TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Columnist ธุรกิจขนส่ง ไม่ไหวจะทน น้ำมันไบโอดีเซลแพง

ธุรกิจขนส่ง ไม่ไหวจะทน น้ำมันไบโอดีเซลแพง

ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ต่อต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะกับธุรกิจการขนส่งคมนาคม และค่าใช้จ่ายครัวเรือนปรับตัวเพิ่มขึ้น

จะเห็นว่าตลอด 10 เดือนในปี พ.ศ.2564 ราคาน้ำมันปรับตัว 59 ครั้ง โดยบางเดือนมีการปรับมากกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เช่น เดือนมกราคม ราคาน้ำมันปรับ 6 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ปรับราคา 5 ครั้ง เดือนมีนาคมปรับราคาบ่อยมากถึง  11 ครั้ง เดือนเมษายนปรับราคา 4 ครั้ง เดือนพฤษภาคมปรับราคา 6 ครั้ง เดือนมิถุนายนปรับราคา  4  ครั้ง เดือนกรกฎาคมปรับราคา 6 ครั้ง เดือนสิงหาคมปรับราคา 5 ครั้ง เดือนกันยายน ปรับราคา 7 ครั้ง และในเดือนตุลาคมนี้ ปรับราคาไปแล้ว 5 ครั้ง

เป็นเรื่องจริงที่ไบโอดีเซลถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายทั้ง ในยุโรป อเมริกา แคนาดา อเมริกาใต้ ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น รวมทั้งประเทศในเอเชีย จากข้อมูลการใช้งานไบโอดีเซลในปี พ.ศ.2553 จำนวน 19,800 ล้านลิตร (การผลิต  21,000 ล้านลิตร) เพิ่มขึ้นเป็น 49,400 ล้านลิตรปี พ.ศ.2563 (การผลิต 48,300 ล้านลิตร) ซึ่งประเทศผู้ผลิตใช้เรปซีด เมล็ดทานตะวัน มะพร้าว ถั่วเหลือง ปาล์มน้ำมัน และสบู่ดำ ในการผลิตไบโอดีเซล 

สำหรับประเทศไทย การผลิตไบโอดีเซลเพื่อใช้ผสมในน้ำมันดีเซลเชิงพาณิชย์ มีขึ้นราวปี พ.ศ.2550 และปาล์มน้ำมันดิบ (Crude palm oil) ถือเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตไบโอดีเซลหรือที่เรียกว่า B100 ของประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อนโยบายและมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐเป็นปัจจัยสำคัญต่อการกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมไบโอดีเซล โดยเฉพาะแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP) รวมทั้งเป็นการช่วยพยุงเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมัน ในขณะนั้น

ข้อมูลปี พ.ศ.2563 ไทยมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน 5.9 ล้านไร่ ให้ผลผลิตปาล์มดิบ 16.2 ล้านตัน นำมาผลิตเป็น น้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil: CPO) ได้ 2.9 ล้านตัน ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมไบโอดีเซล 1.4 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วน 48% ของปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ ส่วนที่เหลือนำไปใช้เพื่อการบริโภค เดือนธันวาคม 2563 พบว่าผู้ผลิตไบโอดีเซลที่ขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงานมีจำนวน 13 ราย กำลังการผลิตรวม 8.5 ล้านลิตรต่อวัน

ในปี พ.ศ.2564 นี้ ราคาน้ำมันไบโอดีเซลเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 

พรีเมียม ไบโอดีเซล ราคาลิตรละ 28.66 บาท ปัจจุบันราคา 34.46 บาทต่อลิตร  

ไบโอดีเซล B7 ราคาลิตรละ 24.19 บาท ปัจจุบัน ราคาลิตรละ 29.49 บาท   

ไบโอดีเซล ราคาลิตรละ 21.19 บาท ปัจจุบันราคาลิตรละ 29.49 บาท

ไบโอดีเซล B20 ราคาลิตรละ 20.94 บาท ปัจจุบันราคาลิตรละ 29.24 บาท

ซึ่งราคาดังกล่าว เป็นราคาควบคุมที่พยายามไม่ให้มีราคาเกินลิตรละ 30 บาท 

จนเป็นที่มาของผ่านกิจกรรม Truck Power การที่บรรดารถบรรทุกขนส่งทั่วประเทศ จะแสดงพลังด้วยการนำรถบรรทุก 1,000 คันมาวิ่ง 6 เส้นทาง เพื่อให้รัฐบาลพิจารณา เรื่องราคาน้ำมันที่สูง ประกอบด้วย

