TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business เปิด-ปรับ-เปลี่ยน สู่ The Game Changer

เปิด-ปรับ-เปลี่ยน สู่ The Game Changer

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย หรือ MAT (Marketing Association of Thailand) เปลี่ยนจากผู้ให้ความรู้เป็นผู้ผลักดันให้เกิดการลงมือทำการตลาดรูปแบบใหม่เพื่อฝ่าวิกฤติในยุค BANI World และผลักดันให้แบรนด์ใช้เครื่องมือทางการตลาดให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืน ด้วยกลยุทธ์ 4P สู่ The Game Changer

BANI World ความเปราะบางที่นักการตลาดจัดการได้

ดร.บุรณินรัตนสมบัติ นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย หรือ MAT (Marketing Association of Thailand) เล่าถึงสภาวะการตลาดในปัจจุบันว่า ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่ากำลังอยู่ใน VUCA WORLD ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างผันผวน จนมีภาวะของ  BANI World หรือความเปราะบางที่เต็มไปด้วยความกังวลเกิดขึ้นจากสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นจากโรคระบาด การแบ่งขั้วทางการเมือง สงครามที่ทำให้เกิดเงินเฟ้อรวมถึงความไม่มั่นคงด้านอาหารและพลังงานที่เกิดจากต้นทุนราคาที่สูงขึ้น

อีกทั้งเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลที่ผลักดันให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนเร็วจนทำให้เกิดความไม่มั่นใจว่า เศรษฐกิจจะยังคงดำเนินต่อไปได้หรือไม่ ซึ่งถ้ายังคงยึดติดกับการทำการตลาดแบบเดิมอาจเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ แต่ทุกวันนี้เทคโนโลยีช่วยในหลายด้านของการทำธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วช่วยสร้างอะไรบางอย่างที่ทำให้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเกิดขึ้นได้ช้าลง ส่งผลให้แบรนด์ต่างๆ มีเวลาในการปรับตัวและรับมือได้มากขึ้น

ทั้งนี้หากถามในมุมนักการตลาดนั้น มองว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องปกติที่เราต้องอยู่กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปให้ได้ซึ่งสมาคมการตลาดฯ มองการสนับสนุนให้แต่ละแบรนด์ปรับตัวรับมือกับทุกสถานการณ์ให้ได้อย่างจริงจังมากขึ้น ซึ่งสัญญาณบวกประเทศไทยตอนนี้คือการได้เห็นนักท่องเที่ยวกลับมามากขึ้นแม้จะไม่มากเท่าในอดีตก็ตาม และบริษัทเอกชนขนาดใหญ่เริ่มมองว่าอยู่ได้เพราะฉะนั้นรายเล็กต้องอยู่ได้ อย่างไรก็ตามยังคงมีความเปราะบางและความกังวลเรื่องปัจจัยภายนอกอยู่ ซึ่งนักการตลาดมองว่าการปรับเปลี่ยนวิธีการทำตลาดในภาวะวิกฤติเป็นเรื่องที่ท้าทายและเป็นการคว้าโอกาสที่น่าสนใจ

4P สู่ The Game Changer

ดร.บุรณิน เล่าถึงการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจากแนวคิด 4P ที่ต่างไปจากเดิมว่า การทำตลาดในรูปแบบใหม่ต้องอาศัยการเชื่อมโยงของ 4P เข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้เกิด Game Changer ซึ่งได้แก่ Perspective Changer ที่ทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากวิสัยทัศน์ที่มีทิศทางชัดเจน เป็นการเปลี่ยนในเชิงกลยุทธ์มีมุมมองและแนวคิดที่สะท้อนกับมุมมองของโลกและความสามารถขององค์กร เมื่อวิสัยทัศน์ดีแล้วก็ต้องมีวิธีการที่ดีด้วยเช่นกัน Practice Changer จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ คือการเปลี่ยนกระบวนการทำงานเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ใหม่ๆ หรือ Outcome Driven

ทั้งนี้อีกหนึ่งมุมมองที่สำคัญมากคือ Platform Changer เพราะเราไม่ได้อยู่ในยุค online หรือ offline อีกต่อไป แต่เราก้าวเข้าสู่ยุคของ Blended Experiences in Multi Distribution channel คือลูกค้ามองหาประสบการณ์ที่ต่อเนื่องกันในทุกๆ แพลตฟอร์มที่เข้าถึงได้ และ Planet Changer เป็นกระแสรักษ์โลกที่ไม่ใช่แค่การพูดถึงระยะสั้นแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกในระยะยาว ดังนั้นแบรนด์จะต้องมีการวางเป้าหมายในเรื่องทำเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสังคมมากขึ้น และนำแนวคิดของการสร้าง Positive impact มาพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่แคมเปญ CSR เพื่อการทำ ประชาสัมพันธ์อีกต่อไป 

MAT จัดงาน “Thailand Marketing Day 2022 : The Game Changer” เผยทิศทางการตลาดแห่งอนาคต

J-MAT รับสมัครผู้เข้าร่วม โครงการอบรมพิเศษนักการตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 34

