TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Columnist 110 ปีแห่งการต่อสู้ เพื่ออิสระของไต้หวัน

110 ปีแห่งการต่อสู้ เพื่ออิสระของไต้หวัน

นับเป็นความสัมพันธ์ที่ร้าวฉานมาตลอด ระหว่างสาธารณรัฐจีนหรือไต้หวัน และสาธารณรัฐรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะในช่วงปีนี้ พ.ศ.2564 ซึ่งถือเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 110 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐจีน (Republic of China) ในวันดับเบิลเท็น คือวันที่ 10 เดือน 10 ปีนี้ 

ความสัมพันธ์ย่ำแย่มากในช่วง 40 ปี เมื่อจีนพยายามแสดงแสนยานุภาพด้านการทหารรุกล้ำน่านฟ้าไต้หวัน ทั้งการส่งเครื่องบินรบจำนวนมากที่สุดในรอบ 1 ปีเข้าสู่เขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศ (Air Defense Identification Zone–ADIZ) ของไต้หวัน และการเครื่องบินทหารของจีน 38 ลำ บินเข้ามาในเขตป้องกันภัยทางอากาศของไต้หวัน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา

เหตุการณ์วันชาติไต้หวัน เกิดขึ้นเมื่อ ดร.ซุน ยัตเซ็น และพรรคพวก สามารถโค่นล้มราชวงศ์ชิง ราชวงศ์สุดท้ายที่ปกครองจีน ในการปฏิวัติซินไฮ่ เปลี่ยนการปกครองของประเทศไปสู่ประชาธิปไตยและสถาปนาสาธารณรัฐจีน ในปี พ.ศ.2454 แม้ต่อมารัฐบาลพรรคก๊กมินตั๋ง ได้พ่ายแพ้ให้กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนและสูญเสียการปกครองจีนแผ่นดินใหญ่ ต้องอพยพไปยังเกาะไต้หวัน และ สถาปนาสาธารณรัฐจีนขึ้นบนเกาะไต้หวันแยกต่างหากจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ 110 ปีที่ คนไต้หวันมีความคิดว่าตัวเองกับจีนแผ่นดินใหญ่เป็นอิสระต่อกัน มีเพียงช่วงประวัติศาสตร์ร่วมกันบางเหตุการณ์ โดยเฉพาะไช่ อิงเหวิน ประธานาธิบดีไต้หวัน จากพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (Democratic Progressive Party: DPP) ที่มองว่า ไต้หวันเป็นรัฐอิสระ มีประธานาธิบดีเป็นของตัวเองจากการเลือกตั้งของชาวไต้หวัน มีกองกำลังทหารเป็นของตนเอง ที่สำคัญมีการปกครอง มีรัฐธรรมนูญของตัวเอง ไม่ได้แยกออกมาจากประเทศใด ดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ไต้หวันจะรวมกับประเทศใด 

ในขณะที่ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ระบุว่า ไต้หวันเป็นมณฑลหนึ่งของจีนที่แยกตัวออกไป และถึงเวลาที่จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของจีนอีกครั้ง การรวบรวมชาติโดยสันติวิธีจะเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ชนชาติจีนโดยรวม รวมถึงพี่น้องในไต้หวัน ซึ่งเป็นไปได้ว่า การรวมชาติอาจจะทำในลักษณะรูปแบบการปกครองตนเองแบบ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” คล้ายคลึงกับของฮ่องกง แต่ไต้หวันไม่ยอมรับ เพราะเห็นความสิ่งที่จีนทำกับประชาชนฮ่องกง จนทำให้เศรษฐกิจฮ่องกงพัง

จะเห็นว่าตลอดระยะเวลา 110 ปีที่ผ่านมาจีน พยายามกดดันต่อองค์กรระหว่างประเทศ และบริษัทระหว่างประเทศ ให้ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน หากไม่ปฏิบัติตามจะมีมาตรการต่าง ๆ ตอบโต้ รวมทั้งเมื่อต้นปี มีการกดดันไต้หวันด้วยกำลังทหาร ดังนั้น ไช่ อิงเหวิน ได้กล่าว สุนทรพจน์นัวนชาติไต้หวันว่า “เราจะยังคงเสริมการป้องกันประเทศของเราต่อไป และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะป้องกันตนเอง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครสามารถบังคับไต้หวันเดินบนเส้นทางที่จีนวางไว้สำหรับเรา นี่เป็นเพราะเส้นทางที่จีนวางไว้นั้น ไม่ได้มอบวิถีชีวิตที่เสรีหรือเป็นประชาธิปไตยแก่ไต้หวัน หรือให้อำนาจอธิปไตยแก่คน 23 ล้านคนของเรา”

ไต้หวัน ยังเรียกร้องให้ สมัชชาสหประชาชาติ (United Nations General Assembly – UNGA)  การทบทวนมติหมายเลข 2758  เรื่อง ผู้แทนชอบด้วยกฎหมายเพียงหนึ่งเดียวของจีนในสหประชาชาติ ซึ่งผ่านการรับรองจากที่ประชุมด้วยเสียงที่มากกว่าสองในสาม เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2514

