TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business AIS – SET ปั้น ‘LiVE Platform’ ส่งมอบตำรานอกห้องเรียนในโลกธุรกิจ เสริมแกร่ง Startups – SMEs

AIS – SET ปั้น ‘LiVE Platform’ ส่งมอบตำรานอกห้องเรียนในโลกธุรกิจ เสริมแกร่ง Startups – SMEs

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมากลายเป็นหนึ่งบททดสอบที่สำคัญของผู้ประกอบการ นับตั้งแต่แต่รายใหญ่ ระดับกลางไปจนถึง กลุ่ม Startups และ SMEs ที่ต้องเร่งปรับตัวประหนึ่งเป็นปลาเร็วให้ได้ท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทายนี้ การนำเอาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางดิจิทัลเข้ามาใช้ (Digital Transformation) กลายเป็นกลยุทธ์ลำดับต้น ๆ ที่หลากหลายองค์กรนำมาปักธงเป็นเป้าหมาย แต่หัวใจสำคัญ คือ เข้าใจอย่างรอบด้าน

ข้อมูลจาก Thailand Startup Ecosystem Report 2021 ระบุไว้ได้อย่างน่าสนใจว่า กลุ่ม Startups และ SMEs ยุคนี้ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี แต่ทว่าขาดทักษะในการบริหารจัดการ ตลอดจนขาดประสบการณ์ในการติดต่อกับกลุ่มลูกค้าระดับองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ รวมถึงขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับการตลาดและการทำธุรกิจ 

ด้วยความสำคัญดังกล่าวผนวกกับการทำงานร่วมกับกลุ่ม Startups และ SMEs อย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 ปี AIS โดย AIS The StartUp ได้จับมือกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET ร่วมกันพัฒนา ‘LiVE Platform’ เพื่อให้เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้สำหรับกลุ่มธุรกิจดังกล่าว โดยเฉพาะผู้ที่กำลังจะเริ่มประกอบธุรกิจซึ่ง AIS ถือเป็นพันธมิตรรายแรกที่ร่วมพัฒนาและออกแบบบริการ LiVE Guru Sharing ในรูปแบบของตำรานอกห้องเรียนที่จะเข้ามาช่วยบ่มเพาะผู้ประกอบการให้แข็งแกร่งในทุกๆด้านเพื่อสร้างกิจการในโลกยุคดิจิทัลและก้าวเข้าสู่ตลาดทุนได้อย่างมืออาชีพ

สำหรับ ‘LiVE Guru Sharing จาก AIS นี้ นำเอาวิทยากรผู้บริหารระดับสูงที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการดำเนินธุรกิจมาบอกเล่า อาทิ เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล Intouch Group, ธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าองค์กร, สุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท ผู้จัดการทั่วไปด้านพัฒนาธุรกิจดิจิทัล และผู้บริหารมากความสามารถอีกหลายท่าน เพื่อมาส่งต่อความรู้ แลกเปลี่ยนกับ Startups และ SMEs ในหลากหลายประเด็นสำคัญในการพัฒนาองค์กรยุคใหม่ อาทิ  Business Development , Product Development, People Development ซึ่งแต่ละตอนมีใจความที่น่าสนใจ ดังนี้

ธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร AIS กล่าวถึงความสำคัญของเทคโนโลยี 5G ซึ่งมาพร้อมโอกาสอันนำไปสู่การทำ Digital Transformation ในองค์กรที่ยืนยันว่าจะเข้ามาช่วยสร้างการเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาการปรับเปลี่ยนของรูปแบบ Physical สู่ Digital นี่คือโอกาสที่ Start Up และ SMEs จะต้อง Capture opportunity ให้ได้ และหนึ่งเครื่องมือที่สำคัญคือ เทคโนโลยีอัจฉริยะ 5G และการขยายผลที่มีความเชี่ยวชาญสู่การสร้าง New Product/Service โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง: https://fb.watch/bRle3SMXOF/

สุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท ผู้จัดการทั่วไปด้านพัฒนาธุรกิจ AIS กล่าวถึงการปรับตัวที่สำคัญของผู้บริโภคสู่การใช้ Financial service ในยุค Digital ว่า เทคโนโลยีการเงินหรือบริการการเงินที่มาในรูปแบบดิจิทัล สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับ Startups และ SMEs ได้อย่างมาก โดยได้เปรียบเทียบให้เห็นถึงการรับชำระเงินของผู้ประกอบการเป็น“ภูเขาน้ำแข็ง” ที่ส่วนใหญ่มักคิดว่าการรับชำระเงินสินค้าในรูปแบบเงินสดดีกว่ารูปแบบชำระแบบออนไลน์ เพราะไม่ต้องลงทุนใดๆ ซึ่งจริงๆแล้วการรับเงินสดมีภาระต่างๆ ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ภูเขาน้ำแข็งมากพอสมควร มากไปกว่านั้นยังคลายข้อสงสัยถึงการใช้คริปโทเคอร์เรนซีแทนเงินสดเพื่อซื้อสินค้าต่างๆ โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง:https://fb.watch/bWVdz_Y2jX

