TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Columnist Climate Fintech : เทคโนโลยีทางการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม

Climate Fintech : เทคโนโลยีทางการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม

เมื่อพูดถึงคำว่า Fintech ทุกคนก็คงได้ยินคำนี้กันจนคุ้นหูแล้ว และสำหรับหลายคน เมื่อมองผ่าน ๆ ก็คง ไม่คิดว่า มันจะเข้ามามีบทบาทอะไรได้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยิ่งมีข่าวเกี่ยวกับผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการขุด Cryptocurrency ในช่วงที่ผ่านมาแล้ว ทั้งสองอย่างนี้ก็ยิ่งดูห่างไกลกันเหลือเกิน

แต่ในความเป็นจริงแล้ว Fintech สามารถนำมาใช้ในการต่อสู้กับ Climate Change เพื่อรักษาโลกใบนี้ที่เราอยู่ เอาไว้ได้ ในรูปแบบของสิ่งที่เรียกว่า Climate Fintech

Climate Fintech เป็นการนำ Fintech เข้ามาช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมต่าง ๆ ของ มนุษย์ ผ่านการทำให้กิจกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว มีผลกับ Climate Change น้อยลง เช่น Digital Banking และ Digital Point-of- Sale ที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถทำรายการต่าง ๆ ได้โดยใช้ทรัพยากรที่น้อยลง นำไปสู่การลด Carbon Footprint ได้ การสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ เช่น การลงทุนที่มุ่งเน้นการ สนับสนุนธุรกิจที่มีส่วนช่วยลดก๊าซเรือนกระจก การตัดไม้ทำลายป่า การใช้งานเชื้อเพลิงฟอสซิล และอื่น ๆ หรือ การนำ Blockchain มาสร้างแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขาย Carbon Credit ที่ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นและเข้าถึง ผู้คนได้มากขึ้น

Carbon Credit สำหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สามารถซื้อขายกันได้เหมือนเป็นสินค้า ซึ่งเครดิตนี้จะได้มา เมื่อผู้ขายสามารถพิสูจน์ได้ว่า ตัวเองลดการผลิตคาร์บอนออกสู่อากาศเป็นปริมาณเท่าไหร่ โดยผู้ขายจะนำเงิน ไปลงทุนในโครงการต่าง ๆ ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่าง ๆ ดังนั้น ก่อนเข้าร่วมโครงการ ผู้ขายจะต้อง ตรวจสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจก และตรวจสอบอีกครั้งเมื่อมีการขอ carbon credit certificate เมื่อได้ carbon credit certificate แล้วจึงจะนำไปขายได้ การปลูกต้นไม้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการสร้าง carbon credit โดยบริษัทต่าง ๆ จะซื้อเครดิตนี้ เพื่อหักล้างกับมลพิษที่ปลดปล่อยออกมา เพื่อลด Carbon Footprint ของตน เอง และขณะเดียวกันก็เป็นการสนับสนุนการลดการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Decarbonization) ไปด้วยใน ตัวทำให้โดยรวมมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิสู่ชั้นบรรยากาศโลกน้อยลง

ในทางปฏิบัติ Climate Fintech ทำให้ทุกคนสามารถอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมได้ง่ายขึ้น ชัดเจน และจับต้องได้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันก็เริ่มมีการใช้งานจริงแล้วอย่างหลากหลาย เช่น จากเดิมเราอาจจะพยายาม ช่วยโลกโดยการลดการใช้พลาสติก ซึ่งเอาเข้าจริงก็ไม่รู้ว่าจะสร้างความแตกต่างได้มากแค่ไหน แต่ด้วย Fintech การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเราจะเป็นรูปธรรมมากขึ้น วัดผลได้มากขึ้น ในรูปแบบของการซื้อ Renewable Energy Certificate (REC) หรือ Carbon credit บนแพลตฟอร์ม Blockchain ที่ใช้งานง่ายอย่าง Gideon ที่จะ สามารถตรวจสอบได้เลยว่า เราผลิตพลังงานสะอาดมาทดแทน Carbon emission ไปแล้วเท่าไหร่ โดยปัจจุบัน มีกว่า 500 บริษัท/องค์กร ในกลุ่มคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ที่จะได้ใช้งานแพลตฟอร์มนี้ ในการซื้อขายแลก เปลี่ยน Carbon credit กันโดยตรง จึงทำให้การซื้อขายเป็นไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งสำหรับแพลตฟอร์ม Gideon เองนั้น ได้ถูกพัฒนาโดย Blockfint ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อสร้าง “Thailand Carbon Credit Exchange Platform” เป็นแพลตฟอร์มหลักของประเทศไทย สำหรับการซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตตามมาตรฐานประเทศไทย

