TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business ฟาสซิโน .... จากร้านขายยา สู่ Healthcare Destination

ฟาสซิโน …. จากร้านขายยา สู่ Healthcare Destination

ผู้บริโภคเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น และสังคมกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Population) อย่างชัดเจนขึ้น จะมีประชาชนที่อยู่ในช่วงอายุที่ต้องดูแลตัวเอง หรือลูกต้องดูแลพ่อแม่ที่แก่ชราขึ้น ทำให้แนวโน้มของผู้บริโภคที่ต้องเข้าร้านขายยามีมากขึ้น ทำให้ “ฟาสซิโน” ซึ่งเป็นธุรกิจร้านขายยาเครือข่าย (chain pharmacy) มีการปรับตัวสู่การให้บริการ telepharmacy เพื่อก้าวสู่การเป็นจุดหมายของคนรักสุขภาพ ไม่ใช่แค่ “ร้านขายยา”

อุตสาหกรรมยากนั้นกว้างมาก ตั้งแต่ผู้ผลิต ทั้งวิจัยและพัฒนาและโรงงานผลิต จนถึงการจัดจำหน่าย ตั้งแต่โรงพยาบาล ร้ายขายยา และตัวแทนจำหน่ายขายยา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฟาสซิโน คือ ส่วนธุรกิจการขายยาปลีก หรือ ธุรกิจที่เป็น OTC (over-the-counter)​ ที่มีการเติบโตทุกปี อาจจะมีลดลงบ้างในช่วงที่มีการระบาดของโควิด แต่หากเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น ถือว่าลดลงน้อยกว่าอุตสาหกรรมอื่น

ญาณิน พิศาลวาเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด และบริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด กล่าวกับ The Story Thailand ว่า ฟาสซิโนปัจจุบันมี 106 สาขาทั่วประเทศ ในจำนวนนนี้มีแฟรนไชส์ 4 สาขา ซึ่งค่อนข้างเลือกและจำกัด เพราะธุรกิจร้านขายยาเป็นธุรกิจที่มีความละเอียดอ่อน มีเรื่องวิชาชีพเข้ามาเกี่ยวข้อง มีเภสัชกรประจำร้าน และต้องเป็นคนที่เข้าใจธุรกิจจริง ๆ จึงเลือกขายแฟรนไชส์ให้เจ้าของที่เป็นเภสัชกร 

จุดแข็งของฟาสซิโน คือ การมีสินค้าครบครัน สำหรับร้านขายยาและร้านสุขภาพจะมีได้ คือ มียา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์ผู้ป่วย อาหารเสริม วิตามิน เวชสำอาง รวมแล้วมีมากกว่า 10,000 SKUs และมียายาก ๆ หรือยาสำหรับโรคเรื้อรัง (chronic disease) ผู้บริโภคค่อนข้างไว้วางใจที่จะมาที่ฟาสซิโน เป็น one-stop-shop ด้านสุขภาพ 

นอกจากจะมีสาขาครอบคลุมแล้ว ขนาดของสาขาจะมีความหลากหลายตั้งแต่ขนาดมาตรฐาน 1-2 ห้องแถว จนถึงขนาดใหญ่ ๆ ที่สามารถจัดแสดงอุปกรณ์ทางการแพทย์ประเภทเตียง ที่นอน รถเข็นผู้ป่วย และอุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุทั้งหลาย ค่อนข้างมากและหลากหลาย ทำให้ผู้บริโภคชอบที่จะมีที่ฟาสซิโนมาจับต้องสินค้าจริง ทดลงอใช้ และได้รับคำแนะนำจากผู้ขายที่มีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถให้ข้อมูลได้ละเอียด 

ฟาสซิโนมีเภสัชกรประจำร้านทุกสาขา ร้านเล็ก 1 คน ร้านใหญ่มีเภสัขกรประมาณ  4-5 คน มีการอบรมที่เข้มข้น เพราะร้านให้ความสำคัญกับการอบรมโดยเฉพาะเภสัชกรใหม่ ต้องมีความรู้เรื่องการพูดคุยดูแลลูกค้า และมีการอบรมผู้ช่วยเภสัชกร ให้ความรู้เบื้องต้นเพื่อให้สามารถช่วยเภสัชกรหน้าร้านได้อย่างถูกต้อง

