TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business ดีแทค ประกาศกลยุทธ์ 2564 มุ่งเชื่อมต่อลูกค้าสู่ดิจิทัล

ดีแทค ประกาศกลยุทธ์ 2564 มุ่งเชื่อมต่อลูกค้าสู่ดิจิทัล

ดีแทค จะให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับทุกคนทั่วประเทศไทย บริการดิจิทัลของดีแทคจะยกระดับคุณภาพชีวิตผู้บริโภค โครงข่ายดีแทคพร้อมสำหรับ 5G

ในมุมมองของดีแทค ต้องเป็น 5G ที่สร้างประโยชน์ได้จริง ไม่ใช่ Just Another G ประโยชน์ คือ การใช้งาน ไม่ใช่แค่ ความเร็ว ดีแทคมีการใช้ 5G บนคลื่น 2600 MHz ใช้งานจริง อาทิ ร่วมกับ ปตท. อาซีฟา สร้างระบบ Distribution ทางไฟฟ้า และร่วมกับ WHA นำ 5G มาจัดการระบบจัดการน้ำ

วันนี้ดีแทคเริ่มเปิด 5G บนคลื่น 700 MHz ซึ่งความพิเศษ คือ สัญญาณไปได้ไกล เหมาะกับการใช้งาน IoT ดีแทคจะเอาไปใช้ในนงาน Smart Farming เป็นต้น 

ชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า กล่าวว่า เป้าหมาย 5G ของดีแทค คือ การทำแบบมาราธอน คือ ทำไปเรื่อย ๆ และต่อเนื่อง และเป็น 5G อินเทอร์เน็ตสำหรับทุกคน และเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของดีแทคในปีนี้ คือ การทำให้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงทุกคน การพัฒนาดีแทคแอปให้เป็นตัวช่วยในการทำงานและใช้ชีวิตในยุค New Normal และการปกป้องลูกค้าทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

“การดำเนินธุรกิจของเราจะคุ้มครองคนและโลก ตัวอย่างเช่น คุณติ๋ว เจ้าของร้านขายของชำที่เชียงราย เป็นผู้ประกอบการที่เป็นผู้พิการในหมู่บ้านเล็ก ๆ แต่ประสบความสำเร็จ จาก “เน็ตทำกิน” มีคนสมัครมามากกว่า 1,000 คนใน 5 วันแรก”

ที่ผ่านมา อัตราการเติบโตของกรใช้งานดาต้าในภูมิภาคต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น 9 เท่า การเข้าถึงสมาร์ทโฟนโตขึ้น 3 เท่า ซึ่งการเติบโตนี้ไม่ได้เติบโตเฉพาะแอปบันเทิง แต่ Zoom Skpe ก็โต ต้องทำให้อินเทอร์เน็ตแพร่กระจายให้เข้าถึงให้มากที่สุด 

ชารัค กว่าวว่า ดีแทคมีความเร็วในการดาวนโหลดเป็นอันดับหนึ่ง อยากให้คนต่างจังหวัดได้รับความเร็วในการดาวน์โหลดเท่ากับคนในกรุงเทพฯ ดีแทคมีคลื่น 700 MHz และ 5G ที่ดีแทคทำงานร่วมมกับพันธมิตร เพื่อให้เกิดการทำงานอัจฉริยะต่าง ๆ อาทิ smart farming และ smart energy เป็นต้น 

นอกจากนี้ ดีแทคยังมีการรเริ่มโครงการ Safe Inernet ที่ช่วยอบรมเด็ก ๆ นักเรียนทั่วประเทศมากกว่า 200,000 คน ให้มีความรู้เท่าทันการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และตั้งเป้าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 50% ภายในปี 2573 

เน็ตต่างจังหวัดเติบโต 

ประเทศ ตันกุรานันท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเทคโนโลยี ดีแทค กล่าวว่า  จากแนวโน้มการใช้งานอินเทอร์เน็ตในช่วงที่ผ่านมาทำให้เกิดแนวโน้มการใช้งานในรูปแบบใหม่ ดังนี้ คือ การเกิดขึ้ของเน็ตภูธรหน้าใหม่ การใช้งานอินเทอร์เน็ตสำหรับการทำงาน/การเรียนหนังสือ อยู่ติดบ้านด้วยเน็ตเพื่อความบันเทิง และอินเทอร์เน็ต คือ หัวใจ 