อีกตัวอย่างที่ดีของ Climate Fintech คือ Atmos Financial ธนาคารที่ทำให้การทำรายการธรรมดา ๆ อย่างการ ฝากเงิน กลายเป็นการลด Climate Change ได้ โดยหนึ่งในผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารนี้ คือบัญชีเงิน ฝาก
ที่นอกจากจะให้ดอกเบี้ยในเรทที่สูงและไม่มีค่าธรรมเนียมแล้ว เงินฝากของเราจะถูกรวบรวม แล้วนำไป ปล่อยกู้ให้กับโครงการที่เป็นผลดีจริง ๆ กับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น โดยเราสามารถตรวจสอบเส้นทางของเงินเราว่า เข้าไปมีส่วนช่วยลด
Carbon Footprint และสนับสนุนโลกที่สะอาดขึ้นได้อย่างไรอีกด้วย

บริษัทซอฟต์แวร์ด้าน Payment ชั้นนำอย่าง Stripe ก็นำแนวคิดของ Climate Fintech เข้ามาใช้กับบริการที่มี อยู่ในปัจจุบัน มาสร้างเป็น Stripe Climate เครื่องมือที่สามารถให้ผู้ประกอบการออนไลน์ที่ใช้ Stripe เลือกแบ่ง รายได้บางส่วนเพื่อสมทบกองทุน Carbon Removal ที่จะถูกนำไปสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่ช่วยลดปริมาณ Carbon Emission ได้ โดยสิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับคือ Stripe จะแสดงข้อมูลในหน้าชำระเงินของร้านออน ไลน์นั้น ๆ ว่ายอดซื้อของลูกค้ากำลังถูกนำไปช่วยลดแก๊ส CO2 จากชั้นบรรยากาศ ซึ่งอาจนำไปสู่ประสบการณ์ ที่ดีขึ้นของลูกค้าหรือยอดขายที่เพิ่มขึ้นได้

อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะมี Climate Fintech ที่ดีแค่ไหน มาจูงใจคนอย่างไร มันไม่สามารถทำให้คนที่ผลิต คาร์บอนออกสู่อากาศ จ่ายเงินชดเชยได้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมจริงแน่นอน

แต่ถ้าเราขาดความรู้สึกที่ต้องรับผิดชอบต่อโลกใบนี้ ขาดความเข้าใจอย่างแท้จริงว่า Climate Change สามารถ
คร่าชีวิตผู้คนและสร้างผลเสียต่อเศรษฐกิจได้ยิ่งกว่าโควิดหรือ วิกฤติครั้งไหน ๆ ขาดจิตสำนึกว่า โลกใบนี้เป็น
ของเราทุกคนที่ต้องช่วยกันดูแล เทคโนโลยีต่าง ๆ ก็คงเป็นได้แค่การแก้ปัญหาปลายเหตุ ที่บางทีอาจจะสาย เกินไป

เกี่ยวกับบล็อคฟินท์​บล็อคฟินท์ (Blockfint) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Fintech และ Blockchain เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ธุรกิจสามารถปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัลได้ Blockfint ให้ความสำคัญกับการสรรค์สร้างนวัตกรรมสู่อนาคตผ่านโซลูชันต่าง ๆ เช่น Thinker ซีรีย์ของโซลูชัน Blockchain ที่เข้ามาตอบ โจทย์ทุกความต้องการของสถาบันการเงิน Gideon แพลตฟอร์มซื้อขายพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้

เกี่ยวกับผู้เขียนสุทธิพงศ์ กนกากร (นิค) ทำงานร่วมกับสตาร์ตอัพใหม่หลายแห่งใน Silicon Valley มานานกว่า 20 ปี จนถึงปี 2017 บริษัทที่ร่วมงานด้วยได้ประสบความสำเร็จอย่างมาก ซึ่งรวม Nutanix (เป็นพนักงานคนที่ 6) และ Andiamo (ที่ Cisco เข้าซื้อกิจการ) ได้นำความเชี่ยวชาญด้านระบบและวัฒนธรรมการทำงานของ Silicon Valley มาปรับใช้ใน Blockfint

นิสิตา ศิรธรานนท์ (มิ้งค์) เป็นผู้บริหารด้านการตลาด ในบริษัทชื่อดังหลาย แห่งในหลายอุตสาหกรรม มีความเข้าใจเชิงลึกในเทคโนโลยี ธุรกิจและลูกค้าที่หลากหลาย ด้วยประสบการณ์ 15 ปีในระดับผู้จัดการและผู้บริหาร

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เมื่อไรถึงควรใช้ Blockchain

Blockchain: เทคโนโลยีใหม่ในโลกธุรกิจใบเดิม

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

“Jump Thailand” จาก “ภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย” สู่พันธกิจขับเคลื่อนประเทศไทยโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ทุกความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ที่มีพลัง เช่นเดียวกันกับโครงการ "ภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย Jump Thailand” ที่เกิดจาก ไม้ขีดไฟก้านแรก “AIS Academy”

