TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Highlight Doctor A to Z กับ บทบาท next generation ของ digital healthcare ในไทย

Doctor A to Z กับ บทบาท next generation ของ digital healthcare ในไทย

เริ่มจาก passion ที่อยากเป็นแพลตฟอร์มทางการแพทย์ของคนไทย มีฐานข้อมูลด้านสุขภาพของคนไทย และต้องการเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยที่ขยายไปตลาดต่างประเทศ 

จากจุดตั้งต้นปี 2018 เริ่มด้วยการเป็นแพลตฟอร์มให้ปรึกษาแพทย์ฟรีสำหรับคนไทยทั้งในประเทศและในต่างประเทศกับทีมแพทย์จิตอาสา จากนั้นได้รับการลงทุนจาก InVent และขยายบริการมาเรื่อย ๆ จนปี 2020 รายได้เติบโตกว่า 8 เท่า สำหรับปริมาณการใช้งานในช่วงครึ่งแรกของปี 2021 เติบโตประมาณ 2 เท่า (แต่รายได้จากการบริการ telemedicine ยังไม่ใช่รายได้หลักของบริษัท)

นายแพทย์อนุชา พาน้อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ด็อกเตอร์เอทูแซด จำกัด (Doctor A to Z) กล่าวกับ The Story Thailand ว่า Doctor A to Z ต้องการทำให้บริการ telemedicine ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (democratize telemedicine) อยากให้ทุกคนเข้าถึงบริการการรักษาได้ดีขึ้น 

การเข้าถึงการแพทย์ในประเทศไทยไม่ยาก แต่ที่ยาก คือ การเข้าถึงแพทย์เฉพาะทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพทย์เฉพาะทางบางสาขามีจำนวนน้อย ทำให้คนไข้เข้าไม่ถึง ดังนั้น Doctor A to Z จึงวางบทบาทเป็นแพลตฟอร์มที่จะเชื่อมให้ผู้บริโภคเข้าถึงแพทย์เฉพาะทางได้ง่ายและสะดวกขึ้น เพราะต้องการให้การเข้าถึงแพทย์เฉพาะทางของคนไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ช่วงที่ผ่านมาได้เปิดบริการ telemedicine มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก โดยเฉพาะการใช้บริการรับการปรึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับการดูแลและรักษาสุขภาพช่วงโควิด ทว่า telemedicine นั้นไม่สามารถรองรับการให้บริการรักษาพยาบาลได้ทุกโรค โรคที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจะไม่สามารถใช้ได้ อาจกล่าวได้ว่า การแพทย์ทางไกล (telemedicine) จะมีบทบาทเป็นเหมือนการแพทย์เฉพาะทาง มีความเฉพาะเจาะจงไปในแต่ละสาขาการแพทย์ ในประเทศไทยเริ่มจากสาขาผิวหนังและจิตเวช 

“ดังนั้น telemedicine จะเหมาะกับผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคกล้ามเนื้อ โรคผิวหนัง โรคทางจิตเวช เป็นต้น ซึ่งหากผู้ป่วยโรคเหล่านี้หันมาใช้บริการ telemedicine จะช่วยให้การเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์ลดลง ซึ่งโควิด เป็นปัจจัยหนึ่งในการเร่งการเติบโตของบริการ telemedicine ในประเทศไทย” นพ.อนุชา กล่าว

แนวโน้มการแพทย์ผ่านระบบดิจิทัล หรือ digital healthcare กำลังเติบโตอย่างมาจากแนวโน้มธุรกิจเองและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่การเติบโตในแต่ละตลาดมีความแตกต่างกันขึ้นกับหลายปัจจัยทั้งฝั่งคุณหมอ ฝั่งผู้รับบริการ โครงสร้างพื้นฐาน และระบบงานการแพทย์ทางไกลผ่านดิจิทัล รวมถึงกฎระเบียบต่าง ๆ

ทั้งนี้ ปี 2020-2025 คาดการณ์ว่าการแพทย์ผ่านระบบดิจิทัล หรือ digital healthcare จะมีการเติบโตประมาณ 40% ต่อปี ในขณะที่บางตลาดเติบโต 3-4 เท่า อาทิ  Teladoc ของสหรัฐอเมริกา หรือ Alodokter ของอินโดนีเซีย เป็นต้น 

