TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business KBTG เป็นพันธมิตร SET พัฒนาแพลตฟอร์มลงทุนดิจิทัล ช่วยคนไทยเข้าถึงความมั่งคั่งอย่างเท่าเทียม

KBTG เป็นพันธมิตร SET พัฒนาแพลตฟอร์มลงทุนดิจิทัล ช่วยคนไทยเข้าถึงความมั่งคั่งอย่างเท่าเทียม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับ กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) พัฒนาแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลครบวงจรบนเทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อเพิ่มช่องทางในการระดมทุนและลงทุนให้กับผู้ประกอบการในทุกภาคส่วนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลเชื่อมต่อกับระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลในตลาดแรก (ICO Portal) ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) และ บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Wallet) เก็บรักษาโทเคนดิจิทัล

ขณะนี้ทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ และ KBTG กำลังอยู่ระหว่างการประเมินความเป็นไปได้สำหรับเตรียมความพร้อมในการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยตั้งเป้าหมายจะเริ่มให้บริการได้ในปี 2564

กระทิง เรืองโรจน์ พูนผล ประธาน กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) กล่าวว่า สินทรัพย์ดิจิทัล โอกาสใหม่ทางการลงทุน และการระดมทุนของผู้ประกอบการไทย เป็นวิสัยทัศน์ของธนาคารกสิกรไทยที่การต้องการจะเพิ่มอำนาจลูกค้าทุก ๆ คน ด้วยการ Democratize Saving, Investment และ Insurance เพราะเราเชื่อว่าการสมดุลสัดส่วนชีวิตจะต้องมาจากการสมดุลสัดส่วนของสินทรัพย์ต่าง ๆ ทั้งออมเงิน ลงทุน และซื้อประกัน ซึ่งเป็นเสาหลักที่ทำให้เกิดสมดุลทางการเงินของชีวิต เพราะเมื่อเกิดวิกฤติยังมีเงินสะสม นำเงินส่วนที่เหลือไปลงทุนเพื่อที่จะเกษียณได้ และเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็ยังมีประกัน

โควิด-19 ทำให้โลกเปลี่ยนไปอย่างมหาศาล สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นใน 2 ปีมันเกิดขึ้นใน 2 เดือน โลกเทคโนโลยีถูกเร่งเครื่องขึ้นมาอย่างรวดเร็ว อินชัวร์เทค (insuretech) ตามหลังฟินเทค (FinTech) มาอย่างกระชั้นชิด ผลิตภัณฑ์ที่ขายยากอย่างประกันออนไลน์ถูกร่นเวลาขึ้นมา ในช่วงโควิด-19 เพียง 2 เดือน สามารถขายได้ถึง 7,000,000 กรมธรรม์ ยอด 3,000 ล้านบาท ขณะที่ในสิบปีที่ผ่านมาขายได้ 26 ล้านกรมธรรม์

“เราควรจะใช้โอกาสนี้ democratize การลงทุนผ่านแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลนี้ และต้องการสร้างกลุ่มสินทรัพย์ใหม่ขึ้นมา เป็นสินทรัพย์ที่ลดอุปสรรคการเข้าถึงและอุปสรรคการลงทุนไป เพื่อให้คนสามารถลงทุนในขนาดที่เล็กลงแต่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในผลประโยชน์และการสร้างมูลค่าสินทรัพย์ได้ ที่สำคัญปลอดภัย เพราะแพลตฟอร์มนี้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์อะไร โรงแรม ห้าง หรือป่า (ในต่างประเทศ) เป็นต้น”

SET มีวิสัยทัศน์ในการสร้างแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลให้ประเทศไทย KBTG ได้รับเลือกมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแพลตฟอร์มนี้ KBTG มีความสามารถและทำสิ่งที่เป็นดิจิทัลต่าง ๆ มาพอสมควรไม่ว่าจะเป็นบล็อกเชน การรู้จำใบหน้า มีการออกสินค้า อาทิ ขุนทอง MAKE และ Eatable ซึ่ง KBTG มีขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและการเปิดตัวเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว มีทีม deep tech research ที่อยู่เบื้องหลังแพลตฟอร์มนี้

