TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Sustainability บ้านปู เน็กซ์ - เอเพ็กซ์ ปาร์ค โชว์ศักยภาพนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ใช้พลังงานสะอาดจากโซลาร์ลอยน้ำ

บ้านปู เน็กซ์ – เอเพ็กซ์ ปาร์ค โชว์ศักยภาพนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ใช้พลังงานสะอาดจากโซลาร์ลอยน้ำ

บ้านปู เน็กซ์ ร่วมมือกับ เอเพ็กซ์ ปาร์ค ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์ กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ยกระดับนิคมฯ เอเพ็กซ์ กรีน สู่นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตั้งเป้าเป็นต้นแบบนิคมฯ คาร์บอนต่ำและยั่งยืน ที่สร้างคุณค่ารอบด้านให้กับนิคมฯ ผู้ประกอบการ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มีแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากโซลาร์ลอยน้ำที่ผู้ประกอบการสามารถซื้อไฟฟ้าไปใช้ในธุรกิจ เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมถึงมีเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานระดับเวิลด์คลาส พร้อมชูจุดเด่นตั้งบนทำเลยุทธศาสตร์ EEC

นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์ กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท ตั้งอยู่บนพื้นที่ยุทธศาสตร์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นนิคมฯ ยุคใหม่ที่พร้อมรองรับการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ทั้ง S-Curve และ New S-Curve เช่น อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมผลิตเครื่องกีฬา ผลิตของเล่น อุตสาหกรรมศูนย์บริการโลจิสติกส์  เป็นต้น

ภายในนิคมฯ ต้องมีมาตรการป้องกันและควบคุมมลภาวะ สารปนเปื้อน และของเสียต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ ภายในนิคมฯ จะมีโรงงานและคลังสินค้าสำเร็จรูปหลากหลายรูปแบบ พร้อมเทคโนโลยีและระบบสาธารณูปโภคระดับสากลที่ครบครัน มีระบบจัดการแบบ Smart City การคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบาย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ และมีไฮไลท์สำคัญ คือ การติดตั้งโซลาร์ลอยน้ำขนาดใหญ่ โดยบ้านปู เน็กซ์ วางกำลังผลิตทั้งโครงการไว้ที่ 32 เมกะวัตต์

ณัชฐปกรณ์ ดำเนินชาญวนิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด กล่าวว่า “สิ่งสำคัญของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่บริษัทยึดมั่นมาโดยตลอด คือ การทำธุรกิจให้อยู่ร่วมกันกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน เราจึงนำแนวคิดนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมาพัฒนานิคมฯ เอเพ็กซ์ กรีน ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีในทุกมิติ และเตรียมติดตั้งโซลาร์ลอยน้ำขนาดใหญ่บนพื้นที่บ่อน้ำขนาด 200 ไร่

ซึ่งเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ นิคมฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถซื้อไฟฟ้าไปใช้ได้ โดยจะสามารถช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 18%* สร้างความคุ้มค่าระยะยาวให้กับผู้ประกอบการที่มาลงทุนในนิคมฯ อีกทั้งสามารถนำไปต่อยอดเรื่อง Carbon Credit ในอนาคต ส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็น Smart Business ของผู้ประกอบการและสอดรับกับเมกะเทรนด์โลก นอกจากนี้ ทางนิคมฯ ยังเข้าร่วมโครงการกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งด้านภาษีและด้านอื่นๆ โดยผู้ประกอบการที่สนใจจองพื้นที่ในปีนี้เราจัดราคาพิเศษไว้ด้วย”

สินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญ คือ ร่วมผลักดันนิคมฯ เอเพ็กซ์ กรีน สู่นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามแนวทางของนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)** รวมถึงสอดรับกับเมกะเทรนด์ด้านการพัฒนาภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน (SD) และหลัก ESG ที่ผู้ประกอบการทั่วโลกให้ความสำคัญ

