที่ 25

หลักทรัพย์บัวหลวง นำกลุ่มพนักงานทำกิจกรรม สนับสนุนการอนุรักษ์สายพันธุ์บัว

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) นำกลุ่มพนักงานและครอบครัวทำกิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์สายพันธุ์บัว พร้อมเยี่ยมชมแปลงบัวกว่า 500 สายพันธุ์ และร่วมกันปลูกบัวหลวง

พาทัวร์ 7 โซนสำคัญ ในงาน Sustainability Expo 2022

เริ่มแล้ว กับ Sustainability Expo 2022 หรือ SX2022 งาน Expo เกี่ยวกับความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด "พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก"

LINE เผยเคล็ด (ไม่) ลับ เทคนิคมัดใจ รักษาฐานลูกค้าให้ยั่งยืน

ในยุคดิจิทัล เอสเอ็มอีหลาย ๆ ราย ต่างเลือกใช้ช่องทางออนไลน์ในการช่วยสร้างยอดขาย หลายเจ้าขายดี แพ็กของไม่ทัน เพราะรู้จักเลือกใช้เครื่องมือออนไลน์ แต่หลายเจ้าก็พลาดพลั้ง ทำยอดขายได้ดีในช่วงแรก
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น