TH | EN
TH | EN
หน้าแรกBusinessKBTG เป็นพันธมิตร SET พัฒนาแพลตฟอร์มลงทุนดิจิทัล ช่วยคนไทยเข้าถึงความมั่งคั่งอย่างเท่าเทียม

KBTG เป็นพันธมิตร SET พัฒนาแพลตฟอร์มลงทุนดิจิทัล ช่วยคนไทยเข้าถึงความมั่งคั่งอย่างเท่าเทียม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับ กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) พัฒนาแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลครบวงจรบนเทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อเพิ่มช่องทางในการระดมทุนและลงทุนให้กับผู้ประกอบการในทุกภาคส่วนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลเชื่อมต่อกับระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลในตลาดแรก (ICO Portal) ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) และ บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Wallet) เก็บรักษาโทเคนดิจิทัล

ขณะนี้ทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ และ KBTG กำลังอยู่ระหว่างการประเมินความเป็นไปได้สำหรับเตรียมความพร้อมในการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยตั้งเป้าหมายจะเริ่มให้บริการได้ในปี 2564

กระทิง เรืองโรจน์ พูนผล ประธาน กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) กล่าวว่า สินทรัพย์ดิจิทัล โอกาสใหม่ทางการลงทุน และการระดมทุนของผู้ประกอบการไทย เป็นวิสัยทัศน์ของธนาคารกสิกรไทยที่การต้องการจะเพิ่มอำนาจลูกค้าทุก ๆ คน ด้วยการ Democratize Saving, Investment และ Insurance เพราะเราเชื่อว่าการสมดุลสัดส่วนชีวิตจะต้องมาจากการสมดุลสัดส่วนของสินทรัพย์ต่าง ๆ ทั้งออมเงิน ลงทุน และซื้อประกัน ซึ่งเป็นเสาหลักที่ทำให้เกิดสมดุลทางการเงินของชีวิต เพราะเมื่อเกิดวิกฤติยังมีเงินสะสม นำเงินส่วนที่เหลือไปลงทุนเพื่อที่จะเกษียณได้ และเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็ยังมีประกัน

โควิด-19 ทำให้โลกเปลี่ยนไปอย่างมหาศาล สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นใน 2 ปีมันเกิดขึ้นใน 2 เดือน โลกเทคโนโลยีถูกเร่งเครื่องขึ้นมาอย่างรวดเร็ว อินชัวร์เทค (insuretech) ตามหลังฟินเทค (FinTech) มาอย่างกระชั้นชิด ผลิตภัณฑ์ที่ขายยากอย่างประกันออนไลน์ถูกร่นเวลาขึ้นมา ในช่วงโควิด-19 เพียง 2 เดือน สามารถขายได้ถึง 7,000,000 กรมธรรม์ ยอด 3,000 ล้านบาท ขณะที่ในสิบปีที่ผ่านมาขายได้ 26 ล้านกรมธรรม์

“เราควรจะใช้โอกาสนี้ democratize การลงทุนผ่านแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลนี้ และต้องการสร้างกลุ่มสินทรัพย์ใหม่ขึ้นมา เป็นสินทรัพย์ที่ลดอุปสรรคการเข้าถึงและอุปสรรคการลงทุนไป เพื่อให้คนสามารถลงทุนในขนาดที่เล็กลงแต่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในผลประโยชน์และการสร้างมูลค่าสินทรัพย์ได้ ที่สำคัญปลอดภัย เพราะแพลตฟอร์มนี้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์อะไร โรงแรม ห้าง หรือป่า (ในต่างประเทศ) เป็นต้น”

SET มีวิสัยทัศน์ในการสร้างแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลให้ประเทศไทย KBTG ได้รับเลือกมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแพลตฟอร์มนี้ KBTG มีความสามารถและทำสิ่งที่เป็นดิจิทัลต่าง ๆ มาพอสมควรไม่ว่าจะเป็นบล็อกเชน การรู้จำใบหน้า มีการออกสินค้า อาทิ ขุนทอง MAKE และ Eatable ซึ่ง KBTG มีขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและการเปิดตัวเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว มีทีม deep tech research ที่อยู่เบื้องหลังแพลตฟอร์มนี้

“ขอบคุณที่ SET ให้โอกาส KBTG ในการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับประเทศไทย KBTG นำจุดแข็งของธนาคารกสิกรไทยเข้ามาด้วย ตั้งแต่ Investment Banking, Corporate Business และ Kasikorn Asset Management การสร้างแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลตรงกับวิสัยทัศน์ของธนาคารกสิกรไทยที่ต้องการ Democratize Investment และ Insurance และนี่เป็นโอกาสสำหรับทุกคนทั้งนักลงทุนและ Issuer อยากให้ทุกคนมาช่วยกันสร้างระบบนิเวศด้านสินทรัพย์ดิจิทัลให้ประเทศไทยและให้คนไทยสามารถเข้าถึงสินทรัพย์เหล่านี้ และช่วยให้คนไทยมีสมดุลสัดส่วนของชีวิตด้วยกัน ซึ่งเชื่อว่าการร่วมมือครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนของโลกการระดมทุนและการลงทุนในประเทศของเราภายใน 2-3 ปีข้างหน้า” กระทิง เรืองโรจน์ กล่าว

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การพัฒนาระบบนิเวศสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล การเข้ามาของเทคโนโลยีทำให้การทำงานของภาคธุรกิจตลาดทุน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและเปลี่ยนแปลงในทุกภาคส่วน ซึ่งในปัจจุบันตลาดทุนมีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี โครงสร้างองค์กร วิธีการทำงานต่าง ๆ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการปรับตัวมาโดยตลอด

