TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Technology TCAS ข้อมูลรั่ว เหตุ PDPA ยังไม่บังคับใช้

TCAS ข้อมูลรั่ว เหตุ PDPA ยังไม่บังคับใช้

ผู้เชี่ยวชาญ PDPA แจง ข้อมูลนักเรียน TCAS ที่รั่วไหล อาจทำให้ถูกฟ้องเรียกความเสียหายกว่า 20 ล้านบาทได้ เผยมหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ปล่อยข้อมูลรั่วต่างต้องตกเป็นจำเลย โอกาสโดนทั้งจำและปรับมีสูง สลดช่วงสุญญากาศก่อนมิถุนายนปีนี้ผู้บริโภคต่างถูกละเมิดแบบไม่รู้ตัว เหตุผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆไม่ตระหนักเรื่องการคุ้มครองข้อมูล และคิดว่าไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์  (DBC) และผู้ก่อตั้งสื่อ PDPA Thailand เปิดเผยว่า จากการที่ข้อมูลของนักเรียนที่เข้าสอบ TCAS ในปี 2564 จำนวนมากกว่า 23,000 รายชื่อ ได้หลุดลอดออกไป โดยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน และมีการวางขายในตลาดออนไลน์ หากมีการนำไปใช้ร่วมกับข้อมูลอื่น เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือ , อีเมล ,หมายเลขบัตรเครดิต ฯลฯ จะสร้างความเสียหายให้กับนักเรียนเจ้าของข้อมูลอย่างมาก แต่เนื่องจากพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 หรือ PDPA ซึ่งจะบังคับใช้จริงในเดือนมิถุนายน 2565 นี้ ทำให้นักเรียนผู้เสียหายไม่สามารถตรวจสอบ ไปจนถึงเรียกร้องค่าเสียหายจากทาง TCAS และมหาวิทยาลัยได้

จากคำชี้แจ้งของทาง TCAS พบว่า ข้อมูลรั่วไหลมาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในแง่กฎหมาย PDPA มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะเป็นจำเลยที่หนึ่ง เพราะขาดการให้นโยบายที่จะคุ้มครองข้อมูลเหล่านี้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ไม่ให้ความสำคัญ ประมาทเลินเล่อ ไม่คุ้มครองข้อมูลอย่างเป็นระบบ นอกจากนั้นยังไม่มีการแจ้งเหตุไปยังผู้เสียหาย 23.000 รายให้รับทราบ ทำให้เกิดความวิตกไปยังนักเรียนทั้งหมด 800.000 ราย ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดหลัง PDPA บังคับใช้แล้ว อาจมีการเรียกร้องค่าเสียหายจากนักเรียนกลุ่มนี้ถึง 20 ล้านบาทได้ รวมทั้งโทษทางอาญากับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องอีกด้วยการประเมินความเสียหาย นอกจากการฟ้องร้องที่เกิดขึ้นจริงแล้ว TCAS และมหาวิทยาลัยแห่งนั้นยังมีค่าความเสียหายอันเกิดจากภาพลักษณ์ที่ถูกทำลาย การฟื้นฟู และการสร้างแบรนด์ในภายหลังอีกด้วย

“กรณีของ TCAS ครั้งนี้สะท้อนปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมาก โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงข้อมูลของ TCAS ได้ แต่ถ้าไม่สร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดีพอ ไม่มีแนวทางปฏิบัติและกฎเกณฑ์การกำกับที่ชัดเจน เมื่อเกิดความเสียหายแล้วจึงค่อยมาตระหนัก ซึ่งจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับหน่วยงานราชการอื่นต่อไป ซ้ำไปซ้ำมา โดยข้อมูลที่รั่วไหลก็มักจะเกิดจากความประมาทของเจ้าหน้าที่แม้จะมีระบบไอทีราคาแพงอยู่ในมือก็ไม่สามารถป้องกันได้” ดร.อุดมธิปก กล่าว

เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงสุญญากาศของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การซื้อขายข้อมูลจากการละเมิดยังถูกเอาผิดไม่ได้เต็มที่ โดยที่ผู้ถูกละเมิดไม่สามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังของแหล่งที่มาได้ แต่ถ้ากฎหมายมีการบังคับใช้แล้ว ผู้เสียหายจากกรณี TCAS นี้สามารถใช้สิทธิตามกฎหมายให้มหาวิทยาลัยที่ทำข้อมูลรั่วไหลออกมาเยียวยาค่าเสียหายได้ โดยการฟ้องร้องผ่านสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือฟ้องศาลได้โดยตรง

ดังนั้นหลังจาก 1 มิถุนายนนี้ การบังคับกฎหมาย PDPA จะทำให้ทุกองค์กรต้องมีการมอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้พนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติ มีการระบุรายละเอียดและ job description หรือหน้าที่การทำงานออกมาอย่างชัดเจน พนักงานต้องรับรู้ตั้งแต่เริ่ม ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจนเกิดความเสียหายร้ายแรง เกิดการร้องเรียน การเรียกความเสียหายทางแพ่ง และทางอาญา องค์กรสามารถบอกเลิกจ้างได้ในทันทีพร้อมทั้งเรียกร้องความเสียหายตามหลังได้ บทลงโทษนี้ต้องมีการเตรียมการตั้งแต่เริ่มมิเช่นนั้นผู้บริหารองค์กรก็ต้องรับผิด 100%

