TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Highlight Media Oxygen ... แรงบันดาลใจ ความรู้ เทคโนโลยี ... เพื่อความยั่งยืน

Media Oxygen … แรงบันดาลใจ ความรู้ เทคโนโลยี … เพื่อความยั่งยืน

Media Oxygen มาจากแรงบันดาลใจส่วนตัวของ “รณพงศ์ คำนวณทิพย์ “ ที่มีโอกากสทำงานกับองค์กรขนาดใหญ่มามาก และค้นหาตัวเองว่าอยากจะเป็นตัวแทนบอกกล่าวให้คนตระหนักถึงควายั่งยืน ซึ่ง Media Oxygen มองความยั่งยืน SDG (Sustainable Development Goal) เป็นปัญหาของโลกและของประชาชนทุกคน องค์กรใหญ่ ๆ ที่พยายามจะแก้ปัญหาเหล่านี้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ช่วยโลกและช่วยสิ่งแวดล้อม 

รณพงศ์ คำนวณทิพย์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร บริษัท มีเดีย ออกซิเจน​ จำกัด กล่าวกับ The Story Thailand ว่า สำหรับ Media Oxygen จุดยืนของบริษัท คือ มองปัญหาอะไร และจะช่วยโลกได้อย่างไร สิ่งที่ Oxygen ทำ คือ การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทั้งในฝั่งของบริการมีเดียและบริการเรื่องความยั่งยืน

ภายใต้ Media Oxygen มี 2 ขาหลัก คือ Media กับ Oxygen ขาของ Media มาจากความชำนาญ​และความเชื่อมโยงกับคนที่อยู่ในวงการมีเดีย เป็นเรื่องของบริการมีเดียที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาสร้างแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คนทำงานด้านมีเดียทำงานได้มีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน ลดความสิ้นเปลืองของทรัพยากรต่าง ๆ ได้มากขึ้น 

ส่วนขาของ Oxygen คือ เรื่องของความยั่งยืน อาทิ การใช้พลังงานสะอาด การใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ ให้บริการเป็นที่ปรึกษากับองค์กรในการใช้พลังงานสะอาดในโรงงานหรืออาคาร โดยมีหลายรูปแบบ อาทิ PPA (Power Puchase Agreement) แทนที่ลูกค้าจะต้องลงทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลเอง จะมี operator เข้าไปลงทุนให้ โดยลูกค้าสามารถซื้อไฟในราคาประหยัดลง 30-40% ขึ้นกับขนาดของการใช้งาน 

นอกจากนี้ ยังมีบริการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนมาติดตามการปลูกต้นไม้สำหรับองค์กรที่ทำโครงการปลูกป่าลดโลกร้อน นำเทคโนโลยีมาสร้างความสนุกและต่อยอดทางการตลาดได้  เช่น แบรนด์ให้ “ต้นไม้” หรือ loyalty program หรือ incentive อาทิ เอาไมค์มาแลกต้นไม้เพื่อร่วมปลูกป่า หรือแทนที่จะให้ของพรีเมียมก็เปลี่ยนมาให้ต้นไม้แทน เป็นต้น 

Media Oxygen คือ แพลตฟอร์ม

Media Oxygen เริ่มดำเนินการเมื่อต้นปี 2564 คือ แพลตฟอร์มที่ช่วยตอบโจทย์ให้กับพันธมิตรและลูกค้า ในเรื่องของความยั่งยืน ในหลากหลายมิติ ทั้งการลดการใช้ทรัพยาการ การใช้พลังงานสะอาด การลดความเหลื่อมล้ำ การเป็นแพลตฟอร์ม คือ จะมีบริการด้านต่าง ๆ ที่จะตอบโจทย์ลูกค้าในหลาย ๆ เรื่อง โดยบริการจะมีทยอยเพิ่มเติมเข้ามา 

ปัจจุบัน บริการมีเดียและบริการพลังงานสะอาด ทั้งให้คำปรึกษาและให้บริการโซลูชัน บริการมีเดีย จะมีแพลตฟอร์มที่ทำให้องค์กร หรือ broadcaster หรือคนที่มีเนื้อหา สามารถใช้แพลตฟอร์มของ Media Oxygen เพื่อให้สามารถบริหารจัดการเนื้อหาที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ใช้ AI ช่วยในการ edit เนื้อหา บริหารจัดการเนื้อหา รวมถึงบริหารการจัดกระจายเนื้อหา เป็นต้น 

บริการเกี่ยวกับพลังงานสะอาดได้ให้บริการไปหลายรายแล้วหากคิดรวม ๆ กันจะได้หลายเมกกะวัตต์ อย่างน้อยจะเห็น 15-20 เมกกะวัตต์ บริการด้านการปลูกต้นไม้ อยากให้องค์กรในไทย ทั้งองค์กรไทยและองค์กรต่างประเทศ หันมาปลูกต้นไม้มากขึ้น ซึ่งวางเป้าหมายว่าจะให้เกิดการปลูกต้นไม้จำนวน 100,000 ต้น 

