TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Columnist มหากาพย์ วัคซีนทางเลือก Moderna ยาว ... ยาวไป

มหากาพย์ วัคซีนทางเลือก Moderna ยาว … ยาวไป

เป็นประเด็นกันอีกครั้งเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนและราคาวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา (Moderna) ในราคาถึงประชาชน โดสละ 1,650 บาท โดย นายแพทย์บุญ วนาสิน วนาสิน ประธานกรรมการ เครือ โรงพยาบาลธนบุรี เปิดเผยว่า ราคาต้นทุนโมเดอร์น่าต่อโดสที่มาถึงบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด เพียง 584 บาท บวกค่าคอมมิชชั่นเรียบร้อยหมดแล้ว

องค์การเภสัชกรรม คิด 1,100 บาท 516 บาท เป็นค่าขนส่ง ค่าเก็บ และอื่น ๆ  มีค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เท่ากับ77 บาท ส่วนต่างที่โรงพยาบาลเอกชนต้องเสีย คือ 1,650 ลบต้นทุน 1,100 เท่ากับ 550 บาท เป็นภาษีนิติบุคคล 20% เท่ากับ 38 บาท เพราะฉะนั้นต้นทุนทั้งหมดที่รัฐได้ไป 659 บาท ถ้ารัฐสั่งเอง แค่ 584 บาท

ดร.ลอย ชุนพงษ์ทอง ได้มีการไลฟ์เฟซบุ๊ก เกี่ยวกับราคาต้นทุนโมเดอร์น่าเช่นกัน ทำให้องค์การเภสัชกรรม แถลงการณ์ชี้แจง ว่า ราคา 584 บาทต่อโดส เป็นการให้ข้อมูลที่ผิดจากความเป็นจริง แต่องค์การฯ ไม่สามารถเปิดเผยราคานําเข้าได้ เนื่องจากเป็นข้อตกลงที่ได้มีการกําหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในการเจรจาซื้อขาย ที่ไม่ให้ทั้ง 2 ฝ่ายเปิดเผยราคาซื้อขายของคู่ค้าได้ โดยบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด ซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายวัคซีนโมเดอร์นาเป็นผู้กําหนดราคาซื้อขาย มีข้อมูลที่เป็นที่เปิดเผยโดยทั่วไปว่าราคาซื้อขายในตลาดโลก (อ้างอิงจากเว็บไซต์ www.biospace.com) อยู่ที่ประมาณ 25-37 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ 1 โดส โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และจํานวนในการจัดซื้อในแต่ละครั้ง

การกําหนดราคาขายวัคซีนโมเดอร์นาให้กับโรงพยาบาลเอกชน ที่ราคา 1,100 บาท ต่อโดสนั้น เป็นราคาที่มาจากราคาวัคซีนที่องค์การเภสัชกรรมได้รับจากบริษัทซิลลิค ฟาร์มา รวมกับภาษีมูลค่าเพิ่มและได้รวมกับค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ อาทิ ค่าเก็บรักษา ค่าขนส่ง ค่าประกันภัยรายบุคคล เพื่อให้ความคุ้มครองกับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา กรณีที่อาจมีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนั้น ประเด็นที่มีการกล่าวหาว่า มีการบวกกําไรหรือภาษีเข้าไปในราคาขายถึง 516 บาท หรือ 88 เปอร์เซ็นต์ จึงไม่เป็นความจริง

ในเวลาต่อมา ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้ร่วมแถลงข่าวกับ พล.ต.ท. กรไชย คล้ายคลึง ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) เตรียมดำเนินคดีถึงที่สุดกับ ดร.ลอย ชุนพงษ์ทอง รวมทั้งผู้ร่วมขบวนการเผยแพร่ข่าวปลอมผ่านคลิปวิดีโอว่า รัฐบาลเก็บภาษีวัคซีนโมเดอร์นา 100% 

ชัยวุฒิ กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบว่า มีการทำกันเป็นขบวนการโดยผู้โพสต์ต้นทาง คือ ดร.ลอย และมีผู้ร่วมขบวนการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ/บิดเบือนนี้อีกกว่า 10 ราย เพื่อหวังผลดิสเครดิตกระบวนการจัดซื้อวัคซีนของรัฐบาล ทำให้ประชาชนตื่นตระหนก เกิดความเสียหายต่อกระบวนการแก้ปัญหาแพร่ระบาดโควิด