เน็ตภูธรหน้าใหม่ ในช่วงปีที่ผ่านมาการเติบโตของกรใช้งานโมบายดาต้าเกิดขึ้นในต่างจังหวัดมากขึ้น เพราะว่ามีการเคลื่อนที่ของคนข้ามจังหวัดในช่วงปีที่ผ่านมาค่อนข้างมาก

ต้องการการครอบคลุม และความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ต ใช้งานได้ลื่นไหล ดีแทคสร้างด้วยการสร้างโครงข่ายบนคลื่น 700 MHz ให้มากขึ้น ตอนนี้สร้างไปแล้ว 3,000 กว่าสถานีฐาน และจะเป็น 4,400 สถานีฐานภายในไตรมาส 1 ของปีนี้ 

การใช้งานแอป เพิ่มความบันเทิงเพิ่มขึ้น ซึ่งแอปเหล่านี้ต้องการความเร็วของ mobile data speed ดีแทคใช้ massive mimo มาขยายสัญญาณในพื้นที่ที่มีการใช้งานหนาแน่น 

การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นองค์ประกอบสำคัญของการใช้ชีวิต ดีแทคจะเตรียมโครงข่ายให้พร้อมเสมอสำหรับอนาคต ดีแทค core network ตอนนี้เปลี่ยนเป็น virtualize core server หมดแล้ว ทำให้ดีแทคสามารถพัฒนาโครงข่ายได้รวดเร็วในราคาประหยัด 

ต่อมา โครงข่ายต้องมีความมั่นคงปลอดภัยพนังานของดีแทคสามารถดูแลโครงข่ายจากที่ไหนก็ได้ ที่ผ่านมาดีแทคลงทุนเรื่องความปลอดภัยของโครงข่ายค่อนข้างมาก มีความปลอดภัยของโครงการในมิติของ Cyber Security ในระดับสูง 

ในขณะเดียวกันโครงขายของดีแทคก็จะให้ความสำคัญกับ Safe Internet เช่นกัน นอกจากนี้ ดีแทคยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน โดยพลังงานที่ดีแทคใช้ต้องเป็นพลังงานสะอาด ดีแทคตั้งเป้าจะลดก๊าซเรือนกระจกลง 50% ภายในปี 2573 และจะลดขยะอิเล็กทรอนิสก์ลงเหลือศูนย์ภายใน 3 ปี 

ประเทศกล่าวว่า ประโยชน์ของโครงข่าย 5G มีมากกว่าแค่ความเร็ว ความท้าทายของดีแทค คือ การใช้งานของ 5G (used-cases) ต้องใช้ได้สำหรับทุกคน ไม่ใช่เฉพาะคนที่มีอุปกรณ์แพง ๆ หรืออยู่แต่ในเมืองหลวงเท่านั้น 

ประเทศ กล่าวว่า ด้วยคลื่นที่ดีแทค ถือว่าค่อนข้างครบแล้ว ทั้ง Low-band และ Mid-band เมื่อใดที่มีคลื่นใหม่เข้ามา ดีแทคจะมีความมสนใจในการมี sprectrume option เสมอ 

“ดีแทคตั้งใจทำเครือข่าย 5G ให้ตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้ดีที่สุด วันนี้ดีแทคมีโครงข่ายและบริการ 5G แล้วใน กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต และจะขยายไปในนนทุกพื้นที่ที่มีความต้องการใช้งานและมีอุปกรณ์รองรับ 5G”

ดีแทค ตอบสนองเทรนด์ผู้บริโภค

ฮาว ริเร็น รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด ดีแทค กล่าวว่า เทรนด์ผู้บริโภคที่สำคัญ 5 ประการที่สนับสนุนการใช้มือถือในยุคนี้ และสร้างอัตราการเร่งการใช้ดิจิทัล 

