TH | EN
TH | EN
หน้าแรกTechnologyTCCtech ชูแนวคิด “continue our journey”

TCCtech ชูแนวคิด “continue our journey”

กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จัดการประชุม Town Hall ภายใต้แนวคิด “continue our journey” มีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อมบุคคลากรในการรับมือกับโลกเทคโนโลยีในอนาคต และร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

ภายในงาน ธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย Managing Director กล่าวถึงภาพรวมของการดำเนินธุรกิจของ TECH GROUP ในขณะที่ พิพิธ จริยวัฒนวิจิตร Deputy Managing Director – Commercial & Operation กล่าวถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจภายใน TCC Technology Group นอกจากนั้น เหล่าบุคลากรยังได้รับขวัญและกำลังใจจากทีม Management ในการเตรียมความพร้อมสำหรับปี 2566 นี้

ธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย Managing Director กล่าวว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่ยุค Smart industry ที่เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร ส่งผลให้ความต้องการบุคลากรที่จะเข้ามาพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มสูงขึ้น ซึ่ง TCCtech ได้ตระหนักถึงความสำคัญในส่วนนี้และร่วมสนับสนุนส่งเสริมเด็กรุ่นใหม่ในการเตรียมความพร้อมสู่การปรับเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยีในอนาคต นอกจากนี้ TCCtech ยังคงเชื่อมั่นในแนวคิดของการพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้เทคโนโลยี

พิพิธ จริยวัฒนวิจิตร Deputy Managing Director – Commercial & Operation กล่าวขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ร่วมฟันฝ่าและนำพาองค์กรมาถึงเป้าหมายที่วางไว้ ในปีนี้ TCCtech มุ่งมั่นที่จะปรับแนวคิดและปรับแผนพัฒนาการทำงานให้กระชับ รวดเร็ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

Cristalla จับมือ TCCtech พลิกโฉมระบบ ERP

พรพิศ ถาวรประภาสวัสดิ์ Assistant Manager Director – Finance and Corporate Services กล่าวว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา TCCtech ได้ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความท้าทายมาได้ด้วยดี โดยได้รับความร่วมแรงร่วมใจของครอบครัว TECH family ที่เป็นพลังและกำลังใจสำคัญในการช่วยผลักดันองค์กรให้ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง และขอฝากแนวคิดการทำงานไว้ว่า “ความเพียรที่ไม่ย่อท้อ เป็นถนนสายเดียวสู่ความสำเร็จ”

พรพัฒน์ ศรีธนาบุตร Human Resources & Administration Director กล่าวว่า การพัฒนาทักษะตนเองอย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยผลักดันและยกระดับการทำงานให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ โดยปรับเปลี่ยนผ่านการเรียนรู้เพิ่มเติมและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการพัฒนาทักษะเหล่านี้ล้วนส่งผลให้สามารถตัดสินใจได้ดีและมั่นใจมากขึ้น

TCCtech – STT GDC – TSPACE จับมือ 7 พันธมิตรระดับโลก โชว์เทคโนโลยีด้านความยั่งยืน ในงาน SX2022

Townhall ในครั้งนี้ถ่ายทอดผ่านรายการ open talk* สนทนาพิเศษ เจาะใจทีมงานผู้บริหาร TCC Technology Group เพื่อร่วมปลุกกระแสให้พนักงานทุกคนตื่นตัว  เข้าใจภาพทิศทางธุรกิจ พร้อมรับกับแผนใหญ่ขององค์กร    โดยการจะมุ่งสู่เป้าหมายให้สำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยการรวมพลัง ความสามารถจากทุกฝ่าย   และขอฝากแรงบันดาลใจในการทำงานไว้ว่า เรามีแค่ชีวิตเดียว ใช้ให้คุ้มค่า และเมื่อได้รับมอบหมายให้ดูแลสิ่งใด ใช้พลังผลักดันให้สุดเต็มกำลัง กล่าวโดยวลีพร สายะสิต  GM บริษัท    ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค)

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ChatGPT : AI เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น หรือควรระวังตัวมากขึ้น?

การคาดการณ์ 5 เทคโนโลยีของภาครัฐในปี 2566

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