TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business ฟาสซิโน .... จากร้านขายยา สู่ Healthcare Destination

ฟาสซิโน …. จากร้านขายยา สู่ Healthcare Destination

ผู้บริโภคเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น และสังคมกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Population) อย่างชัดเจนขึ้น จะมีประชาชนที่อยู่ในช่วงอายุที่ต้องดูแลตัวเอง หรือลูกต้องดูแลพ่อแม่ที่แก่ชราขึ้น ทำให้แนวโน้มของผู้บริโภคที่ต้องเข้าร้านขายยามีมากขึ้น ทำให้ “ฟาสซิโน” ซึ่งเป็นธุรกิจร้านขายยาเครือข่าย (chain pharmacy) มีการปรับตัวสู่การให้บริการ telepharmacy เพื่อก้าวสู่การเป็นจุดหมายของคนรักสุขภาพ ไม่ใช่แค่ “ร้านขายยา”

อุตสาหกรรมยากนั้นกว้างมาก ตั้งแต่ผู้ผลิต ทั้งวิจัยและพัฒนาและโรงงานผลิต จนถึงการจัดจำหน่าย ตั้งแต่โรงพยาบาล ร้ายขายยา และตัวแทนจำหน่ายขายยา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฟาสซิโน คือ ส่วนธุรกิจการขายยาปลีก หรือ ธุรกิจที่เป็น OTC (over-the-counter)​ ที่มีการเติบโตทุกปี อาจจะมีลดลงบ้างในช่วงที่มีการระบาดของโควิด แต่หากเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น ถือว่าลดลงน้อยกว่าอุตสาหกรรมอื่น

ญาณิน พิศาลวาเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด และบริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด กล่าวกับ The Story Thailand ว่า ฟาสซิโนปัจจุบันมี 106 สาขาทั่วประเทศ ในจำนวนนนี้มีแฟรนไชส์ 4 สาขา ซึ่งค่อนข้างเลือกและจำกัด เพราะธุรกิจร้านขายยาเป็นธุรกิจที่มีความละเอียดอ่อน มีเรื่องวิชาชีพเข้ามาเกี่ยวข้อง มีเภสัชกรประจำร้าน และต้องเป็นคนที่เข้าใจธุรกิจจริง ๆ จึงเลือกขายแฟรนไชส์ให้เจ้าของที่เป็นเภสัชกร 

จุดแข็งของฟาสซิโน คือ การมีสินค้าครบครัน สำหรับร้านขายยาและร้านสุขภาพจะมีได้ คือ มียา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์ผู้ป่วย อาหารเสริม วิตามิน เวชสำอาง รวมแล้วมีมากกว่า 10,000 SKUs และมียายาก ๆ หรือยาสำหรับโรคเรื้อรัง (chronic disease) ผู้บริโภคค่อนข้างไว้วางใจที่จะมาที่ฟาสซิโน เป็น one-stop-shop ด้านสุขภาพ 

นอกจากจะมีสาขาครอบคลุมแล้ว ขนาดของสาขาจะมีความหลากหลายตั้งแต่ขนาดมาตรฐาน 1-2 ห้องแถว จนถึงขนาดใหญ่ ๆ ที่สามารถจัดแสดงอุปกรณ์ทางการแพทย์ประเภทเตียง ที่นอน รถเข็นผู้ป่วย และอุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุทั้งหลาย ค่อนข้างมากและหลากหลาย ทำให้ผู้บริโภคชอบที่จะมีที่ฟาสซิโนมาจับต้องสินค้าจริง ทดลงอใช้ และได้รับคำแนะนำจากผู้ขายที่มีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถให้ข้อมูลได้ละเอียด 

ฟาสซิโนมีเภสัชกรประจำร้านทุกสาขา ร้านเล็ก 1 คน ร้านใหญ่มีเภสัขกรประมาณ  4-5 คน มีการอบรมที่เข้มข้น เพราะร้านให้ความสำคัญกับการอบรมโดยเฉพาะเภสัชกรใหม่ ต้องมีความรู้เรื่องการพูดคุยดูแลลูกค้า และมีการอบรมผู้ช่วยเภสัชกร ให้ความรู้เบื้องต้นเพื่อให้สามารถช่วยเภสัชกรหน้าร้านได้อย่างถูกต้อง