“เรานำโจทย์เรื่องความยั่งยืนและการบริหารพื้นที่ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด มาออกแบบระบบโซลาร์ พร้อมมอบบริการที่ครบวงจร โดยจัดสรรพื้นที่บ่อน้ำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยการเปลี่ยนให้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดและไม่สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศใต้น้ำ โดยจะออกแบบทุ่นลอยและระบบแผงให้มีความยืดหยุ่น รองรับการสั่นสะเทือนที่อาจเกิดจากคลื่นน้ำ หรือกระแสลม ใช้แผงที่มีประสิทธิภาพการผลิตไฟสูง และผลิตไฟได้อย่างเสถียร ทนความชื้นและการกัดกร่อน ปลอดภัย คำนวณระยะติดตั้งอย่างเหมาะสม พร้อมเพิ่มความฉลาดให้ระบบด้วยการติดตั้งดิจิทัลแพลตฟอร์มและแดชบอร์ดที่ช่วยให้นิคมฯ มอนิเตอร์คุณภาพและระดับน้ำ รวมถึงการทำงานของระบบโซลาร์ได้แบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง และทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาทุกขั้นตอน”

สินนท์ กล่าวทิ้งท้ายว่า โครงการโซลาร์ลอยน้ำในนิคมฯ เอเพ็กซ์ กรีน จะสามารถสร้างคุณค่าและการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับธุรกิจของลูกค้า สังคม สิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนในชุมชนไปพร้อมกัน โดยคาดว่าตลอดอายุสัญญาติดตั้งโซลาร์ฯ 20 ปี นิคมฯ แห่งนี้จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ ได้ประมาณ 500,000 ตัน* ขณะเดียวกันโครงการนี้ก็ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้พอร์ตธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงาน นอกจากการติดตั้งโซลาร์ลอยน้ำแล้ว มีแผนจะนำโซลูชันพลังงานฉลาดอื่น ๆ เช่น แพลตฟอร์มการบริหารจัดการยานพาหนะไฟฟ้า ระบบการจัดการพลังงาน ระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ ฯลฯ ไปใช้ในนิคมฯ และธุรกิจในเครือเอเพ็กซ์ ปาร์ค สู่ Smart Business ในอนาคต” 

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

GOOGLE ส่งเครื่องมือช่วยผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย

AIS เปิดให้บริการ ‘ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล’ ผ่านช่องทางของ AIS กว่า 15,949 จุดบริการทั่วประเทศ

TTB สนับสนุนสินเชื่อสีเขียว วงเงิน 1,000 ล้านบาท แก่ BDMS พัฒนา GREEN HOSPITAL

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ใช้รถ EV ในเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ ย้ำผู้นำโลจิสติกส์ยั่งยืน

รถขนส่งพลังงานไฟฟ้า 16 คันถูกนำมาใช้สำหรับการขนส่งลาสไมล์ในกรุงเทพฯ ภายในปี 2566 ดีเอชแอลจะมีรถขนส่งพลังงานไฟฟ้า 71 คันให้บริการในประเทศไทย ตั้งเป้าการใช้รถขนส่งไฟฟ้า 60% สำหรับการขนส่งสินค้าทั่วโลกภายในปี 2573

อาร์ทีบีฯ ผนึก Studio7 ส่งลำโพงมัลติรูม DEFUNC HOME เพิ่มฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ ตั้งเป้าโต 20%

อาร์ทีบีฯ เปิดแผนขับเคลื่อนธุรกิจปี 2566 ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโต 20% หลังผลงานปี 2565 ทำรายได้ทะลุ 1,000 ล้านบาท หรือเติบโต 20% พร้อมปั้นฐานลูกค้ากลุ่มใหม่

Meta ชูแคมเปญ #โซเชียลด้วยใจ ส่งเสริมบทบาทพลเมืองดิจิทัล เตรียมพร้อมรับเลือกตั้ง

Meta ร่วมมือกับโคแฟค ประเทศไทย (Cofact) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย มูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และไซด์คิก เปิดตัวแคมเปญ #โซเชียลด้วยใจ ส่งเสริมบทบาทของพลเมือง (Civic Education)

ปตท. มอบไข่ไก่ฟรี 4 ฟอง เมื่อเติมน้ำมันที่ PTT Station ในกรุงเทพฯ ครบ 300 บาท

อธิบดีกรมการค้าภายใน และผู้บริหารบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการพื้นที่ปันสุขเพื่อชุมชน เติมเต็มรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย

‘แอ๊พซินท์’ ที่ปรึกษาด้านดิจิทัลสัญชาติไทยติดอันดับบริษัทเติบโตสูง จากการจัดอันดับโดย Financial Times

