TH | EN
TH | EN
spot_imgspot_imgspot_img
หน้าแรกStartupfreshket รุกขับเคลื่อนระบบ Food Supply Chain ไทยสู่ความยั่งยืน ลุยตั้งจุดกระจายสินค้าในสถานี PTT Station

freshket รุกขับเคลื่อนระบบ Food Supply Chain ไทยสู่ความยั่งยืน ลุยตั้งจุดกระจายสินค้าในสถานี PTT Station

freshket แพลตฟอร์มจำหน่ายวัตถุดิบครบวงจร เดินหน้าต่อยอดธุรกิจ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ห่วงโซ่อุปทานอาหารของไทย ขยายขอบเขตการให้บริการกับกลุ่มธุรกิจ HoReCa จัดตั้งจุดกระจายสินค้าในสถานีบริการ PTT Station ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการที่กว้างขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายย่อย

พงษ์ลดา พะเนียงเวทย์ CEO & Co-Founder, freshket เปิดเผยว่า หลังจากที่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ได้เข้าร่วมลงทุนใน ‘freshket’ ด้วยเงินลงทุนมูลค่ากว่า 14.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 500 ล้านบาทเมื่อ 19 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา freshket และ OR เล็งเห็นโอกาสในการร่วมมือกันพัฒนาธุรกิจที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ โดย freshket ไมุ่งขยายขอบเขตการให้บริการกับกลุ่มธุรกิจ HoReCa (โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจจัดเลี้ยง) ในไทยที่มีมูลค่าการซื้อขายวัตถุดิบรายปีกว่า 400,000 ล้านบาท โดยการนำเทคโนโลยีด้าน Supply Chain มาช่วยเสริมศักยภาพให้กับกลุ่มธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มธุรกิจประเภทอื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้เครือ OR รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อย ให้ได้เข้าถึงแหล่งวัตถุดิบคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม เพื่อเติมเต็มระบบนิเวศของ OR ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และยังส่งผลให้ freshket เติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงปีที่ผ่านมา

เบทาโกร ผนึก freshket ขยายดิสทริบิวชัน เน็ตเวิร์ค รุก E-Commerce

การร่วมมือกันครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างความได้เปรียบทางต้นทุน และส่งเสริมการพัฒนาระบบปฏิบัติการของ freshket ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นที่จะกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบคุณภาพสูงสู่กลุ่มธุรกิจอาหารทุกขนาดในชุมชน freshket และ OR จึงจัดตั้งจุดกระจายสินค้าในสถานีบริการ PTT Station เพื่อให้สามารถกระจายสินค้าได้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น ช่วยกระชับระยะทางในการจัดส่งสินค้า ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการที่กว้างขึ้น ยกระดับสู่ ‘Operations Excellence’ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายย่อย 

นอกจากนี้ ยังรองรับการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาธุรกิจของ freshket ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการริเริ่มต่อยอดธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ไปจนถึงการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการบริการ เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจในอนาคต freshket ยังยึดมั่นที่จะขับเคลื่อน Food Supply Chain หรือห่วงโซ่อุปทานอาหารของไทยให้เป็นวัฏจักรที่ยั่งยืน โดยการผนึกกำลังกับ OR ถือเป็นแรงผลักดันสำคัญในการร่วมมือกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ หรือภาคสังคม ตั้งแต่เกษตรกร และผู้ประกอบการ กลุ่มธุรกิจ HoReCa (โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจจัดเลี้ยง) รวมถึงผู้บริโภค ให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน 

 freshket และ OR ยังมีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยยึดมั่นในเจตนารมณ์การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความยั่งยืน เพื่อการเติบโตร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคม (Inclusive growth) freshket จึงมุ่งเน้นการลด Carbon Footprint ในทุกกระบวนการ และทุกภาคส่วนขององค์กร ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกผลผลิตทางการเกษตรที่ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยต่อผู้บริโภคเท่านั้น จนถึงการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการขนส่งสินค้า อย่างการใช้รถพลังงานไฟฟ้าในการขนส่ง รวมทั้งการใช้กล่องหมุนเวียนในการจัดส่งสินค้าซึ่งจะช่วยลดการเกิดขยะ เพื่อส่งเสริมแนวคิดการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน

ราชสุดา รังสิยากูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการ ORion บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า OR มีกรอบกลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจใหม่ด้วยการต่อยอดจากธุรกิจเดิม ผ่านการเชื่อมต่อจากช่องทางออฟไลน์ไปสู่ออนไลน์ (Offline-to-Online) เพื่อตอบโจทย์การเดินทางแบบไร้รอยต่อ (Seamless Mobility) และตอบสนองต่อการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่หลากหลาย (All Lifestyle)

ปัจจุบัน OR และ freshket ได้ร่วมกันจัดตั้งจุดกระจายสินค้าของ freshket ที่สถานีบริการ PTT Station  มัยลาภ และ PTT Station ตลิ่งชัน บรมราชชนนี กม.1 และมีแผนจัดตั้งจุดกระจายสินค้าใน PTT Station อื่นๆ ทั่วประเทศ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดระยะทางในการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้า ช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้ทรัพยากรและลดการสร้างมลภาวะจากการขนส่งแล้ว ยังสอคคล้องกับแนวทางในการเชื่อมต่อช่องทางออฟไลน์ไปสู่ออนไลน์ (Offline-to-Online) โดยใช้พื้นที่สถานีบริการ PTT Station ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศให้เป็นประโยชน์สูงสุด

ราชสุดา รังสิยากูล ติดสปีด ORion เปิดเกมล่าธุรกิจใหม่ เร่งคว้าทุกโอกาส

ความร่วมมือข้างต้นยังเป็นการสนับสนุนเกษตรกร ตลอดจนช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถสั่งสินค้าได้ตามความต้องการขายโดยไม่จำเป็นต้องเก็บสำรองวัตถุดิบ เพิ่มความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น ทั้งในมุมของการสร้างงาน สร้างอาชีพ สำหรับเกษตรกรและการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย นอกจากนี้ การซื้อสินค้าผ่าน freshket ยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการรายเล็ก และเมื่อมีผู้ประกอบรายเล็กมากขึ้นจะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับ ร้านค้า ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ HoReCa ตลอดจนผู้บริโภค ให้มีโอกาสสั่งซื้อสินค้าจากเกษตรกรหรือผู้ค้ารายย่อยที่หลากหลายมากขึ้น

“การร่วมลงทุนใน freshket และการพัฒนาธุรกิจร่วมกันนี้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “Empowering All toward Inclusive Growth” และแนวทางการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่าน OR’s SDG ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น S – SMALL โอกาสเพื่อคนตัวเล็ก D – DIVERSIFIED โอกาสเพื่อการเติบโตทุกรูปแบบ และ G – GREEN โอกาสเพื่อสังคมสะอาด หรือมิติด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย OR 2030 Goals” ราชสุดา กล่าวสรุป

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

จับตาวิกฤติ Silicon Valley Bank หรือจะเป็นชนวนใหม่ซ้ำรอย Lehman Brothers

นิสสัน ส่ง คิกส์ อี-พาวเวอร์ รุ่นปี 2023 – เทอร์ร่า สปอร์ต พร้อมแคมเปญช่วย ออกรถใหม่ได้ทันใจ ใน Motor Show 2023

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