ฟาสซิโนเป็นส่วนหนึ่งของ Fashof Group ซึ่งมีบริษัทลูกชื่อ Pharmahof ที่มีธุรกิจจัดจำหน่าย ทำให้เป็นอีกจุดแข็งของ ฟาสซิโน ที่มีคลังยาที่ได้มาตรฐานมาก และมีการทำขนส่งของตัวเอง (logistic) ทำให้ลูกค้าและพันธมิตรธุรกิจเชื่อมั่น และให้ความสนใจร่วมมือกับฟาสซิโน

เตรียมให้บริการ telepharmacy เต็มรูปแบบ 

ธุรกิจยุคนี้พลวัตมาก ฟาสซิโนมีแผนธุรกิจ 5 ปี 10 ปี แต่แผนกลยุทธ์ต้องปรับทุกปี เพราะธุรกิจเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค กลยุทธ์อันดับต้น ๆ คือ Telemedicine และ Telepharmacy การระบาดของโควิดกระตุ้นให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ผู้บริโภคจะหันมาใช้บริการ Telemedicine และ Telepharmacy ผู้บริโภคหันมาซื้อยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ผ่านออนไลน์มากขึ้น 

วิสัยทัศน์ของฟาสซิโนที่ต้องการมั่นใจว่าผู้บริโภคเข้าถึงบริการและสินค้าด้านสุขภาพได้ง่ายและมีมาตรฐาน ปัจจุบันฟาสซิโนมีบริการร้านยาทางไกล (Telepharmacy) มีเภสัชกรประจำ LINE@ ที่สามารถแอดเข้ามาเพื่อปรึกษาเภสัชกรได้ทุกวันตั้งแต่ 8:00 – 20:00 น. หากมีความจำเป็นต้องโทรคุยทางเภสัชกรจะโทรกลับไปพูดคุยด้วย ส่วนแอปพลิเคชันที่เป็น VDO call เต็มรูปแบบ อยู่ระหว่างการพัฒนา และจะให้บริการได้ในไตรมาส 4 ของปี 2564 ซึ่งตอนนั้นจะเป็น telepharmacy เต็มรูปแบบ 

นอกจากจะให้ผู้บริโภคติดต่อเข้ามาหาฟาสซิโนได้โดยตรงแล้ว ฟาสซิโนยังมีความร่วมมือกับรพ.พระรามเก้า รุก virtual hospital รับเทรนด์สุขภาพ โลกยุคดิจิทัลธมิตรธุรกิจ อาทิ เอไอเอส เป็นต้น ฟาสซิโนจะเป็นจุดรับยาให้ สำหรับบริการ Telemedicine ของพันธมิตรที่ร่วมมือกัน 

“เราคงไม่ทำ telemedicine เพราะฟาสซิโนไม่ไช่โรงพยาบาล ไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องคุณหมอ เรามีความเชี่ยวชาญเรื่องยา เราจะโฟกัสเรื่องที่เราเก่งจะสามารถพัฒนาได้รวมเร็วกว่า คนที่เก่ง telemedicine เขาอาจไม่เก่งเรื่องการกระจายยา ซึ่งก็มาจับมือกับเรา การจับมือกันเพื่อเสริมจุดแข็งของกันและกันจะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับทั้งธุรกิจและผู้บริโภค เพราะผู้บริโภคจะได้รับบริการจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านจริง ๆ”

ต้องการเป็นจุดหมายของผู้รักสุขภาพ

เป้าหมายของฟาสซิโน คือ อยากให้คนไทยรู้จักฟาสซิโนในฐานะผู้ให้บริการด้านยาและสุขภาพ อยากเป็นส่วนหนึ่งในสังคมไทยเพื่อช่วยให้คนไทยเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและสินค้าประเภทสุขภาพได้ง่ายดายและมีมาตรฐาน ไม่ว่าลูกค้าจะเข้ามาช่องทางไหน หากฟาสซิโนมีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่มีมาตรฐาน คือ สิ่งที่ฟาสซิโนอยากจะทำ 