“ขอบคุณที่ SET ให้โอกาส KBTG ในการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับประเทศไทย KBTG นำจุดแข็งของธนาคารกสิกรไทยเข้ามาด้วย ตั้งแต่ Investment Banking, Corporate Business และ Kasikorn Asset Management การสร้างแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลตรงกับวิสัยทัศน์ของธนาคารกสิกรไทยที่ต้องการ Democratize Investment และ Insurance และนี่เป็นโอกาสสำหรับทุกคนทั้งนักลงทุนและ Issuer อยากให้ทุกคนมาช่วยกันสร้างระบบนิเวศด้านสินทรัพย์ดิจิทัลให้ประเทศไทยและให้คนไทยสามารถเข้าถึงสินทรัพย์เหล่านี้ และช่วยให้คนไทยมีสมดุลสัดส่วนของชีวิตด้วยกัน ซึ่งเชื่อว่าการร่วมมือครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนของโลกการระดมทุนและการลงทุนในประเทศของเราภายใน 2-3 ปีข้างหน้า” กระทิง เรืองโรจน์ กล่าว

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การพัฒนาระบบนิเวศสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล การเข้ามาของเทคโนโลยีทำให้การทำงานของภาคธุรกิจตลาดทุน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและเปลี่ยนแปลงในทุกภาคส่วน ซึ่งในปัจจุบันตลาดทุนมีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี โครงสร้างองค์กร วิธีการทำงานต่าง ๆ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการปรับตัวมาโดยตลอด

แรงผลักดันใหญ่ ๆ 4 อย่าง ที่ทำให้ตลาดทุนหรือตลาดการเงินต้องมีการเปลี่ยนแปลง คือ

Personalisation การที่แต่ละคนมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน การที่จะนำเสนอสินค้าที่เป็นลักษณะ One-size-fit-all ในอนาคตเป็นสิ่งที่ยากมาก เพราะนักลงทุน ผู้ระดมทุนแต่ละ่านมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันเลย เราจะปรับตัวอย่างไรเพื่อสามารถให้บริการกับคนเหล่านี้ได้

Globalisation ข้อมูลและบริการต่าง ๆ เชื่อมถึงกันหมด เราจะทำอย่างไรที่จะเชื่อมต่อกับโลก แข่งขันกับโลก ไม่ใช่แค่เชื่อมต่ออย่างเดียว แต่ต้องแข่งขันให้ได้ด้วย

Infomationisation การที่ในอนาคตข้อมูลต่าง ๆ มีจำนวนมาก เราจะนำข้อมูลตรงไหนมาใช้ นำข้อมูลตรงไหนวิเคราะห์ และได้ผลออกมาเป็นอย่างไร การบันทึกข้อมูลอย่างไรให้ข้อมูลมีการยืนยันความถูกต้องที่ดี

“พอมีข้อมูลจำนวนมาก คำถามคือ ข้อมูลนั้นถูกต้องหรือไม่ ข้อมูลเหล่านั้นใช้ได้หรือไม่ คือ สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญมากขึ้น”

Platform ลูกค้าอยากได้แพลตฟอร์มที่ให้บริการได้ครบถ้วน ตั้งแต่ระดมทุน ลงทุน มีเงินเหลือทำอะไร เอาเงินไปทำอะไรบ้าง มีแพลตฟอร์มอะไรที่สามารถให้บริการเหล่านี้ได้

“เหล่านี้คือ 4 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตลาดทุนหรือการให้บริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาคเศรษฐกิจจริงหรือ ภาคเศรษฐกิจการเงินจะต้องมีการปรับตัว”

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าทิศทางในอนาคตของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นอย่างไร วันนี้ผมก็ยังไม่รู้ แต่ผมเริ่มเห็นแล้วว่าตลาดทุนไทยจะมีการเปลี่ยนแปลง และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราจะทำอย่างไรให้องค์กรเราสามารถปรับตัวรับการแข่งขันได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เราผ่านการดิสรัปชั่นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิด-19 การใช้ดิจิทัลมากขึ้น ทั้งการ work from home, work from anywhere จัดงานยังเป็น social distancing ยังไม่กลับมาเป็นปกติ เราจะปรับตัวตรงนี้อย่างไรบ้าง