แนวโน้มแรก คือ Online-to-Offline Experiences เน้นการสร้างประสบการณ์ให้ผู้บริโภคแบบ Digital First โดยเฉพาะผู้ใช้งานในต่างจังหวัดและกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นแรงงานต่างด้าว 

สิ่งสำคัญ คือ การสร้างบริการดิจิทัลของดีแทคที่ง่ายและมีประโยชน์ต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันของลูกค้าแต่ละราย ทั้ง dtac online store และ dtac app เช่น การซื้อทางออนไลน์และการรับสินค้าในร้าน การให้บริการในภาษาเดียวกับลูกค้า เช่น WeChat mini program แอปในภาษาจีน ดีแทคแอป ภาษาพม่า รวมถึงการสร้างช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าทุกกลุ่มมผ่านช่องทางการสื่อสารใหม่ ๆ ซึ่งดีแทคจะมี TikTok Official Account 

แนวโน้มต่อมา คือ การสร้างอัตราเร่งสู่ดิจิทัล ด้วยการออกแบบประสบการณ์ดิจิทัลที่คุ้มค่าให้กับทุกคน รวมถึง กลุ่มผู้ใช้งานแรงงานต่างด้าว ผู้ใช้งานในต่างจังหวัด ดีแทคยังได้เน้นใช้ช่องทางดิจิทัลในดีแทคแอป โดยมีกิจกรรมจาก dtac reward สำหรับลูกค้าระบบเติมเงิน ที่สามารถสะสม dtac reward Coins แลกสิทธิพิเศษได้อย่างคุ้มค่า

แนวโน้มต่อมา คือ การตอบสนองต่อความต้องการของปัจเจกบุคคลให้รอบด้าน (360-degree Personalization) ด้วยการใช้ AI ในการคิดวิเคราะห์ออกแบบทุก ๆ บริการของดีแทค ทำให้การใช้งานดีแทคแอปรายเดือน เติบโตขึ้น 40% ในปี 2563

แนวโน้มที่สี่ คือ การสร้างโมเดลวิถีธุรกิจใหม่ (Digital Ecosystem) เริ่มมีการขยายไปสู่อุตสาหกรรมมการประกันภัย อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมส่งอาหาร เป็นต้น รวมถึงบริการเบิกถอนเงิน โอนเงิน จ่ายเงิน ออนไลน์ข้ามมประเทศ 

“ปีนี้ดีแทคจะเดินหน้าหาภาคีธุรกิจใหม่ เพื่อขยาย Digital Ecosystem ให้กว้างใหญ่มมากขึ้น “เราพร้อมสำหรับพรุ่งนี้ จะเป็นพรุ่งนี้สำหรับทุกคน และจะเป็นธุรกิจที่ช่วยสร้างสังคมดิจิทัลได้อย่างทั่วถึง” ริเร็น กล่าว

แนวโน้มสุดท้าย คือ สร้างดีแทคให้เป็นแบรนด์ที่มีความไว้วางใจได้ในทุกบริการ เป็นแบรนด์ที่มีความจริงใจ ซื่อสัตย์ คิดดี ทำดี ไว้ใจได้ในทุกบริการ เพื่อให้เกิดความสบายใจสำหรับผู้ใช้ดิจิทัล แบรนด์ต้องได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างเต็มที่ 

ดีแทคมีมาตรฐานที่สูงมากในการจัดการข้อมูลลูกค้าโดยมีนโยบายที่เข้มงวดเกี่ยวกับความยินยอมและคู่ค้า ดีแทคให้ความสำคัญกับการเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

นอกจากนี้ ดีแทคยังประกาศความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดได้ในทุกสถานการณ์ และดำเนินธุรกิจด้วยความเชื่อมั่น ด้วยการเปิดตัวโครงการ ‘ดีแทค เน็ตทำกิน’ (Net for Living) ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มล่าสุด ที่ช่วยฝึกอบรมผู้ค้ารายย่อย 100 ราย ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ และขยายผลให้ครอบคลุมผู้ประกอบการรายย่อย ที่มีรายได้น้อยให้สามารถประกอบธุรกิจค้าขายได้บนพื้นที่ออนไลน์ มุ่งมั่นช่วยเพิ่มรายได้ครัวเรือนจากพื้นที่ขายออนไลน์ 15% ต่อปี สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://dtac.co.th/dtacNetforLiving

