TH | EN
TH | EN
หน้าแรกSustainabilityเปิดพันธกิจด้านการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศของ Sea (ประเทศไทย)

เปิดพันธกิจด้านการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศของ Sea (ประเทศไทย)

สภาพอากาศแปรปรวน (Climate Change) กำลังเป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายมนุษยชาติ รัฐบาลและภาคเอกชนโดยเฉพาะองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ต่างให้ความสำคัญ และทุ่มการลงทุนและสรรพกำลัง ทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยกันลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาโลกรวน ผ่านกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ ของธุรกิจในกลุ่มบริษัท

Sea (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมการใช้ชีวิตหลากหลายด้านของผู้คนในยุคดิจิทัล เช่น เกมและอีสปอร์ตอย่างการีนา (Garena) และอีคอมเมิร์ซอย่างช้อปปี้ (Shopee) นับเป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อการรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวน (Climate Change) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์องค์กรที่มุ่งสร้างการเติบโตพร้อมกับการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact) สองบทความก่อนหน้านี้ ได้พูดถึงการสร้าง Social Impact จากธุรกิจเกมและอีสปอร์ตอย่างการีนา (Garena) และ เรื่องราวของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ช้อปปี้ (Shopee) ที่สร้างโอกาสและผลลัพธ์เชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมกัน บทความนี้เราจะพาดูพันธกิจด้านการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศกัน

แม้ว่าโครงการความยั่งยืนของ Sea (ประเทศไทย) จะโดดเด่นด้านการสร้างอิมแพคเชิงบวกทางสังคมและเศรษฐกิจ และมุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัลเป็นหลัก แต่ก็ไม่ได้ทิ้งด้านการรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนไป กอปรกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศนับเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะสั้น จึงทํางานร่วมกับพันธมิตรและใช้ศักยภาพสูงสุดจากทรัพยากรขององค์กรในการลดผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานที่ผ่านมาได้แก่

การกระตุ้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการจัดการของเสีย มีการสนับสนุนให้พนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้พลังงานและ จัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานมีส่วนร่วมในแนวปฏิบัติการประหยัดพลังงานและการจัดการของเสีย โดยมีการจัดแคมเปญรณรงค์การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งสํานักงาน

การสนับสนุนการใช้บรรจุภัณฑ์รีไซเคิลและการใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของไรเดอร์

Shopee ร่วมกับพันธมิตรเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพผ่านการรีไซเคิลกล่องพัสดุ ด้วยกิจกรรม “กล่อง เกิด ใหม่” ภายใต้แนวคิด Together We Care ร่วมกันเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสำคัญกับการร่วมส่งเสริมความก้าวหน้าของสังคมโดยนำการรีไซเคิลเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนกับเป้าหมายในการกระตุ้นพฤติกรรมผู้คนให้หันมาตระหนักถึงการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมที่น่าอยู่ขึ้น

โดยร่วมมือกับพันธมิตรในหลากหลายกลุ่มธุรกิจและกลุ่มบริษัทในเครือฯ อาทิ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง (มหาชน), บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ Shopee Xpress ร่วมกันนำกล่องพัสดุมารีไซเคิล ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ใหม่ ๆ

มีการรวบรวมกล่องพัสดุจากเทศกาลชอปปิ้งออนไลน์ ในจุดรับทั่วกรุงเทพฯกว่า 100 จุด เพื่อนํากล่องพัสดุมารีไซเคิลต่อยอดประโยชน์ ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และส่งมอบให้แก่มูลนิธิเพื่อใช้ประโยชน์แก่สังคม ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดปริมาณขยะที่เกิดจากกล่องพัสดุ

แคมเปญนี้ได้รับการตอบรับที่ดี มีกล่องพัสดุราว 1,700 กิโลกรัมที่ถูกนำเข้าสู่กระบวนการ Upcycling เพื่อทำออกมาเป็นชั้นวางหนังสือสำหรับเด็ก และบริจาคให้มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

และร่วมกับพันธมิตร สนับสนุนการใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสำหรับไรเดอร์ ShopeeFood ด้วยการเปิดแคมเปญเช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสําหรับไรเดอร์ของ ShopeeFood โดยมีพาร์ทเนอร์ ธนาคารให้การสนับสนุนทางการเงิน มอบส่วนลดค่าเช่าพิเศษ และมีพาร์ทเนอร์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้การสนับสนุนสถานีชาร์จ EV ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในผลิตภัณฑ์เกมออนไลน์

แม้ว่า Garena จะดำเนินธุรกิจเกมออนไลน์ ที่ดูเหมือนเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้พลังงาน แต่ Garena ได้เห็นความสําคัญของสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีการพัฒนาเกมของตัวเองอย่าง Free Fire จึงพัฒนาให้สามารถใช้พลังงานที่ต่ำลงได้โดยที่ยังตอบสนองต่อความต้องการของผู้เล่นได้ รวมถึง ตั้งแต่การใช้กราฟิกและแอนิเมชั่นที่ทำให้เกมใช้พลังงานต่ำลง และการปรับโค้ดของเกมให้เหมาะสมเพื่อลดการใช้พลังงาน

การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การส่งเสริมความรู้และความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลสําคัญต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับบุคคล บริษัทได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมในการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านแพลตฟอร์มโครงการการพัฒนาทักษะความรู้และนิทรรศการ จํานวนคนที่เข้าถึงความรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านงานนิทรรศการ มากกว่า 117,000 คน

และยังมีการประกวดออกแบบบอร์ดเกมที่ Sea (ประเทศไทย) จัดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อีกด้วย และมีการผลิตบอร์ดเกมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเพื่อกระจายไปยังโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ในประเทศไทย