หลายคนตั้งข้อสังเกตว่า อีก 4 ปีข้างหน้าในปี พ.ศ.2568 อาจจะเกิดสงครามจากการที่ จีน พยายามจะรวมไต้หวันเป็นประเทศเดียว ขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนกลับมองว่า การรวมประเทศจะเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2565  เนื่องจากจะครบรอบการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 ซึ่งจัดขึ้นทุก 5 ปี (ประชุมครั้งที่ 19 วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2560) ผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน หรือ CPC จากทั่วประเทศทั้งสิ้น 2,300 คน จะเดินทางมาประชุมกันที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่ง 

1 ในวาระที่สำคัญ ของการประชุมปีหน้าคาดว่า จะมีวาระการเลือกผู้นำสูงสุดของพรรคด้วย นั่นก็คือ เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งจะกลายเป็นประธานาธิบดีจีนนั่นเอง เพราะโดยปกติแล้วทางพรรคฯ ได้กำหนดวาระที่ไม่เป็นทางการและจำกัดอายุ เมื่อถึงอายุ 68 ปี เป็นการเกษียณอายุอย่างไม่เป็นทางการ ต้องลาออก ซึ่งนายสีจิ้นผิง อายุครบ 68 ปีในปีนี้  (เกิด 15 มิถุนายน พ.ศ. 2496) ดังนั้น การการบังคับควบรวมไต้หวันเข้ากับจีนเป็นผลงานชิ้นโบแดงก่อนลงจากตำแหน่ง แม้จะมีบางคนเชื่อว่า สีจิ้นผิงอาจจะประกาศขยายเวลาการปกครองประเทศออกไปมากกว่าตามธรรมเนียมเดิม ที่เคยปฏิบัติ ซึ่งกำหนดไว้ที่สูงสุด 2 วาระ

นอกจากนี้ สีจิ้นผิงมองว่า ยิ่งทอดระยะเวลาออกไปนานมากเท่าใด ความแข็งแกร่งของไต้หวัน ทั้งทางด้านแสนยานุภาพทางการทหาร เศรษฐกิจ รวมทั้งการยอมรับจากนานาประเทศ ยิ่งเพิ่มมากขึ้น ทำให้จีนอาจจะถูกมองไม่ดีมากขึ้น เพราะการเป็นเอกราชของไต้หวันคืออุปสรรคใหญ่ที่สุดต่อการรวบรวมแผ่นดินแม่ และถือเป็นอันตรายร้ายแรงที่แฝงมา โดยเมื่อวันเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ตนเองได้ประกาศชัดเจนว่า ไต้หวันนั้น เป็นภารกิจทางประวัติศาสตร์ ในการรวมชาติอย่างสมบูรณ์ เพื่อสร้างความมั่นคงของชาติจีน

จีนมองว่า เรื่องไต้หวันถือเป็นกิจการภายในของจีนโดยแท้ ในขณะที่ ไต้หวันมองว่า ตนเองเป็นประเทศที่มีอธิปไตยครบ ดังนั้นต้องติดตามว่าการรวมประเทศในครั้งนี้ จะเป็นแบบสันติวิธีหรืออาจก่อเกิดสงคราม

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

บทบาทของจีน กับพันธมิตรทางตอนใต้ CLMV

มองประเทศเวียดนาม ย้อนมองประเทศไทย

โอกาสทางธุรกิจของกลุ่ม CLMV ท่ามกลางวิกฤติโควิด

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

ญี่ปุ่นมั่นใจเศรษฐกิจไทยยืนยันเดินหน้าลงทุนในไทยต่อ ร้องรัฐปรับนโยบายส่งเสริม Less Carbon และอุตสาหกรรม EV

อาเซียนคือฐานการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น และประเทศไทยคือฐานการลงทุนที่ใหญ๋ที่สุดในอาเซียน แม้ว่าจะเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจและวิกฤติโควิด-19 ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา

“อินเนส คาลไดรา” กับ พันธกิจ “ลอรีอัล” ผสานเทคโนโลยีกับความงาม สู่ผู้นำตลาดยุคดิจิทัล

ไม่ว่าจะเผชิญหน้ากับวิกฤติในรูปแบบใด อุตสาหกรรมความงามที่แม้จะได้รับผลกระทบจนซบเซาหรือชะลอตัวหนัก กลับสามารถพลิกฟื้นขึ้นมาได้เสมอ

5 ไอเดียเด็ด ให้คริปโทเคอร์เรนซีเป็นของขวัญปีใหม่นี้

เคยเห็นคนให้ของขวัญคนรักเป็นทองคำหรือเพชรพลอยกันไหม? แล้วสงสัยไหม เพราะอะไรพวกเขาถึงให้สิ่งเหล่านี้เป็นของขวัญ?