สำหรับเยาวชน ดีแทคจะยังคงดำเนินโครงการ Safe Internet ซึ่งได้สอนทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักเรียนและครูในปีนี้อีก 200,000 คน ล่าสุดดีแทคมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ลดลง 50% ให้ได้ตามเป้าหมายในปี 2573

ฮาว ริเร็น กล่าวว่า ดีแทคต้องการให้ทุกคนต้องสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Inclusive) ด้วยกลุยทธื Fast-Fordwarding Digital ดีแทคมั่นใจว่าจะสามารถให้คนไทยทุกคนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันอย่างแน่นอน 

STAY CONNECTED

5,407แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

อาร์เอส กรุ๊ป ปิดงบปี 63 ทำกำไร All time High แจกวอร์แรนต์ฟรี

แม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 มาตลอดทั้งปี 63 แต่ อาร์เอส กรุ๊ป ผลงานกลับโตแรงสวนกระแส ทำรายได้รวมมากถึง 3,774 ล้านบาท กำไรพุ่ง 528 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้น 45% จากปีก่อน

“ผู้หญิงต้องสวยและมั่นใจขึ้นกว่าเมื่อวาน” เคล็ดลับสวยสมมง ฉบับ น้ำตาล – ชลิตา

กระแสนางงามฟีเวอร์ กำลังจะกลับมาอีกครั้ง กับการประกวดมิสยูนิเวิร์สปี 2020 ที่หลายคนรอคอย ซึ่งตอนนี้นางงามจากทั่วทุกประเทศก็เริ่มมีการพรีเซ้นต์ตัวเองที่หลากหลาย เพื่อแย่งชิงพื้นที่ในใจกรรมการและแฟน ๆ กันบ้างแล้ว แต่ขณะที่เราทุกคนกำลังรอคอยการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น วันนี้เราจึงอยากพาทุกคนมาถอดบทเรียนนางงามและคำแนะนำจากรุ่นพี่นางงาม อย่าง น้ำตาล - ชลิตา หนึ่งในขวัญใจและตำนานของแฟนนางงามหลายคน   เปิดเคล็ดลับ AWS ในการบริหาร Talentเสียวหมี่ ตั้งเป้าเบอร์ 3...

Apple Music นำเสนอวีดีโอพิเศษจากศิลปิน What The Duck

ในขณะที่ใครหลายคนรวมถึงเหล่าศิลปินเพลงต้องทำงานอยู่กับบ้าน ห่างหายจากกิจกรรมคอนเสิร์ต Apple Music เดินหน้าเสริฟ์ความสุข พร้อมเปิดโอกาสให้คุณได้ใกล้ชิดกับศิลปินคนโปรดจากค่าย What The Duck เพื่อคลายความคิดถึง

เปิดเคล็ดลับ AWS ในการบริหาร Talent

ซานดร้า เตห์ ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ The Story Thailand ถึงมุมมองและทิศทางการสร้างองค์กรให้เป็นที่น่าสนใจและดึงดูด Talent ให้อยากมาทำงานด้วย

กรมชลประทาน พัฒนา นวัตกรรมทุ่นยางพาราดักผักตบชวา

กรมชลประทานมุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้พัฒนา“ทุ่นยางพาราดักผักตบชวา” ใช้ยางแผ่นรมควันจากเกษตรกรเป็นวัสดุทำทุ่นกางแผนปี 2564 ปูพรมติดตั้ง 10,149 ทุ่น

“วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์” ขยับตำแหน่ง มุ่งสร้างธุรกิจใหม่

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้งผู้บริหารดำรงตำแหน่ง ประกอบด้วย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจใหม่ และธีระชัย พงศ์พนางาม ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 นั้น

“เอสซีจี” เปิดแผนปี 64 ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม

เอสซีจี ผู้นำนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง เปิดแผนธุรกิจปี 2564 เผยเทรนด์ด้านความสะอาดและสุขภาวะที่ดี การทำงานจากบ้าน และสิ่งแวดล้อม จะช่วยขับเคลื่อนตลาดวัสดุก่อสร้าง และที่อยู่อาศัยในยุคแห่งความท้าทาย พร้อมประกาศเดินหน้าปรับธุรกิจสู่ New Normal Digitalization เจ็ทส์ ฟิตเนส เดินหน้าขยาย 8 สาขาทั่วประเทศในปีนี้ไมโครซอฟท์...

