TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Columnist Climate Fintech : เทคโนโลยีทางการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม

Climate Fintech : เทคโนโลยีทางการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม

เมื่อพูดถึงคำว่า Fintech ทุกคนก็คงได้ยินคำนี้กันจนคุ้นหูแล้ว และสำหรับหลายคน เมื่อมองผ่าน ๆ ก็คง ไม่คิดว่า มันจะเข้ามามีบทบาทอะไรได้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยิ่งมีข่าวเกี่ยวกับผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการขุด Cryptocurrency ในช่วงที่ผ่านมาแล้ว ทั้งสองอย่างนี้ก็ยิ่งดูห่างไกลกันเหลือเกิน

แต่ในความเป็นจริงแล้ว Fintech สามารถนำมาใช้ในการต่อสู้กับ Climate Change เพื่อรักษาโลกใบนี้ที่เราอยู่ เอาไว้ได้ ในรูปแบบของสิ่งที่เรียกว่า Climate Fintech

Climate Fintech เป็นการนำ Fintech เข้ามาช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมต่าง ๆ ของ มนุษย์ ผ่านการทำให้กิจกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว มีผลกับ Climate Change น้อยลง เช่น Digital Banking และ Digital Point-of- Sale ที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถทำรายการต่าง ๆ ได้โดยใช้ทรัพยากรที่น้อยลง นำไปสู่การลด Carbon Footprint ได้ การสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ เช่น การลงทุนที่มุ่งเน้นการ สนับสนุนธุรกิจที่มีส่วนช่วยลดก๊าซเรือนกระจก การตัดไม้ทำลายป่า การใช้งานเชื้อเพลิงฟอสซิล และอื่น ๆ หรือ การนำ Blockchain มาสร้างแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขาย Carbon Credit ที่ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นและเข้าถึง ผู้คนได้มากขึ้น

Carbon Credit สำหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สามารถซื้อขายกันได้เหมือนเป็นสินค้า ซึ่งเครดิตนี้จะได้มา เมื่อผู้ขายสามารถพิสูจน์ได้ว่า ตัวเองลดการผลิตคาร์บอนออกสู่อากาศเป็นปริมาณเท่าไหร่ โดยผู้ขายจะนำเงิน ไปลงทุนในโครงการต่าง ๆ ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่าง ๆ ดังนั้น ก่อนเข้าร่วมโครงการ ผู้ขายจะต้อง ตรวจสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจก และตรวจสอบอีกครั้งเมื่อมีการขอ carbon credit certificate เมื่อได้ carbon credit certificate แล้วจึงจะนำไปขายได้ การปลูกต้นไม้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการสร้าง carbon credit โดยบริษัทต่าง ๆ จะซื้อเครดิตนี้ เพื่อหักล้างกับมลพิษที่ปลดปล่อยออกมา เพื่อลด Carbon Footprint ของตน เอง และขณะเดียวกันก็เป็นการสนับสนุนการลดการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Decarbonization) ไปด้วยใน ตัวทำให้โดยรวมมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิสู่ชั้นบรรยากาศโลกน้อยลง

ในทางปฏิบัติ Climate Fintech ทำให้ทุกคนสามารถอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมได้ง่ายขึ้น ชัดเจน และจับต้องได้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันก็เริ่มมีการใช้งานจริงแล้วอย่างหลากหลาย เช่น จากเดิมเราอาจจะพยายาม ช่วยโลกโดยการลดการใช้พลาสติก ซึ่งเอาเข้าจริงก็ไม่รู้ว่าจะสร้างความแตกต่างได้มากแค่ไหน แต่ด้วย Fintech การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเราจะเป็นรูปธรรมมากขึ้น วัดผลได้มากขึ้น ในรูปแบบของการซื้อ Renewable Energy Certificate (REC) หรือ Carbon credit บนแพลตฟอร์ม Blockchain ที่ใช้งานง่ายอย่าง Gideon ที่จะ สามารถตรวจสอบได้เลยว่า เราผลิตพลังงานสะอาดมาทดแทน Carbon emission ไปแล้วเท่าไหร่ โดยปัจจุบัน มีกว่า 500 บริษัท/องค์กร ในกลุ่มคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ที่จะได้ใช้งานแพลตฟอร์มนี้ ในการซื้อขายแลก เปลี่ยน Carbon credit กันโดยตรง จึงทำให้การซื้อขายเป็นไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งสำหรับแพลตฟอร์ม Gideon เองนั้น ได้ถูกพัฒนาโดย Blockfint ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อสร้าง “Thailand Carbon Credit Exchange Platform” เป็นแพลตฟอร์มหลักของประเทศไทย สำหรับการซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตตามมาตรฐานประเทศไทย

อีกตัวอย่างที่ดีของ Climate Fintech คือ Atmos Financial ธนาคารที่ทำให้การทำรายการธรรมดา ๆ อย่างการ ฝากเงิน กลายเป็นการลด Climate Change ได้ โดยหนึ่งในผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารนี้ คือบัญชีเงิน ฝาก
ที่นอกจากจะให้ดอกเบี้ยในเรทที่สูงและไม่มีค่าธรรมเนียมแล้ว เงินฝากของเราจะถูกรวบรวม แล้วนำไป ปล่อยกู้ให้กับโครงการที่เป็นผลดีจริง ๆ กับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น โดยเราสามารถตรวจสอบเส้นทางของเงินเราว่า เข้าไปมีส่วนช่วยลด
Carbon Footprint และสนับสนุนโลกที่สะอาดขึ้นได้อย่างไรอีกด้วย

บริษัทซอฟต์แวร์ด้าน Payment ชั้นนำอย่าง Stripe ก็นำแนวคิดของ Climate Fintech เข้ามาใช้กับบริการที่มี อยู่ในปัจจุบัน มาสร้างเป็น Stripe Climate เครื่องมือที่สามารถให้ผู้ประกอบการออนไลน์ที่ใช้ Stripe เลือกแบ่ง รายได้บางส่วนเพื่อสมทบกองทุน Carbon Removal ที่จะถูกนำไปสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่ช่วยลดปริมาณ Carbon Emission ได้ โดยสิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับคือ Stripe จะแสดงข้อมูลในหน้าชำระเงินของร้านออน ไลน์นั้น ๆ ว่ายอดซื้อของลูกค้ากำลังถูกนำไปช่วยลดแก๊ส CO2 จากชั้นบรรยากาศ ซึ่งอาจนำไปสู่ประสบการณ์ ที่ดีขึ้นของลูกค้าหรือยอดขายที่เพิ่มขึ้นได้

อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะมี Climate Fintech ที่ดีแค่ไหน มาจูงใจคนอย่างไร มันไม่สามารถทำให้คนที่ผลิต คาร์บอนออกสู่อากาศ จ่ายเงินชดเชยได้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมจริงแน่นอน

แต่ถ้าเราขาดความรู้สึกที่ต้องรับผิดชอบต่อโลกใบนี้ ขาดความเข้าใจอย่างแท้จริงว่า Climate Change สามารถ
คร่าชีวิตผู้คนและสร้างผลเสียต่อเศรษฐกิจได้ยิ่งกว่าโควิดหรือ วิกฤติครั้งไหน ๆ ขาดจิตสำนึกว่า โลกใบนี้เป็น
ของเราทุกคนที่ต้องช่วยกันดูแล เทคโนโลยีต่าง ๆ ก็คงเป็นได้แค่การแก้ปัญหาปลายเหตุ ที่บางทีอาจจะสาย เกินไป

เกี่ยวกับบล็อคฟินท์​บล็อคฟินท์ (Blockfint) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Fintech และ Blockchain เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ธุรกิจสามารถปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัลได้ Blockfint ให้ความสำคัญกับการสรรค์สร้างนวัตกรรมสู่อนาคตผ่านโซลูชันต่าง ๆ เช่น Thinker ซีรีย์ของโซลูชัน Blockchain ที่เข้ามาตอบ โจทย์ทุกความต้องการของสถาบันการเงิน Gideon แพลตฟอร์มซื้อขายพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้

เกี่ยวกับผู้เขียนสุทธิพงศ์ กนกากร (นิค) ทำงานร่วมกับสตาร์ตอัพใหม่หลายแห่งใน Silicon Valley มานานกว่า 20 ปี จนถึงปี 2017 บริษัทที่ร่วมงานด้วยได้ประสบความสำเร็จอย่างมาก ซึ่งรวม Nutanix (เป็นพนักงานคนที่ 6) และ Andiamo (ที่ Cisco เข้าซื้อกิจการ) ได้นำความเชี่ยวชาญด้านระบบและวัฒนธรรมการทำงานของ Silicon Valley มาปรับใช้ใน Blockfint

นิสิตา ศิรธรานนท์ (มิ้งค์) เป็นผู้บริหารด้านการตลาด ในบริษัทชื่อดังหลาย แห่งในหลายอุตสาหกรรม มีความเข้าใจเชิงลึกในเทคโนโลยี ธุรกิจและลูกค้าที่หลากหลาย ด้วยประสบการณ์ 15 ปีในระดับผู้จัดการและผู้บริหาร

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เมื่อไรถึงควรใช้ Blockchain

Blockchain: เทคโนโลยีใหม่ในโลกธุรกิจใบเดิม

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

เริ่มแล้ว ‘มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี’ 13 – 21 ส.ค. อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เริ่มแล้ว “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-21 สิงหาคม ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

มรรค 8 CSR: ทางสายกิจการ

ตั้งแต่ที่ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ หรือ CSR หลังจากที่ได้ร่วมก่อตั้งสถาบันไทยพัฒน์ขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2544 และได้ริเริ่มเครือข่ายธุรกิจร่วมรับผิดชอบต่อสังคมไทย (Thai CSR Network)

ก้าวต่อไปของ nt ใต้บังเหียน “สรรพชัยย์ หุวะนันทน์” พลิกโฉมองค์กรสู่ “คนกลาง” อุตสาหกรรมดิจิทัล

ntมีจุดยืนหลัก คือ การเป็นรัฐวิสาหกิจที่ "เป็นกลาง" ทำงานร่วมกับทุกฝ่ายได้ และเป็นแกนหลักในการสนับสนุนหน่วยงานรัฐขับเคลื่อนภารกิจด้านดิจิทัลแบบครบวงจร