แรงผลักดันใหญ่ ๆ 4 อย่าง ที่ทำให้ตลาดทุนหรือตลาดการเงินต้องมีการเปลี่ยนแปลง คือ

Personalisation การที่แต่ละคนมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน การที่จะนำเสนอสินค้าที่เป็นลักษณะ One-size-fit-all ในอนาคตเป็นสิ่งที่ยากมาก เพราะนักลงทุน ผู้ระดมทุนแต่ละ่านมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันเลย เราจะปรับตัวอย่างไรเพื่อสามารถให้บริการกับคนเหล่านี้ได้

Globalisation ข้อมูลและบริการต่าง ๆ เชื่อมถึงกันหมด เราจะทำอย่างไรที่จะเชื่อมต่อกับโลก แข่งขันกับโลก ไม่ใช่แค่เชื่อมต่ออย่างเดียว แต่ต้องแข่งขันให้ได้ด้วย

Infomationisation การที่ในอนาคตข้อมูลต่าง ๆ มีจำนวนมาก เราจะนำข้อมูลตรงไหนมาใช้ นำข้อมูลตรงไหนวิเคราะห์ และได้ผลออกมาเป็นอย่างไร การบันทึกข้อมูลอย่างไรให้ข้อมูลมีการยืนยันความถูกต้องที่ดี

“พอมีข้อมูลจำนวนมาก คำถามคือ ข้อมูลนั้นถูกต้องหรือไม่ ข้อมูลเหล่านั้นใช้ได้หรือไม่ คือ สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญมากขึ้น”

Platform ลูกค้าอยากได้แพลตฟอร์มที่ให้บริการได้ครบถ้วน ตั้งแต่ระดมทุน ลงทุน มีเงินเหลือทำอะไร เอาเงินไปทำอะไรบ้าง มีแพลตฟอร์มอะไรที่สามารถให้บริการเหล่านี้ได้

“เหล่านี้คือ 4 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตลาดทุนหรือการให้บริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาคเศรษฐกิจจริงหรือ ภาคเศรษฐกิจการเงินจะต้องมีการปรับตัว”

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าทิศทางในอนาคตของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นอย่างไร วันนี้ผมก็ยังไม่รู้ แต่ผมเริ่มเห็นแล้วว่าตลาดทุนไทยจะมีการเปลี่ยนแปลง และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราจะทำอย่างไรให้องค์กรเราสามารถปรับตัวรับการแข่งขันได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เราผ่านการดิสรัปชั่นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิด-19 การใช้ดิจิทัลมากขึ้น ทั้งการ work from home, work from anywhere จัดงานยังเป็น social distancing ยังไม่กลับมาเป็นปกติ เราจะปรับตัวตรงนี้อย่างไรบ้าง

สิ่งที่ต้องทำ คือ พัฒนาเรื่องคน องค์กร ความรู้ และระบบงานที่จะใช้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต วันนี้สิ่งที่น่าสนใจ คือ ระบบนิเวศวิทยาใหม่ของระบบตลาดทุน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ เคยมีการจัดเวิร์กช้อปเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ตอนนี้กลต. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล นี่คือ สิ่งที่ทำให้ SET ต้องปรับตัวกัน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมมือกับ KBTG ช่วยกันสร้างแพลตฟอร์มของสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ครอบคลุมระบบนิเวศของระบบตลาดทุนทั้งหมด โดยที่แพลตฟอร์มนี้จะสามารถต่อเชื่อมกับระบบอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่กลต.ได้มีดำริที่จะทำ และตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นหนึ่งในโอเปอเรเตอร์ร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์และสมาคมธนาคารไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าสู่การเป็นตลาดทุนดิจิทัลเต็มรูปแบบอย่างต่อเนื่อง โดยจัดตั้งบริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด ภายใต้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ขับเคลื่อนการพัฒนาแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลครบวงจร 

แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลนี้ จะเป็นแพลตฟอร์มแบบเปิด เปิดรับการเข้าร่วมของทุกองค์กรในทุกบทบาททั้ง Issuer, ICO Portal หรือ Wallet Provider ที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในวงจำกัดและมีความเป็นไปได้ในเชิงเทคโนโลยี

KBTG ในฐานะที่เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบหนังสือค้ำประกันบนเทคโนโลยีบล็อกเชน จะเข้ามาเป็นผู้ให้บริการ ICO Portal รายแรกที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ KBTG พร้อมยกระดับพัฒนาแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าว โดยเปิดกว้างและร่วมมือกับผู้ร่วมตลาดทุกรายที่มีวิสัยทัศน์และแนวทางการทำงานที่สอดคล้องกันเข้ามาร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการลงทุนและการระดมทุนในวันนี้ เพื่อให้ไม่เกิดการลงทุนที่ซ้ำซ้อน

“เราขอเรียนเชิญทุกฝ่ายที่มีความสนใจในเรื่องนี้เข้ามาร่วมสร้างนวัตกรรมด้านการลงทุนและระดมทุนที่จะได้แพลตฟอร์มที่ทุกภาคส่วนได้ใช้ประโยชน์และขับเคลื่อนตลาดทุนไทยและประเทศไทยให้เป็นประเทศแห่งนวัตกรรม ควมร่วมมือในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เราหวังว่าจะมีผู้ประกอบการอีกหลายแห่งเข้ามาร่วมจับมือและสร้างวิวัฒนาการของตลาดหลักทรัพย์ฯ​ และตลาดทุนไทยไปด้วยกัน” ภากร กล่าว

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