ตัวอย่างรูปธรรม เมื่อก่อนคนไทยจะได้รับบริการด้านสุขภาพจะต้องไปโรงพยาบาลหรือคลินิก ซึ่งต้องรอคิวนาน และไม่เข้าถึงง่าย ฟาสซิโนจับมือกับพันธมิตรธุรกิจที่ให้บริการ telemedicine ผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาล พอใช้บริการ telemedicine แล้วมารับยาที่ฟาสซิโน จะเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่บริการด้านสุขภาพที่ทำให้คนไทยได้รับบริการด้านสุขภาพที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีศูนย์กระจายสินค้าใหญ่ 1 แห่งและมีศูนย์กระจายสินค้าระดับภูมิภาค 3  แห่ง เพื่อกระจายสินค้าให้กับร้านฟาสซิโนทั้ง 106 สาขา ใน 40 จังหวัด ทั่วประเทศ บริษัทกำลังลงทุนทำระบบการบริหารและกระจายสินค้าเพื่อขอมาตรฐาน ISO เพื่อขยายการบริการเป็นผู้จัดกระจายสินค้าให้กับพันธมิตรด้วยไม่ใช่แค่ของบริษัทในเครือ และจะเพิ่มความหลากหลายของสินค้าแบรนด์ตัวเอง (house brand) มีการทำ CRM กับลูกค้ามากขึ้น 

ส่วนธุรกิจค้าปลีก มีโฟกัสมากขึ้นว่าจะขยายสาขาไปที่พื้นที่ และนำความเชี่ยวชาญ ไปให้บริการกลุ่มลูกค้าจริง ๆ  และมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่ไม่ใช่ร้ายขายยา แต่เป็นจุดหมายของคนรักสุขภาพครบวงจร ไม่ต้องป่วยถึงมาใช้บริการ แต่สามารถมาขอรับการปรึกษาด้านสุขภาพได้ 

“เราเริ่มทำ co-promotion กับพันธมิตรต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าของพันธมิตรสามารถใช้บริการของเราได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งของเราและของพันธมิตร โดยมี privilege ร่วมด้วยยิ่งทำให้ลูกค้าสะดวกที่จะเข้าถึงบริการของเราได้ง่ายขึ้น” 

ฐานสมาชิก 700,000 คน active ประมาณ 70% บริษัทมีแผนจะขยายบริการในมิติที่ลูกค้าได้ประโยชน์ 

ปัจจุบันบริษัทให้บริการอีคอมเมิร์ซตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2563 มีสินค้าและมีทีมงาน call center คอยตอบแชทลูกค้าทุกวัน สินค้าที่ขายอยู่บนอีคอมเมิร์ซเป็นสินค้าที่ไม่ใช่ยาและอาหารทางการแพทย์ เมื่อใดที่กฎหมายเอื้อให้บริษัททำอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพบริษัทจะมีบริการทั้งหมด ตอนนี้ที่ทำได้คือการขายสินค้าที่ไม่ใช่ยาและอาหารทางการแพทย์ ส่วนการขยายต่อไปว่าลูกค้าจะสามารถซื้อยาออนไลน์ได้หรือไม่ต้องรอกฎหมายรองรับก่อน ปัจจุบันยอดขายบนอีคอมเมิร์ซยังไม่มากนัก 

แนวโน้มร้ายขายยาจะเป็น last mile ให้กับโรงพยาบาล ที่จะดูแลผู้ป่วย OPD ให้ ลดปริมาณการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่หนักและเป็นโรคพื้นฐาน ล้วนอยู่ในแผนงานของฟาสซิโน 

“เราไม่ได้อยากให้คนป่วย หากคนหันมาดูแลสุขภาพก่อนที่จะเกิดโรค จะเป็นการเติบโตของสุขภาพที่ดีของคนไทย และเป็นการเติบโตที่ดีของเรา เราไม่อยากเรียกตัวเองเป็นร้านขายยา อยากเรียกตัวเองเป็น healthcare destination จุดหมายของคนรักสุขภาพ รักสุขภาพไม่ได้หมายถึงต้องรักตอนที่เกิดโรคแล้ว รักและดูแลสุขภาพของตัวเองและคนในครอบครัวได้ตั้งแต่วันนี้เลย โดยการมารับคำปรึกษาที่ร้านฟาสซิโน เภสัชกรและทีมงานของเราได้รับการอบรมสามารถให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้ อาทิ ช่วงนี้ก็สามารถมาปรึกษาได้ว่าจะดูแลตัวเองอย่างไรในช่วงโควิด หรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนและผลข้างเคียงได้”

รักในส่ิงที่ทำ 

ผู้ก่อตั้งฟาสซิโน คือ คุณพ่อคุณแม่ เปิดร้านขายยาห้องแถวเดียว แต่คิดต่างด้วยการทำทั้งร้านขายยาและค้าส่งด้วย เพราะพอเปิดร้านใหญ่มาก ๆ และขายบริการดีทำให้ร้ายขายยามาซื้อยาด้วยทำให้มีโอกาสที่จะมีปริมาณการสั่งยาจำนวนมาก จากซัพพลายเออร์ทำให้ได้ราคาดี จุดเปลี่ยนของฟาสซิโนยุคแรก คือ การริเริ่มการทำระบบแฟรนไชส์ แต่ล้มลุคลุกคลาน เพราะไม่มีประสบการณ์การทำแฟรนไชส์ แต่จากประสบการณ์การทำแฟรนไชส์เป็นการจุดประกายทำให้เกิดการขยายสาขาจนมาถึงปัจจุบัน