ฟาสซิโนเป็นส่วนหนึ่งของ Fashof Group ซึ่งมีบริษัทลูกชื่อ Pharmahof ที่มีธุรกิจจัดจำหน่าย ทำให้เป็นอีกจุดแข็งของ ฟาสซิโน ที่มีคลังยาที่ได้มาตรฐานมาก และมีการทำขนส่งของตัวเอง (logistic) ทำให้ลูกค้าและพันธมิตรธุรกิจเชื่อมั่น และให้ความสนใจร่วมมือกับฟาสซิโน

เตรียมให้บริการ telepharmacy เต็มรูปแบบ 

ธุรกิจยุคนี้พลวัตมาก ฟาสซิโนมีแผนธุรกิจ 5 ปี 10 ปี แต่แผนกลยุทธ์ต้องปรับทุกปี เพราะธุรกิจเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค กลยุทธ์อันดับต้น ๆ คือ Telemedicine และ Telepharmacy การระบาดของโควิดกระตุ้นให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ผู้บริโภคจะหันมาใช้บริการ Telemedicine และ Telepharmacy ผู้บริโภคหันมาซื้อยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ผ่านออนไลน์มากขึ้น 

วิสัยทัศน์ของฟาสซิโนที่ต้องการมั่นใจว่าผู้บริโภคเข้าถึงบริการและสินค้าด้านสุขภาพได้ง่ายและมีมาตรฐาน ปัจจุบันฟาสซิโนมีบริการร้านยาทางไกล (Telepharmacy) มีเภสัชกรประจำ [email protected] ที่สามารถแอดเข้ามาเพื่อปรึกษาเภสัชกรได้ทุกวันตั้งแต่ 8:00 – 20:00 น. หากมีความจำเป็นต้องโทรคุยทางเภสัชกรจะโทรกลับไปพูดคุยด้วย ส่วนแอปพลิเคชันที่เป็น VDO call เต็มรูปแบบ อยู่ระหว่างการพัฒนา และจะให้บริการได้ในไตรมาส 4 ของปี 2564 ซึ่งตอนนั้นจะเป็น telepharmacy เต็มรูปแบบ 

นอกจากจะให้ผู้บริโภคติดต่อเข้ามาหาฟาสซิโนได้โดยตรงแล้ว ฟาสซิโนยังมีความร่วมมือกับรพ.พระรามเก้า รุก virtual hospital รับเทรนด์สุขภาพ โลกยุคดิจิทัลธมิตรธุรกิจ อาทิ เอไอเอส เป็นต้น ฟาสซิโนจะเป็นจุดรับยาให้ สำหรับบริการ Telemedicine ของพันธมิตรที่ร่วมมือกัน 

“เราคงไม่ทำ telemedicine เพราะฟาสซิโนไม่ไช่โรงพยาบาล ไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องคุณหมอ เรามีความเชี่ยวชาญเรื่องยา เราจะโฟกัสเรื่องที่เราเก่งจะสามารถพัฒนาได้รวมเร็วกว่า คนที่เก่ง telemedicine เขาอาจไม่เก่งเรื่องการกระจายยา ซึ่งก็มาจับมือกับเรา การจับมือกันเพื่อเสริมจุดแข็งของกันและกันจะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับทั้งธุรกิจและผู้บริโภค เพราะผู้บริโภคจะได้รับบริการจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านจริง ๆ”

ต้องการเป็นจุดหมายของผู้รักสุขภาพ

เป้าหมายของฟาสซิโน คือ อยากให้คนไทยรู้จักฟาสซิโนในฐานะผู้ให้บริการด้านยาและสุขภาพ อยากเป็นส่วนหนึ่งในสังคมไทยเพื่อช่วยให้คนไทยเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและสินค้าประเภทสุขภาพได้ง่ายดายและมีมาตรฐาน ไม่ว่าลูกค้าจะเข้ามาช่องทางไหน หากฟาสซิโนมีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่มีมาตรฐาน คือ สิ่งที่ฟาสซิโนอยากจะทำ 

ตัวอย่างรูปธรรม เมื่อก่อนคนไทยจะได้รับบริการด้านสุขภาพจะต้องไปโรงพยาบาลหรือคลินิก ซึ่งต้องรอคิวนาน และไม่เข้าถึงง่าย ฟาสซิโนจับมือกับพันธมิตรธุรกิจที่ให้บริการ telemedicine ผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาล พอใช้บริการ telemedicine แล้วมารับยาที่ฟาสซิโน จะเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่บริการด้านสุขภาพที่ทำให้คนไทยได้รับบริการด้านสุขภาพที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีศูนย์กระจายสินค้าใหญ่ 1 แห่งและมีศูนย์กระจายสินค้าระดับภูมิภาค 3  แห่ง เพื่อกระจายสินค้าให้กับร้านฟาสซิโนทั้ง 106 สาขา ใน 40 จังหวัด ทั่วประเทศ บริษัทกำลังลงทุนทำระบบการบริหารและกระจายสินค้าเพื่อขอมาตรฐาน ISO เพื่อขยายการบริการเป็นผู้จัดกระจายสินค้าให้กับพันธมิตรด้วยไม่ใช่แค่ของบริษัทในเครือ และจะเพิ่มความหลากหลายของสินค้าแบรนด์ตัวเอง (house brand) มีการทำ CRM กับลูกค้ามากขึ้น 

