TH | EN
TH | EN
หน้าแรกTechnologyไปรษณีย์ไทย เปิดภารกิจขนส่งบัตรเลือกตั้ง คุมเข้มทุกเส้นทาง ติดตามด้วย GPS ตลอด 24 ชม.

ไปรษณีย์ไทย เปิดภารกิจขนส่งบัตรเลือกตั้ง คุมเข้มทุกเส้นทาง ติดตามด้วย GPS ตลอด 24 ชม.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เผยความพร้อมการจัดเลือกตั้งปี 2566

สำหรับด้านการขนส่ง ไปรษณีย์ไทยจะดำเนิน 5 ภารกิจขนส่งสำคัญ คือ การจัดส่งหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. 1/6) และเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง การจัดส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักรล่วงหน้าที่ลงคะแนนแล้ว การจัดส่งและตอบกลับหนังสือแจ้งเจ้าบ้านที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง/ในเขตเลือกตั้ง

พร้อมกันนี้ยังได้เตรียมรถขนส่งไว้ทั้งสิ้นกว่า 500 เที่ยว เพื่อจัดส่งบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ทั่วไปไปยัง 400 เขต มีการควบคุมความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และระบบติดตามอื่น ๆ ที่สามารถรายงานผลได้ตลอด 24 ชั่วโมง

แสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า กกต. มีความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งปี 2566 โดยในปีนี้คาดว่าประชาชนกว่า 52 ล้านรายชื่อจะให้ความสนใจมากกว่าช่วงปี 2562 เนื่องด้วยจำนวนผู้มีสิทธิที่มากขึ้น และการรณรงค์ให้คนไทยออกมาใช้สิทธิ

สิ่งที่ กกต. ให้ความสำคัญ ควบคู่กับการรณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้งในปีนี้คือ มาตรการด้านความปลอดภัย และความโปร่งใส โดยขอให้เชื่อมั่นในการทำหน้าที่อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้

ทั้งนี้ นอกจาก กกต. แล้ว อีกหนึ่งหน่วยงานที่จะเป็นกำลังหลักในการปฏิบัติภารกิจพิเศษสำหรับการเลือกตั้งในปีนี้คือ “ไปรษณีย์ไทย”ที่จะทำหน้าที่ในการขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร /ในประเทศ รวมถึงการขนส่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดช่วงการเลือกตั้ง

ในส่วนของความปลอดภัยได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) จัดชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมดูแลบัตรเลือกตั้งตลอดการขนส่ง ซึ่งมีทั้งรถนำ รถปิดท้ายขบวน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ติดอาวุธและนอกเครื่องแบบที่จะติดตามอย่างใกล้ชิด เจ้าหน้าที่ทุกคนเคยมีประสบการณ์ป้องกันเหตุด่วนเหตุร้าย

นอกจากนี้ กกต.ยังได้มอบหมายให้ไปรษณีย์ไทยทำหน้าที่ขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าที่ลงคะแนนแล้วทั้งหมดมาทำการคัดแยก ณ ศูนย์ประสานงานการขนส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตลอดจนการรายงานข่าวสารผ่านสื่อ – เอกสารสำคัญให้กับครัวเรือนต่าง ๆ ทั่วประเทศ

เปิดตัวเพลง “ประชาธิปไตยอยู่ในมือของเรา”

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยร่วมกันออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง กกต. ได้สร้างสรรค์บทเพลง “ประชาธิปไตยอยู่ในมือของเรา” ขับร้องโดย โต๋-ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร เพื่อกระตุ้นเตือนให้คนไทยตระหนักถึงพลังของหนึ่งสิทธิ์ หนึ่งเสียงที่มีความสำคัญในระบอบประชาธิปไตย

รุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า กกต. กรมการกงสุล และไปรษณีย์ไทย จัดส่งเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คูหาเลือกตั้ง สายรัดหีบบัตรเลือกตั้ง ไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทย และสถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลกแล้ว ขณะนี้ถือว่ามีความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้กับคนไทยที่อยู่ต่างแดน ที่มีความประสงค์ใช้สิทธิล่วงหน้านอกราชอาณาจักร

สำหรับขั้นตอนต่อไปกรมการกงสุลจะเร่งให้เจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตไทย และสถานกงสุลในต่างประเทศประชาสัมพันธ์ถึงวันเวลา สถานที่ และช่องทางการใช้สิทธิ เนื่องจากสถานทูต / กงสุลแต่ละแห่งกำหนดไว้ไม่เหมือนกัน