เส้นทางที่ 1 ถนนพระราม 2 เชื่อมต่อกาญจนาภิเษก 

เส้นทางที่ 2 ถนนบรมราชชนนี และกาญจนาภิเษก  

เส้นทางที่ 3 ถนนสายเอเชียเชื่อมต่อบางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

เส้นทางที่ 4 ถนนบางนา-ตราดเชื่อมต่อกาญจนาภิเษก ฝั่งตะวันตก บางพลี จ.สมุทรปราการ

เส้นทางที่ 5 ถนนสุขุมวิท ศรีราชา จ.ชลบุรี เชื่อมต่อถนนหมายเลข 7 มอเตอร์เวย์  แหลมฉบัง

เส้นทางที่ 6 ถนนรอบเมือง จ.อุบลราชธานี

อภิชาต ไพรรุ่งเรือง ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เผยว่า ได้เข้าหารือกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ในฐานะประธานกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ถึงกรณณีราคาน้ำมันที่แพงส่งผลกระทบต่อธุรกิจขนส่ง โลจิสติกส์ โดยนำเสนอ 2 แนวทาง เพื่อให้ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละไม่เกิน 25 บาท คือ 

ข้อแรกเอาส่วนผสมของน้ำมันปาล์มออกจากน้ำมันดีเซลเป็นการชั่วคราว เนื่องจากราคาน้ำมันปาล์มลิตรละ 40 บาท เมื่อนำมาผสมกับน้ำมันดีเซล ทำให้ราคาน้ำมัน ไบโอดีเซลสูงมาก การนำน้ำมันส่วนผสมของนำมันปาล์มออก 7-8 เดือนหรือเป็นไปได้ คือ 1 ปี จะช่วยให้ราคาต้นทุนน้ำมันในธุรกิจขนส่งดีขึ้น เพราะเข้าใจดีว่า ปตท. สต๊อกน้ำมันปาล์มเอาไว้เยอะมาก  

ส่วนข้อเสนอที่ 2 คือ งดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันภาคขนส่งประมาณ 1 ปี เนื่องจากภาษีที่ต้องจ่ายมีทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มจากโรงกลั่น 7% ภาษีมูลค่าเพิ่มจากหัวจ่ายน้ำมัน 7% ภาษีเทศบาล (municipal tax) ภาษีสรรพสามิต (excise tax) รวม ๆ แล้วประมาณ  49%

“ราคาน้ำมันดีเซลที่แพงมาก ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถยนต์ ผู้ประกอบการรถบรรทุก จำนวนประมาณ 6.7 ล้านคันทั่วประเทศได้รับความเดือดร้อนมาก ในจำนวนนี้เป็นสมาชิกสหพันธ์การขนส่ง 4 แสนคัน หากขึ้นราคาค่าขนส่งก็จะกระทบต่อประชาชน เพราะที่ผ่านมาเมื่อราคาน้ำมันขึ้น สินค้ามีราคาแพงมาก แต่เมื่อถึงเวลาลด ราคาสินค้าไม่ได้ลดตาม”

รัฐมนตรีว่าการประทรวงพลังงาน ยืนยันที่จะทำตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ด้วยการตรึงราคาน้ำมันไบโอแซล (B10) ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร และราคาแก๊สหุงต้ม ที่จะตรึงราคาที่ 318 บาท/ถัง 15 กิโลกรัม 

ท่ามกลางราคาน้ำมันที่ผันผวน รัฐบาลควรหามาตรการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันขายปลีกดังกล่าว มิเช่นนั้นต้นปีหน้า อาจจะสายเกินไปที่จะแก้ไขเพราะราคาน้ำมันดิบโลกจะทะยานสูงถึง 100 ดอลล่าร์ต่อบาเรล ซึ่งแพงว่าปัจจุบันแน่นอน 

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ช่วยลูกค้าทั่วโลกลดคาร์บอนมากกว่า 90 ล้านตันในปี 2565

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้นำระดับโลกด้านดิจิทัลทรานฟอร์เมชันด้านการจัดการพลังงานและระบบออโตเมชั่น เผยผลประกอบการปี 2565 ทั่วโลกกวาดรายได้ 34,176 ล้านยูโร

โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี จับมือพันธมิตร จัดแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์ขับเคลื่อนรถยนต์ไร้คนขับผ่าน Virtual Simulation

บริษัทโตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (NETH) จัดการแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์จำลองการขับเคลื่อนรถยนต์ไร้คนขับ ผ่าน Virtual Simulation

ส่องกระแส ChatGPT เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

ตั้งแต่ ChatGPT ถูกเปิดตัวในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 มีกระแสการพูดถึงแชทบอทตัวนี้อย่างล้นหลามในหลายแวดวง เนื่องมาจาก ChatGPT มีระบบ AI ที่สามารถหาคำตอบให้คู่สนทนาได้อย่างรวดเร็ว ด้วยภาษาที่เป็นธรรมชาติและสามารถตอบคำถามที่ซับซ้อนได้

