TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business AIS – SET ปั้น ‘LiVE Platform’ ส่งมอบตำรานอกห้องเรียนในโลกธุรกิจ เสริมแกร่ง Startups – SMEs

AIS – SET ปั้น ‘LiVE Platform’ ส่งมอบตำรานอกห้องเรียนในโลกธุรกิจ เสริมแกร่ง Startups – SMEs

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมากลายเป็นหนึ่งบททดสอบที่สำคัญของผู้ประกอบการ นับตั้งแต่แต่รายใหญ่ ระดับกลางไปจนถึง กลุ่ม Startups และ SMEs ที่ต้องเร่งปรับตัวประหนึ่งเป็นปลาเร็วให้ได้ท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทายนี้ การนำเอาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางดิจิทัลเข้ามาใช้ (Digital Transformation) กลายเป็นกลยุทธ์ลำดับต้น ๆ ที่หลากหลายองค์กรนำมาปักธงเป็นเป้าหมาย แต่หัวใจสำคัญ คือ เข้าใจอย่างรอบด้าน

ข้อมูลจาก Thailand Startup Ecosystem Report 2021 ระบุไว้ได้อย่างน่าสนใจว่า กลุ่ม Startups และ SMEs ยุคนี้ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี แต่ทว่าขาดทักษะในการบริหารจัดการ ตลอดจนขาดประสบการณ์ในการติดต่อกับกลุ่มลูกค้าระดับองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ รวมถึงขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับการตลาดและการทำธุรกิจ 

ด้วยความสำคัญดังกล่าวผนวกกับการทำงานร่วมกับกลุ่ม Startups และ SMEs อย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 ปี AIS โดย AIS The StartUp ได้จับมือกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET ร่วมกันพัฒนา ‘LiVE Platform’ เพื่อให้เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้สำหรับกลุ่มธุรกิจดังกล่าว โดยเฉพาะผู้ที่กำลังจะเริ่มประกอบธุรกิจซึ่ง AIS ถือเป็นพันธมิตรรายแรกที่ร่วมพัฒนาและออกแบบบริการ LiVE Guru Sharing ในรูปแบบของตำรานอกห้องเรียนที่จะเข้ามาช่วยบ่มเพาะผู้ประกอบการให้แข็งแกร่งในทุกๆด้านเพื่อสร้างกิจการในโลกยุคดิจิทัลและก้าวเข้าสู่ตลาดทุนได้อย่างมืออาชีพ

สำหรับ ‘LiVE Guru Sharing จาก AIS นี้ นำเอาวิทยากรผู้บริหารระดับสูงที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการดำเนินธุรกิจมาบอกเล่า อาทิ เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล Intouch Group, ธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าองค์กร, สุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท ผู้จัดการทั่วไปด้านพัฒนาธุรกิจดิจิทัล และผู้บริหารมากความสามารถอีกหลายท่าน เพื่อมาส่งต่อความรู้ แลกเปลี่ยนกับ Startups และ SMEs ในหลากหลายประเด็นสำคัญในการพัฒนาองค์กรยุคใหม่ อาทิ  Business Development , Product Development, People Development ซึ่งแต่ละตอนมีใจความที่น่าสนใจ ดังนี้

ธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร AIS กล่าวถึงความสำคัญของเทคโนโลยี 5G ซึ่งมาพร้อมโอกาสอันนำไปสู่การทำ Digital Transformation ในองค์กรที่ยืนยันว่าจะเข้ามาช่วยสร้างการเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาการปรับเปลี่ยนของรูปแบบ Physical สู่ Digital นี่คือโอกาสที่ Start Up และ SMEs จะต้อง Capture opportunity ให้ได้ และหนึ่งเครื่องมือที่สำคัญคือ เทคโนโลยีอัจฉริยะ 5G และการขยายผลที่มีความเชี่ยวชาญสู่การสร้าง New Product/Service โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง: https://fb.watch/bRle3SMXOF/

สุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท ผู้จัดการทั่วไปด้านพัฒนาธุรกิจ AIS กล่าวถึงการปรับตัวที่สำคัญของผู้บริโภคสู่การใช้ Financial service ในยุค Digital ว่า เทคโนโลยีการเงินหรือบริการการเงินที่มาในรูปแบบดิจิทัล สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับ Startups และ SMEs ได้อย่างมาก โดยได้เปรียบเทียบให้เห็นถึงการรับชำระเงินของผู้ประกอบการเป็น“ภูเขาน้ำแข็ง” ที่ส่วนใหญ่มักคิดว่าการรับชำระเงินสินค้าในรูปแบบเงินสดดีกว่ารูปแบบชำระแบบออนไลน์ เพราะไม่ต้องลงทุนใดๆ ซึ่งจริงๆแล้วการรับเงินสดมีภาระต่างๆ ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ภูเขาน้ำแข็งมากพอสมควร มากไปกว่านั้นยังคลายข้อสงสัยถึงการใช้คริปโทเคอร์เรนซีแทนเงินสดเพื่อซื้อสินค้าต่างๆ โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง:https://fb.watch/bWVdz_Y2jX