“ธุรกิจของ Doctor A to Z เป็น B2B2C แต่ธุรกิจ telemedicine ส่วนใหญ่จะเป็นแบบ B2C สิ่งที่ให้บริการ คือ บริการพัฒนาโซลูชันระบบการแพทย์ทางไกลให้กับโรงพยาบาล คลินิก และศูนย์พยาบาลให้กับองค์กร นิคมอุตสาหกรรม หรือในพื้นที่สมาร์ทซิตี้ ซึ่งเป็นบริการแบบ B2B”

ภูมิทัศน์ของ digital healthcare มีอยู่ 3 ลักษณะ คือ มีการเติบโต มีความเฉพาะเจาะจง และการเติบโตของสมาร์ทดีไวซ์ที่มีฟีเจอร์ที่ตรวจวัดสุขภาพ ซึ่งในอนาคตอุปกรณ์ IoT ที่มีฟังก์ชันการวัดและเก็บข้อมูลทางการแพทย์มากขึ้น

ทั้งนี้ Doctor A to Z ต้องการเป็น next generation ของ digital healthcare ด้วยความมุ่งมั่น 2 อย่าง คือ การทำให้การแพทย์ทางไกลทั่วถึงเท่าเทียม (democratize telemedicine) ร่วมกับการทำ healthcare business transformation ให้กับอุตสาหกรรม healthcare และอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ สมาร์ซิตี้ และนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น และศูนย์รวมของแพทย์เฉพาะทาง (medical expert hub) รวมถึงมีมาร์เก็ตเพลสของอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

Doctor A to Z กำลังอยู่ระหว่างการระดมทุนรอบ Pre-series A และ Series A เพื่อนำเงินมาลงทุนในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี สร้างทีมนักเทคโนโลยี และการขยายตัวไปทั่วประเทศ โดยระยะแรก คือ การสร้างระบบนิเวศของ healthcare ที่ประกอบด้วยโรงพยาบาล แพทย์ บริษัทประกัน ร้านยา เป็นต้น ระยะที่สอง คือ พัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีกับธุรกิจต่าง ๆ ทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน อาทิ โรงพยาบาล คลินิก เมือง นิคมอุตสาหกรรม และองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งจะขยายฐานบริการให้ทั่วประเทศด้วยรูปแบบธุรกิจและบริการเหล่านี้ และระยะที่ 3 คือ การขยายไปตลาดต่างประเทศ ซึ่งอาจจะต้องระดมทุนรอบใหม่ 

รายได้มาจาก 3 ส่วน คือ บริการ software as a service บริการวิจัยและพัฒนา และบริการมาร์เก็ตเพลส รายได้ปี 2020 อยู่ที่ประมาณ 10 ล้านบาท สำหรับปี 2021 Doctor A to Z คาดว่าจะสามารถเติบโตได้ประมาณ 3 เท่า 

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

LINE MAN ทุ่มงบ 1 แสน หนุน #เราต้องรอด มอบโค้ดส่วนลดค่าส่งยาให้ผู้ป่วย Home Isolation

ในการเรียกใช้บริการไรเดอร์จาก LINE MAN เพื่อจัดส่งยาถึงบ้านผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มผู้ป่วยสีเขียวอาการไม่รุนแรง ที่ทำการแยกกักตัวรักษาที่บ้าน

ชาวบ้านบ่นหมูแพง ผู้แบงก์ชาติว่าเสถียรภาพราคายังโอเค

การรับรู้ถึงปัญหาปากท้องหรือค่าครองชีพ ระหว่างชาวบ้านที่อยู่ปลาย ๆ ทางของระบบเศรษฐกิจกับแบงก์ชาติซึ่งมีหน้าที่ดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจที่อยู่ต้นทางมักต่างมุมกันเสมอ ช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะที่ชาวบ้านบ่นเรื่องข้าวของในตลาดที่แพงขึ้นพร้อม ๆ กันทั้งประเทศ โดยเฉพาะราคาเนื้อหมูที่ราคาไต่ระดับขึ้นต่อเนื่อง มาตั้งแต่กลางปีที่แล้วจากประมาณ 150 บาทต่อกิโลกรัม มาอยู่ที่ 200-240 บาทต่อกิโลกกรัม ในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ราคาครั้งแรกในรอบ 10 ปี ที่ชาวบ้านยากจะยอมรับ ด้วยเหตุนี้หมูแพงจึงเป็นประเด็นร้อนตั้งแต่ในครัวไปจนถึงทำเนียบรัฐบาล