ส่วนธุรกิจฝั่งค้าส่งเติบโตขึ้นจนขยายไปทำธุรกิจ OEM รับผลิตสินค้าและเริ่มผลิตสินค้าในแบรนด์ของตัวเอง ทำให้เป็นผู้จัดจำหน่ายที่มีสินค้าของตัวเอง ปัจจุบันสินค้าภายใต้แบรนด์ของตัวเองมากกว่า 600 SKUs ซึ่งเป็นธุรกิจที่เสริมความเข้มแข็งซึ่งกันและกัน 

“สิ่งที่ผู้ก่อตั้งทิ้งไว้ให้ คือ ความเข้มแข็งของธุรกิจ ทั้งซัพพลายเชน ตั้งแต่ OEM, distribution, มีศูนย์กระจายสินค้าที่ได้มาตรฐาน มีสินค้าเป็นของตัวเอง มีทีมขาย มีเภสัชกร เป็นเชนร้านขายยาที่มีสาขาจำนวนมาก สมัยที่นินมาทำงานมีสาขาอยู่ 70 สาขา ช่วงที่นินเข้ามาดูแลก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากและรวดเร็ว” 

ปัจจุบัน ญานิน อายุ 35 ปี แม้ไม่ได้จบเภสัชฯ แต่จบเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจจาก London Business School แต่ด้วยความเป็นลูกสาวคนโตที่ต้องมาช่วยรันธุรกิจต่อจากคุณพ่อคุณแม่ ประกอบกับส่วนตัวมี passion ในการทำธุรกิจนี้ เพราะเห็นว่าเป็นสนามที่ทำให้ทำอะไรได้เยอะมาก และทำให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในองค์กรทุกปี ซึ่งเธอบอกว่า เป็นความท้าทายและความภูมิใจส่วนตัว ได้รับโอกาสและมีความสนุกในการทำธุรกิจนี้ และยังเห็นว่าคุณภาพชีวิตของคนไทยยังต้องการการบริการด้านสุขภาพเพื่อดูแลสุขภาพของตัวเองได้อย่างถูกต้องขั้นพื้นฐานอีกมาก และฟาสซิโนต้องการเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการให้ข้อมูลสุขภาพสำหรับคนไทย 

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

ตลาดสมุนไพรโตต่อเนื่องกว่าหมื่นล้าน ต้องการบุคลากรด้านแพทย์แผนไทยมากขึ้น

ปัจจุบัน "สมุนไพร" ถูกใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อาหารเสริมยาสมุนไพร

แอปพลิเคชัน “ฟ้าฝน” ช่วยเกษตรกรกว่า 10 ล้านคน วางแผนรับมือภัยธรรมชาติ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สนับสนุน บริษัท ซีพีเอส เวเธอร์ จำกัด และ บริษัท ซีพีเอส อะกริ จำกัด เปิดตัวแอปพลิเคชัน "ฟ้าฝน" เพื่อให้เกษตรกรรู้เท่าทันสภาพอากาศล่วงหน้า 7 วัน

LINE MAN MART จับมือ ตลาดสามย่าน ฟื้นวิกฤติผู้ค้า เปิดฟรี GP และส่งฟรี 3 กิโล

ตลาดสามย่าน ร่วมกับ LINE MAN MART จัดโซลูชันใหม่ให้ร้านค้าเข้ามาขายได้ฟรี โดยไม่คิดค่า GP

เดลต้า จัดแสดง โซลูชันสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า พลังงาน และดาต้าเซ็นเตอร์

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จัดแสดงโซลูชันเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า พลังงาน และดาต้าเซ็นเตอร์ ณ งาน ASEAN Sustainable Energy Week (ASEW) 2021 ในรูปแบบออนไลน์

เซ็นทรัล รีเทล ลงทุนใน Mercular มุ่งหน้าสู่การเป็น New Retail

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC) ประกาศการลงทุนในสตาร์ตอัพไทยไฟแรง Mercular ที่มียอดขายออนไลน์มากที่สุดในกลุ่มสินค้า Hobby Lifestyle

