TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business ดีป้า เผย ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัลไตรมาส 4/63 ทรงตัว

ดีป้า เผย ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัลไตรมาส 4/63 ทรงตัว

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ชี้ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล ไตรมาส 4 ปี 2563 อยู่ในภาวะทรงตัวที่ระดับ 49.9 โดยเป็นผลมาจากผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นด้านผลประกอบการดีขึ้น สอดรับกับปริมาณการผลิตและคำสั่งซื้อที่ปรับตัวสูงขึ้น หลังผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลเล็งเห็นถึงความสำคัญในการลงทุนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบการ แต่ยังคงมีอุปสรรคเรื่องการสรรหาบุคลากร กำลังคนในทักษะใหม่ และการเผชิญกับปัญหาด้านต้นทุนจากปัจจัยการแข่งขันในตลาด เงินทุนหมุนเวียนที่ไม่เพียงพอจนเกิดปัญหาสภาพคล่อง และภาระดอกเบี้ยที่ต้องแบกรับ ขณะที่คาดการณ์ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ไตรมาสแรกของ ปี 2564 ปรับตัวดีขึ้นจากปัจจุบันในเกือบทุกองค์ประกอบ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐ แต่องค์ประกอบด้านต้นทุนยังคงปรับลดลง เผยผู้ประกอบการเสนอให้ภาครัฐเร่งช่วยเหลือโดยด่วน

-“ดีป้า” ไฟเขียว 20 ล้าน ดันดิจิทัลสตาร์ตอัพไทย สู้วิกฤติ COVID-19 เร่งพัฒนาบริการดิจิทัล
-ไปรษณีย์ไทย ดึง จีบีดีไอ เดินหน้าใช้ “บิ๊กดาต้า” พัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัล

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล หรือ Digital Industry Sentiment Index ประจำไตรมาส 4 ของปี 2563 อยู่ที่ระดับ 49.9 เพิ่มขึ้นจาก 49.8 ในไตรมาสก่อน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยอยู่ในภาวะทรงตัว แต่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากอุปสงค์สินค้าเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจ เพื่อทำให้เกิด Digital Transformation

โดยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นฯ ปี 2563 ชี้ให้เห็นว่า องค์ประกอบด้านผลประกอบการมีทิศทางที่ดีขึ้น สอดรับกับด้านปริมาณการผลิต การค้า และการบริการ รวมถึงคำสั่งซื้อที่สูงขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีการลงทุนเพื่อเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แต่ในขณะเดียวกันกลับพบว่า อุปสรรคที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมดิจิทัลไทยคือ การจ้างแรงงาน เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรหรือกำลังคนที่ตรงตามสายงานวิวัฒนาการสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็น 5G แอปพลิเคชัน เอไอ และคลาวด์คอมพิวติ้ง อีกทั้งผู้ประกอบการเห็นพ้องว่า การดำเนินธุรกิจในช่วงปีที่ผ่านมากำลังเผชิญกับปัญหาด้านต้นทุน เนื่องจากปัจจัยการแข่งขันในประเทศ เงินทุนหมุนเวียนที่ไม่เพียงพอ จนทำให้เกิดปัญหาการขาดสภาพคล่อง และภาระดอกเบี้ยที่ต้องแบกรับภายหลังการสิ้นสุดมาตรการการพักชำระหนี้ของรัฐบาล

ขณะที่คาดการณ์ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ไตรมาสแรกของปี 2564 อยู่ที่ 53.7 ซึ่งปรับตัวดีขึ้นจากปัจจุบันในเกือบทุกองค์ประกอบ โดยผู้ประกอบการมองว่า การดำเนินธุรกิจจะปรับตัวดีขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และความคืบหน้าเรื่องการพัฒนาวัคซีนที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ แต่ในทางกลับกัน คาดการณ์ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ด้านต้นทุนปรับลดลง ผู้ประกอบการขนาดเล็กหลายรายประสบปัญหาสภาพคล่องจากการสิ้นสุดมาตรการพักชำระหนี้ และสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศที่ยังไม่ดีขึ้นทำให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ

“จากคาดการณ์ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ด้านต้นทุนที่ปรับลดลง ส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลเสนอให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือผ่านมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดต้นทุนในการผลิต เช่น มาตรการการผ่อนปรนดอกเบี้ยและการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการ ดูแลสภาวะค่าเงินบาทที่แข็งค่า ที่ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออก การส่งเสริมสร้างโอกาสทางการแข่งขัน โดยเปิดเสรีให้เกิดกิจการร่วมค้าระหว่างผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเกิดการเชื่อมโยงธุรกิจกับต่างชาติ เพื่อขยายตลาด” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

ทั้งนี้ ดีป้า ได้รายงานผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมดิจิทัล หรือ Digital Industry Sentiment Index สู่สาธารณะ โดยเปิดให้ผู้ประกอบการ และประชาชนที่สนใจเข้าถึงข้อมูล เพื่อนำไปต่อยอดการพัฒนาธุรกิจของตนเอง รวมถึงการสำรวจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมดิจิทัลในมิติต่าง ๆ ที่ ดีป้า ดำเนินการ ผ่าน www.depa.or.th และเพจเฟซบุ๊ก depa Thailand หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ดีป้า

STAY CONNECTED

5,407แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

Google.org Impact Challenge for Women and Girls พันธสัญญาที่ Google มีต่อสตรีและเด็กผู้หญิงทั่วโลก

Google เปิดตัวโครงการ Google.org Impact Challenge for Women and Girls ที่เป็นพันธสัญญาที่มีต่อสตรีและเด็กผู้หญิงทั่วโลก

