TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business สิริฮับ เปิดจอง Real Estate-Backed ICO ตัวแรกของไทย วันแรก 21 ก.ย. นี้

สิริฮับ เปิดจอง Real Estate-Backed ICO ตัวแรกของไทย วันแรก 21 ก.ย. นี้

เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ประกาศดีเดย์วันเปิดจอง “โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ” (SiriHub Investment Token) โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate-backed ICO) รายแรกของไทยต่อประชาชนครั้งแรก โดยมี “สิริ แคมปัส” สำนักงานใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เป็นสินทรัพย์อ้างอิง หลังสร้างความฮือฮาให้นักลงทุนทุกกลุ่มโดยเฉพาะนักลงทุนรายย่อย ด้วยมูลค่าการจองซื้อขั้นต่ำเพียง 10 บาท พร้อมรับส่วนแบ่งรายได้เหนือดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดถึง 8% ต่อปี เปิดให้จองซื้อพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่ 21 ก.ย. – 4 ต.ค. 2564 นี้ ผ่านแอปพลิเคชัน “XSpring” บนสมาร์ทโฟนได้ตลอด 24 ชม. นอกจากนี้ ยังมีบริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด เป็นผู้ช่วยในการจัดจำหน่ายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล โดยบริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์อีก 4 แห่ง ได้แก่ บล. เคทีบีเอสที บล.ฟินันเซีย ไซรัส บล. กรุงไทย ซีมิโก้ และ บล.เอเซีย พลัส เป็นผู้ช่วยในการขายอีกทอดหนึ่ง

อัฏฐ์ ทองใหญ่ อัศวานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด ในเครือของเอ็กซ์สปริง แคปปิตอล ที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลในประเทศไทย หรือ ICO Portal เผยว่า “โทเคนดิจิทัลตัวแรกที่เอ็กซ์ปริง ดิจิทัล ได้ดำเนินการสำเร็จจนสามารถเสนอขายต่อประชาชนครั้งแรกได้ คือ โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ ซึ่งเป็นรูปแบบการลงทุนใหม่ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเชื่อมโลกตลาดทุน โดยมีเป้าหมายหลัก คือ ต้องการเปิดโอกาสให้นักลงทุนทุกกลุ่มเข้าถึงการลงทุนที่อ้างอิงกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง สามารถเริ่มต้นลงทุนจากเงินจำนวนน้อย เราจึงเปิดโอกาสให้จองซื้อด้วยมูลค่าขั้นต่ำเพียง 10 บาท และให้ส่วนแบ่งรายได้แก่นักลงทุนเป็นรายไตรมาสตลอดอายุโครงการ 4 ปี ด้วยอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากในปัจจุบัน ให้ทั้งประชาชนและนักลงทุนทุกกลุ่มที่สนใจการลงทุน ได้มีโอกาสเข้าถึงและเข้าใจการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเท่าเทียม”

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ ก่อนลงทะเบียนยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชัน “XSpring” เพื่อเตรียมตัวจองซื้อ Real Estate-Backed ICO ตัวแรกของไทย “โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ” (SiriHub Investment Token) เป็นโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate-Backed ICO) ครั้งแรกของประเทศไทย ภายใต้ พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลปี 2561 ที่กำกับดูแลโดย ก.ล.ต.

Tokenization แปลงสินทรัพย์ให้เป็นโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน

โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน “สิริฮับ” เป็นการนำกระแสรายรับที่ได้จากค่าเช่าและรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการของกลุ่มอาคารสำนักงานสิริ แคมปัส มาแปลงเป็นโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) โดยนักลงทุนจะได้รับผลประโยชน์ตามที่ถูกระบุไว้บนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและหนังสือชี้ชวน และให้สิทธิแก่ผู้ถือผ่านสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract)

 รู้จัก “โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ” (SiriHub Investment Token)

