TH | EN
TH | EN
spot_imgspot_imgspot_img
หน้าแรกTechnologyไปรษณีย์ไทย เปิดภารกิจขนส่งบัตรเลือกตั้ง คุมเข้มทุกเส้นทาง ติดตามด้วย GPS ตลอด 24 ชม.

ไปรษณีย์ไทย เปิดภารกิจขนส่งบัตรเลือกตั้ง คุมเข้มทุกเส้นทาง ติดตามด้วย GPS ตลอด 24 ชม.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เผยความพร้อมการจัดเลือกตั้งปี 2566

สำหรับด้านการขนส่ง ไปรษณีย์ไทยจะดำเนิน 5 ภารกิจขนส่งสำคัญ คือ การจัดส่งหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. 1/6) และเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง การจัดส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักรล่วงหน้าที่ลงคะแนนแล้ว การจัดส่งและตอบกลับหนังสือแจ้งเจ้าบ้านที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง/ในเขตเลือกตั้ง

พร้อมกันนี้ยังได้เตรียมรถขนส่งไว้ทั้งสิ้นกว่า 500 เที่ยว เพื่อจัดส่งบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ทั่วไปไปยัง 400 เขต มีการควบคุมความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และระบบติดตามอื่น ๆ ที่สามารถรายงานผลได้ตลอด 24 ชั่วโมง

แสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า กกต. มีความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งปี 2566 โดยในปีนี้คาดว่าประชาชนกว่า 52 ล้านรายชื่อจะให้ความสนใจมากกว่าช่วงปี 2562 เนื่องด้วยจำนวนผู้มีสิทธิที่มากขึ้น และการรณรงค์ให้คนไทยออกมาใช้สิทธิ

สิ่งที่ กกต. ให้ความสำคัญ ควบคู่กับการรณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้งในปีนี้คือ มาตรการด้านความปลอดภัย และความโปร่งใส โดยขอให้เชื่อมั่นในการทำหน้าที่อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้

ทั้งนี้ นอกจาก กกต. แล้ว อีกหนึ่งหน่วยงานที่จะเป็นกำลังหลักในการปฏิบัติภารกิจพิเศษสำหรับการเลือกตั้งในปีนี้คือ “ไปรษณีย์ไทย”ที่จะทำหน้าที่ในการขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร /ในประเทศ รวมถึงการขนส่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดช่วงการเลือกตั้ง

ในส่วนของความปลอดภัยได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) จัดชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมดูแลบัตรเลือกตั้งตลอดการขนส่ง ซึ่งมีทั้งรถนำ รถปิดท้ายขบวน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ติดอาวุธและนอกเครื่องแบบที่จะติดตามอย่างใกล้ชิด เจ้าหน้าที่ทุกคนเคยมีประสบการณ์ป้องกันเหตุด่วนเหตุร้าย

นอกจากนี้ กกต.ยังได้มอบหมายให้ไปรษณีย์ไทยทำหน้าที่ขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าที่ลงคะแนนแล้วทั้งหมดมาทำการคัดแยก ณ ศูนย์ประสานงานการขนส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตลอดจนการรายงานข่าวสารผ่านสื่อ – เอกสารสำคัญให้กับครัวเรือนต่าง ๆ ทั่วประเทศ

เปิดตัวเพลง “ประชาธิปไตยอยู่ในมือของเรา”

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยร่วมกันออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง กกต. ได้สร้างสรรค์บทเพลง “ประชาธิปไตยอยู่ในมือของเรา” ขับร้องโดย โต๋-ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร เพื่อกระตุ้นเตือนให้คนไทยตระหนักถึงพลังของหนึ่งสิทธิ์ หนึ่งเสียงที่มีความสำคัญในระบอบประชาธิปไตย

รุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า กกต. กรมการกงสุล และไปรษณีย์ไทย จัดส่งเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คูหาเลือกตั้ง สายรัดหีบบัตรเลือกตั้ง ไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทย และสถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลกแล้ว ขณะนี้ถือว่ามีความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้กับคนไทยที่อยู่ต่างแดน ที่มีความประสงค์ใช้สิทธิล่วงหน้านอกราชอาณาจักร

สำหรับขั้นตอนต่อไปกรมการกงสุลจะเร่งให้เจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตไทย และสถานกงสุลในต่างประเทศประชาสัมพันธ์ถึงวันเวลา สถานที่ และช่องทางการใช้สิทธิ เนื่องจากสถานทูต / กงสุลแต่ละแห่งกำหนดไว้ไม่เหมือนกัน