การปลูกป่าเพื่อลดมลพิษ

กลุ่ม Sea ประเทศไทยได้สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว อาทิ การสนับสนุนโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้นของกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและกรองฝุ่นทั่วกรุงเทพฯ นอกจากนี้ ยังทําางานร่วมกับองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรเพื่อสนับสนุนแคมเปญชุมชน “Tree4all” นําโดย RECOFTC เพื่อช่วย กระจายพื้นที่เพาะปลูก ฟื้นฟูป่า และสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืนให้กับ ชุมชนในจังหวัดน่าน โดยสามารถ ปลูกต้นไม้เพื่อลดมลพิษในกรุงเทพฯ และน่าน ได้มากกว่า 1,000 ต้น

การส่งเสริมผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Shopee เห็นความสําคัญของสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนแบรนด์และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านหลากหลายแคมเปญ อาทิ

 • โครงการ “Shop Green with Shopee ช้อปรักษ์โลก” 
  • Shop Green With Shopee จูงใจให้ผู้บริโภคหันมาสนับสนุนสินค้าและแบรนด์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยการรวมมือกับแบรนด์พันธมิตรเพื่อให้ความคุ้มค่าที่จูงใจ เช่น โค้ดและดีลพิเศษหรือการแจกคอยน์คืน อาทิ
  • TOMS กับรองเท้าสลิปออนหลากสไตล์ที่ดีไซน์มาให้รักษ์โลกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่มีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิล หรือคัดสรรมาจากแหล่งผลิตที่ยั่งยืน รวมไปถึงขั้นตอนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
  • Garnier การ์นิเย่ กับแนวคิด Green Beauty ตั้งแต่กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • Colgate คอลเกตฯ หลอดยาสีฟันผลิตจากโพลีเอธิลีนที่มีความหนาแน่นสูงที่สามารถนำกลับใช้ได้มากที่สุด และสินค้าที่ช่วยลดปริมาณขยะ เช่น ครีมอาบน้ำชนิดถุงเติม และ ไหมขัดฟันพลังน้ำ
  • Breeze ผลิตภัณฑ์ซักผ้าบรีสมุ่งสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุด

พร้อมกันนี้ ช้อปปี้เปิดพื้นที่เพื่อสร้างการเชื่อมต่อและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยที่มุ่งส่งเสริมการดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยรวบรวมกว่าร้อยร้านค้าจากหลากหลายหมวดหมู่สินค้ามาให้นักช้อปสายกรีนเลือกซื้อสินค้าใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้าง Community รักษ์โลกให้แข็งแรง อาทิ ร้าน Rubber Killer แบรนด์กระเป๋าและกระเป๋าสตางค์ที่ผลิตจากวัสดุยางรถยนต์รีไซเคิล ร้าน Enfant ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคสำหรับเด็ก ร้าน allrightproduct กับผลิตภัณฑ์ของใช้ออร์แกนิค และร้านค้าใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ โครงการ “Shop Green with Shopee ช้อปรักษ์โลก” สามารถสร้างรายได้จากแคมเปญช้อปรักษ์โลก Shop Green with Shopee ซึ่งเป็นการสนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างรายได้กว่า 13 ล้านบาท

 • กิจกรรม Shopee Farm Game ร่วมบริจาคกับ WWF

Shopee ยังใช้ Gamification มาช่วยให้ทุกคนรักษ์โลกได้อย่างสนุกขึ้นผ่านกิจกรรมปลูกต้นอิ่มใจในเกมส์ Shopee Farm  นับเป็นการยกระดับการบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์โดยผู้ใช้งานสามารถใช้ 1 Shopee Coin เพื่อปลูกต้นอิ่มใจในเกมส์ Shopee Farm 

ทุกต้นอิ่มใจที่ปลูกจนสําเร็จจะถูกเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้มูลนิธิ WWF ประเทศไทย และเมื่อจบแคมเปญก็ระดมทุนได้ราว 200,000 บาท และได้นำไปสนับสนุนโครงการ “FLR349” ซึ่ง เป็นโครงการมุ่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติผ่านการขับเคลื่อนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ไม่ใช่แค่การฟื้นฟูป่าไม้แต่ยังสนับสนุนคนในพื้นที่ให้สามารถเลี้ยงชีพตนเองและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลในระยะยาว

 • โครงการ “Greener World with Shopee & TEI”

ช้อปปี้ ร่วมมือกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เปิดตัวโครงการ “Greener World with Shopee & TEI” ซึ่งถือเป็นโครงการด้านสิ่งแวดล้อมในการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการซึ่งผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้มีโอกาสในการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจให้แข็งแกร่งในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มช้อปปี้

โครงการนี้เข้าถึงผู้ประกอบการซึ่งผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองฉลากเขียวภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย รวมถึงผู้ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ภายใต้การกำกับของหน่วยงานพันธมิตร นอกจากสนับสนุนธุรกิจที่รักษ์โลกอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ซื้อสินค้ารักษ์โลกเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นผ่านอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์ม เป็นอีกโอกาสในการดูแลโลกที่สามารถขยายผลความสำเร็จไปสู่การลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมได้ต่อไป

ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่งของพันธกิจในการรับมือกับ สภาพอากาศแปรปรวน (Climate Change) ของ Sea (ประเทศไทย) ตลอดช่วงที่ผ่านมา เพื่อที่จะร่วมลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเพื่อสร้างการตระหนักรู้ความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาโลกใบนี้ด้วยการช่วยกันคนละไม้คนละมือในการลดอุณภูมิของโลกลงผ่านการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตในแต่ละวันของพวกเราทุกคน

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

AIS ชี้ถึงเวลาผสานพลัง Green Network ดึงดิจิทัล Greenovation ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

เบทาโกร ชู 5 ยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน พร้อมเดินหน้าเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2050

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