บลูบิค ขยายทีมดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน เฟ้นคนรุ่นใหม่ด้านไอทีกว่า 100 ตำแหน่ง

บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK เดินหน้าขยายทีมคนรุ่นใหม่สายไอทีเสริมทัพองค์กรกว่า 100 ตำแหน่ง เพื่อสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล รองรับการให้บริการลูกค้าองค์กรที่มากขึ้น

3 นวัตกรรม แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส ตอบโจทย์ดิจิทัล ดิสรัปชัน รับเปิดประเทศ พ.ย.นี้

แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส” (ADVWS) นำเสนอ 3 นวัตกรรมด้าน Digital Service ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจ รับกระแส ดิจิทัลดิสรัปชัน ในยุค New Normal ได้แก่ WELOVEBOOKING, Balance Blockchain Platformและ Advance Vending พร้อมปั้นเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มสัญชาติไทย และโซลูชันครบวงจร เสริมทัพธุรกิจเพื่อลูกค้าทั้งกลุ่มองค์กรและSME รองรับการเปิดประเทศพฤศจิกายนนี้ วิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ เว็บ...

KASIKORN X เปิดตัว Coral แพลตฟอร์ม NFT Marketplace หนุนศิลปินเอเชียสู่ระดับโลก

KBTG เปิดตัวบริษัท KASIKORN X หรือ KX มุ่งผลิตสตาร์ตอัพด้าน Decentralized Finance and Beyond ออกสู่ตลาด พร้อมเปิดตัว Coralแพลตฟอร์ม NFT Marketplace

สยามคูโบต้า เปิดตัว “รถดำนา” ตอบโจทย์เกษตรวิถีใหม่ ควบคุมงานง่าย

สยามคูโบต้า เปิดตัวรถดำนารุ่นใหม่ เดินตาม 4 แถว รุ่น KW4 โฉมใหม่สีสะดุดตา เพิ่มทัศนวิสัยของผู้ใช้งานขณะทำงานเวลากลางคืน

The 1 จับมือ Zipmex ใช้คะแนน The 1 แลกคริปโตฯ ครั้งแรกในเอเชีย

The 1 (เดอะ วัน) ร่วมกับ "Zipmex" (ซิปเม็กซ์) ประกาศความร่วมมือในการส่งเสริมการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่น The 1

MUST READ

The 1 เปิดตัว “The 1 Family” ปักหมุดผู้นำ Segmentation Marketing จับกลุ่มครอบครัวมิลเลนเนียล

The 1 (เดอะ วัน) เผยสถิติช่วง Soft Launch มียอดผู้ใช้งาน The 1 Family คิดเป็น 50% ของกลุ่มพ่อแม่ Millennial ในฐานข้อมูล The 1 ยอด engagement เพิ่มขึ้นถึง 178%

“ไอ-ไอรีน” Virtual Brand Ambassador คนแรกของ AIS รับกระแส Metaverse

ความร้อนแรงของกระแส Metaverse หรือโลกเสมือน ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นเทรนด์ที่กำลังจะมีบทบาทอย่างมากในเวลาอันใกล้นี้

วิศวะมหิดล คิดค้น EV Quick Charger ระบบชาร์จเร็ว”ที่บ้าน” ไม่ถึง 2 ชม.

รถยนต์ไฟฟ้า (EV: Electrical Vehicle) ในตลาดโลกมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด ค่ายผู้ผลิตรถยนต์ต่างมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าออกมามากขึ้น

Realme ครองแชมป์อันดับ 1 ยอดขายโตกว่า 680% กับแคมเปญ realme 10.10 บนช้อปปี้

realme แบรนด์สมาร์ทโฟนเพื่อคนรุ่นใหม่ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก รุกตลาดไอทีเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง สร้างความสำเร็จอีกครั้ง กับแบรนด์สมาร์ทโฟนขายดียอดนิยมในแคมเปญ realme 10.10 บนช่องทาง Shopee

มาสเตอร์การ์ด เสนอการผ่อนจ่ายรูปแบบใหม่ โปรแกรมซื้อก่อนจ่ายทีหลัง BNPL

มาสเตอร์การ์ดมีเครือข่ายที่มีความน่าเชื่อถือมากมายที่จะช่วยให้โปรแกรมซื้อก่อนจ่ายทีหลัง (BNPL) พร้อมใช้งานสำหรับผู้บริโภคนับล้านคนและร้านค้าทั่วโลก
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น