แอ๊พซินท์ (Appsynth) ที่ปรึกษาด้านดิจิทัลชั้นนำ ได้รับการยอมรับในฐานะบริษัทเทคโนโลยีที่เติบโตเร็วที่สุดรายหนึ่ง จากรายงานการจัดอันดับประจำปีที่มีชื่อเสียงของ Financial Times

ออปโป้ เปิดตัว “OPPO Find N2 Flip” ราคา 29,990 บาท มอบประสบการณ์พับที่ดีกว่า

ออปโป้ ไทยแลนด์ รุกตลาดสมาร์ทโฟนจอพับ พลิกเกมพร้อมสร้างประสบการณ์พับที่ดีที่สุด เปิดตัวนวัตกรรม “OPPO Find N2 Flip”

60 ปี ‘คิงสเตลล่า กรุ๊ป’ ทรานส์ฟอร์มครั้งใหญ่ กางแผน 5 ปี ทุ่มงบ 250 ล้านบาท โกยยอดทะลุ 2,000 ล้านบาท

คิงสเตลล่า กรุ๊ป จัดทัพองค์กรในรอบ 60 ปี เดินหน้าทรานส์ฟอร์มกลุ่มบริษัทในเครือ หวังยกระดับการดำเนินธุรกิจสอดรับกับสถานการณ์

PUBAT ชวนทุกคนเป็น “Bookfluencer” ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 30 มี.ค. – 9 ม.ย. นี้

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย หรือ PUBAT เตรียมจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 21

Traveloka เปิดตัว ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก แบรนด์แอมบาสเดอร์ในประเทศไทย และเวียดนาม

Traveloka แพลตฟอร์มท่องเที่ยวชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แต่งตั้ง ใบเฟิร์น – พิมพ์ชนก ดาราชื่อดัง เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ในประเทศไทยและเวียดนาม

LINE ดัน ‘LINE หมอพร้อม’ สู่ Digital Health Platform เพื่อคนไทย

LINE โชว์ศักยภาพ LINE OA เพื่อการเติบโตของธุรกิจและบริการสาธารณะ สู่แรงกำลังสำคัญ ผลักดัน “LINE หมอพร้อม” ก้าวเป็น Digital Health Platform

MUST READ

‘เงินไชโย’ ลุกตลาดประกันภัยรถยนต์ ชูจุดเด่นความหลากหลาย จากบริษัทประกันภัยชั้นนำ

“ออโต้ เอกซ์” (AutoX) ผู้ให้บริการสินเชื่อที่มีทะเบียนเป็นหลักประกันและวงเงินหมุนเวียน ภายใต้แบรนด์ “เงินไชโย” เดินหน้าขยายบริการใหม่โดยยึดแกนสำคัญ “เข้าใจ - เข้าถึง – พึ่งได้”

กรมวิชาการเกษตร สร้างคนบินโดรนเพื่อการเกษตร ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ด้วยนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ

กรมวิชาการเกษตร จับมือพันธมิตร คิกออฟหลักสูตรแรกในประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตรการพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรด้วยอากาศยาน (โดรน)

คลิปวิดีโอ ‘Gift To Gifted เด็กเก่ง แจ้งเกิด’ จาก CRC ยอดวิวทะลุ 16 ล้าน มุ่งสานฝันเด็กไทยให้เป็นจริง

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่อง ความเหลื่อมล้ำ และการสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาในสังคมไทย

บ้านปู เปิดรับ “ผู้ประกอบการ SE” รุ่นที่ 12 ผนึกพันธมิตรติวเข้ม สร้างแต้มต่อธุรกิจ-ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จับมือ สถาบัน Change Fusion เดินหน้าปั้นผู้ประกอบการ SE หน้าใหม่ ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รุ่นที่ 12

ทีเอ็มบีธนชาตชู 4 กลยุทธ์ มุ่งเป็นธนาคารที่ลูกค้าเลือกใช้

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ TTB วางแผนกลยุทธ์ The Next REAL Change สำหรับธุรกิจลูกค้าบุคคล ปี 2566 ให้เติบโตต่อเนื่อง ด้วยเป้าหมาย การเป็นธนาคารที่ลูกค้าเลือกใช้และชื่นชอบจนต้องบอกต่อ
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น