TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business SEAC จับมือ พระจอมเกล้าธนบุรี ปั้นหลักสูตร Lab-to-Market Program รุ่น 2

SEAC จับมือ พระจอมเกล้าธนบุรี ปั้นหลักสูตร Lab-to-Market Program รุ่น 2

SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน ร่วมมือกับ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร Lab-To-Market Program รุ่น 2 ผลักดันงานวิจัยสู่เวทีธุรกิจ สร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ มุ่งเสริมทักษะวิธีคิดบุคลากรด้านงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ ให้สามารถผนวกมุมมองธุรกิจ สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกิดผลเชิงพาณิชย์โดยยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางตลอดกระบวนการวิจัย เพื่อขับเคลื่อนองค์กรและผลักดันผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค ออกสู่ท้องตลาด

โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้นนี้ ผ่านการพิสูจน์มาแล้วจากนักวิจัย ทีมสร้างนวัตกรรม และทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่เข้าร่วมโครงการในรุ่นก่อนหน้า จากบริษัทชั้นนำในประเทศไทยกว่า 20 องค์กร

อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน (SEAC หรือ Southeast Asia Center) กล่าวว่า ท่ามกลางบริบทโลกยุคใหม่ที่ตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นักวิจัย ทีมสร้างนวัตกรรม และทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้องเผชิญกับความท้าทายในแง่ของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบความต้องการของผู้บริโภค เท่าทันยุคสมัย สามารถขยายผลและต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นพื้นฐานการขับเคลื่อนความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้น SEAC จึงร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร Lab-To-Market Program รุ่น 2  ที่มุ่งเสริมทักษะแนวคิดเชิงธุรกิจให้นักวิจัย ทีมสร้างนวัตกรรม และทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถสร้างสรรค์ต่อยอดผลงานได้อย่างโดดเด่น  มีคุณภาพ ประยุกต์ใช้งานได้จริง และสามารถผลักดันผลิตภัณฑ์นวัตกรรมออกสู่ท้องตลาดในวงกว้างได้ สอดคล้องกับพันธกิจEMPOWER LIVES THROUGH LEARNING ของเรา ที่ต้องการเสริมสร้างกำลังคนคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยให้ก้าวสู่อันดับต้นๆของภูมิภาค จึงเกิดมาเป็นความร่วมมือในครั้งนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตร Lab-To-Market Program รุ่น 2 สอนโดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและนวัตกรรมที่เข้าใจกลุ่มคนทำงานวิจัย ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรมในบริบทองค์กรธุรกิจ อาทิ ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ดร.ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นต้น อีกทั้งยกทัพทีมผู้เชี่ยวชาญ ผู้มากประสบการณ์จาก SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน อาทิ ดร.สมชาติ วิศิษฐ์ชัยชาญ ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาบุคลากร SEAC และคุณฉัฐวัฒน์ ภักดี ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม SEAC เป็นต้น 

โดยตลอดหลักสูตร เน้นการเรียนแบบ Blended Learning Journey ผ่านOnline Course, Virtual classroom สอนสดผ่าน Zoom และ Guest Speaker จากองค์กรชั้นนำ ที่จะมาแลกเปลี่ยนการปฏิบัติจริง ที่เปิดให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำจริง โดยมี 3 Modules ได้แก่ Innovation ค้นหาไอเดียสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค, Business Acumen เติมมุมมองธุรกิจ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้ผลิตภัณฑ์ และ Interpersonal Skill – เสริมทักษะ Pitching นำเสนอคุณค่าผลิตภัณฑ์ให้น่าดึงดูด โน้มน้าวผู้ฟังให้ Buy-In เป็นต้น

โดยผู้ที่ผ่านการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร Lab-To-Market Program รุ่น 2 จะได้รับประกาศนียบัตรจากบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับ SEAC และ SimpliLearn สถาบันชั้นนำระดับโลกที่ให้บริการหลักสูตรพัฒนาทักษะแบบออนไลน์ที่หลากหลายและครอบคลุมที่สุด

เริ่มต้นหลักสูตรการเรียนวันที่ 18 สิงหาคม 2564 – 14 ตุลาคม 2564 โดยรับจำนวนจำกัดเพียง 40 ที่นั่ง สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ผ่านทาง https://bit.ly/3k02sqVหรือสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม Open House เพื่อประกอบการตัดสินใจ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) คลิก https://bit.ly/3hOVT7X

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดด้วยตนเองได้ทันทีทางhttp://www.seasiacenter.com/th/lab-to-market-program/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรฤดี (กบ) โทร. 080-042-3972 หรือ อีเมล [email protected]

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

เริ่มแล้ว ‘มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี’ 13 – 21 ส.ค. อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เริ่มแล้ว “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-21 สิงหาคม ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

มรรค 8 CSR: ทางสายกิจการ

ตั้งแต่ที่ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ หรือ CSR หลังจากที่ได้ร่วมก่อตั้งสถาบันไทยพัฒน์ขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2544 และได้ริเริ่มเครือข่ายธุรกิจร่วมรับผิดชอบต่อสังคมไทย (Thai CSR Network)