ด้าน ดร.ลอย ชุนพงษ์ทอง จึงไฟล์เฟซบุ๊ก อีกครั้ง เพื่อยืนยันว่า ข้อมูลที่ตนโพสต์ลงไปนั้นไม่ใช่ข่าวปลอม และข้อมูลบิดเบือน และชี้แจงว่า ตนเองไม่ได้บอกว่า รัฐเรียกภาษีนำเข้า 100% แต่ข้อมูลจริงที่บอก คือ การเก็บหัวคิวจากราคานำเข้า 584 บาท เป็น 1,100 บาท ขององค์การเภสัช เทียบเท่ากับการเก็บภาษีนำเข้า 88% ในกรณีที่แจ้งว่า ตนนำเสนอ เพื่อโจมตี ท่านนายกรัฐมนตรี ในความเป็นจริง คือ ตนเองช่วยท่านนายก ไม่ให้โดนด่ามากไปกว่านี้ในเรื่องวัคซีนทางเลือก

“ผมไม่ได้ด่ารัฐบาล วิจารณ์ด้วยความหวังดีต่อประชาชนที่อยากฉีดวัคซีนทางเลือก แต่บ่นว่ามีราคาแพง และยังเสนอแนะว่า อย่าให้องค์การเภสัชมาทำกำไรจากวัคซีนบนความทุกข์ยากของประชาชน อย่าเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มทุกขั้นตอน หรือให้โรงพยาบาลรัฐ มาแย่งโรงพยาบาลเอกชนฉีด โดยไม่เก็บค่าบริการ 500 -700 บาท” 

ดร.ลอย ยังกล่าวต่อว่า รัฐมนตรีดีอีเอส กล่าวหาว่า ตนเองดิสเครดิตรัฐบาลพลเอกประยุทธ์  แท้จริงแล้ว ตนเองมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนได้รับวัคซีนทางเลือกในราคาถูก ไม่ต้องถูกกระบวนการผูกขาดจากหน่วยงานรัฐและเอกชน  โดยได้รับวัคซีน 2 โดส ในราคาเพียง 1,168 บาทแทนที่จะจ่ายเงินจำนวน 3,300  โดยค่าขนส่ง การจัดเก็บค่าบริหาร (ภาษี)  รัฐควรมีหน้าที่จัดหาให้ ประชาชน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 47 ที่ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกัน และขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

“คนเป็นรัฐมนตรี ควรอ่านรัฐธรรมนูญ 3 มาตรา คือ มาตรา 4 ว่าด้วยเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพและความเสมภาคของบุคคลย่อมได้รับการคุ้มครอง มาตรา 26 เรื่องการใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้อง คำนึงศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ และเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ รวมทั้งมาตรา 34 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นฯ เสรีภาพทางวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครองฯ และต้องเคารพและไม่ปิดกั้นความเห็นต่างของบุคคลอื่น”

พร้อมชี้แจงว่า ราคานำเข้าโมเดอร์น่า  584 บาทมาจากไหน (www.itax.in.th/media/เทียบราคาวัคซีนโควิด/  วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.38 น. ตามเวลาในประเทศไทย) ราคาดังล่าวเป็นการส่งวัคซีนไปยังอเมริกา 15 เหรียญ และส่งออกไปยังยุโรป 18 เหรียญ ซึ่งราคา 18 เหรียญ มันสอดคล้องกับราคา 584 บาท ของไทย ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ รายงานการกระชุมผู้ถือหุ้นโมเดอร์น่า ปี  2021 ระบุว่า ขายสินค้า (Product sales) 1,733 ล้านเหรียญ จำนวนที่ขาย 102 ล้านโดส เอาตัวเลข 2 ตัวนี้มาหารเฉลี่ย ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 17 เหรียญ สอดคล้องกับ www.visualcapitalist.com/covid-19-vaccine-cost-eu-versus-us/ 