นายสันต์ภพ พรวัฒนะกิจ ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายแรงงาน ที่ปรึกษาและวิทยากรด้าน PDPA สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDT) เปิดเผยว่า ก่อนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบังคับใช้ องค์กรต้องรีบปรับปรุงรายละเอียดสัญญา ข้อบังคับการทำงานระหว่างนายจ้าง และลูกจ้าง ถ้าไม่ก็จะส่งผลต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เวลาเกิดความเสียหายนายจ้างจะเลิกจ้าง หรือจะลงโทษทางวินัย อาจฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน แต่ถ้าข้อมูลหลุดรั่วออกไปเกิดจากการที่พนักงานมีหน้าที่ในการเฝ้าระวังเกิดความประมาทเลิ่นเล่อจริง ก็ทำให้เป็นเหตุเลิกจ้างตามมาตรา 119 อนุ 3 ของกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ ด้านกระบวนการดำเนินคดี หากเกิดการหลุดรั่วของข้อมูลส่วนบุคคลออกไป เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเลือกใช้สิทธิ์ในการร้องเรียนต่อคณะงานกรรมการร้องเรียนข้อมูลส่วนบุคคลได้

คณะกรรมการจะเริ่มดำเนินการสืบสวนสอบสวน ตั้งแต่กระบวนการการทำงานขององค์กรที่ทำข้อมูลหลุดรั่วว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วหรือยัง และสามารถตรวจสอบถึงลูกจ้างกับคนที่รับจ้างนั้นมีบทบาทหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีความประมาทเลิ่นเล่อในการทำงานมากน้อยแค่ไหน นอกจากองค์กรจะเสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย ในการเข้าไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน ต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริง เข้าไปตรวจสอบยืนยัน ซึ่งถ้าการสอบสวนระบุว่ามีปัญหา องค์กรจะต้องรับผิดชอบตามมาตรา 81 แม้องค์กรจะสามารถไล่พนักงานนั้นออกได้เลยแค่ผู้บริหารก็ยังต้องรับผิดชอบสูงสุดอยู่ดี

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เมื่อชื่อ “ผัดไทย” กลายเป็นคำสากล ยกฐานะอาหารไทยสู่วัฒนธรรมโลก

“แจ็คกี้ หวาง” กับพันธกิจและบทบาทของ Google Thailand

Coral NFT Marketplace by KX ยกงานศิลปะไทยที่แสดงที่ TDAF 2022 มาให้เป็นเจ้าของได้ง่าย ๆ ด้วยสกุลเงินทั่วไป

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ฉายภาพความเป็นผู้นำด้านรถยนต์พลังงานไฟฟ้า

เกรท วอลล์ มอเตอร์ (GWM) ร่วมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นสังคมยานยนต์ไฟฟ้า ฉายภาพความเป็นบริษัทที่ให้บริการเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับโลก

POCO เปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธง POCO F4 และ POCO X4 GT

POCO แบรนด์เทคโนโลยียอดนิยม ประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดทั่วโลก POCO F4 มาพร้อมชิปเซ็ต Snapdragon กล้อง 64MP และ POCO X4 GT พร้อมชิปเซ็ต MediaTek Dimensity 8100 ตอบโจทย์คอเกมและเอนเตอร์เทนเมนท์ ในราคามิตรภาพ

TECNO เปิดตัวสมาร์ทโฟน CAMON 19 ซีรีส์ใหม่ สุดทันสมัย เตรียมเปิดตัวไทยเดือนกรกฎาคมนี้

เทคโน (TECNO) เปิดตัวสมาร์ทโฟน TECNO CAMON 19 ซีรีส์ใหม่ ผลิตภัณฑ์ระดับโลก ในนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา แสดงก้าวสำคัญและกำหนดทิศทางของแบรนด์ TECNO สู่การเป็นแบรนด์พรีเมียมที่มีความสากล

แคนนอน เปิดตัวกล้องมิเรอร์เลส EOS R7 ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

แคนนอน (Canon) ตอกย้ำผู้นำตลาดกล้องมิเรอร์เลส เปิดตัวกล้อง Canon EOS R7 และ EOS R10 ที่ได้รับการส่งต่อเทคโนโลยีระบบโฟกัสจาก Canon EOS R3

TOD โคเปนเฮเกน กับการพัฒนาเส้นทางจักรยานอันดับหนึ่งของโลก

อะไรที่ทำให้ TOD ของเมืองโคเปนเฮเกน มุ่งเน้นการพัฒนาเส้นทางจักรยาน จนได้ชื่อว่าเป็น "เมืองหลวงแห่งจักรยาน"

Aruba แนะโรงงานอุตสาหกรรมใช้ AIOps ผนวก IT กับ OT ให้เป็นหนึ่งเดียวฝ่าอุปสรรคหลังยุคโควิด