6 เทรนด์การตลาดยุคใหม่

นายกสมาคมการตลาดฯ เล่าต่อว่า คณะกรรมการอำนวยการของสมาคมการตลาดฯ ชุดใหม่ ได้มีการทำ workshop เพื่อวิเคราะห์โลกการตลาดยุคใหม่และเพื่อใช้เป็นกลยุทธ์หลักใน 6 เทรนด์ ได้แก่ เทรนด์แรกการตลาดในปัจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วกลายเป็นการตลาดยุคใหม่ไร้เส้นแบ่ง คือ จะไม่พูดถึง Above the Line, Below the Line, Offline หรือ Online แต่จะเชื่อมกันเป็นวงกลมที่มีลูกค้าอยู่ตรงกลาง กลายเป็น On-live Marketing ซึ่งมีเทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมโยง เช่น โชว์รูมรถใช้วิธีนำเทคโนโลยีเสมือนจริงมาสร้างประสบการณ์พิเศษให้กับลูกค้าได้สัมผัส เป็นโชว์รูมที่ผสมความเป็น Online เข้าไว้ด้วยกัน นักการตลาดจะไม่มีเส้นแบ่งทำให้เกิดประสบการณ์ของลูกค้าที่ไร้รอยต่อได้มากที่สุด

เทรนด์ที่ 2 ที่กำลังเห็นคือทุกคนคือนักการตลาดนักการตลาดไม่ใช่แค่ชื่อตำแหน่งอีกต่อไปในยุคนี้ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือภาคเอกชน ผู้นำขององค์กรเหล่านั้นต่างทำหน้าที่การตลาดทั้งสิ้น เพราะในภาวะ BANI World ทุกคนจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ประชาชนและพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจอย่างไร 

ส่วนเทรนด์ที่ 3 คือการชี้วัดความสามารถบุคคลจากความสำเร็จของงานอายุตัวและอายุงานไม่ได้เป็นตัวกำหนดตำแหน่งอีกต่อไป แต่ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ มีบทบาทสำคัญกับการก้าวหน้าในอาชีพอย่างแท้จริง โดยเราจะเห็นผู้บริหารระดับสูงมีอายุที่เด็กลง และส่วนคนวัยเกษียณได้ทำงานในบทบาทอื่นมากขึ้นที่ต้องปรับตัวและเปิดรับ Upskill  และ Reskill ให้ทันโลกอยู่เสมอ

เทรนด์ที่ 4 เป็นเรื่องของคุณค่าที่นำไปสู่มูลค่า ในยุคนี้ Value Creation สำคัญมาก ซึ่งคุณค่านี้ตีความได้ทั้งในมิติของสินค้า บริการ และในมิติของแบรนด์ การแข่งขันทางราคาไม่ได้แปลว่าต้องถูกที่สุด แต่ต้องคุ้มค่าที่สุด และมีค่าต่อใจที่สุด ในขณะที่เทรนด์ที่ 5 การตลาดบนฐานของเทคโนโลยี คนกับเทคโนโลยีทำงานร่วมกันภายใต้การบริหาร Big DATA ที่รวดเร็ว แม่นยำ เพื่อสร้างสรรค์แนวคิดใหม่และนวัตกรรมให้เกิดขึ้นสอดรับกับความต้องการของผู้บริโภค

สำหรับเทรนด์สุดท้ายจะเห็นได้ว่ามีการพูดถึง Metaverse อย่างเป็นกระแสในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเรามองว่านั่นคือ Web 3.0 ที่ประสิทธิภาพการเชื่อมต่อระหว่างโลกจริงและโลกเสมือนไปด้วยกัน แต่สำหรับเทรนด์ในเอเชียเรามีการพูดถึง Metaverse + Maitri หรือ Metta ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าใจและเป็นประโยชน์กับมนุษย์ สร้างความเป็นมิตรและการพึงพากันอย่างแท้จริงบนการใช้ Metaverse ซึ่งในอีกมุมหนึ่งเป็นการตลาดของคนตัวใหญ่เพื่อคนตัวเล็กที่ทุกคนในตลาดได้เติบโตไปด้วยกัน เป็นการตลาดแบบเกื้อกูลบนเทคโนโลยี

เปลี่ยนจากผู้ให้ความรู้เป็นผู้ผลักดันเพื่อลงมือทำ

ดร.บุรณินเล่าถึงก้าวสำคัญของสมาคมการตลาดฯ ว่า ภายในไม่กี่ปีข้างหน้าสมาคมการตลาดฯ จะเข้าสู่ทศวรรษที่ 6 นับจากปีก่อตั้งพ.ศ.2509 ดังนั้นบทบาทและเป้าหมายพันธกิจต่อจากนี้จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการมีส่วนร่วมผลักดันและขับเคลื่อนด้านการตลาดของประเทศไทย ซึ่งเป้าหมายของสมาคมการตลาดฯ คือต้องการเปลี่ยนจากผู้ให้ความรู้เป็นผู้ผลักดันให้เกิดการลงมือทำ ซึ่งมีแผนดำเนินการ 2 ส่วน คือในระยะสั้นต้องการผลักดันให้เกิดความมั่นใจและร่วมกันฝ่าวิกฤติที่เกิดขึ้นไปให้ได้ และในระยะยาวต้องการผลักดันให้การใช้เครื่องมือทางการตลาดเกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนกับแบรนด์ต่าง ๆ ของประเทศไทย 

