TH | EN
TH | EN
หน้าแรกBusinessฟาสซิโน .... จากร้านขายยา สู่ Healthcare Destination

ฟาสซิโน …. จากร้านขายยา สู่ Healthcare Destination

ผู้บริโภคเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น และสังคมกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Population) อย่างชัดเจนขึ้น จะมีประชาชนที่อยู่ในช่วงอายุที่ต้องดูแลตัวเอง หรือลูกต้องดูแลพ่อแม่ที่แก่ชราขึ้น ทำให้แนวโน้มของผู้บริโภคที่ต้องเข้าร้านขายยามีมากขึ้น ทำให้ “ฟาสซิโน” ซึ่งเป็นธุรกิจร้านขายยาเครือข่าย (chain pharmacy) มีการปรับตัวสู่การให้บริการ telepharmacy เพื่อก้าวสู่การเป็นจุดหมายของคนรักสุขภาพ ไม่ใช่แค่ “ร้านขายยา”

อุตสาหกรรมยากนั้นกว้างมาก ตั้งแต่ผู้ผลิต ทั้งวิจัยและพัฒนาและโรงงานผลิต จนถึงการจัดจำหน่าย ตั้งแต่โรงพยาบาล ร้ายขายยา และตัวแทนจำหน่ายขายยา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฟาสซิโน คือ ส่วนธุรกิจการขายยาปลีก หรือ ธุรกิจที่เป็น OTC (over-the-counter)​ ที่มีการเติบโตทุกปี อาจจะมีลดลงบ้างในช่วงที่มีการระบาดของโควิด แต่หากเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น ถือว่าลดลงน้อยกว่าอุตสาหกรรมอื่น

ญาณิน พิศาลวาเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด และบริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด กล่าวกับ The Story Thailand ว่า ฟาสซิโนปัจจุบันมี 106 สาขาทั่วประเทศ ในจำนวนนนี้มีแฟรนไชส์ 4 สาขา ซึ่งค่อนข้างเลือกและจำกัด เพราะธุรกิจร้านขายยาเป็นธุรกิจที่มีความละเอียดอ่อน มีเรื่องวิชาชีพเข้ามาเกี่ยวข้อง มีเภสัชกรประจำร้าน และต้องเป็นคนที่เข้าใจธุรกิจจริง ๆ จึงเลือกขายแฟรนไชส์ให้เจ้าของที่เป็นเภสัชกร 

จุดแข็งของฟาสซิโน คือ การมีสินค้าครบครัน สำหรับร้านขายยาและร้านสุขภาพจะมีได้ คือ มียา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์ผู้ป่วย อาหารเสริม วิตามิน เวชสำอาง รวมแล้วมีมากกว่า 10,000 SKUs และมียายาก ๆ หรือยาสำหรับโรคเรื้อรัง (chronic disease) ผู้บริโภคค่อนข้างไว้วางใจที่จะมาที่ฟาสซิโน เป็น one-stop-shop ด้านสุขภาพ 

นอกจากจะมีสาขาครอบคลุมแล้ว ขนาดของสาขาจะมีความหลากหลายตั้งแต่ขนาดมาตรฐาน 1-2 ห้องแถว จนถึงขนาดใหญ่ ๆ ที่สามารถจัดแสดงอุปกรณ์ทางการแพทย์ประเภทเตียง ที่นอน รถเข็นผู้ป่วย และอุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุทั้งหลาย ค่อนข้างมากและหลากหลาย ทำให้ผู้บริโภคชอบที่จะมีที่ฟาสซิโนมาจับต้องสินค้าจริง ทดลงอใช้ และได้รับคำแนะนำจากผู้ขายที่มีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถให้ข้อมูลได้ละเอียด 

ฟาสซิโนมีเภสัชกรประจำร้านทุกสาขา ร้านเล็ก 1 คน ร้านใหญ่มีเภสัขกรประมาณ  4-5 คน มีการอบรมที่เข้มข้น เพราะร้านให้ความสำคัญกับการอบรมโดยเฉพาะเภสัชกรใหม่ ต้องมีความรู้เรื่องการพูดคุยดูแลลูกค้า และมีการอบรมผู้ช่วยเภสัชกร ให้ความรู้เบื้องต้นเพื่อให้สามารถช่วยเภสัชกรหน้าร้านได้อย่างถูกต้อง