ดร.ลอยยัง ชี้แจงต่อ ว่า ประเด็นใหญ่สุดเรื่องค่าหัวคิวขององค์การเภสัช ทำไมสูงมาก ซึ่งเหมือนกับความเห็นของ หมอบุญ ซึ่งบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด คิดราคา 584 บาท ต่อโดส โดยรวมค่าขนส่ง ค่านายหน้าของบริษัทเรียบร้อยแล้ว  แต่เมื่อออกอจากองค์การเภสัช ราคากลับสูงถึง 1,100 บาท องค์การเภสัชก็ยอมรับว่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  เท่ากับราคาจริง คือ 1,028 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 72 บาท เมื่อถึงมือโรงพยาบบาลเอกชน ราคาขายคือ 1,650 บาท ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย ทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มครั้งแรกที 72 บาทจะได้คืน ตามกฎหมายรัษฎากรมาตรา 81 โรงพยาบาลเอกชนสามารถขอภาษีคืนได้ 

“ในทางปฏิบัติ ไม่รู้ว่าใครจะได้คืน และเมื่อได้คืนแล้วประชาชนควรจะได้เงินตรงนี้คืนไหม แต่มันจะดีกว่าไหม ถ้าไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่แรกเลย คนไทยควรรู้ความจริง ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมประเทศอื่นเปิดเผยได้ ทำไมประเทศไทยเปิดเผยไม่ได้”

ทำให้องค์การเภสัชกรรม ได้มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่กองกฎหมาย องค์การเภสัชกรรม ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อพนักงานสอบสวน สน.พญาไท เพื่อดำเนินการเอาผิดกับ ลอย ชุนพงษ์ทอง และ นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บริษัทธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในข้อหา “หมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณา อันเป็นเหตุให้องค์การเภสัชกรรมได้รับความเสียหาย” 

เรื่องวัคซีนทางเลือก โมเดอร์น่า ยังไม่จบสิ้นตราบใดที่ องค์การเภสัช ยังไม่ยอมเปิดเผยราคาต้นทุนที่ซื้อจากบริษัท ซิลลลิค ฟาร์มา จำกัด แต่จะอย่างไรก็ตาม คำถามโต ๆ คือ ทำไมรัฐบาลไม่สั่งวัคซีนโมเดอร์น่า มาฉีดประชาชนชาวไทย เหมือน วัคซีน ซีโนแวค หรือ วัคซีน แอสตร้าเซเนก้า ในเมื่อรัฐธรรมนูยประเทศไทยมาตรา 47 บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกัน และขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

STAY CONNECTED

6,806แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

คาร์โก้ การบินไทย ขนส่งวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง อีก 1 ล้านโดส

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ร่วมกับ ฝ่ายบริการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ได้รับความไว้วางใจจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ปฏิบัติภารกิจขนส่งวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" จำนวน 1 ล้านโดส

เด็กไทย สร้างแอนิเมชั่นส่งยานอวกาศสู่นอกโลก จากเกม Minecraft

มีผลงานเด็กไทยเด็ดๆมาอวดกันอีกแล้ว สำหรับ"บิ๊ก- สิทธิพันธ์ หิรัตพันธุ์"เจ้าของช่อง "BikMCTH " ครีเอเตอร์ภายใต้สังกัด Online Station ผู้ที่เคยสร้างสรรค์ผลงานสุดคูลในสไตล์ Short Movie

สถานทูตออสเตรเลีย แนะเด็กไทยใช้ Thailand learning ศึกษาตลอดชีวิต

สถานทูตออสเตรเลีย ได้ร่วมกับมูลนิธิเอเชียประจำประเทศไทย ได้จัดทำเว็บพอร์ทัลการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ภายใต้ชื่อ www.thailandlearning.org

บี.กริม ช่วยเหลือชุมชนชาวสระแก้วฝ่าวิกฤติ โครงการ “บี.กริม บวร”-โรงเรียน อ.ฮ. ลิงค์

จังหวัดสระแก้ว ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ควบคุม 25 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะในอำเภออรัญประเทศ ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชา

เยาวชนนักออกแบบ ร่วมการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้า GREENPOWER