adidas ย้ายการใช้งาน SAP มาอยู่บน AWS

อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (Amazon Web Services: AWS) บริษัทในเครือAmazon.com, Inc. ประกาศว่า adidas AG ซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์กีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้เลือก AWS เป็นผู้ให้บริการระบบคลาวด์สำหรับ SAP

AIS ร่วมมือ ม.ธรรมศาสตร์ ให้บริการ “รถ EV ไร้คนขับอัจฉริยะ”

หลังจากที่ AIS และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการความยั่งยืนแห่งแรกในเอเชีย “SDG Lab by Thammasat & AIS” ไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา ทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นพื้นที่ของการนำเทคโนโลยีดิจิทัล 5G มาพัฒนาเพื่อสร้างรากฐานด้านความยั่งยืน ในการยกระดับคุณภาพชีวิตจนสามารถขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นสังคมเมืองแบบ Smart City ในที่สุด โดยหนึ่งในความสำเร็จที่เกิดขึ้นคือ การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ผ่านระบบการขนส่งต้นแบบอัจฉริยะด้วย “รถไฟฟ้าไร้คนขับ” ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% ในการขับเคลื่อนบนโครงข่ายอัจฉริยะ AIS 5G พร้อมให้บริการทดลองรับ-ส่ง ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้นักศึกษา-บุคลากร สัมผัสประสบการณ์โลกอนาคตได้ก่อนใคร วสิษฐ์...

หัวเว่ย เปิดตัว Beyond TV ครั้งแรกในไทย HUAWEI Vision S

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) เดินหน้าขยายตลาดสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์อัจฉริยะหรือ Internet of Things อย่างเต็มรูปแบบ เปิดตัว HUAWEI Vision S ที่มาพร้อมกับคอนเซปต์ Beyond TV ครั้งแรกในประเทศไทย ต่อยอดแนวคิดชีวิตเอไอไร้รอยต่อ (Seamless AI Life)  พร้อมทั้งเติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้กับ Ecosystem ของหัวเว่ย พลิกโฉมที่อยู่อาศัยและที่ทำงานให้กลายเป็นฮับของการใช้ชีวิตแบบอัจฉริยะที่สานความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น...

Google แนะไทยเร่งสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ดัน จีดีพีไทยแตะ 2.5 ล้านล้านบาทในปี 2030

กูเกิล เปิดเผยผลการวิจัยพบว่าการเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจของไทยให้เข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มที่ จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับไทยได้ถึง 7.95 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ หรือ ราว 2.5 ล้านล้านบาทต่อปี ภายในปี 2030

กสิกรไทย ตั้งเป้า 2 ปีโต 5 เท่า ดันฐานลูกค้าดิจิทัล 10 ล้านรายทั่วภูมิภาค

ยกทัพบุกตลาดภูมิภาคด้วยแนวคิด “THE METAMORPHOSIS” กลายร่างธนาคารให้เติบโตมากกว่าเดิมแบบ “ไร้ขีดจำกัด ไร้รอยต่อ และไร้ขอบเขต”

แบงก์ชาติไม่หนุนคริปโต ย้ำผันผวน/เสี่ยงสูง ไม่เหมาะกับชำระสินค้า-บริการ

ย้ำผันผวนและความมเสี่ยงสูง ไม่เหมาะกับชำระสินค้า-บริการ หลังเอกชนพาเหรดใช้

MUST READ

“25 ปี วัตสัน” มุ่งโอพลัสโอ เสิร์ฟสุขภาพและความงามแบบไร้รอยต่อ

หลายคนอาจจะโตมากับ “วัตสัน” ร้านค้าปลีกที่จำหน่ายสินค้าสุขภาพและความงามที่ตอบโจทย์ชีวิตประจำวันจากร้านธรรมดาสู่ร้านสุขภาพและความงาม และขยับสู่การทำอีคอมเมิร์ซ

มารู้จัก “เทคโนโลยียืนยันตัวตนเปิดบัญชีหุ้น” สุดฮิต

"ธุรกิจการเงินและการลงทุน" กำลังเข้าสู่ยุคแห่งการใช้เทคโนโลยีในทุกขั้นตอน เพื่อสร้างความปลอดภัย ให้ผู้ใช้บริการอย่างมั่นใจ

วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย มุ่งเป็นผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานสะอาด

วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย ตอกย้ำความสำเร็จในการส่งมอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าระดับพรีเมียมให้แก่ผู้ขับขี่ชาวไทยอย่างต่อเนื่อง

ญี่ปุ่นมั่นใจเศรษฐกิจไทยยืนยันเดินหน้าลงทุนในไทยต่อ ร้องรัฐปรับนโยบายส่งเสริม Less Carbon และอุตสาหกรรม EV

อาเซียนคือฐานการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น และประเทศไทยคือฐานการลงทุนที่ใหญ๋ที่สุดในอาเซียน แม้ว่าจะเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจและวิกฤติโควิด-19 ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น