ส่วนธุรกิจค้าปลีก มีโฟกัสมากขึ้นว่าจะขยายสาขาไปที่พื้นที่ และนำความเชี่ยวชาญ ไปให้บริการกลุ่มลูกค้าจริง ๆ  และมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่ไม่ใช่ร้ายขายยา แต่เป็นจุดหมายของคนรักสุขภาพครบวงจร ไม่ต้องป่วยถึงมาใช้บริการ แต่สามารถมาขอรับการปรึกษาด้านสุขภาพได้ 

“เราเริ่มทำ co-promotion กับพันธมิตรต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าของพันธมิตรสามารถใช้บริการของเราได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งของเราและของพันธมิตร โดยมี privilege ร่วมด้วยยิ่งทำให้ลูกค้าสะดวกที่จะเข้าถึงบริการของเราได้ง่ายขึ้น” 

ฐานสมาชิก 700,000 คน active ประมาณ 70% บริษัทมีแผนจะขยายบริการในมิติที่ลูกค้าได้ประโยชน์ 

ปัจจุบันบริษัทให้บริการอีคอมเมิร์ซตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2563 มีสินค้าและมีทีมงาน call center คอยตอบแชทลูกค้าทุกวัน สินค้าที่ขายอยู่บนอีคอมเมิร์ซเป็นสินค้าที่ไม่ใช่ยาและอาหารทางการแพทย์ เมื่อใดที่กฎหมายเอื้อให้บริษัททำอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพบริษัทจะมีบริการทั้งหมด ตอนนี้ที่ทำได้คือการขายสินค้าที่ไม่ใช่ยาและอาหารทางการแพทย์ ส่วนการขยายต่อไปว่าลูกค้าจะสามารถซื้อยาออนไลน์ได้หรือไม่ต้องรอกฎหมายรองรับก่อน ปัจจุบันยอดขายบนอีคอมเมิร์ซยังไม่มากนัก 

แนวโน้มร้ายขายยาจะเป็น last mile ให้กับโรงพยาบาล ที่จะดูแลผู้ป่วย OPD ให้ ลดปริมาณการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่หนักและเป็นโรคพื้นฐาน ล้วนอยู่ในแผนงานของฟาสซิโน 

“เราไม่ได้อยากให้คนป่วย หากคนหันมาดูแลสุขภาพก่อนที่จะเกิดโรค จะเป็นการเติบโตของสุขภาพที่ดีของคนไทย และเป็นการเติบโตที่ดีของเรา เราไม่อยากเรียกตัวเองเป็นร้านขายยา อยากเรียกตัวเองเป็น healthcare destination จุดหมายของคนรักสุขภาพ รักสุขภาพไม่ได้หมายถึงต้องรักตอนที่เกิดโรคแล้ว รักและดูแลสุขภาพของตัวเองและคนในครอบครัวได้ตั้งแต่วันนี้เลย โดยการมารับคำปรึกษาที่ร้านฟาสซิโน เภสัชกรและทีมงานของเราได้รับการอบรมสามารถให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้ อาทิ ช่วงนี้ก็สามารถมาปรึกษาได้ว่าจะดูแลตัวเองอย่างไรในช่วงโควิด หรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนและผลข้างเคียงได้”

รักในส่ิงที่ทำ 

ผู้ก่อตั้งฟาสซิโน คือ คุณพ่อคุณแม่ เปิดร้านขายยาห้องแถวเดียว แต่คิดต่างด้วยการทำทั้งร้านขายยาและค้าส่งด้วย เพราะพอเปิดร้านใหญ่มาก ๆ และขายบริการดีทำให้ร้ายขายยามาซื้อยาด้วยทำให้มีโอกาสที่จะมีปริมาณการสั่งยาจำนวนมาก จากซัพพลายเออร์ทำให้ได้ราคาดี จุดเปลี่ยนของฟาสซิโนยุคแรก คือ การริเริ่มการทำระบบแฟรนไชส์ แต่ล้มลุคลุกคลาน เพราะไม่มีประสบการณ์การทำแฟรนไชส์ แต่จากประสบการณ์การทำแฟรนไชส์เป็นการจุดประกายทำให้เกิดการขยายสาขาจนมาถึงปัจจุบัน