Zipmex เปิดตัว ZLaunch แพลตฟอร์มเพื่อรับรางวัลเป็นโทเคน

Zipmex (ซิปเม็กซ์) แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำเสนอนวัตกรรมแห่งโลกคริปโตฯ ZLaunch

ทวงคืนตั๋วรายเดือนจาก BTS คนกรุงเทพต้องจ่ายค่าเดินทางแพง

เมื่อช่วงสิ้นเดือนกันยายน บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอสซี ประกาศหยุดขายโปรโมชั่นเที่ยวเดินทาง 30 วันทุกประเภท (ตั๋วรายเดือน)

อยากเป็นนักพัฒนาบล็อกเชน ต้องเริ่มต้นอย่างไร?

ความท่ามกลางกระแสความนิยมในคริปโทเคอร์เรนซี DeFi และ NFT ที่ต่างทำงานอยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ส่งผลให้อาชีพนักพัฒนาบล็อกเชนกำลังได้รับความสนใจจากทั้งองค์กรและนักพัฒนาทั่วโลกเป็นอย่างมาก

ทรู 5G จับมือ Nonvoice Alive เปิด“True 5G Innovative Cloud

ทรู 5G ผนึกพันธมิตรชั้นนำระดับสากล Nonvoice Alive ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน 5G และเทคโนโลยี AR เสมือนจริงแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกจากอเมริกา เปิดประสบการณ์สุดล้ำ "True 5G Innovative Cloud AR with Nonvoice Alive"

ฟิตบิท พรีเมี่ยม เปิดตัวหลักสูตร StrongWill ร่วมกับ Will Smith

เมื่อเร็ว ๆ นี้ วิลล์ สมิธ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวฟิตบิท พร้อมกับประกาศความมุ่งมั่นว่าจะปรับปรุงสุขภาพและการใช้ชีวิตของเขาให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน

การนำพาประเทศไทยก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยยืนโดดเด่นในฐานะหนึ่งในฐานการผลิตชั้นนำของภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการผลิตยานยนต์

หัวเว่ย จ่อเปิดตัวไลน์อัปสินค้าไอทีใหม่ 28 ต.ค. 2564

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) พร้อมสร้างความตื่นเต้นให้คนรักสมาร์ทดีไวซ์ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตเป็นไปได้แบบไร้รอยต่อมากขึ้นอีกครั้ง

สร้างการเติบโตให้กับ SME ด้วยโซลูชันใหม่ ที่ตอบโจทย์การตลาดบน TikTok

TikTok แพลตฟอร์มวีดีโอสั้นชั้นนำ เผยเบื้องหลัง "พลังแห่งความสุข" สู่โอกาสในการเติบโตของแบรนด์ ธุรกิจ และ SME ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ฟินนิกซ์ เผย 5 ฟีเจอร์สุดฟิน รับไลฟ์สไตล์ คนทำมาหากินทุกระดับ

ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2563 หนี้ครัวเรือนของคนไทยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนมาถึงไตรมาสแรกปี 2564 พุ่งสูงถึง 90% ต่อจีดีพี

MUST READ

เซ็นทรัล รีเทล ลงทุนใน Mercular มุ่งหน้าสู่การเป็น New Retail

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC) ประกาศการลงทุนในสตาร์ตอัพไทยไฟแรง Mercular ที่มียอดขายออนไลน์มากที่สุดในกลุ่มสินค้า Hobby Lifestyle

ไอบีเอ็ม ประกาศพัฒนาทักษะ 30 ล้านคนทั่วโลกภายในปี 2573

ไอบีเอ็ม ประกาศความมุ่งมั่นและแผนสำคัญระดับโลกในการสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นสำหรับงานในอนาคตให้คน 30 ล้านคนทั่วโลกภายในปี 2573

ค้าปลีกโค้งสุดท้ายปี’ 64 ส่งสัญญาณฟื้นตัว

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าจากสถานการณ์โควิดและการเข้าถึงวัคซีนที่เริ่มมีสัญญาณบวกจนทำให้ภาครัฐมีการคลายมาตรการล็อกดาวน์กิจกรรมต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้

ธุรกิจขนส่ง ไม่ไหวจะทน น้ำมันไบโอดีเซลแพง

ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ต่อต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะกับธุรกิจการขนส่งคมนาคม และค่าใช้จ่ายครัวเรือนปรับตัวเพิ่มขึ้น

อยากเป็นนักพัฒนาบล็อกเชน ต้องเริ่มต้นอย่างไร?

ความท่ามกลางกระแสความนิยมในคริปโทเคอร์เรนซี DeFi และ NFT ที่ต่างทำงานอยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ส่งผลให้อาชีพนักพัฒนาบล็อกเชนกำลังได้รับความสนใจจากทั้งองค์กรและนักพัฒนาทั่วโลกเป็นอย่างมาก
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น