นอกจากจากนี้ กรมการกงสุลยังเข้มงวดเรื่องการส่งบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมายหรือลงคะแนนเสียง แล้วกลับมานับคะแนนที่ประเทศไทย โดยกำชับให้สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ เร่งรัดและติดตามการส่งขนบัตรให้กลับมาถึงประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด เพื่อส่งต่อให้แก่ไปรษณีย์ไทยเข้าสู่กระบวนการขนส่งตามขั้นตอน เพื่อให้คะแนนเสียงของคนไทยทุกคนที่อยู่นอกราชอาณาจักร ถูกส่งกลับมานับคะแนนตามวัน เวลา ที่ กกต. กำหนดต่อไป

5 ภารกิจหลักไปรษณีย์ไทย

ดร. ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยพร้อมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ซึ่งในปีนี้จะมีภารกิจหลักในด้านการขนส่ง 5 ภารกิจ ได้แก่ 1.การจัดส่งหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. 1/6) และเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง 2.การจัดส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งทั่วไป

3.การจัดส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักรล่วงหน้าที่ลงคะแนนแล้ว 4.การจัดส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอก/ในเขตเลือกตั้งล่วงหน้าที่ลงคะแนนแล้ว และ 5.การจัดส่งและตอบกลับหนังสือแจ้งเจ้าบ้านที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง/ในเขตเลือกตั้ง 

อีกทั้งได้มีการเตรียมความพร้อมด้านรถขนส่งที่จะใช้ขนส่งบัตรฯ – อุปกรณ์ต่าง ๆ ไปยัง 400 เขต จำนวน กว่า 500 เที่ยว การขนส่งมีความปลอดภัยด้วยระบบคุ้มกันความปลอดภัยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกเส้นทาง และใช้พื้นที่ไปรษณีย์ไทย สำนักงานใหญ่จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานการขนส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566” เพื่อใช้ในการตรวจนับและการจัดเก็บบัตรเลือกตั้ง รายงานผลการปฏิบัติงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีระบบ CCTV GPS และห้อง Control Room ที่สามารถติดตามการขนส่ง และตรวจสอบหากเกิดความผิดปกติได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

“เดือนเมษายนนี้ไปรษณีย์ไทยจะเริ่มจัดส่งหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส.1/6) จำนวนกว่า 52 ล้านรายชื่อ และเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งไปยังประชาชนกว่า 18 ล้านครัวเรือนภายใน 20 วันก่อนเลือกตั้ง พร้อมทั้งการจัดส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไปยัง 66 ประเทศ 94 เมืองปลายทาง ผ่านระบบขนส่งทางอากาศยาน ดำเนินการระหว่างวันที่ 14 – 15 เมษายน 2566

มีการขนส่งด้วยระบบภาคพื้นสำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าในประเทศครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด และหลังจากการเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2566 จะเร่งจัดส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกเขตเลือกตั้ง/ในเขตเลือกตั้งล่วงหน้าที่ลงคะแนนแล้วไปยัง กกต. โดยระดมเจ้าหน้าที่กว่า 500 คน เพื่อคัดแยกบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าที่ลงคะแนนแล้วตลอด 24 ชั่วโมง คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ และใช้รถยนต์ขนส่งไม่ต่ำกว่า 500 เที่ยว”

ดร.ดนันท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากภารกิจการขนส่งบัตรเลือกตั้ง ไปรษณีย์ไทยยังใช้ความเชี่ยวชาญพร้อมทั้งฐานข้อมูลครัวเรือนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคการเมือง และ กกต. ทำการสื่อสารนโยบาย หรือข้อมูลต่าง ๆ ส่งตรงไปยังกลุ่มเป้าหมาย ด้วยบริการไปรษณียภัณฑ์ไม่มีจ่าหน้า หรือ Advertising Mail ในรูปแบบแผ่นพับ ใบปลิว สามารถระบุพื้นที่กลุ่มเป้าหมายได้ด้วยฐานข้อมูลครัวเรือนของไปรษณีย์ไทย ที่มีความเชี่ยวชาญทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีอัตราค่าบริการเหมาจ่าย 1.50 บาทต่อชิ้นทั่วประเทศ พิกัดน้ำหนักไม่เกิน 50 กรัม โดยไม่กำหนดปริมาณงานขั้นต่ำ

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

TikTok กางแผนรับมือเลือกตั้ง ย้ำ ห้ามพรรคการเมืองทำโฆษณาโดยเด็ดขาด

Meta เข้มมาตรการปกป้องการเลือกตั้งปี 2566

JSP ผนึก ‘เมดิส คอร์ปอเรชั่น’ เปิดโมเดลแฟรนไชส์ตู้ขายยาเจ้าแรกในไทย

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