ส่วนธุรกิจฝั่งค้าส่งเติบโตขึ้นจนขยายไปทำธุรกิจ OEM รับผลิตสินค้าและเริ่มผลิตสินค้าในแบรนด์ของตัวเอง ทำให้เป็นผู้จัดจำหน่ายที่มีสินค้าของตัวเอง ปัจจุบันสินค้าภายใต้แบรนด์ของตัวเองมากกว่า 600 SKUs ซึ่งเป็นธุรกิจที่เสริมความเข้มแข็งซึ่งกันและกัน 

“สิ่งที่ผู้ก่อตั้งทิ้งไว้ให้ คือ ความเข้มแข็งของธุรกิจ ทั้งซัพพลายเชน ตั้งแต่ OEM, distribution, มีศูนย์กระจายสินค้าที่ได้มาตรฐาน มีสินค้าเป็นของตัวเอง มีทีมขาย มีเภสัชกร เป็นเชนร้านขายยาที่มีสาขาจำนวนมาก สมัยที่นินมาทำงานมีสาขาอยู่ 70 สาขา ช่วงที่นินเข้ามาดูแลก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากและรวดเร็ว” 

ปัจจุบัน ญานิน อายุ 35 ปี แม้ไม่ได้จบเภสัชฯ แต่จบเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจจาก London Business School แต่ด้วยความเป็นลูกสาวคนโตที่ต้องมาช่วยรันธุรกิจต่อจากคุณพ่อคุณแม่ ประกอบกับส่วนตัวมี passion ในการทำธุรกิจนี้ เพราะเห็นว่าเป็นสนามที่ทำให้ทำอะไรได้เยอะมาก และทำให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในองค์กรทุกปี ซึ่งเธอบอกว่า เป็นความท้าทายและความภูมิใจส่วนตัว ได้รับโอกาสและมีความสนุกในการทำธุรกิจนี้ และยังเห็นว่าคุณภาพชีวิตของคนไทยยังต้องการการบริการด้านสุขภาพเพื่อดูแลสุขภาพของตัวเองได้อย่างถูกต้องขั้นพื้นฐานอีกมาก และฟาสซิโนต้องการเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการให้ข้อมูลสุขภาพสำหรับคนไทย 

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียม Suomi NPP พบ ไทยพบจุดความร้อน 681 จุด

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) ไทยพบจุดความร้อนเมื่อวานนี้ (22 ม.ค. 66) จำนวน 681 จุด

ทริพเพิล ไอ บริจาคที่นอนโฟมให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง รพ.ศิริราช

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) มอบที่นอนโฟม เพื่อช่วยลดการเกิดแผลกดทับให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในโรงพยาบาลศิริราช

นิตยสารญี่ปุ่น ‘ชูคัน อาซาฮี’ ปิดตัวพ.ค.นี้ หลังตีพิมพ์กว่า 100 ปี

ชูคัน อาซาฮี (Shukan Asahi) นิตยสารรายสัปดาห์ของญี่ปุ่น เตรียมปิดฉากประวัติศาสตร์การตีพิมพ์นิตยสารอันยาวนานกว่า 100 ปี ในเดือนพฤษภาคมนี้

ญี่ปุ่นไฟเขียวผู้ใช้ ‘สกูตเตอร์ไฟฟ้า’ ไม่ต้องมีใบขับขี่ เริ่มก.ค. นี้

ผู้ขับขี่รถสกูตเตอร์ไฟฟ้าในญี่ปุ่นจะไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตขับขี่อีกต่อไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ขณะวิธีการเดินทางดังกล่าวกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในประเทศ

บุก ‘คลังสมบัติฟาโรห์’ หลบภัยน้ำป่าถล่ม ‘นครเพตรา’

เปลี่ยนใจแล้ว เล่าเรื่องผจญภัยในเพตราก่อนดีกว่า พรุ่งนี้ค่อยเล่าเรื่องเมาท์เนโบ โปรดอย่าได้โกรธกัน เพราะที่คนอื่นเขาไปในทริปอื่น ๆ มีทั้งที่ตั้งใจไปถ่ายรูปสวย ๆ ไปศึกษาร่องรอยอารยธรรมพันปี

จีนเทา-จีนขาว ยึดเมือง !!!