 • ผู้ออกโทเคนดิจิทัลคือ “บริษัท เอสพีวี 77 จำกัด”
 • มูลค่าการระดมทุน 2,400 ล้านบาท
 • โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ มีให้เลือกลงทุน 2 กลุ่ม คือ สิริฮับ A (SiriHubA) จำนวน 1,600 ล้านบาท และสิริฮับ B (SiriHubB) จำนวน 800 ล้านบาท
 • เงินที่ได้จากการระดมทุนนำไปลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งกระแสรายรับจากกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส และหุ้นร้อยละ 100 ของ บริษัท สิริพัฒน์ โฟร์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส ซึ่งในปัจจุบันมี บมจ.แสนสิริเป็นผู้เช่า และทำสัญญาเช่าระยะเวลา 12 ปี
 • จากนั้นผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะจัดสรรส่วนแบ่งรายได้ที่ได้รับจากค่าเช่ากลุ่มอาคารสำนักงานสิริ แคมปัส หลังหักค่าใช้จ่าย ให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล เป็นรายไตรมาส ตลอดอายุโครงการ 4 ปี
 • ภายในระยะเวลา 12 เดือนก่อนสิ้นสุดอายุโครงการ  ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะจัดให้มีกระบวนการในการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ โดยผู้ลงทุนจะได้ส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินเมื่อสิ้นสุดโครงการ (หลังหักค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย เป็นต้น)
 • ราคาจองซื้อ 10 บาท ต่อ 1 โทเคน มูลค่าการจองซื้อขั้นต่ำ 10 บาท ต่อครั้ง
 • มีจำนวนจำกัดเพียง 240 ล้านโทเคนเท่านั้น
 • นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ทั้ง 2 กลุ่ม โดยผู้ลงทุนรายย่อยกำหนดมูลค่าจองซื้อรายละไม่เกิน 300,000 บาท ส่วนผู้รายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนสถาบัน นิติบุคคลร่วมลงทุน และกิจการเงินร่วมลงทุน ไม่จำกัดมูลค่าจองซื้อ
 • จัดสรรโทเคนดิจิทัลตามลำดับการชำระเงิน (First Come, First Served) จนกว่าโทเคนจะหมด
 • นักลงทุนรายย่อยต้องลงทะเบียนและยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชัน “XSpring” ก่อน เพื่อเตรียมจองซื้อเท่านั้น

“เรามั่นใจว่าการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ ในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนด้วยราคา ICO  ที่กำหนดไว้เป็นราคาที่น่าสนใจ เทียบกับปัจจัยพื้นฐานของสินทรัพย์ที่นำมาอ้างอิง และกลไกคุ้มครองนักลงทุน ปัจจุบัน เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล มีการเตรียมพร้อมระบบการลงทะเบียนให้ใช้งานอย่างง่ายดาย ทุกคนเข้าถึงได้ ผ่านแอปพลิเคชัน XSpring นักลงทุนที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อช่วยประหยัดเวลาและขั้นตอนต่าง ๆ เมื่อถึงวันเปิดเสนอขายจริง โอกาสในการจองซื้อจะมีเพิ่มขึ้น เนื่องจากจะเปิดเสนอขายแบบ First come, First served โดยผู้ลงทุนที่ชำระเงินก่อนจะได้รับจัดสรรก่อน” อัฏฐ์ กล่าวย้ำ

สำหรับผู้สนใจลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ สามารถศึกษาข้อมูลการลงทุน เปิดบัญชี และยืนยันตัวตน รวมถึงการทำแบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนไว้ล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อเตรียมตัวสำหรับจองซื้อ โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน XSpring ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android เมื่อถึงช่วงเวลาเปิดจองซื้อในวันที่ 21 กันยายน – 4 ตุลาคม 2564 ผู้ลงทุนที่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้วจะสามารถจองซื้อในระบบได้ทันที ช่วยเพิ่มโอกาสในการจองซื้อมากขึ้น

5 ขั้นตอนลงทะเบียนที่สะดวก ง่ายดาย และปลอดภัย

 • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน XSpring ได้จาก App Store หรือ Play Store หรือที่ลิงก์ http://onelink.to/efumnu
 • ลงทะเบียนใช้งาน กรอกอีเมล ตั้งรหัสผ่าน และรออีเมลอนุมัติจากระบบ เมื่อได้รับอีเมลอนุมัติ ให้เปิดแอปพลิเคชันเพื่อลงชื่อเข้าใช้งาน
 • ลงชื่อเข้าใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบยืนยันตัวตน (KYC/CDD) โดยขั้นตอน Know Your Customer / Customer Due Diligence เป็นส่วนหนึ่งของ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพียงกรอกข้อมูลบัตรประชาชนและข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงวัตถุประสงค์การลงทุน หลังจากนั้นถ่ายรูปบัตรประชาชนและถ่ายรูปสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนอีกครั้ง
 • อัปโหลดสมุดบัญชีธนาคาร ตามขั้นตอน
 • ทำแบบทดสอบความเข้าใจในการลงทุนโทเคนดิจิทัล โดยแบบทดสอบจะมี 12 คำถาม ซึ่งนักลงทุนจำเป็นต้องตอบคำถามถูกต้องทุกคำถามจึงจะผ่านเกณฑ์พิจารณา

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

Zipmex เปิดตัว ZLaunch แพลตฟอร์มเพื่อรับรางวัลเป็นโทเคน

Zipmex (ซิปเม็กซ์) แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำเสนอนวัตกรรมแห่งโลกคริปโตฯ ZLaunch

ทวงคืนตั๋วรายเดือนจาก BTS คนกรุงเทพต้องจ่ายค่าเดินทางแพง

เมื่อช่วงสิ้นเดือนกันยายน บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอสซี ประกาศหยุดขายโปรโมชั่นเที่ยวเดินทาง 30 วันทุกประเภท (ตั๋วรายเดือน)

อยากเป็นนักพัฒนาบล็อกเชน ต้องเริ่มต้นอย่างไร?