ฟาสซิโนเป็นส่วนหนึ่งของ Fashof Group ซึ่งมีบริษัทลูกชื่อ Pharmahof ที่มีธุรกิจจัดจำหน่าย ทำให้เป็นอีกจุดแข็งของ ฟาสซิโน ที่มีคลังยาที่ได้มาตรฐานมาก และมีการทำขนส่งของตัวเอง (logistic) ทำให้ลูกค้าและพันธมิตรธุรกิจเชื่อมั่น และให้ความสนใจร่วมมือกับฟาสซิโน

เตรียมให้บริการ telepharmacy เต็มรูปแบบ 

ธุรกิจยุคนี้พลวัตมาก ฟาสซิโนมีแผนธุรกิจ 5 ปี 10 ปี แต่แผนกลยุทธ์ต้องปรับทุกปี เพราะธุรกิจเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค กลยุทธ์อันดับต้น ๆ คือ Telemedicine และ Telepharmacy การระบาดของโควิดกระตุ้นให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ผู้บริโภคจะหันมาใช้บริการ Telemedicine และ Telepharmacy ผู้บริโภคหันมาซื้อยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ผ่านออนไลน์มากขึ้น 

วิสัยทัศน์ของฟาสซิโนที่ต้องการมั่นใจว่าผู้บริโภคเข้าถึงบริการและสินค้าด้านสุขภาพได้ง่ายและมีมาตรฐาน ปัจจุบันฟาสซิโนมีบริการร้านยาทางไกล (Telepharmacy) มีเภสัชกรประจำ LINE@ ที่สามารถแอดเข้ามาเพื่อปรึกษาเภสัชกรได้ทุกวันตั้งแต่ 8:00 – 20:00 น. หากมีความจำเป็นต้องโทรคุยทางเภสัชกรจะโทรกลับไปพูดคุยด้วย ส่วนแอปพลิเคชันที่เป็น VDO call เต็มรูปแบบ อยู่ระหว่างการพัฒนา และจะให้บริการได้ในไตรมาส 4 ของปี 2564 ซึ่งตอนนั้นจะเป็น telepharmacy เต็มรูปแบบ 

นอกจากจะให้ผู้บริโภคติดต่อเข้ามาหาฟาสซิโนได้โดยตรงแล้ว ฟาสซิโนยังมีความร่วมมือกับรพ.พระรามเก้า รุก virtual hospital รับเทรนด์สุขภาพ โลกยุคดิจิทัลธมิตรธุรกิจ อาทิ เอไอเอส เป็นต้น ฟาสซิโนจะเป็นจุดรับยาให้ สำหรับบริการ Telemedicine ของพันธมิตรที่ร่วมมือกัน 

“เราคงไม่ทำ telemedicine เพราะฟาสซิโนไม่ไช่โรงพยาบาล ไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องคุณหมอ เรามีความเชี่ยวชาญเรื่องยา เราจะโฟกัสเรื่องที่เราเก่งจะสามารถพัฒนาได้รวมเร็วกว่า คนที่เก่ง telemedicine เขาอาจไม่เก่งเรื่องการกระจายยา ซึ่งก็มาจับมือกับเรา การจับมือกันเพื่อเสริมจุดแข็งของกันและกันจะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับทั้งธุรกิจและผู้บริโภค เพราะผู้บริโภคจะได้รับบริการจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านจริง ๆ”

ต้องการเป็นจุดหมายของผู้รักสุขภาพ

เป้าหมายของฟาสซิโน คือ อยากให้คนไทยรู้จักฟาสซิโนในฐานะผู้ให้บริการด้านยาและสุขภาพ อยากเป็นส่วนหนึ่งในสังคมไทยเพื่อช่วยให้คนไทยเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและสินค้าประเภทสุขภาพได้ง่ายดายและมีมาตรฐาน ไม่ว่าลูกค้าจะเข้ามาช่องทางไหน หากฟาสซิโนมีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่มีมาตรฐาน คือ สิ่งที่ฟาสซิโนอยากจะทำ 