เดอะ ปาร์ค เปิดโครงการ LIVE GREEN, LIVE WELL กระบวนจัดการขยะแบบครบวงจร

เดอะ ปาร์ค (The PARQ) โครงการมิกซ์ยูสสีเขียวที่มุ่งพัฒนาออฟฟิศและรีเทลอัจฉริยะภายใต้แนวคิด “Life Well Balanced” สานต่อความมุ่งมั่นในการสร้างมาตรฐานการทำงานและวิถีชีวิตแบบยั่งยืน โดยริเริ่มโครงการ LIVE GREEN, LIVE WELL ชูแนวคิด “ร่วมแยกขยะ เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์”

ไบโอเทค-สวทช.–ม.เกษตรฯ พัฒนาแพลตฟอร์มปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ทนต่อสภาวะเครียด

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการวิจัย “Investigating the potential adaptive responses of the Thai rice resource to biotic and abiotic stresses under future climate change conditions”

ดิ แอสเพน ทรี จับมือ เมืองไทยประกันชีวิต เปิดตัวความคุ้มครองสุขภาพ “อีลิท เฮลท์”

“ดิ แอสเพน ทรี (The Aspen Tree by MQDC) ผนึกกำลังกับ “เมืองไทยประกันชีวิต” เปิดตัวความคุ้มครองสุขภาพ “อีลิท เฮลท์” โดดเด่นด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรง

ดีป้า จับมือ เอไอเอส และเครือข่ายภูเก็ต เปิดโครงการกักตัวบนเรือยอชต์ ด้วย NB-IoT และสายรัดข้อมืออัจฉริยะ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมด้วย AIS, PMH-ผู้ให้บริการ POMO กลุ่มผู้ประกอบการบริหารจัดการท่าเรือ และสมาคมธุรกิจเรือยอชต์ไทย รวมพลังสร้างชาติฟื้นฟูการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต

ทรู จับมือ ศิริราช ปฎิวัติการใช้ 5G ด้วยแพลตฟอร์ม MEC

กลุ่มทรู รับมอบหนังสือแสดงเจตจำนงจากโรงพยาบาลศิริราช ในโอกาสที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำแพลตฟอร์มคลาวด์ MEC (Multi-Access Edge Computing)

ร้านสตรีทฟู้ดยุคดิจิทัล ฉลาดเพิ่มยอดขาย ขยายฐานลูกค้าได้ทั่วกรุงเทพฯ

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนทุกวันนี้ การใช้งานแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรีเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยียอดฮิตบนสมาร์ทโฟน

PMAT จับมือพีเพิลสตรอง เร่งผลักดัน HR สู่ Digital Transformation ในไทย

พีเพิลสตรอง ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ซึ่งเป็นสมาคมจัดการงานบุคคลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

RAZER ประกาศเปิดตัว RAZER DEVCON อย่างเป็นทางการ

Razer™ ประกาศเปิดตัว Razer DevCon ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2021 เวลา 10.00 น. บนช่อง Razer Twitch อย่างเป็นทางการ

“เอสซีจี” ลงทุนสตาร์ตอัพต่อเนื่อง ตั้ง MD ใหม่ รุกโอกาสธุรกิจใหม่

เอสซีจีลุยลงทุน-สร้างเครือข่ายสตาร์ตอัพอย่างต่อเนื่อง ส่ง “ประกิจ วรวัฒนนท์” ผู้บริหารใหม่ AddVentures เผยภารกิจเร่งต่อยอดเทคโนโลยี นำ Big Data สร้างโอกาสธุรกิจใหม่ ดันเป้าลงทุนรวม 3 พันล้าน ภายในระยะเวลา 5 ปี ยิงตรงความต้องการผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป จากผลกระทบโควิด-19

MUST READ

อีริคสันเร่งเปิดตัว 5G บนย่านความถี่ mid-band

อีริคสัน เปิดตัวผลิตภัณฑ์ระบบวิทยุใหม่สามตัวในกลุ่มเทคโนโลยี Massive MIMO ชั้นนำของอุตสาหกรรมและขยายพอร์ทผลิตภัณฑ์กลุ่ม RAN Compute

RAZER ประกาศเปิดตัว RAZER DEVCON อย่างเป็นทางการ

Razer™ ประกาศเปิดตัว Razer DevCon ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2021 เวลา 10.00 น. บนช่อง Razer Twitch อย่างเป็นทางการ

ร้านสตรีทฟู้ดยุคดิจิทัล ฉลาดเพิ่มยอดขาย ขยายฐานลูกค้าได้ทั่วกรุงเทพฯ

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนทุกวันนี้ การใช้งานแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรีเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยียอดฮิตบนสมาร์ทโฟน

รัสเซียนำร่องบริการ เครือข่าย 5G ในประเทศครั้งแรก

เมื่อวันศุกร์ (5 มี.ค.) เอ็มทีเอส (MTS) ผู้ให้บริการด้านกิจการโทรคมนาคมชั้นนำของรัสเซีย ประกาศเปิดให้บริการเครือข่าย 5จี (5G)

เจนเนอราลี่ กรุ๊ป เปิดตัว เฟนิเช่ 190 แผน 5 ปี มูลค่า 128,000 ล้านบาท

เจนเนอราลี่กรุ๊ปประกาศแผนการลงทุนในโครงการเฟนิเช่ 190 (Fenice 190) มูลค่า 128,000 ล้านบาท (3,500 ล้านยูโร) เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในยุโรปที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid -19
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น