ดร.ศรีหทัย พราหมณี ผู้จัดการส่วนงานเอไอเอส สตาร์ทอัพ จะมาบอกเล่าถึงความสำคัญของกลยุทธ์การสร้างโอกาสในการเติบโตกับ Corporate หรือ องค์กร รวมทั้งการแต่งตัวให้พร้อมในมุม Startups และ SMEs เพื่อผนึกกำลัง เติมเต็มกันและกัน และจับมือเป็นพันธมิตรในการร่วมสร้าง ecosystem ทางธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ที่มันจะไม่ใช่แค่ 1 ไป 2 แต่จาก 2 จะกลายเป็น 200 ได้ โดยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง: https://fb.watch/c3yeMe-PQ9/

ยศสยา วาณิชเสนี หัวหน้าส่วนงานเทเลคอมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ AIS กล่าวถึง การพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงใจผู้บริโภคยุคดิจิทัล ในปี 2022 นี้ มีเทรนด์ที่น่าสนใจและสำคัญ ๆ หลากหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็น การทำสินค้าที่เป็น Smart Product, การใช้ Micro-Moments และ Personalize อย่างไรให้โดนใจลูกค้ายุคนี้ มารู้จักการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงใจคนในยุค Digital ได้ทาง https://fb.watch/ceZfAbCa2v/

กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล Intouch Group เล่าว่า วันนี้ทุกองค์กรล้วนมีกลุ่มบุคลากรที่เป็นทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ ฉะนั้นจะทำอย่างไรให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการนำประโยชน์จากดิจิทัลมาสร้างการปรับตัวอย่างไรให้กับองค์กรอย่าง Startups และ SMEs จะนำไปปรับใช้ได้ ตลอดจนการตั้งต้นที่ Mindset เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ ๆ มีวิธีคิดอย่างไร ติดตามเพิ่มเติมได้ทาง : https://www.facebook.com/AISTheStartup/videos/649955269434414

โลกธุรกิจในยุคดิจิทัลทุกวันนี้ ไม่ได้ชิงชัยเพียงเพื่อวัดผลผู้ชนะ แต่กลับเป็นการสร้างโอกาสและเติบโตไปพร้อมกัน โดยเฉพาะการจับมือกับ Startups และ SMEs เพื่อร่วมกันส่งมอบแนวคิดและยูสเคสต่าง ๆ ถือเป็นอีกหนึ่งการเติมเต็มกันและกันอีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการวางโครงสร้างเศรษฐกิจไทย สามารถติดตามรับฟังประสบการณ์ตรงจากทีมผู้บริหารของ AIS ในช่วง LiVE Guru Sharing ได้แล้ววันนี้ฟรีทุกช่องทางทั้งเฟซบุ๊ก LiVE Platform , SET Thailand และ AIS The StartUp และ www.live-platforms.com  

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

กฟผ.เดินหน้าชัด ขับเคลื่อนองค์กรด้วยดิจิทัล

เซ็นทรัล รีเทล มั่นใจ ปิดปี 65 โตทะลุเป้า 15% เตรียมเปิดโรบินสัน 4 แห่ง และก้าวขึ้นเป็น No.1 ด้าน Omni-Centric Retailer เอเชีย

SCG เปิดตัว DECAAR แบรนด์ใหม่ ตอบโจทย์โซลูชันงานตกแต่งภายนอกแบบครบวงจร

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียม Suomi NPP พบ ไทยพบจุดความร้อน 681 จุด

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) ไทยพบจุดความร้อนเมื่อวานนี้ (22 ม.ค. 66) จำนวน 681 จุด

ทริพเพิล ไอ บริจาคที่นอนโฟมให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง รพ.ศิริราช

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) มอบที่นอนโฟม เพื่อช่วยลดการเกิดแผลกดทับให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในโรงพยาบาลศิริราช

นิตยสารญี่ปุ่น ‘ชูคัน อาซาฮี’ ปิดตัวพ.ค.นี้ หลังตีพิมพ์กว่า 100 ปี

ชูคัน อาซาฮี (Shukan Asahi) นิตยสารรายสัปดาห์ของญี่ปุ่น เตรียมปิดฉากประวัติศาสตร์การตีพิมพ์นิตยสารอันยาวนานกว่า 100 ปี ในเดือนพฤษภาคมนี้