ตัวอย่างรูปธรรม เมื่อก่อนคนไทยจะได้รับบริการด้านสุขภาพจะต้องไปโรงพยาบาลหรือคลินิก ซึ่งต้องรอคิวนาน และไม่เข้าถึงง่าย ฟาสซิโนจับมือกับพันธมิตรธุรกิจที่ให้บริการ telemedicine ผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาล พอใช้บริการ telemedicine แล้วมารับยาที่ฟาสซิโน จะเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่บริการด้านสุขภาพที่ทำให้คนไทยได้รับบริการด้านสุขภาพที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีศูนย์กระจายสินค้าใหญ่ 1 แห่งและมีศูนย์กระจายสินค้าระดับภูมิภาค 3  แห่ง เพื่อกระจายสินค้าให้กับร้านฟาสซิโนทั้ง 106 สาขา ใน 40 จังหวัด ทั่วประเทศ บริษัทกำลังลงทุนทำระบบการบริหารและกระจายสินค้าเพื่อขอมาตรฐาน ISO เพื่อขยายการบริการเป็นผู้จัดกระจายสินค้าให้กับพันธมิตรด้วยไม่ใช่แค่ของบริษัทในเครือ และจะเพิ่มความหลากหลายของสินค้าแบรนด์ตัวเอง (house brand) มีการทำ CRM กับลูกค้ามากขึ้น 

ส่วนธุรกิจค้าปลีก มีโฟกัสมากขึ้นว่าจะขยายสาขาไปที่พื้นที่ และนำความเชี่ยวชาญ ไปให้บริการกลุ่มลูกค้าจริง ๆ  และมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่ไม่ใช่ร้ายขายยา แต่เป็นจุดหมายของคนรักสุขภาพครบวงจร ไม่ต้องป่วยถึงมาใช้บริการ แต่สามารถมาขอรับการปรึกษาด้านสุขภาพได้ 

“เราเริ่มทำ co-promotion กับพันธมิตรต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าของพันธมิตรสามารถใช้บริการของเราได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งของเราและของพันธมิตร โดยมี privilege ร่วมด้วยยิ่งทำให้ลูกค้าสะดวกที่จะเข้าถึงบริการของเราได้ง่ายขึ้น” 

ฐานสมาชิก 700,000 คน active ประมาณ 70% บริษัทมีแผนจะขยายบริการในมิติที่ลูกค้าได้ประโยชน์ 

ปัจจุบันบริษัทให้บริการอีคอมเมิร์ซตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2563 มีสินค้าและมีทีมงาน call center คอยตอบแชทลูกค้าทุกวัน สินค้าที่ขายอยู่บนอีคอมเมิร์ซเป็นสินค้าที่ไม่ใช่ยาและอาหารทางการแพทย์ เมื่อใดที่กฎหมายเอื้อให้บริษัททำอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพบริษัทจะมีบริการทั้งหมด ตอนนี้ที่ทำได้คือการขายสินค้าที่ไม่ใช่ยาและอาหารทางการแพทย์ ส่วนการขยายต่อไปว่าลูกค้าจะสามารถซื้อยาออนไลน์ได้หรือไม่ต้องรอกฎหมายรองรับก่อน ปัจจุบันยอดขายบนอีคอมเมิร์ซยังไม่มากนัก 

แนวโน้มร้ายขายยาจะเป็น last mile ให้กับโรงพยาบาล ที่จะดูแลผู้ป่วย OPD ให้ ลดปริมาณการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่หนักและเป็นโรคพื้นฐาน ล้วนอยู่ในแผนงานของฟาสซิโน 