Rolls-Royce Motor Cars มีความยินดีที่จะประกาศว่า โซเฟีย เป็นผู้ชนะประจำภูมิภาคของสหราชอาณาจักรจากโครงการ Young Designer Competition ของโรลส์-รอยซ์ที่จัดขึ้นในปีพ.ศ. 2563

โรบินฮู้ด ต่อมาตรการ “เราช่วยคุณ คุณช่วยร้าน” ส่งฟรีทุกออเดอร์อีก 8 วัน

"ธนาคารไทยพาณิชย์" และ "โรบินฮู้ด" แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีสัญชาติไทย ในเครือธนาคารฯ ตระหนักถึงความเดือดร้อนของสังคมไทยที่มีต่อสถานการณ์โควิด-19

ไปรษณีย์ไทย สนง.เขตหลักสี่ เปิด “ศูนย์พักคอย” 118 เตียง รับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับ สำนักงานเขตหลักสี่ เดินหน้าสนับสนุนภาคสาธารณสุข จัดตั้ง "ศูนย์พักคอย" จำนวน 118 เตียง รองรับผู้ป่วย COVID-19 ของกรุงเทพมหานคร

เก็บเงินยังไงก็ไม่อยู่ แก้ง่าย ๆ ด้วยกฎเซฟเงินแบบ 50-30-20

ใคร ๆ ก็ฝันอยากมีเงินเก็บกันทั้งนั้น แต่ในสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดอย่างนี้ เหล่าคนทำงานโดยเฉพาะเหล่าเฟิร์สจ็อบเบอร์ (First jobber) หรือแม้แต่มนุษย์ออฟฟิศวัยหลักเลขสองปลาย ๆ

‘ศรีสวัสดิ์’ ผนึกพันธมิตร ลุยธุรกิจประกัน บริการเร็วทันใจ คุ้มครองครบจบ

ศรีสวัสดิ์ จับมือพันธมิตรบริษัทประกันชั้นนำ รุกตลาดนายหน้าประกันเปิดรับทำประกันทุกชนิด ชูจุดเด่น ‘สินเชื่อและประกันครบ จบที่ศรีสวัสดิ์’

AstraZeneca ยืนยัน เร่งผลิตและส่งมอบวัคซีนให้ไทย

จดหมายเปิดผนึกถึงเพื่อนพี่น้องชาวไทย โดย เจมส์ ทีก ประธาน บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด

MUST READ

เทรนด์ไมโคร เผยมุมมองเชิงลึก แนะกลยุทธ์ป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์

จากรายงาน Trend Micro Research ประจำปี 2020 ระบุภาคการเงินคือเป้าหมาย 1 ใน 3 ของการโจมตีทางไซเบอร์

5 องค์กร ผนึกสร้างระบบการแพทย์อัจฉริยะ ครั้งแรกของไทย ทดสอบ Sandbox กลางปี 2565

โลกวิถีใหม่ที่กำลังเผชิญกับภัยพิบัติ โรคภัยและโรคอุบัติใหม่ ทำให้ประชาคมโลกและหลายประเทศหันมาให้ความสำคัญกับระบบข้อมูลสุขภาพระดับชาติซึ่งถือเป็นความมั่นคงของประเทศ

ซัมซุง ครอง “แบรนด์ที่ดีที่สุดในเอเชีย” ติดต่อกันเป็นปีที่ 10

ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ คว้าตำแหน่ง “แบรนด์ที่ดีที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2021” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 จากผลการสำรวจของ Asia’s Top 1000 Brands 2021

‘ล็อกดาวน์’ ทำออสเตรเลียสูญเงิน 300 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียต่อวัน

มาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ทำให้เศรษฐกิจออสเตรเลียสูญเสียเงินราว 300 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ราว 7.26 พันล้านบาท) ต่อวัน

ถอดกรณีศึกษา foodpand เมื่อแบรนด์ไม่มีที่ยืน

วงการการจัดส่งอาหารไปส่งยังที่พัก Food Delivery ในประเทศไทย เป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยพฤติกรรมของผุ้บริโภคในช่วงแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ตลาดนี้มีมูลค่ามากถึง 74,000 ล้านบาท
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น