TH | EN
TH | EN
หน้าแรกThe MovementNew Product/Serviceเปิดตัว "GeoDataX" แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงพื้นที่

เปิดตัว “GeoDataX” แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงพื้นที่

เบลนเดต้า (Blendata) ร่วมมือกับ Esri Thailand เปิดตัว GeoDataX แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงพื้นที่ รวมเทคโนโลยี GIS และ Big Data ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว แก้ปัญหาการขาดเครื่องมือ Big Data ที่รองรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมและไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ลดความซับซ้อนด้านการเชื่อมต่อแพลตฟอร์ม GIS กับ Big Data ช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลแม่นยำได้ประสิทธิภาพมากขึ้น ภาคธุรกิจและองค์กรได้รับข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกันระหว่างผู้คน สถานที่ และสิ่งแวดล้อม

ณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เบลนเดต้า จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่นำข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data มาปรับใช้เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจ ทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ช่วยในการวางแผนการตัดสินใจ และสร้างความคล่องตัว ในการปรับตัวเข้ากับเทรนด์และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตลาดอย่างรวดเร็ว ซึ่งข้อมูลที่นำมาใช้งานนั้นมาจากหลายแหล่งที่มา เช่น ERP, CRM, Application, Social Listening หรือ Third-Party Data เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีความก้าวหน้าในการนำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในธุรกิจ แต่ก็ยังมีแหล่งที่มาของข้อมูลบางอย่าง เช่น ข้อมูลเชิงพื้นที่หรือข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ ที่หลายองค์กรยังไม่ได้มีการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากมีข้อจำกัดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการขาดเครื่องมือ Big Data ที่รองรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงความซับซ้อนในการเชื่อมต่อแพลตฟอร์ม GIS กับ Big Data ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงพื้นที่ได้

ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงพื้นที่ยังคงมีความสำคัญและเป็นแหล่งข้อมูลที่ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น การวิเคราะห์ขั้นสูงด้วยอัลกอริทึม AI/ML เพื่อทำนายแนวโน้มและช่วยในการตัดสินใจ การรวมข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูล IoT เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ รวมถึงช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Location-Based Services และ Personalized Experiences มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อทำให้การนำข้อมูลเชิงพื้นที่มาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเติมเต็มศักยภาพด้านการวิเคราะห์ข้อมูลของธุรกิจ 

Blendata และ Esri Thailand จึงสร้างแพลตฟอร์ม GeoDataX เพื่อแก้ไขข้อจำกัดของเทคโนโลยี และช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงพื้นที่เป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ ด้วยการนำเอาความชำนาญด้าน GIS ของ Esri Thailand และความเชี่ยวชาญด้าน Big Data ของ Blendata มาประสานรวมกัน เพื่อให้องค์กรสามารถวิเคราะห์และนำข้อมูลไปสู่การตัดสินใจที่มีความแม่นยำและเหมาะสมยิ่งขึ้น” 

ด้านดร.ธนพร ฐิติสวัสดิ์ ประธานบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า GeoDataX เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงพื้นที่ (Spatial Big data Platform) ที่นำเอาเทคโนโลยี ArcGIS GeoAnalytics Engine ของ Esri รวมเข้ากับเทคโนโลยีการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของ Blendata ทำให้การนำเข้า การจัดการ การวิเคราะห์ รวมไปถึงการแสดงผลข้อมูลทั้งที่เป็นแบบ Location และ Non-Location สามารถทำงานร่วมกันได้ภายในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจเป็นไปอย่างมีเหตุผลและมั่นใจได้ ทำให้องค์กรมองเห็นภาพรวมของธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น เช่น การวางแผนการจัดการบริการเดลิเวอรี่ ที่ทำให้รู้ว่าจำนวนผู้ใช้และผู้ให้บริการมีจำนวนมากน้อย ในแต่ละพื้นที่ และช่วงเวลานั้น ๆ อย่างไร มีจำนวนที่สัมพันธ์กันหรือไม่ หรือการคาดการณ์บริเวณที่จะเกิดปัญหาการใช้โทรศัพท์ โดยการนำเอาข้อมูลตำแหน่งผู้ใช้งาน สถิติการใช้งานไม่ว่าจะเป็นค่าความแรงของสัญญาณ จำนวนผู้เชื่อมต่อสัญญาณ และอื่น ๆ มาวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อยกระดับการบริการในอนาคต

นอกจากนี้ การนำข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับผู้คน สถานที่ และสิ่งแวดล้อมมาวิเคราะห์ร่วมกัน ยังช่วยให้องค์กรมีวิธีการประเมินภาพรวมที่ครอบคลุมและหลากหลาย ซึ่งสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ด้วยความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในธุรกิจ และความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลเชิงพื้นที่และประสิทธิภาพการตัดสินใจ การใช้ GeoDataX เป็นแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในองค์กรและธุรกิจ

3 จุดเด่นสำคัญของ GeoDataX 

  1. Seamless (ความราบรื่น) : จุดเด่นแรกคือความราบรื่นในการทำงานร่วมกันระหว่างเทคโนโลยี GIS และ Big Data โดยไม่มีรอยต่อ การรวมเทคโนโลยีทั้งสองนี้เพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เชิงพื้นที่ในแพลตฟอร์มเดียว ทั้งยังช่วยลดเวลาและความซับซ้อนในกระบวนการทำงาน ผสานข้อมูลจากแหล่งที่มาที่แตกต่างกันได้อย่างยืดหยุ่นและเชื่อมโยงระบบ ArcGIS กับข้อมูลและฐานข้อมูลขององค์กรได้ง่ายดาย
  2. Real Time Analytic & Prediction (การวิเคราะห์และคาดการณ์แบบเรียลไทม์) : จุดเด่นที่สองคือความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและคาดการณ์แนวโน้มได้ในเวลาเรียลไทม์ ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลเข้ามาวิเคราะห์และทำนายผลได้โดยใช้เครื่องมือที่ง่ายต่อการใช้งานได้ในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และเหตุการณ์ในเวลาจริงได้
  3. Visualization (การสร้างภาพแสดงผลการวิเคราะห์) : จุดเด่นสุดท้ายคือความสามารถในการสร้างภาพชุดข้อมูลเชิงพื้นที่ขนาดใหญ่เชิงโต้ตอบ (Interactive) เพื่อแสดงผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจข้อมูลและความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ในพื้นที่อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

นอกจากการให้บริการแพลตฟอร์มในรูปแบบ Subscription License รายปีแล้ว GeoDataX ยังมีบริการผู้เชี่ยวชาญเชิงเทคนิคเฉพาะด้าน (Professional Services) เช่น บริการติดตั้ง โดยวิศวกรข้อมูลที่มีประสบการณ์ บริการการพัฒนา Use Case โดยวิศวกรข้อมูลและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมืออาชีพ บริการฝึกอบรม และบริการทีมงานสนับสนุนที่ให้บริการในพื้นที่ 5×8

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

COMMY เปิดตัวพรีเมียมกิ๊ฟเซ็ต เอาใจสาวก iPhone 15  ครบจบ ในกล่องเดียว

บิทคับ ประกาศใช้ระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลด้วย NDID ในการทํา E-KYC

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
436ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