นอกจากจากนี้ กรมการกงสุลยังเข้มงวดเรื่องการส่งบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมายหรือลงคะแนนเสียง แล้วกลับมานับคะแนนที่ประเทศไทย โดยกำชับให้สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ เร่งรัดและติดตามการส่งขนบัตรให้กลับมาถึงประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด เพื่อส่งต่อให้แก่ไปรษณีย์ไทยเข้าสู่กระบวนการขนส่งตามขั้นตอน เพื่อให้คะแนนเสียงของคนไทยทุกคนที่อยู่นอกราชอาณาจักร ถูกส่งกลับมานับคะแนนตามวัน เวลา ที่ กกต. กำหนดต่อไป

5 ภารกิจหลักไปรษณีย์ไทย

ดร. ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยพร้อมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ซึ่งในปีนี้จะมีภารกิจหลักในด้านการขนส่ง 5 ภารกิจ ได้แก่ 1.การจัดส่งหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. 1/6) และเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง 2.การจัดส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งทั่วไป

3.การจัดส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักรล่วงหน้าที่ลงคะแนนแล้ว 4.การจัดส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอก/ในเขตเลือกตั้งล่วงหน้าที่ลงคะแนนแล้ว และ 5.การจัดส่งและตอบกลับหนังสือแจ้งเจ้าบ้านที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง/ในเขตเลือกตั้ง 

อีกทั้งได้มีการเตรียมความพร้อมด้านรถขนส่งที่จะใช้ขนส่งบัตรฯ – อุปกรณ์ต่าง ๆ ไปยัง 400 เขต จำนวน กว่า 500 เที่ยว การขนส่งมีความปลอดภัยด้วยระบบคุ้มกันความปลอดภัยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกเส้นทาง และใช้พื้นที่ไปรษณีย์ไทย สำนักงานใหญ่จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานการขนส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566” เพื่อใช้ในการตรวจนับและการจัดเก็บบัตรเลือกตั้ง รายงานผลการปฏิบัติงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีระบบ CCTV GPS และห้อง Control Room ที่สามารถติดตามการขนส่ง และตรวจสอบหากเกิดความผิดปกติได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

“เดือนเมษายนนี้ไปรษณีย์ไทยจะเริ่มจัดส่งหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส.1/6) จำนวนกว่า 52 ล้านรายชื่อ และเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งไปยังประชาชนกว่า 18 ล้านครัวเรือนภายใน 20 วันก่อนเลือกตั้ง พร้อมทั้งการจัดส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไปยัง 66 ประเทศ 94 เมืองปลายทาง ผ่านระบบขนส่งทางอากาศยาน ดำเนินการระหว่างวันที่ 14 – 15 เมษายน 2566

มีการขนส่งด้วยระบบภาคพื้นสำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าในประเทศครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด และหลังจากการเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2566 จะเร่งจัดส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกเขตเลือกตั้ง/ในเขตเลือกตั้งล่วงหน้าที่ลงคะแนนแล้วไปยัง กกต. โดยระดมเจ้าหน้าที่กว่า 500 คน เพื่อคัดแยกบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าที่ลงคะแนนแล้วตลอด 24 ชั่วโมง คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ และใช้รถยนต์ขนส่งไม่ต่ำกว่า 500 เที่ยว”

ดร.ดนันท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากภารกิจการขนส่งบัตรเลือกตั้ง ไปรษณีย์ไทยยังใช้ความเชี่ยวชาญพร้อมทั้งฐานข้อมูลครัวเรือนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคการเมือง และ กกต. ทำการสื่อสารนโยบาย หรือข้อมูลต่าง ๆ ส่งตรงไปยังกลุ่มเป้าหมาย ด้วยบริการไปรษณียภัณฑ์ไม่มีจ่าหน้า หรือ Advertising Mail ในรูปแบบแผ่นพับ ใบปลิว สามารถระบุพื้นที่กลุ่มเป้าหมายได้ด้วยฐานข้อมูลครัวเรือนของไปรษณีย์ไทย ที่มีความเชี่ยวชาญทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีอัตราค่าบริการเหมาจ่าย 1.50 บาทต่อชิ้นทั่วประเทศ พิกัดน้ำหนักไม่เกิน 50 กรัม โดยไม่กำหนดปริมาณงานขั้นต่ำ

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

TikTok กางแผนรับมือเลือกตั้ง ย้ำ ห้ามพรรคการเมืองทำโฆษณาโดยเด็ดขาด

Meta เข้มมาตรการปกป้องการเลือกตั้งปี 2566

JSP ผนึก ‘เมดิส คอร์ปอเรชั่น’ เปิดโมเดลแฟรนไชส์ตู้ขายยาเจ้าแรกในไทย

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
439ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