สำหรับเป้าหมายของบริการมีเดีย ที่ผ่านมาเริ่มให้บริการการกระจายเนื้อหาไปต่างประเทศบ้าง ซึ่งตลาดเป้าหมายหลัก คือ องค์กรที่ไม่มีระบบที่เป็น one-single platform ที่รวมระบบตัดต่อ และระบบออกอากาศไว้ในที่เดียว ซึ่งธุรกิจนี้มีโอกาสค่อนข้างมาก 

“เป้าหมายเชิงอุดมคติของเรา คือ อยากให้คนเข้าใจเรื่องความยั่งยืนมากขึ้น ทำกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยโลกได้มากขึ้น และช่วยองค์กรด้วย อย่างเรื่องไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด เมื่อเราช่วยโลก เท่ากับเราช่วยตัวเราด้วย ปลูกต้นไม้ก็เช่นกัน ช่วยโลกก็ช่วยเราทั้งทางตรงและทางอ้อม คือได้อากาศบริสุทธิ์แล้วยังเคลมคาร์บอนเครดิตได้ด้วย ซึ่งอนาคตจะมีผลต่อภาษีคาร์บอน”

ในมิติของมีเดีย ก็ยังเน้นมิติของความยั่งยืน คือ ลดควาซ้ำซ้อนของข้อมูล ลดขั้นตอนการทำงาน ทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำเนื้อหาได้มาขึ้น ขายเนื้อหาได้มากขึ้น ใช้งบประมาณลดลง 

“อยากให้คนหันมาทำสิ่งที่ดีกับโลก ซึ่งในทางกลับกัน มันจะกลับมาดีกับตัวเราด้วย” 

ปัจจุบัน การตื่นรู้เรื่องความยั่งยืนตื่นตัวอย่างมากทั้งในระดับองค์กรระดับประเทศและในประเทศ รวมถึงองค์กรระดับเล็กและระดับปัจเจก ที่ตื่นรู้และต้องการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ฉะนั้น หากมองเชิงโอกาสทางธุรกิจจะพบว่ามีโอกาสค่อนข้างมาก ซึ่ง Media Oxygen จะทยอยมีบริการออกมาในอนาคตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้ 

รณพงศ์ ย้ำว่า Media Oxygen เกิดจากความเชี่ยวชาญและความร่วมมือกับพันธมิตร ผ้สูร้างนวัตกรรมทางด้านมีเดีย และความยั่งยืน (Sustainability) โดยนําเสนอบริการแพลตฟอร์มที่ช่วยตอบโจทย์ให้กับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบ B2B และ B2B2C และเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ตัวอย่างนวัตกรรมต่าง ๆ และกรณีการใช้งานจริงที่น่าสนใจให้กับกลุ่มเป้าหมายและสาธารณชน

รณพงศ์ เป็นผู้บริหารที่มีจุดยืนในการสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่ การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน และมีประสบการณ์การทำงานกับบริษัทชั้นนำของโลกในด้านการสร้างแบรนด์การพัฒนาธุรกิจและขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เช่น Unilever, Nippon Lever ประเทศญีปุ่น Pepsi-Cola International (PEPSICO), Universal Music Group และ BEC World ในบทบาทผู้บุกเบิกขยายตลาดคอนเทนต์ละครไทยออกสู่สากลและแพลตฟอร์มดิจิทัลระดับโลก

STAY CONNECTED

6,806แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

คาร์โก้ การบินไทย ขนส่งวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง อีก 1 ล้านโดส

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ร่วมกับ ฝ่ายบริการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ได้รับความไว้วางใจจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ปฏิบัติภารกิจขนส่งวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" จำนวน 1 ล้านโดส

เด็กไทย สร้างแอนิเมชั่นส่งยานอวกาศสู่นอกโลก จากเกม Minecraft

มีผลงานเด็กไทยเด็ดๆมาอวดกันอีกแล้ว สำหรับ"บิ๊ก- สิทธิพันธ์ หิรัตพันธุ์"เจ้าของช่อง "BikMCTH " ครีเอเตอร์ภายใต้สังกัด Online Station ผู้ที่เคยสร้างสรรค์ผลงานสุดคูลในสไตล์ Short Movie

สถานทูตออสเตรเลีย แนะเด็กไทยใช้ Thailand learning ศึกษาตลอดชีวิต

สถานทูตออสเตรเลีย ได้ร่วมกับมูลนิธิเอเชียประจำประเทศไทย ได้จัดทำเว็บพอร์ทัลการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ภายใต้ชื่อ www.thailandlearning.org