เรื่องทุนจีนบุกไทยนั้นเป็นที่รับรู้กันมานานหลายปีแล้ว ซึ่งคลื่นกลุ่มทนจีนรุ่นใหม่ที่หลั่งไหลทะลักเข้ามาตั้งหลักปักฐานในบ้านเรา เริ่มขึ้นราว ๆ ปี 2550 จุดที่คนจีนเหล่านั้นมาทำมาหากินสมัยนั้นหากเราเดินไปในย่านห้วยขวาง

SCB EIC เผยเศรษฐกิจไทยปี 66 ได้อานิสงส์จากจีนเปิดประเทศ

เศรษฐกิจไทยปี 66 ได้อานิสงส์จากจีนเปิดประเทศ คาดนักท่องเที่ยวจีนจะเดินทางเข้าไทยไม่ต่ำกว่า 4 ล้านคน ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชน ท่ามกลางความกังวลการส่งออกชะลอตัว

สสส. เผย นักศึกษาไทยมีความเครียดสะสมเพิ่มมากขึ้น มีความคิดอยากฆ่าตัวตายสูงถึงร้อยละ 4 วอนผู้เกี่ยวข้องร่วมหาทางออก

หลังเผยผลสำรวจ “โครงการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย” ซึ่งดำเนินงานโดยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

SCG ส่งเครื่องเติมอากาศ “SCG Active AIR Quality” ช่วยกรองฝุ่น PM 2.5 เชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย

สถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันมีการใส่ใจเรื่องสุขภาพมาเป็นอันดับแรก โดยมีการเลือกซื้อสินค้าและบริการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น

DMT มอบถุงของขวัญแก่ 28 ชุมชน สร้างรอยยิ้มให้วันเด็ก

บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง มอบถุงของขวัญให้แก่ประธานชุมชน และผู้แทนชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง จำนวน 28 ชุมชน ที่อยู่รอบ เพื่อนำไปมอบให้กับเด็ก ๆ เป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ

MUST READ

บลูบิค เปิดตัว ‘บลูบิค วัลแคน’ รองรับธุรกิจ Digital Delivery ขึ้นแท่นที่ปรึกษา ที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีมากถึง 800 ชีวิต

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK ที่ปรึกษาชั้นนำผู้ให้บริการด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันแบบครบวงจร เตรียมเปิดตัว บริษัท บลูบิค วัลแคน จำกัด เพื่อรองรับหน่วยธุรกิจ Digital Delivery

COTTO แนะ 4 จุด ทำความสะอาดบ้าน เสริมสิริมงคล รับโชควันตรุษจีน

การทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องปกติที่จะต้องทำกันทุกบ้านอยู่แล้ว แต่ในหนี่งปีจะต้องมีการทำความสะอาดแบบที่เรียกว่า A Must ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนยึดถือกัน

เส้นทางชีวิตและมุมคิด “หนุ่ย-ณัฐพล ม่วงทำ” แห่ง “การตลาดวันละตอน”

หากเอ่ยชื่อ “การตลาดวันละตอน” ไม่มีใครไม่นึกถึง หนุ่ย-ณัฐพล ม่วงทำ กูรูผู้ทำให้การตลาดเป็นเรื่องสนุก เข้าใจง่าย และทำได้จริง แต่เส้นทางชีวิตของเขากลับไม่ง่ายอย่างที่คิด ซึ่ง The Story Thailand จะมาชวนคุยถึงแผนที่เดินทางซึ่งเปลี่ยนครีเอทีฟโฆษณาธรรมดา ๆ คนหนึ่งให้กลายเป็นเป็นนักวิจัยข้อมูลและนักวางแผนกลยุทธ์การตลาดคิวทอง

SCB EIC เผยเศรษฐกิจไทยปี 66 ได้อานิสงส์จากจีนเปิดประเทศ

เศรษฐกิจไทยปี 66 ได้อานิสงส์จากจีนเปิดประเทศ คาดนักท่องเที่ยวจีนจะเดินทางเข้าไทยไม่ต่ำกว่า 4 ล้านคน ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชน ท่ามกลางความกังวลการส่งออกชะลอตัว

NT เปลี่ยนเกมรัฐวิสาหกิจสู่นักลงทุนปั้นรายได้

เมื่อมีการพูดถึงคำว่า ‘Tech Company’ ในเมืองไทย แน่นอนว่ามีบริษัทสัญชาติไทยที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ไม่มากนัก หลายบริษัท Born to be แต่มีอีกหลายบริษัทเกิดมาจากการให้บริการเทคโนโลยี
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น