ไมโครซอฟท์ ตั้งศูนย์ข้อมูลเขตใหม่ในอินโดนีเซีย

ไมโครซอฟท์ได้ประกาศโครงการ Berdayakan Ekonomi Digital Indonesia ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการ ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน ในอินโดนีเซีย โดยครอบคลุมถึงวงการนักพัฒนาและระบบนิเวศน์สตาร์ตอัพ องค์กรเอกชน ตลอดจนภาครัฐ

IBM Security ชี้ การโจมตีไซเบอร์เพิ่มขึ้นเท่าตัว ที่เกี่ยวกับโควิด-19

ไอบีเอ็ม ซิเคียวริตี้ เปิดเผยรายงาน 2021 X-Force Threat Intelligence Index ที่ชี้ให้เห็นวิวัฒนาการของการโจมตีไซเบอร์ในปีที่ผ่านมา ที่มุ่งเป้าประเด็นท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคม ธุรกิจ และการเมือง อันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

BEST Express เดินหน้า ขยายแฟรนไชส์ขนส่งพัสดุในไทยต่อเนื่อง

ปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์ได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศไทย มีนักลงทุนสนใจอยากซื้อแฟรนไชส์เพื่อเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปีที่ผ่านมา (2563) แฟรนไชส์ประเภทธุรกิจขนส่งพัสดุด่วนเอกชนได้รับความสนใจอย่างมากในกลุ่มนักลงทุนทั้งรายเล็กและรายใหญ่

MUST READ

เทรนด์ของเทคโนโลยีคลาวด์ที่น่าจับตามองในปี 2021

Zoho บริษัทเทคโนโลยีผู้ให้บริการแอปพลิเคชันที่ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพ และการทำงานร่วมกันของธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม

อาร์เอส กรุ๊ป ปิดงบปี 63 ทำกำไร All time High แจกวอร์แรนต์ฟรี

แม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 มาตลอดทั้งปี 63 แต่ อาร์เอส กรุ๊ป ผลงานกลับโตแรงสวนกระแส ทำรายได้รวมมากถึง 3,774 ล้านบาท กำไรพุ่ง 528 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้น 45% จากปีก่อน

ดีป้า ร่วมมือ TikTok ส่งเสริมดิจิทัลคอนเทนต์ -พัฒนาอินฟลูเอนเซอร์

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมมือ TikTok เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทต์ (Digital Content) และอินฟลูเอนเซอร์ไทย มุ่งให้เกิดการนำความรู้และเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างงานและอาชีพพร้อมช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ และผลิตคอนเทนต์คุณภาพสู่สังคมไทย

เจ็ทส์ ฟิตเนส เดินหน้าขยาย 8 สาขาทั่วประเทศในปีนี้

เจ็ทส์ ฟิตเนส ประกาศความสำเร็จครองตำแหน่งการเป็นผู้นำฟิตเนสอันดับหนึ่งและเติบโตเร็วที่สุดในไทย ด้วยจำนวนสาขามากที่สุดในประเทศรวม 35 สาขา พร้อมตอกย้ำศักยภาพและต่อยอดความแข็งแกร่งด้วยการเดินหน้าเปิดสาขาใหม่ 8 แห่ง รุกพื้นที่ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคหลักทั่วประเทศในปี 2564 เสียวหมี่ เปิดราคา Mi 11 เริ่มต้น 21,990 บาท พร้อมให้สั่งจอง 26 ก.พ....

แอลจีขยายแพลตฟอร์ม webOS บนสมาร์ททีวีให้แบรนด์อื่นร่วมใช้งาน

แอลจี อีเลคทรอนิคส์ ประกาศเปิดแพลตฟอร์ม webOS ให้ผู้ผลิตทีวีรายอื่นร่วมใช้งาน สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการสมาร์ททีวี
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น