บี.กริม ช่วยเหลือชุมชนชาวสระแก้วฝ่าวิกฤติ โครงการ “บี.กริม บวร”-โรงเรียน อ.ฮ. ลิงค์

จังหวัดสระแก้ว ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ควบคุม 25 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะในอำเภออรัญประเทศ ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชา

เยาวชนนักออกแบบ ร่วมการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้า GREENPOWER

Rolls-Royce Motor Cars มีความยินดีที่จะประกาศว่า โซเฟีย เป็นผู้ชนะประจำภูมิภาคของสหราชอาณาจักรจากโครงการ Young Designer Competition ของโรลส์-รอยซ์ที่จัดขึ้นในปีพ.ศ. 2563

โรบินฮู้ด ต่อมาตรการ “เราช่วยคุณ คุณช่วยร้าน” ส่งฟรีทุกออเดอร์อีก 8 วัน

"ธนาคารไทยพาณิชย์" และ "โรบินฮู้ด" แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีสัญชาติไทย ในเครือธนาคารฯ ตระหนักถึงความเดือดร้อนของสังคมไทยที่มีต่อสถานการณ์โควิด-19

ไปรษณีย์ไทย สนง.เขตหลักสี่ เปิด “ศูนย์พักคอย” 118 เตียง รับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับ สำนักงานเขตหลักสี่ เดินหน้าสนับสนุนภาคสาธารณสุข จัดตั้ง "ศูนย์พักคอย" จำนวน 118 เตียง รองรับผู้ป่วย COVID-19 ของกรุงเทพมหานคร

เก็บเงินยังไงก็ไม่อยู่ แก้ง่าย ๆ ด้วยกฎเซฟเงินแบบ 50-30-20

ใคร ๆ ก็ฝันอยากมีเงินเก็บกันทั้งนั้น แต่ในสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดอย่างนี้ เหล่าคนทำงานโดยเฉพาะเหล่าเฟิร์สจ็อบเบอร์ (First jobber) หรือแม้แต่มนุษย์ออฟฟิศวัยหลักเลขสองปลาย ๆ

‘ศรีสวัสดิ์’ ผนึกพันธมิตร ลุยธุรกิจประกัน บริการเร็วทันใจ คุ้มครองครบจบ

ศรีสวัสดิ์ จับมือพันธมิตรบริษัทประกันชั้นนำ รุกตลาดนายหน้าประกันเปิดรับทำประกันทุกชนิด ชูจุดเด่น ‘สินเชื่อและประกันครบ จบที่ศรีสวัสดิ์’

AstraZeneca ยืนยัน เร่งผลิตและส่งมอบวัคซีนให้ไทย

จดหมายเปิดผนึกถึงเพื่อนพี่น้องชาวไทย โดย เจมส์ ทีก ประธาน บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด

MUST READ

เทรนด์ไมโคร เผยมุมมองเชิงลึก แนะกลยุทธ์ป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์

จากรายงาน Trend Micro Research ประจำปี 2020 ระบุภาคการเงินคือเป้าหมาย 1 ใน 3 ของการโจมตีทางไซเบอร์

ไปรษณีย์ไทย สนง.เขตหลักสี่ เปิด “ศูนย์พักคอย” 118 เตียง รับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับ สำนักงานเขตหลักสี่ เดินหน้าสนับสนุนภาคสาธารณสุข จัดตั้ง "ศูนย์พักคอย" จำนวน 118 เตียง รองรับผู้ป่วย COVID-19 ของกรุงเทพมหานคร

แบรนด์พลาดโอกาสครองใจผู้บริโภค เพราะประสบการณ์ของลูกค้าไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง

ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบัน แทนที่แบรนด์จะสามารถนำธุรกิจเข้าไปใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้น แต่เทรนด์การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในปีที่ผ่านมาของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกลับส่งผลให้เกิดช่องว่างมากขึ้น

RentSpree PropTech Startup ฝีมือคนไทย คว้าเงินลงทุนรอบซีรีส์ A

RentSpree (เรนท์สพรี) แพลตฟอร์มช่วยเหลือการเช่าบ้านแบบครบวงจร ได้รับเงินทุน Series A มูลค่ากว่า 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 250 ล้านบาท

ความสําเร็จร้านชาบูดัง “Penguin Eat Shabu” เทคนิคการอยู่รอดช่วงวิกฤติโควิด-19

ในช่วงวิกฤติโควิด-19นี้ แน่นอนอยู่แล้วว่าบางธุรกิจมีผลกระทบอย่างไม่ทันตั้งตัว หนึ่งในนั้นก็คือธุรกิจร้านอาหารซึ่งเมื่อเกิดการล็อกดาวน์อย่างกะทันหัน
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น