ความท่ามกลางกระแสความนิยมในคริปโทเคอร์เรนซี DeFi และ NFT ที่ต่างทำงานอยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ส่งผลให้อาชีพนักพัฒนาบล็อกเชนกำลังได้รับความสนใจจากทั้งองค์กรและนักพัฒนาทั่วโลกเป็นอย่างมาก

ทรู 5G จับมือ Nonvoice Alive เปิด“True 5G Innovative Cloud

ทรู 5G ผนึกพันธมิตรชั้นนำระดับสากล Nonvoice Alive ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน 5G และเทคโนโลยี AR เสมือนจริงแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกจากอเมริกา เปิดประสบการณ์สุดล้ำ "True 5G Innovative Cloud AR with Nonvoice Alive"

ฟิตบิท พรีเมี่ยม เปิดตัวหลักสูตร StrongWill ร่วมกับ Will Smith

เมื่อเร็ว ๆ นี้ วิลล์ สมิธ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวฟิตบิท พร้อมกับประกาศความมุ่งมั่นว่าจะปรับปรุงสุขภาพและการใช้ชีวิตของเขาให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน

การนำพาประเทศไทยก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยยืนโดดเด่นในฐานะหนึ่งในฐานการผลิตชั้นนำของภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการผลิตยานยนต์

หัวเว่ย จ่อเปิดตัวไลน์อัปสินค้าไอทีใหม่ 28 ต.ค. 2564

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) พร้อมสร้างความตื่นเต้นให้คนรักสมาร์ทดีไวซ์ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตเป็นไปได้แบบไร้รอยต่อมากขึ้นอีกครั้ง

สร้างการเติบโตให้กับ SME ด้วยโซลูชันใหม่ ที่ตอบโจทย์การตลาดบน TikTok

TikTok แพลตฟอร์มวีดีโอสั้นชั้นนำ เผยเบื้องหลัง "พลังแห่งความสุข" สู่โอกาสในการเติบโตของแบรนด์ ธุรกิจ และ SME ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ฟินนิกซ์ เผย 5 ฟีเจอร์สุดฟิน รับไลฟ์สไตล์ คนทำมาหากินทุกระดับ

ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2563 หนี้ครัวเรือนของคนไทยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนมาถึงไตรมาสแรกปี 2564 พุ่งสูงถึง 90% ต่อจีดีพี

เดลล์ เทคโนโลยีส์ เปิดผลศึกษา ชี้องค์กรส่วนใหญ่ไม่มั่นใจว่าจะฟื้นฟูจากการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ได้

เดลล์ ขยายฐานความเป็นผู้นำด้านการปกป้องข้อมูล และสายผลิตภัณฑ์ด้านโซลูชันที่ให้ความยืดหยุ่นในการรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์ ด้วยซอฟต์แวร์และบริการใหม่

MUST READ

SEAC เผยภาพ HR Mega Trend 2022 องค์กรเร่งปรับและพัฒนา “คน” พร้อมฝ่าวิกฤติ

ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เรียกได้ว่าองค์กรทั้งโลกต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงแบบหนักหน่วง พร้อมต้องวางแผนกลยุทธ์เชิงรุกและเชิงรับ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่พลิกผันได้ทุกวินาที

วัคซีนโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้าที่ผลิตในไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนให้นำมาใช้ในภาวะฉุกเฉินโดย WHO แล้ว

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้าที่ผลิตในประเทศไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนให้นำมาใช้ในภาวะฉุกเฉิน (EUL) จากองค์การอนามัยโลก (WHO) แล้ว โดยการขึ้นทะเบียนดังกล่าวมีผลทันที

แอปพลิเคชัน “ฟ้าฝน” ช่วยเกษตรกรกว่า 10 ล้านคน วางแผนรับมือภัยธรรมชาติ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สนับสนุน บริษัท ซีพีเอส เวเธอร์ จำกัด และ บริษัท ซีพีเอส อะกริ จำกัด เปิดตัวแอปพลิเคชัน "ฟ้าฝน" เพื่อให้เกษตรกรรู้เท่าทันสภาพอากาศล่วงหน้า 7 วัน

โฟร์เกิ้ล สตาร์ตอัพไทยรับเงินระดมทุนรอบ Seed Fund เปิดตัวแพลตฟอร์มคอมมูนิตี้ ปลายปี 64

“โฟร์เกิ้ล” (Fourgle) บริษัทสตาร์ตอัพสัญชาติไทยคว้าทุนรอบ Seed Fund จำนวน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐเดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มคอมมูนิตี้รูปแบบใหม่

จัดการความโกรธ ด้วยวิธีของ “คานธี”

มีสักครั้งไหม ที่ข้อความบนโซเชียลมีเดียทำให้คุณโกรธจนผีนักเลงคีย์บอร์ดเข้าสิง บางคนอาจจะจบที่ทะเลาะกันไปสามวันสามคืน บางคนที่รู้จักกันอาจจะจบที่การทำร้ายร่างกายกันจริง ๆ
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น