สิ่งที่ต้องทำ คือ พัฒนาเรื่องคน องค์กร ความรู้ และระบบงานที่จะใช้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต วันนี้สิ่งที่น่าสนใจ คือ ระบบนิเวศวิทยาใหม่ของระบบตลาดทุน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ เคยมีการจัดเวิร์กช้อปเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ตอนนี้กลต. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล นี่คือ สิ่งที่ทำให้ SET ต้องปรับตัวกัน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมมือกับ KBTG ช่วยกันสร้างแพลตฟอร์มของสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ครอบคลุมระบบนิเวศของระบบตลาดทุนทั้งหมด โดยที่แพลตฟอร์มนี้จะสามารถต่อเชื่อมกับระบบอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่กลต.ได้มีดำริที่จะทำ และตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นหนึ่งในโอเปอเรเตอร์ร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์และสมาคมธนาคารไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าสู่การเป็นตลาดทุนดิจิทัลเต็มรูปแบบอย่างต่อเนื่อง โดยจัดตั้งบริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด ภายใต้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ขับเคลื่อนการพัฒนาแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลครบวงจร 

แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลนี้ จะเป็นแพลตฟอร์มแบบเปิด เปิดรับการเข้าร่วมของทุกองค์กรในทุกบทบาททั้ง Issuer, ICO Portal หรือ Wallet Provider ที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในวงจำกัดและมีความเป็นไปได้ในเชิงเทคโนโลยี

KBTG ในฐานะที่เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบหนังสือค้ำประกันบนเทคโนโลยีบล็อกเชน จะเข้ามาเป็นผู้ให้บริการ ICO Portal รายแรกที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ KBTG พร้อมยกระดับพัฒนาแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าว โดยเปิดกว้างและร่วมมือกับผู้ร่วมตลาดทุกรายที่มีวิสัยทัศน์และแนวทางการทำงานที่สอดคล้องกันเข้ามาร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการลงทุนและการระดมทุนในวันนี้ เพื่อให้ไม่เกิดการลงทุนที่ซ้ำซ้อน

“เราขอเรียนเชิญทุกฝ่ายที่มีความสนใจในเรื่องนี้เข้ามาร่วมสร้างนวัตกรรมด้านการลงทุนและระดมทุนที่จะได้แพลตฟอร์มที่ทุกภาคส่วนได้ใช้ประโยชน์และขับเคลื่อนตลาดทุนไทยและประเทศไทยให้เป็นประเทศแห่งนวัตกรรม ควมร่วมมือในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เราหวังว่าจะมีผู้ประกอบการอีกหลายแห่งเข้ามาร่วมจับมือและสร้างวิวัฒนาการของตลาดหลักทรัพย์ฯ​ และตลาดทุนไทยไปด้วยกัน” ภากร กล่าว

STAY CONNECTED

6,156แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

AIS สู้ภัยโควิด-19 ระลอก 3 ดึงศักยภาพเทคโนโลยี 5G ประสานภาคสาธารณสุขไทย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 มาจนถึงการระบาดระลอกใหม่ในช่วงเวลานี้ ภาคธุรกิจแขนงต่าง ๆ และประชาชนต่างได้รับผลกระทบอย่างมากต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

Vivo V21 5G สมาร์ทโฟนสำหรับสายเซลฟี คาดเปิดตัวในไทยเร็ว ๆ นี้

หลังจากที่ Vivo ประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟนตระกูล Y Series ไปแล้วหลากหลายรุ่นในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทั้ง Y31, Y72 5G และ Y20sG ล่าสุด มาถึงคิวของตระกูล V Series

เซ็นทรัลพัฒนา ผนึก 33 สาขาทั่วประเทศ ป้องกันเชิงรุกขั้นสูงสุดในทุกมิติ

ภายใต้แผนปฏิบัติการเชิงรุกที่แข็งแกร่งครอบคลุมในทุกมิติเพื่อให้สามารถรับมือได้ในสถานการณ์ทุกรูปแบบอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว ลงลึกทุกรายละเอียด

TikTok LIVE ปล่อย 3 ฟีเจอร์ใหม่ รับกระแสความนิยมไลฟ์

TikTok ต่อยอดกระแสความนิยมไลฟ์ สร้างเทรนด์ TikTok LIVE หวังยกระดับประสบการณ์แพลตฟอร์มให้ผู้ใช้ไปอีกขั้น พร้อมเปิดตัวฟีเจอร์ LIVE Match