ไทยพาณิชย์ จับมือ โอมาคาเสะ คาร์ ยกระดับสินเชื่อรถยนต์มือสองผ่านแอป

ไทยพาณิชย์ จับมือ โอมาคาเสะ คาร์ ผู้ให้บริการซื้อ-ขายรถมือสองชั้นนำ พลิกโฉมการบริการสินเชื่อรถยนต์มือสองออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน OMAKASE CAR AUCTION

คนละครึ่ง-โควิด ดันไทยเข้าสู่ดิจิทัลเร็วและแรง Google เตรียมเปิด Cloud Region รองรับศักยภาพของไทย

Google เตรียมเปิด Cloud Region รองรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ในกลุ่มธนาคาร โทรคมนาคม สาธารณสุข และบริการสาธารณะ

แรบบิท แคร์ ระดมทุน Series C จาก Winter Capital และ VGI PCL

แรบบิท แคร์ (Rabbit Care) ผู้นำโบรกเกอร์ประกันภัย และบริการทางด้านการเงินออนไลน์ของประเทศไทย ประกาศการระดมทุนระดับ Series C โดย Winter Capital และ VGI PCL เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขยายธุรกิจ

คลาวด์ มาร์เก็ตเพลส เพิ่มโอกาส เสิร์ฟซอฟต์แวร์ ป้อนตลาดทั่วโลก

คลาวด์ มาร์เก็ตเพลส ตลาดที่นำผู้ขายและผู้ซื้อ SaaS มาพบกัน กลายเป็นตัวเร่งให้เกิดการซื้อขายซอฟต์แวร์ได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น จากการที่บริษัท SaaS จะเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อระดับองค์กรจำนวนมาก เพิ่มโอกาสการซื้อขายมูลค่ามหาศาลจากทั่วโลก

รำลึกถึง “โขนพระราชทาน” กว่าทศวรรษแห่งการฟื้นศาสตร์และศิลป์ของแผ่นดิน

12 สิงหาคม ปีนี้เป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จัดให้มีงานนิทรรศการ "โขน” ฟื้นศาสตร์ ฟื้นศิลป์ สืบสานไว้ในแผ่นดิน ด้วยพระบารมี ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม พ.ศ.2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสสำคัญนี้

กสทช. ร่วมกับ สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล เปิดตัว ระบบวัดเรตติ้งข้ามแพลตฟอร์ม ที่แรกในอาเซียน

สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) เปิดตัวระบบวัดเรตติ้งข้ามแพลตฟอร์ม (Cross-Platform Ratings) ที่แรกในอาเซียน

Bitkub โชว์ความสำเร็จ ‘กระเป๋าเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล’ มีผู้ใช้งานทะลุ 1 ล้านราย

Bitkub Chain เผย นับตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินงานกระเป๋าเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Bitkub NEXT) มาแล้วเป็นเวลากว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 ปัจจุบันมียอดผู้ใช้งาน 1 ล้านรายเป็นที่เรียบร้อย

MUST READ

แรบบิท แคร์ ระดมทุน Series C จาก Winter Capital และ VGI PCL

แรบบิท แคร์ (Rabbit Care) ผู้นำโบรกเกอร์ประกันภัย และบริการทางด้านการเงินออนไลน์ของประเทศไทย ประกาศการระดมทุนระดับ Series C โดย Winter Capital และ VGI PCL เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขยายธุรกิจ

SCB Abacus จับมือ Robinhood ช่วยไรเดอร์เข้าถึงสินเชื่อออนไลน์ ทราบผลภายใน 15 นาที

SCB Abacus ร่วมกับ Robinhood ฟู้ดเดลิเวอรีสัญชาติไทย หนุนไรเดอร์ด้วยสินเชื่อออนไลน์ “MoneyThunder” หรือ “เงินทันเด้อ” ทราบผลการพิจารณาและได้รับวงเงินภายใน 15 นาที

มรรค 8 CSR: ทางสายกิจการ

ตั้งแต่ที่ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ หรือ CSR หลังจากที่ได้ร่วมก่อตั้งสถาบันไทยพัฒน์ขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2544 และได้ริเริ่มเครือข่ายธุรกิจร่วมรับผิดชอบต่อสังคมไทย (Thai CSR Network)

กสิกรไทย สนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในภาคการศึกษาของเวียดนาม

ธนาคารกสิกรไทย และ มหาวิทยาลัยการธนาคารแห่งนครโฮจิมินห์ ลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้มหาวิทยาลัยฯ

SkillLane ฉลองครบรอบ 8 ปี มอบส่วนลดคอร์สเรียนออนไลน์สูงสุด 50%

Skilllane แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ ฉลองความสำเร็จครบ 8 ปี ส่งแคมเปญพิเศษ “SkillLane 8th Anniversary” มอบของขวัญแบบจัดเต็มให้คนรักการเรียนรู้ ด้วยโปรโมชันสุดคุ้ม
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น