ดร.ศรีหทัย พราหมณี ผู้จัดการส่วนงานเอไอเอส สตาร์ทอัพ จะมาบอกเล่าถึงความสำคัญของกลยุทธ์การสร้างโอกาสในการเติบโตกับ Corporate หรือ องค์กร รวมทั้งการแต่งตัวให้พร้อมในมุม Startups และ SMEs เพื่อผนึกกำลัง เติมเต็มกันและกัน และจับมือเป็นพันธมิตรในการร่วมสร้าง ecosystem ทางธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ที่มันจะไม่ใช่แค่ 1 ไป 2 แต่จาก 2 จะกลายเป็น 200 ได้ โดยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง: https://fb.watch/c3yeMe-PQ9/

ยศสยา วาณิชเสนี หัวหน้าส่วนงานเทเลคอมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ AIS กล่าวถึง การพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงใจผู้บริโภคยุคดิจิทัล ในปี 2022 นี้ มีเทรนด์ที่น่าสนใจและสำคัญ ๆ หลากหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็น การทำสินค้าที่เป็น Smart Product, การใช้ Micro-Moments และ Personalize อย่างไรให้โดนใจลูกค้ายุคนี้ มารู้จักการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงใจคนในยุค Digital ได้ทาง https://fb.watch/ceZfAbCa2v/

กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล Intouch Group เล่าว่า วันนี้ทุกองค์กรล้วนมีกลุ่มบุคลากรที่เป็นทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ ฉะนั้นจะทำอย่างไรให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการนำประโยชน์จากดิจิทัลมาสร้างการปรับตัวอย่างไรให้กับองค์กรอย่าง Startups และ SMEs จะนำไปปรับใช้ได้ ตลอดจนการตั้งต้นที่ Mindset เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ ๆ มีวิธีคิดอย่างไร ติดตามเพิ่มเติมได้ทาง : https://www.facebook.com/AISTheStartup/videos/649955269434414

โลกธุรกิจในยุคดิจิทัลทุกวันนี้ ไม่ได้ชิงชัยเพียงเพื่อวัดผลผู้ชนะ แต่กลับเป็นการสร้างโอกาสและเติบโตไปพร้อมกัน โดยเฉพาะการจับมือกับ Startups และ SMEs เพื่อร่วมกันส่งมอบแนวคิดและยูสเคสต่าง ๆ ถือเป็นอีกหนึ่งการเติมเต็มกันและกันอีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการวางโครงสร้างเศรษฐกิจไทย สามารถติดตามรับฟังประสบการณ์ตรงจากทีมผู้บริหารของ AIS ในช่วง LiVE Guru Sharing ได้แล้ววันนี้ฟรีทุกช่องทางทั้งเฟซบุ๊ก LiVE Platform , SET Thailand และ AIS The StartUp และ www.live-platforms.com  

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

กฟผ.เดินหน้าชัด ขับเคลื่อนองค์กรด้วยดิจิทัล

เซ็นทรัล รีเทล มั่นใจ ปิดปี 65 โตทะลุเป้า 15% เตรียมเปิดโรบินสัน 4 แห่ง และก้าวขึ้นเป็น No.1 ด้าน Omni-Centric Retailer เอเชีย

SCG เปิดตัว DECAAR แบรนด์ใหม่ ตอบโจทย์โซลูชันงานตกแต่งภายนอกแบบครบวงจร

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

TQM ขยายสู่ “TQMalpha” รุก “ประกัน-การเงิน-เทคโนโลยี” คาดลูกค้า 10 ล้านคน

TQM ยกระดับสู่ “TQMalpha” ที่เป็นมากกว่าธุรกิจประกัน รุก 3 กลุ่มธุรกิจ ประกัน การเงิน และเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม มุ่งพัฒนาแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ายุคใหม่

ทรู ดิจิทัล ส่ง True Farm เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ พลิกวงการเกษตรไทย

ทรู ดิจิทัล ร่วมทรานส์ฟอร์มอุตสาหกรรมการเกษตร เปิดตัวโซลูชัน “ทรู ฟาร์ม” เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะครบวงจร ดึงศักยภาพเครือข่าย 5G และเทคโนโลยี IoT, Blockchain และ Cybersecurity

JNFT เปิดตัวโปรเจกต์ “Portraits by Sakwut” ครั้งแรกกับการวาดภาพเหมือนในรูปแบบดิจิทัล

บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด และ PixelPaint เดินหน้าสร้างประสบการณ์ NFT มิติใหม่ จับมือศิลปินร่วมสมัยแถวหน้าของเมืองไทย “ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี” เปิดตัวโปรเจกต์ “Portraits by Sakwut”