ยุคหลังการแพร่ระบาดโควิด โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ จะต้องปรับเปลี่ยนตนเองเข้าสู่เส้นทางเศรษฐกิจดิจิทัลให้เท่าทันหรือล้ำหน้าคู่แข่งทั่วโลก ด้วยการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและโซลูชันที่เหมาะสม

บลูบิค ส่งนวัตกรรม ‘LISMA’ ที่ใช้งาน SAP ผ่าน LINE App ได้เรียลไทม์

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK โปรโมตนวัตกรรม LISMA: LINE as SAP Mobile Application ที่เชื่อมต่อระบบ SAP เข้ากับแอปพลิเคชัน LINE

อนุรักษ์กระบือไทย ไม่ให้สูญพันธุ์

คำเปรียบเปรยที่ว่า “โง่เหมือนควาย” มาจากไหน? เพราะในความเป็นจริงแล้ว ควายฉลาดและสอนได้ ตลอดเวลาที่ผ่านมาควายจึงถูกใช้เป็นแรงงานหลักในการทำเกษตรกรรม  “ควาย” หรือ “กระบือ” สามารถทำงานได้ปีละประมาณ 4 เดือน ทำงานวันละ 5 ชั่วโมง กระบือตัวหนึ่งใช้งานไถนาเฉลี่ยปีละ 10 ไร่   ในภาพความทรงจำ ควาย คือ สัตว์เลี้ยงที่มีบุญคุณมานานนับปีที่สามารถช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวนา แต่ในปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจส่งผลให้การใช้แรงงานควาย หรือ กระบือลดน้อยลง แต่กลับเน้นในเรื่องของการบริโภค จึงต้องมีการอนุรักษ์กระบือไทยอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการผลิตและการบริโภค

บี.กริม เพาเวอร์ ยกระดับอุตสาหกรรมพลังงานดิจิทัล ดันสตาร์ตอัพช่วยลดคาร์บอน

บี.กริม เพาเวอร์ ตอกย้ำความมุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรสู่ผู้นำผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลก เดินหน้าสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด ร่วมสนับสนุนสตาร์ตอัพค้นหาโซลูชันช่วยอุตสาหกรรมไทยลดการปล่อยคาร์บอน

เจาะลึกเทรนด์ NFT กระแสโลกมาแรง ต่อยอดสู่การตลาดยุคใหม่

เมื่อเทรนด์ของสะสมในโลกดิจิทัลอย่าง NFT กำลังได้รับความนิยมจากคนทั้งโลกรวมถึงคนไทย นักการตลาดจากทั่วโลกเชื่อว่า NFT กำลังจะกลายเป็นหนึ่งในรูปแบบการทำตลาดยุคดิจิทัลที่มาแรงมาก

MUST READ

Bitkub จับมือ Enter Corporation ร่วมกันพัฒนา Bitkub Chain

บริษัท Bitkub Blockchain Technology ผู้นำด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน ร่วมเป็นพันธมิตรในฐานะ Strategic Partner กับบริษัท Enter Corporation ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อร่วมกันพัฒนา Bitkub Chain พร้อมดึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีบล็อกเชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ETDA พาสำรวจ 5 ประเทศต้นแบบรัฐบาลดิจิทัล

โลกแห่งเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทุกประเทศต่างปรับตัวตามให้ไวมากที่สุด ขณะที่เทคโนโลยีก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของประชากรโลก เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในหลาย ๆ เรื่อง เพราะเหตุนี้ทำให้หลายประเทศโดยเฉพาะในฝั่งภาครัฐ ต่างปรับตัว และการให้บริการก้าวสู่โลกออนไลน์

ซีพี ออลล์ จับมือ 10 พันธมิตร สร้างระบบนิเวศจัดการขยะที่ใหญ่ที่สุดในไทย

ซีพี ออลล์-เซเว่น อีเลฟเว่น ผนึกกำลัง 10 พันธมิตรยักษ์ใหญ่ อาทิ เอสซีจี เคมิคอลส์, เอสซีจี แพคเกจจิ้ง, ยูนิลีเวอร์ ร่วมต่อยอด “ภาคีเครือข่ายต้นกล้าไร้ถัง” สู่ภาคีเครือข่ายด้านการจัดการขยะที่แข็งแกร่งที่สุดในไทย สร้างระบบนิเวศการจัดการขยะครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ

ความสำคัญของ “ข้อมูลเชิงลึก” ในยุคนิวนอร์มอล

การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในช่วงหลังเกิดโควิดนั้นจะขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์กรในการใช้ข้อมูลงานวิจัยตลาดเชิงลึกและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

OR เดินหน้าขยาย LINE MAN Kitchen ready to go

OR ผนึกกำลัง LINE MAN ต่อยอดความร่วมมือขยายสาขา LINE MAN Kitchen ready to go ในสถานีบริการ PTT Station รอบนอกกรุงเทพฯ ได้แก่ สาขากาญจนาภิเษก-ตลิ่งชัน และมีนบุรี หวังเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการย่านชานเมือง
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น