จริงหรือไม่? คริปโทฯ (Cryptocurrency) ใช้พลังงานสูง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เพราะเหตุใด Cryptocurrency ถึงใช้พลังงานไฟฟ้าสูง ส่งผลกระทบให้โลกร้อนจนนักสิ่งแวดล้อมต้องออกมาเตือน เราหาคำตอบของเรื่องนี้มาให้แล้ว ไปติดตามกันได้เลย

ก.พลังงาน เตรียมจัดงาน Future Mobility Asia 2022 ปูทางไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในเอเชีย

งานนิทรรศการครั้งแรกที่จัดแสดงแนวคิด นวัตกรรม เทคโนโลยี และโซลูชันด้านยานยนต์แห่งอนาคตได้อย่างครอบคลุม

“ซิปโซ่” เอสเอ็มอีกับนวัตกรรมข้าวต้ม Ready to Eat เข้าถึงลูกค้าขายผ่านร้านเซเว่นฯ

ชูจุดขายใช้นวัตกรรม ช่วยคงความหอมและคุณประโยชน์ทางโภชนาการ

เสือลำบาก “เศรษฐกิจแย่-การเมืองยุ่ง”

ขณะที่เรากำลังเผชิญภาวะราคาสินค้าหลายๆตัวขยับเพิ่มสูงขึ้นพร้อม ๆ กันอย่างต่อเนื่อง ปรากฏการณ์นี้เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้ว เมื่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกพุ่งกระฉูด

MG เปิดเกมรุก สร้างระบบนิเวศ EV ครบวงจร พร้อมดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยทัดเทียมตลาดโลก

เอ็มจี ค่ายผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำสัญชาติจีนเปิดเกมรุกเตรียมสร้างระบบนิเวศรองรับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ไทยแบบครบวงจร ไล่เรียงตั้งแต่ต้นน้ำด้วยการสร้างโรงงานผลิตรถยนต์แบตเตอร์รี ไปจนถึงปลายน้ำ

แอร์บัส – NTT DOCOMO – SKY Perfect JSAT ร่วมกันศึกษาบริการการเชื่อมต่อไร้สายทั่วโลกบนอวกาศ

ความร่วมมือในการเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ของการร่วมใช้งานบริการเชื่อมต่อจากเทคโนโลยี High-Altitude Platform Stations (HAPS) แห่งอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการเชื่อมต่อไร้สายบนอวกาศในอนาคต

วีโร่ ลงนามปฏิญญา Clean Creatives

ประกาศจุดยืนร่วมต่อต้านการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับเชื้อเพลิงฟอสซิล

Amazon Global Selling หนุน SME ไทยโตตลาดโลก

งานประชุม Amazon Global Selling Thailand Seller Conference ในรูปแบบสัมมนาออนไลน์ของ อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ผ่านไปด้วยความสำเร็จ โดยมี SME ไทยกว่า 5,000 รายให้ความสนใจและเข้าร่วมงาน

MUST READ

ก.ล.ต. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาข้อสรุปการจัดเก็บภาษีคริปโทฯ

ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อกำหนดแนวทางการคำนวณภาษีตามกฎหมายในประเด็นที่มีการหารือเกี่ยวกับความชัดเจน

LINE MAN ทุ่มงบ 1 แสน หนุน #เราต้องรอด มอบโค้ดส่วนลดค่าส่งยาให้ผู้ป่วย Home Isolation

ในการเรียกใช้บริการไรเดอร์จาก LINE MAN เพื่อจัดส่งยาถึงบ้านผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มผู้ป่วยสีเขียวอาการไม่รุนแรง ที่ทำการแยกกักตัวรักษาที่บ้าน

“ซิปโซ่” เอสเอ็มอีกับนวัตกรรมข้าวต้ม Ready to Eat เข้าถึงลูกค้าขายผ่านร้านเซเว่นฯ

ชูจุดขายใช้นวัตกรรม ช่วยคงความหอมและคุณประโยชน์ทางโภชนาการ

คลังสินค้า ดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ ประเดิมลูกค้ารายแรก เคอรี่ โลจิสติคส์

WHAเปิดตัวโครงการ ดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ เทพารักษ์ กม. 21 ครอบคลุมพื้นที่อาคารรวม 400,000 ตร.ม. บนเนื้อที่ 400 ไร่

ไซเฟอร์มา และ เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว ประกาศเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญ

เตรียมพร้อมที่จะนำเสนอระบบอัจฉริยะ ในการคาดการณ์ทางไซเบอร์โดยใช้นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ในการจัดการภัยคุกคามจากภายนอกสู่ตลาดไทย
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น