T&B เปิดตัว ศูนย์รวมทรานส์ลูเซีย เมตาเวิร์ส ที่แรกของโลก พร้อมนำธุรกิจบันเทิงเข้าสู่โลกเสมือนเต็มตัว

บริษัท ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตซีรีส์แอนิเมชั่นและคอนเทนต์เพื่อความบันเทิงชั้นนำของประเทศไทย จัดงาน “The Universe of Happiness” เปิดตัวโครงการใหญ่ ศูนย์รวมแห่งเมตาเวิร์ส ทรานส์ลูเซีย

ช่อง 8 ต้อนรับ “พุทธอภิวรรณ” นั่งแท่นผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายข่าวคนใหม่ ดันเรตติ้ง

หลังจาก เฮียฮ้อ-สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ อาร์เอส กรุ๊ป ประกาศผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว ต้อนรับ พุทธอภิวรรณ องค์พระบารมี เป็นผู้อำนวยข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 คนใหม่

Helperlink แพลตฟอร์มออนไลน์ตัวกลางจัดหางานซาอุฯ เปิดลงทะเบียนฟรี ค่าแรงสูง-สวัสดิการดี

Helperlink แพลตฟอร์มออนไลน์จัดหางานในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ตัวกลางเชื่อมโยงนายจ้างและแรงงานผู้ช่วยดูแลงานบ้าน เปิดให้ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

AIS โชว์ศักยภาพบนเวทีโลก คว้ารางวัล WSIS Prize 2023

AIS พาโครงการ “อุ่นใจ CYBER” เป็นตัวแทนประเทศ คว้ารางวัลด้านความยั่งยืนระดับโลก ติดอันดับ 1 ใน 5 จาก 1,800 โครงการทั่วโลก

เสียวหมี่ เปิดตัว Xiaomi 13 Series “co-engineered with Leica” สมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นล่าสุด

เสียวหมี่ ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นล่าสุด – Xiaomi 13 Series – สู่ตลาดต่างประเทศ ณ งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ที่เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน

เทนเซ็นต์ คลาวด์ ส่ง Metaverse Solution Suite ยกระดับผู้ประกอบการไทย

จากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลให้การเชื่อมต่อระหว่างโลกเสมือน และโลกความเป็นจริงแข็งแกร่งมากขึ้น หลายองค์กรเริ่มมองหาโอกาสจากการสร้างแพลตฟอร์ม

ย้อนเวลาสู่อาณาจักรโรมัน…ตามล่าบทเรียนวิกฤติการเงินเขย่าโลก

หากคุณได้ติดตามข่าวมาบ้าง น่าจะรู้ว่าในปี 2565 ที่ผ่านมาได้เกิดความผันผวนขึ้นอย่างหนักในโลกการเงิน จนหลายคนภาวนาอยากให้วิกฤติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นผ่านพ้นไปเสียที

MUST READ

นิทรรศการ Van Gogh: The Immersive Experience เปิดตัวครั้งแรก ที่ประเทศสิงคโปร์

นิทรรศการชุด Van Gogh: The Immersive Experience ซึ่งนำเสนอประสบการณ์การชมงานศิลปะระดับรางวัลแบบดิจิทัล 360 องศา

กสิกรไทย แนะร้านค้าใช้ QR รับเงิน สะดวก ช่วยดันยอดขาย

กสิกรไทยดันร้านค้ารับชำระเงินแบบไร้สัมผัส ตามพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่นิยมสแกน QR ชำระเงิน

เบรนเนอร์จี้ สนับสนุนยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

บริษัท เบรนเนอร์จี้ จำกัด ร่วมสนับสนุน บทบาทและยุทธศาสตร์ใหม่ของกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ช่วยส่งเสริมการตัดสินใจในการผลักดันเรื่อง Climate Action

AIS เสนอแพ็กเกจ YouTube Premium สำหรับเดือนละ 139 บาท ดูต่อเนื่องแบบไม่มีโฆษณาคั่น

AIS ทำงานร่วมกับ YouTube พาลูกค้าและคนไทยสัมผัสการรับชมคอนเทนต์บน YouTube โดยไม่มีโฆษณาคัน กับแพ็กเกจ YouTube Premium

บลูบิค เปิดแนวคิด “Digital-First Company” เทรนด์ธุรกิจโลกอนาคต โอกาสใหม่แห่งการเติบโต

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK เปิดเทรนด์สำคัญในการทำธุรกิจแห่งอนาคตสู่ “Digital-First Company” รับมือความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น