ก้าวต่อไปของ nt ใต้บังเหียน “สรรพชัยย์ หุวะนันทน์” พลิกโฉมองค์กรสู่ “คนกลาง” อุตสาหกรรมดิจิทัล

ntมีจุดยืนหลัก คือ การเป็นรัฐวิสาหกิจที่ "เป็นกลาง" ทำงานร่วมกับทุกฝ่ายได้ และเป็นแกนหลักในการสนับสนุนหน่วยงานรัฐขับเคลื่อนภารกิจด้านดิจิทัลแบบครบวงจร

ไทยพาณิชย์ จับมือ โอมาคาเสะ คาร์ ยกระดับสินเชื่อรถยนต์มือสองผ่านแอป

ไทยพาณิชย์ จับมือ โอมาคาเสะ คาร์ ผู้ให้บริการซื้อ-ขายรถมือสองชั้นนำ พลิกโฉมการบริการสินเชื่อรถยนต์มือสองออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน OMAKASE CAR AUCTION

คนละครึ่ง-โควิด ดันไทยเข้าสู่ดิจิทัลเร็วและแรง Google เตรียมเปิด Cloud Region รองรับศักยภาพของไทย

Google เตรียมเปิด Cloud Region รองรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ในกลุ่มธนาคาร โทรคมนาคม สาธารณสุข และบริการสาธารณะ

แรบบิท แคร์ ระดมทุน Series C จาก Winter Capital และ VGI PCL

แรบบิท แคร์ (Rabbit Care) ผู้นำโบรกเกอร์ประกันภัย และบริการทางด้านการเงินออนไลน์ของประเทศไทย ประกาศการระดมทุนระดับ Series C โดย Winter Capital และ VGI PCL เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขยายธุรกิจ

คลาวด์ มาร์เก็ตเพลส เพิ่มโอกาส เสิร์ฟซอฟต์แวร์ ป้อนตลาดทั่วโลก

คลาวด์ มาร์เก็ตเพลส ตลาดที่นำผู้ขายและผู้ซื้อ SaaS มาพบกัน กลายเป็นตัวเร่งให้เกิดการซื้อขายซอฟต์แวร์ได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น จากการที่บริษัท SaaS จะเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อระดับองค์กรจำนวนมาก เพิ่มโอกาสการซื้อขายมูลค่ามหาศาลจากทั่วโลก

รำลึกถึง “โขนพระราชทาน” กว่าทศวรรษแห่งการฟื้นศาสตร์และศิลป์ของแผ่นดิน

12 สิงหาคม ปีนี้เป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จัดให้มีงานนิทรรศการ "โขน” ฟื้นศาสตร์ ฟื้นศิลป์ สืบสานไว้ในแผ่นดิน ด้วยพระบารมี ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม พ.ศ.2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสสำคัญนี้

กสทช. ร่วมกับ สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล เปิดตัว ระบบวัดเรตติ้งข้ามแพลตฟอร์ม ที่แรกในอาเซียน

สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) เปิดตัวระบบวัดเรตติ้งข้ามแพลตฟอร์ม (Cross-Platform Ratings) ที่แรกในอาเซียน

Bitkub โชว์ความสำเร็จ ‘กระเป๋าเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล’ มีผู้ใช้งานทะลุ 1 ล้านราย

Bitkub Chain เผย นับตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินงานกระเป๋าเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Bitkub NEXT) มาแล้วเป็นเวลากว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 ปัจจุบันมียอดผู้ใช้งาน 1 ล้านรายเป็นที่เรียบร้อย

MUST READ

สมการของ กรุงศรีออโต้ …. Employee Satisfaction = Customer Satisfaction

สมการของ กรุงศรีออโต้ ต้องบริหารงานและดูแลประโยชน์ของ 4 ฝ่ายนี้อย่างสมดุล คือ พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เปลี่ยนเมืองให้น่าอยู่ด้วย แพลตฟอร์ม “ทราฟฟี่ ฟองดูว์”

น้ำไม่ไหล ไฟดับ ขยะล้น ถนนทรุด และอื่น ๆ อีกมากมาย เป็นปัญหาพื้นฐานที่ทุกเมืองต้องเจอ ทำอย่างไรที่เราทุกคนจะมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนเมืองให้น่าอยู่กว่าเดิม แพลตฟอร์ม “ทราฟฟี่ฟองดูว์”

บิสกิต โซลูชั่น ติดปีก MSME เปิดตัว BIZCUIT Solution Express ทรานส์ฟอร์มกิจการด้วย AI

บิสกิต โซลูชั่น หนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยี AI โซลูชั่น เปิดตัว BIZCUIT Solution Express ติดปีกวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อย และขนาดเล็ก ทรานส์ฟอร์มกิจการด้วย AI โซลูชันครบวงจร

วรุณา จับมือ อีซีไรช์ ใช้ Deep Tech ยกระดับอุตสาหกรรมข้าวไทย

วรุณา (VARUNA) เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมเกษตรไทย ร่วมมือกับอีซีไรช์ (Easy Rice) ใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมข้าวไทยให้ได้มาตรฐาน

“คนปัจจุบัน” …. เป้าหมายที่เป็นไปได้ สำหรับ “การพัฒนาพนักงาน”

“พี่ไม่ได้คาดหวังให้พนักงานพี่มีทักษะ ความพร้อมสำหรับการทำงานในโลกอนาคตแบบ future-proof เหมือนองค์กรอื่นหรอกนะ เป็นแค่ ’คนปัจจุบัน’ ก็พอ”
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น