“เราไม่ได้อยากให้คนป่วย หากคนหันมาดูแลสุขภาพก่อนที่จะเกิดโรค จะเป็นการเติบโตของสุขภาพที่ดีของคนไทย และเป็นการเติบโตที่ดีของเรา เราไม่อยากเรียกตัวเองเป็นร้านขายยา อยากเรียกตัวเองเป็น healthcare destination จุดหมายของคนรักสุขภาพ รักสุขภาพไม่ได้หมายถึงต้องรักตอนที่เกิดโรคแล้ว รักและดูแลสุขภาพของตัวเองและคนในครอบครัวได้ตั้งแต่วันนี้เลย โดยการมารับคำปรึกษาที่ร้านฟาสซิโน เภสัชกรและทีมงานของเราได้รับการอบรมสามารถให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้ อาทิ ช่วงนี้ก็สามารถมาปรึกษาได้ว่าจะดูแลตัวเองอย่างไรในช่วงโควิด หรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนและผลข้างเคียงได้”

รักในส่ิงที่ทำ 

ผู้ก่อตั้งฟาสซิโน คือ คุณพ่อคุณแม่ เปิดร้านขายยาห้องแถวเดียว แต่คิดต่างด้วยการทำทั้งร้านขายยาและค้าส่งด้วย เพราะพอเปิดร้านใหญ่มาก ๆ และขายบริการดีทำให้ร้ายขายยามาซื้อยาด้วยทำให้มีโอกาสที่จะมีปริมาณการสั่งยาจำนวนมาก จากซัพพลายเออร์ทำให้ได้ราคาดี จุดเปลี่ยนของฟาสซิโนยุคแรก คือ การริเริ่มการทำระบบแฟรนไชส์ แต่ล้มลุคลุกคลาน เพราะไม่มีประสบการณ์การทำแฟรนไชส์ แต่จากประสบการณ์การทำแฟรนไชส์เป็นการจุดประกายทำให้เกิดการขยายสาขาจนมาถึงปัจจุบัน

ส่วนธุรกิจฝั่งค้าส่งเติบโตขึ้นจนขยายไปทำธุรกิจ OEM รับผลิตสินค้าและเริ่มผลิตสินค้าในแบรนด์ของตัวเอง ทำให้เป็นผู้จัดจำหน่ายที่มีสินค้าของตัวเอง ปัจจุบันสินค้าภายใต้แบรนด์ของตัวเองมากกว่า 600 SKUs ซึ่งเป็นธุรกิจที่เสริมความเข้มแข็งซึ่งกันและกัน 

“สิ่งที่ผู้ก่อตั้งทิ้งไว้ให้ คือ ความเข้มแข็งของธุรกิจ ทั้งซัพพลายเชน ตั้งแต่ OEM, distribution, มีศูนย์กระจายสินค้าที่ได้มาตรฐาน มีสินค้าเป็นของตัวเอง มีทีมขาย มีเภสัชกร เป็นเชนร้านขายยาที่มีสาขาจำนวนมาก สมัยที่นินมาทำงานมีสาขาอยู่ 70 สาขา ช่วงที่นินเข้ามาดูแลก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากและรวดเร็ว” 

ปัจจุบัน ญานิน อายุ 35 ปี แม้ไม่ได้จบเภสัชฯ แต่จบเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจจาก London Business School แต่ด้วยความเป็นลูกสาวคนโตที่ต้องมาช่วยรันธุรกิจต่อจากคุณพ่อคุณแม่ ประกอบกับส่วนตัวมี passion ในการทำธุรกิจนี้ เพราะเห็นว่าเป็นสนามที่ทำให้ทำอะไรได้เยอะมาก และทำให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในองค์กรทุกปี ซึ่งเธอบอกว่า เป็นความท้าทายและความภูมิใจส่วนตัว ได้รับโอกาสและมีความสนุกในการทำธุรกิจนี้ และยังเห็นว่าคุณภาพชีวิตของคนไทยยังต้องการการบริการด้านสุขภาพเพื่อดูแลสุขภาพของตัวเองได้อย่างถูกต้องขั้นพื้นฐานอีกมาก และฟาสซิโนต้องการเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการให้ข้อมูลสุขภาพสำหรับคนไทย 

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
436ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