OPPO ร่วมสร้าง ecosystem ที่ยั่งยืน ย้ำการเป็นส่วนหนึ่งในฐานะของพลเมืองโลก

OPPO ได้เปิดเผยการมีส่วนร่วมในปีที่ผ่านมา ในการสร้างความยั่งยืนขององค์กรที่เริ่มสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี 2547 แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของ OPPO ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

Igloo จับมือ ไทยไพบูลย์ ประกันภัย เปิดตัวประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคล

Igloo ประกาศความร่วมมือกับ บริษัท ไทยไพบูลย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดตัวประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคล

แสนสิริ วางแผนเปิด 6 โครงการใหม่ เตรียมกวาดยอดขายทาวน์โฮม 3,600 ล้านบาท

แสนสิริ ประกาศพลิกโฉมครั้งใหญ่ใน “ดีไซน์” ที่อยู่อาศัยโครงการแนวราบปี 64 สร้างกระแสความฮือฮา ด้วยการเปิดตัว “สิริ เพลส” ซีรีส์ใหม่ “Dream Destination”

“THiNKNET – Builk – SCB” ประกาศให้พนักงานทำงานจากที่ไหนก็ได้ไปตลอด

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เทรนด์การทำงานจากที่ไหนก็ได้ (Work from Anywhere) ถูกพูดถึงว่าเป็นอนาคตของโลกการทำงาน ซึ่งพนักงานออฟฟิศหลายคนต่างใฝ่ฝันที่จะได้ทำงานรูปแบบนี้

LINE BK ต่อโปรฯยืมเงินดอกเบี้ยต่ำ 9.99% ต่อปี นาน 2 เดือน

LINE BK ขยายเวลาโปรโมชั่นพิเศษยืมเงินดอกเบี้ยต่ำ 9.99% ต่อปี นาน 2 เดือน เมื่อสมัครวงเงินให้ยืมและได้รับอนุมัติตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับพันธมิตร เดินหน้าโครงการ “Happy Money สุขเงิน สร้างได้”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เดินหน้าโครงการ “Happy Money สุขเงิน สร้างได้” สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนการเงินให้คนไทยมีสุขภาพการเงินที่ดี

MUST READ

นักวิจัยจีนพัฒนา ‘การเกษตรไร้มนุษย์’ ผสานเทคโนฯ-เกษตรกรรม

ลั่วซีเหวิน นักวิชาการประจำสถาบันบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์แห่งชาติจีน (CAE) และศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จีนตอนใต้ ทำการวิจัยระบบนำทางและปฏิบัติงานอัตโนมัติของเครื่องจักรกลการเกษตรตั้งแต่ปี 2004

“โรบินฮู้ด” บุกพื้นที่ศักยภาพนอกกรุงฯ ส่งแคมเปญ “สุดฟินของกินเมืองนนท์”

โรบินฮู้ด เจาะตลาดปริมณฑล ประเดิมปักหมุดบุกจังหวัดนนทบุรี พื้นที่ยุทธศาสตร์นอกเขตกรุงเทพฯ ที่มีการเติบโตสูงสุดทั้งในด้านจำนวนและยอดเฉลี่ยในการสั่งอาหารต่อครั้ง ส่งแคมเปญน้องใหม่ "สุดฟินของกินเมืองนนท์"

งัดเหตุผลสู้ รถไฟฟ้าสายสีเขียว 25 บาท

ก่อนหน้านี้ผู้บริหาร BTS ได้มีการอัดคลิปทวงหนี้ กรุงเทพมหานคร โดยขอแลกกับการต่ออายุสัมปทานการเดินรถ 30 ปี

ตลาด ‘การอ่านดิจิทัล’ ของจีน โตไม่หยุด มุ่งสู่ระบบอัจฉริยะ

มูลค่าตลาดการอ่านทางดิจิทัลของจีนแตะ 3.52 หมื่นล้านหยวน (ราว 1.68 แสนล้านบาท) ในปี 2020 เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.8 เมื่อเทียบปีต่อปี

แนะ 6 ตัวช่วยด้านการเงิน ช่วยเอสเอ็มอี เพิ่มความรู้ก่อนเข้าถึงแหล่งทุน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) เดินหน้าโครงการ เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้านการเงิน ผ่านหลักสูตร “SMEs รอบรู้เรื่องบัญชี วางแผนดี ขอสินเชื่อ กี่ทีไม่มีพลาด”
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น