TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business SEAC จับมือ พระจอมเกล้าธนบุรี ปั้นหลักสูตร Lab-to-Market Program รุ่น 2

SEAC จับมือ พระจอมเกล้าธนบุรี ปั้นหลักสูตร Lab-to-Market Program รุ่น 2

SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน ร่วมมือกับ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร Lab-To-Market Program รุ่น 2 ผลักดันงานวิจัยสู่เวทีธุรกิจ สร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ มุ่งเสริมทักษะวิธีคิดบุคลากรด้านงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ ให้สามารถผนวกมุมมองธุรกิจ สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกิดผลเชิงพาณิชย์โดยยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางตลอดกระบวนการวิจัย เพื่อขับเคลื่อนองค์กรและผลักดันผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค ออกสู่ท้องตลาด

โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้นนี้ ผ่านการพิสูจน์มาแล้วจากนักวิจัย ทีมสร้างนวัตกรรม และทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่เข้าร่วมโครงการในรุ่นก่อนหน้า จากบริษัทชั้นนำในประเทศไทยกว่า 20 องค์กร

อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน (SEAC หรือ Southeast Asia Center) กล่าวว่า ท่ามกลางบริบทโลกยุคใหม่ที่ตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นักวิจัย ทีมสร้างนวัตกรรม และทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้องเผชิญกับความท้าทายในแง่ของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบความต้องการของผู้บริโภค เท่าทันยุคสมัย สามารถขยายผลและต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นพื้นฐานการขับเคลื่อนความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้น SEAC จึงร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร Lab-To-Market Program รุ่น 2  ที่มุ่งเสริมทักษะแนวคิดเชิงธุรกิจให้นักวิจัย ทีมสร้างนวัตกรรม และทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถสร้างสรรค์ต่อยอดผลงานได้อย่างโดดเด่น  มีคุณภาพ ประยุกต์ใช้งานได้จริง และสามารถผลักดันผลิตภัณฑ์นวัตกรรมออกสู่ท้องตลาดในวงกว้างได้ สอดคล้องกับพันธกิจEMPOWER LIVES THROUGH LEARNING ของเรา ที่ต้องการเสริมสร้างกำลังคนคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยให้ก้าวสู่อันดับต้นๆของภูมิภาค จึงเกิดมาเป็นความร่วมมือในครั้งนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตร Lab-To-Market Program รุ่น 2 สอนโดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและนวัตกรรมที่เข้าใจกลุ่มคนทำงานวิจัย ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรมในบริบทองค์กรธุรกิจ อาทิ ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ดร.ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นต้น อีกทั้งยกทัพทีมผู้เชี่ยวชาญ ผู้มากประสบการณ์จาก SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน อาทิ ดร.สมชาติ วิศิษฐ์ชัยชาญ ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาบุคลากร SEAC และคุณฉัฐวัฒน์ ภักดี ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม SEAC เป็นต้น 

โดยตลอดหลักสูตร เน้นการเรียนแบบ Blended Learning Journey ผ่านOnline Course, Virtual classroom สอนสดผ่าน Zoom และ Guest Speaker จากองค์กรชั้นนำ ที่จะมาแลกเปลี่ยนการปฏิบัติจริง ที่เปิดให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำจริง โดยมี 3 Modules ได้แก่ Innovation ค้นหาไอเดียสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค, Business Acumen เติมมุมมองธุรกิจ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้ผลิตภัณฑ์ และ Interpersonal Skill – เสริมทักษะ Pitching นำเสนอคุณค่าผลิตภัณฑ์ให้น่าดึงดูด โน้มน้าวผู้ฟังให้ Buy-In เป็นต้น

โดยผู้ที่ผ่านการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร Lab-To-Market Program รุ่น 2 จะได้รับประกาศนียบัตรจากบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับ SEAC และ SimpliLearn สถาบันชั้นนำระดับโลกที่ให้บริการหลักสูตรพัฒนาทักษะแบบออนไลน์ที่หลากหลายและครอบคลุมที่สุด

เริ่มต้นหลักสูตรการเรียนวันที่ 18 สิงหาคม 2564 – 14 ตุลาคม 2564 โดยรับจำนวนจำกัดเพียง 40 ที่นั่ง สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ผ่านทาง https://bit.ly/3k02sqVหรือสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม Open House เพื่อประกอบการตัดสินใจ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) คลิก https://bit.ly/3hOVT7X

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดด้วยตนเองได้ทันทีทางhttp://www.seasiacenter.com/th/lab-to-market-program/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรฤดี (กบ) โทร. 080-042-3972 หรือ อีเมล oradee_s@seasiacenter.com

STAY CONNECTED

6,806แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

คาร์โก้ การบินไทย ขนส่งวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง อีก 1 ล้านโดส

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ร่วมกับ ฝ่ายบริการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ได้รับความไว้วางใจจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ปฏิบัติภารกิจขนส่งวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" จำนวน 1 ล้านโดส

เด็กไทย สร้างแอนิเมชั่นส่งยานอวกาศสู่นอกโลก จากเกม Minecraft

มีผลงานเด็กไทยเด็ดๆมาอวดกันอีกแล้ว สำหรับ"บิ๊ก- สิทธิพันธ์ หิรัตพันธุ์"เจ้าของช่อง "BikMCTH " ครีเอเตอร์ภายใต้สังกัด Online Station ผู้ที่เคยสร้างสรรค์ผลงานสุดคูลในสไตล์ Short Movie