ญี่ปุ่นไฟเขียวผู้ใช้ ‘สกูตเตอร์ไฟฟ้า’ ไม่ต้องมีใบขับขี่ เริ่มก.ค. นี้

ผู้ขับขี่รถสกูตเตอร์ไฟฟ้าในญี่ปุ่นจะไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตขับขี่อีกต่อไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ขณะวิธีการเดินทางดังกล่าวกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในประเทศ

บุก ‘คลังสมบัติฟาโรห์’ หลบภัยน้ำป่าถล่ม ‘นครเพตรา’

เปลี่ยนใจแล้ว เล่าเรื่องผจญภัยในเพตราก่อนดีกว่า พรุ่งนี้ค่อยเล่าเรื่องเมาท์เนโบ โปรดอย่าได้โกรธกัน เพราะที่คนอื่นเขาไปในทริปอื่น ๆ มีทั้งที่ตั้งใจไปถ่ายรูปสวย ๆ ไปศึกษาร่องรอยอารยธรรมพันปี

จีนเทา-จีนขาว ยึดเมือง !!!

เรื่องทุนจีนบุกไทยนั้นเป็นที่รับรู้กันมานานหลายปีแล้ว ซึ่งคลื่นกลุ่มทนจีนรุ่นใหม่ที่หลั่งไหลทะลักเข้ามาตั้งหลักปักฐานในบ้านเรา เริ่มขึ้นราว ๆ ปี 2550 จุดที่คนจีนเหล่านั้นมาทำมาหากินสมัยนั้นหากเราเดินไปในย่านห้วยขวาง

SCB EIC เผยเศรษฐกิจไทยปี 66 ได้อานิสงส์จากจีนเปิดประเทศ

เศรษฐกิจไทยปี 66 ได้อานิสงส์จากจีนเปิดประเทศ คาดนักท่องเที่ยวจีนจะเดินทางเข้าไทยไม่ต่ำกว่า 4 ล้านคน ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชน ท่ามกลางความกังวลการส่งออกชะลอตัว

สสส. เผย นักศึกษาไทยมีความเครียดสะสมเพิ่มมากขึ้น มีความคิดอยากฆ่าตัวตายสูงถึงร้อยละ 4 วอนผู้เกี่ยวข้องร่วมหาทางออก

หลังเผยผลสำรวจ “โครงการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย” ซึ่งดำเนินงานโดยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

SCG ส่งเครื่องเติมอากาศ “SCG Active AIR Quality” ช่วยกรองฝุ่น PM 2.5 เชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย

สถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันมีการใส่ใจเรื่องสุขภาพมาเป็นอันดับแรก โดยมีการเลือกซื้อสินค้าและบริการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น

DMT มอบถุงของขวัญแก่ 28 ชุมชน สร้างรอยยิ้มให้วันเด็ก

บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง มอบถุงของขวัญให้แก่ประธานชุมชน และผู้แทนชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง จำนวน 28 ชุมชน ที่อยู่รอบ เพื่อนำไปมอบให้กับเด็ก ๆ เป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ

MUST READ

ลงทุนต่างประเทศได้ง่าย ๆ กับ “Global Trade Master”

ตลาดหุ้นต่างประเทศในปี 2565 ปรับตัวลงจากหลายปัจจัย อาทิ สงครามรัสเซีย-ยูเครน วิกฤตราคาพลังงานและอาหารโลกที่ส่งผลให้เงินเฟ้อพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบหลายสิบปี

AIS จับมือ Humanica – Conicle – THAICOM เปิดตัว Digital Talent | The Masters หาคนรุ่นใหม่สายเทค ร่วมงานกับองค์กรชั้นนำ

AIS ผนึกกำลัง 3 พันธมิตร Humanica, Conicle และ THAICOM เปิดตัว Digital Talent | The Masters ตั้งเป้าเป็น Digital Talent Hub แหล่งรวมโอกาสของคนรุ่นใหม่ที่อยากเติบโตในสายงานด้านดิจิทัล

ARV ส่ง HORRUS โดรนไร้คนขับ ช่วยกรมทางหลวง สำรวจและวิเคราะห์ปัญหาจราจรช่วงปีใหม่

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผนึกความร่วมมือกับกรมทางหลวง นำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับอัตโนมัติ “HORRUS” มาใช้

บิทคับ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตร NFT – A New Approach to Marketing Strategy

บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตร NFT - A New Approach to Marketing Strategy ต่อยอดองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพ นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

SCGC ซื้อกิจการ Kras บริษัทรีไซเคิลรายใหญ่ของเนเธอร์แลนด์ เร่งลุยตลาดยุโรปด้วย GREEN POLYMER

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC เร่งเครื่องรุกตลาดพลาสติกรีไซเคิลในยุโรป ด้วยการลงนามซื้อกิจการของบริษัท Recycling Holding Volendam BV หรือ “Kras” (คราส)
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น