กทม. หารือ Google เตรียมจัดทำ “ห้องเรียนต้นแบบ” ใช้ดิจิทัลเพื่อการศึกษา

กรุงเทพมหานคร โดยชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พร้อมด้วย ศานนท์ หวังสร้างบุญ และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกับบริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อหารือความร่วมมือและการสนับสนุนด้านการศึกษา

สกสว. เปิดเวทีแจงงบสนับสนุนงานวิจัยปี 67 นำนวัตกรรมยกเครื่องประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดเวทีชี้แจงแนวทางการจัดทำคำของบ ววน. ปี 67 เชิญชวนประชาคมวิจัยสร้างความเข้าใจร่วมกัน พร้อมเปิดรับคำขอของหน่วยงาน เดินหน้าพลิกโฉมประเทศ ยกระดับการแข่งขันทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม วางเป้าดันไทยเป็นผู้นำเทคโนโลยี ติดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลกและดัชนีความยั่งยืน 35 อันดับแรกของโลก พร้อมโชว์ผลงานวิจัยแก้ปัญหาวิกฤติชาติ ศาสตราจารย์ นพ. สุทธิพร...

เริ่มแล้ววันนี้! Acer Day 2022 แคมเปญประจำปีระดับภูมิภาค ร่วมสนุก ลุ้นรับโน้ตบุ๊กรักษ์โลก พร้อมโปรโมชันมากมาย

เอเซอร์จัดแคมเปญประจำปี Acer Day พบโปรโมชัน และกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ธีม ‘Make Your Green Mark’ เน้นย้ำถึงความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม

เทเลนอร์-ซีพี ทุ่ม 7.3 พันล้าน หนุนสตาร์ตอัพ สร้างประโยชน์เพื่อผู้บริโภคชาวไทย

หนึ่งในภารกิจการการสร้าง Telecoms-tech company ระหว่างกลุ่มเทเลนอร์และเครือเจริญโภคภัณฑ์คือ การตั้งกองทุน Venture Capital (VC) ขนาด 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 7.3 พันล้านบาท

กสิกรไทยเปิดตัว “K PAY LATER” สินเชื่อบุคคล ผ่อนชำระ เริ่มต้นเพียงเดือนละ 11 บาท

ธนาคารกสิกรไทย เปิดตัวบริการ “K PAY LATER” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ช้อปตอนนี้จ่ายตอนนู้น” ช่วยคนตัวเล็กที่ช็อตให้มีวงเงินสำรองในการซื้อสินค้าและอุปโภคบริโภคเพื่อการดำรงชีวิต

บางกอกแลนด์ ทุ่ม 4,000 ล้าน เซ็นสัญญาโครงการ “รถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้าเมืองทองธานี”

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ลงนามเซ็นสัญญากับ บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด ใน “โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้าเมืองทองธานี” ด้วยเม็ดเงินลงทุนจำนวน 4,000 ล้านบาท

Spark Ignite 2022 ผลักดันผู้ประกอบการไทยขับเคลื่อนสู่ระดับภูมิภาค

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับดีป้า, เอ็นไอเอ, บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป และบริษัท แสนรู้ จำกัด เปิดโครงการการแข่งขัน “Spark Ignite 2022 - Thailand Startup Competition” ประจำปี พ.ศ. 2565

MUST READ

ทรูมันนี่ เปิดจองซื้อหุ้นกู้ CPF, CPALL และ TRUE ผ่านทรูวอลเล็ท เริ่ม 5 ส.ค. นี้

ทรูมันนี่ ขยายบริการทางการเงินตอบโจทย์การลงทุนในยุคดิจิทัล โดยเตรียมเปิดให้นักลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ในเครือเจริญโภคภัณฑ์

GWM xEV Charity Drive ที่ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ บางเลน

กิจกรรม GWM xEV Charity Drive คาราวานยานยนต์ไฟฟ้าการกุศล ด้วยการทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้า GWM ไป-กลับ ทำกิจกรรมสร้างกรงให้น้องหมา และคอนโดให้น้องเหมียว รวมถึงนำอาหารสัตว์เลี้ยงไปมอบให้มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (บางเลน)

เปิดตัว แอปฯ ‘MG Thailand’ เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่าง แบรนด์กับผู้ใช้งาน

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย ส่งแอป “MG Thailand”สร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคยุคใหม่

บางกอกแลนด์ ทุ่ม 4,000 ล้าน เซ็นสัญญาโครงการ “รถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้าเมืองทองธานี”

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ลงนามเซ็นสัญญากับ บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด ใน “โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้าเมืองทองธานี” ด้วยเม็ดเงินลงทุนจำนวน 4,000 ล้านบาท

JNFT เปิดตัวโปรเจกต์ “Portraits by Sakwut” ครั้งแรกกับการวาดภาพเหมือนในรูปแบบดิจิทัล

บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด และ PixelPaint เดินหน้าสร้างประสบการณ์ NFT มิติใหม่ จับมือศิลปินร่วมสมัยแถวหน้าของเมืองไทย “ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี” เปิดตัวโปรเจกต์ “Portraits by Sakwut”
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น