สถานทูตออสเตรเลีย แนะเด็กไทยใช้ Thailand learning ศึกษาตลอดชีวิต

สถานทูตออสเตรเลีย ได้ร่วมกับมูลนิธิเอเชียประจำประเทศไทย ได้จัดทำเว็บพอร์ทัลการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ภายใต้ชื่อ www.thailandlearning.org

บี.กริม ช่วยเหลือชุมชนชาวสระแก้วฝ่าวิกฤติ โครงการ “บี.กริม บวร”-โรงเรียน อ.ฮ. ลิงค์

จังหวัดสระแก้ว ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ควบคุม 25 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะในอำเภออรัญประเทศ ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชา

เยาวชนนักออกแบบ ร่วมการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้า GREENPOWER

Rolls-Royce Motor Cars มีความยินดีที่จะประกาศว่า โซเฟีย เป็นผู้ชนะประจำภูมิภาคของสหราชอาณาจักรจากโครงการ Young Designer Competition ของโรลส์-รอยซ์ที่จัดขึ้นในปีพ.ศ. 2563

โรบินฮู้ด ต่อมาตรการ “เราช่วยคุณ คุณช่วยร้าน” ส่งฟรีทุกออเดอร์อีก 8 วัน

"ธนาคารไทยพาณิชย์" และ "โรบินฮู้ด" แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีสัญชาติไทย ในเครือธนาคารฯ ตระหนักถึงความเดือดร้อนของสังคมไทยที่มีต่อสถานการณ์โควิด-19

ไปรษณีย์ไทย สนง.เขตหลักสี่ เปิด “ศูนย์พักคอย” 118 เตียง รับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับ สำนักงานเขตหลักสี่ เดินหน้าสนับสนุนภาคสาธารณสุข จัดตั้ง "ศูนย์พักคอย" จำนวน 118 เตียง รองรับผู้ป่วย COVID-19 ของกรุงเทพมหานคร

เก็บเงินยังไงก็ไม่อยู่ แก้ง่าย ๆ ด้วยกฎเซฟเงินแบบ 50-30-20

ใคร ๆ ก็ฝันอยากมีเงินเก็บกันทั้งนั้น แต่ในสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดอย่างนี้ เหล่าคนทำงานโดยเฉพาะเหล่าเฟิร์สจ็อบเบอร์ (First jobber) หรือแม้แต่มนุษย์ออฟฟิศวัยหลักเลขสองปลาย ๆ

‘ศรีสวัสดิ์’ ผนึกพันธมิตร ลุยธุรกิจประกัน บริการเร็วทันใจ คุ้มครองครบจบ

ศรีสวัสดิ์ จับมือพันธมิตรบริษัทประกันชั้นนำ รุกตลาดนายหน้าประกันเปิดรับทำประกันทุกชนิด ชูจุดเด่น ‘สินเชื่อและประกันครบ จบที่ศรีสวัสดิ์’

AstraZeneca ยืนยัน เร่งผลิตและส่งมอบวัคซีนให้ไทย

จดหมายเปิดผนึกถึงเพื่อนพี่น้องชาวไทย โดย เจมส์ ทีก ประธาน บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด

MUST READ

บลูบิค ชี้ Data Governance หัวใจขับเคลื่อน องค์กรยุค data-driven

บลูบิค (Bluebik) แนะวางรากฐานขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล หรือ Data Governance เผยองค์กรที่นำข้อมูลคุณภาพสูงไปต่อยอด ยิ่งเพิ่มโอกาสสร้างรายได้เติบโตและปลดล็อกศักยภาพขยายธุรกิจในอนาคต

มาคาเลียส วอนรัฐบาล เร่งช่วยเหลือท่องเที่ยว

“มาคาเลียส” (Makalius) สตาร์ตอัพธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์ วอนรัฐบาล เร่งหามาตการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว พักชำระหนี้ ลดค่าสาธารณูปโภค

องค์การเภสัชกรรม ยืนยันจัดซื้อวัคซีน “โมเดอร์น่า” จำนวน 5 ล้านโดส

แซดพี เทอราพิวติกส์ หน่วยธุรกิจภายใต้ ซิลลิค ฟาร์มา ประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับองค์การเภสัชกรรมในการจัดหาและกระจายวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์น่า

เอไอเอส ส่งตรง “โอลิมปิก โตเกียว 2020” ทุกแมตซ์การแข่งขัน ครบจบที่เดียว ที่ AIS PLAY

กีฬาโอลิมปิกส์ คือ ที่สุดของมหกรรมกีฬาของมวลมนุษยชาติ ทุกครั้งที่ผ่านมามีคนทั่วโลกมีส่วนร่วมในการติดตามชม เชียร์ และกำลังในนักกีฬาโอลิมปิกส์จำนวนมา

จีนส่ง ‘โดรนยักษ์’ ฟื้นระบบสื่อสารโทรคมนาคมในเหอหนาน

กระทรวงการจัดการเหตุฉุกเฉินของจีนเปิดเผยว่า “อี้หลง-2เอช” (Wing Loong-2H) อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขนาดใหญ่ ถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ฟื้นฟูบริการโทรคมนาคมในมณฑลเหอหนานทางตอนกลางของประเทศ ซึ่งเผชิญภัยพิบัติอันเนื่องมาจากฝนตกหนัก
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น