โดยมีการวางแผนงานหลัก ได้แก่ Branding the nation ให้การตลาดเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ,Creating net positive การสนับสนุนให้ภาคธุรกิจสร้างพลังบวกคืนสู่สังคม สิ่งแวดล้อมและโลก ,Driving new business growth การเสริมความแกร่งให้ธุรกิจไทยเดินหน้าต่อ ,Creating platforms for sustainable advantage การเชื่อมโยงพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน และMarketing for all แนวคิดการสนับสนุนการตลาดเพื่อคนตัวเล็ก

ทั้งนี้เพื่อให้แนวคิดในข้างต้นประสบความสำเร็จจึงต้องมี Action Plan ที่ชัดเจน โดยสมาคมการตลาดฯ มีการวางแผนดำเนินการให้สอดรับกับแนวคิดดังนี้ Connecting สามาคมการตลาดฯ จะเป็นผู้เชื่อมโยงเพื่อสร้างสังคมนักการตลาดที่เข้มแข็งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ,Admiring มีการชื่นชมและเชิดชูตัวอย่างที่ดีในโลกธุรกิจที่สามารถสร้าง Positive impact เช่น การมอบรางวัลต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น

Knowledge providing มีการรวมรวมและเผยแพร่ความรู้ด้านธุรกิจและการตลาดที่ถูกต้องร่วมสมัย และExperience creating การสร้างประสบการณ์ใหม่แห่งการเรียนรู้ให้แก่ผู้บริหาร ผู้ประกอบการและนักการตลาดไทยโดยใช้แนวคิดการสร้างคุณค่าสู่มูลค่า เช่น โครงการ MAT CMO council และ MAT Academic council ที่จะเชื่อมเครือข่ายภาคเอกชนและภาคการศึกษาเข้าด้วยกันอย่างเข้มแข็ง เป็นต้น

เปิดวิสัยทัศน์ปรับกลยุทธ์เปลี่ยนผลลัพธ์ธุรกิจ

นายกสมาคมการตลาดฯ เล่าต่อว่าเพื่อเป็นการตอกย้ำแนวคิด The Game Changer ในการจัดงาน Thailand Marketing Day 2022 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 29 พ.ย.2565นี้ สมาคมการตลาดฯ ต้องการให้คนตัวเล็กในตลาดได้มีการเปิดวิสัยทัศน์ ปรับกลยุทธ์สู่การเปลี่ยนผลลัพธ์ในการทำธุรกิจ โดยได้เชิญกลุ่มธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่มาร่วมแบ่งปันความรู้และบอกเล่าประสบการณ์ เช่น บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด ,บริษัท วีฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ,บริษัท เอมบิชั่น คอร์ป จำกัด และเว็บไซต์ตลาดดอทคอม ที่จะมาพูดคุยในหัวข้อ ‘How Small Steps Make Big Changes’ และหัวข้อ ‘Mission-Action-Success’ จากเจ้าของแบรนด์สุกี้ตี๋น้อย ,ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มการจองบริการด้านความงามอันดับ 1 ของไทย โกวาบิ (ไทยแลนด์) และผู้ก่อตั้ง Ant Delivery ขนส่งสัญชาติไทยที่ส่งทุกพื้นที่ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการบอกเล่าถึงเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้นในโลกของการทำตลาดแบบสมัยใหม่ เช่น หัวข้อ ‘Global Consumer Report : Web 3.0 ,NFT and the future of marketing’, หัวข้อ ‘Beyond Marketing 5.0’ และ ‘TikTok เปลี่ยนโลก Commerce ด้วยแนวคิด Shoppertainment ได้อย่างไร’ เป็นต้น  

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

โลตัส จับมือ ALTERVIM เปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในโลตัส 100 สาขาทั่วไทย

บางจากเปิดแผน 8 ปี ปรับโลโก้ใหม่ มุ่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

โตชิบ้า ยืนยัน ข่าวขายกิจการในต่างประเทศ ไม่กระทบกับการดำเนินธุรกิจในไทย

บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ ส่งจดหมายชี้แจง กรณีที่มีข่าวจากสำนักข่าวต่าง ๆ ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก เกี่ยวกับ “บริษัท โตชิบา คอร์ปอเรชัน จำกัด ปิดดีล ขายกิจการมูลค่า 2 ล้านล้านเยน

SCB 10X เปิดเวที Hackathon เฟ้นหาทีมนักพัฒนา ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยบล็อกเชน

เอสซีบี เท็นเอกซ์ (SCB 10X) เปิดเวที “BANGKOK BLOCKATHON 2023” ภายใต้แนวคิด “Blockchain for the Next Billion Users”

GRAMMY x RS ตั้งบริษัทร่วมทุน เตรียมจัด 3 คอนเสิร์ตใหญ่ ก.ค.- ต.ค. นี้ เมืองทองธานี

GMM MUSIC และ RS MUSIC ประกาศจัดตั้ง กิจการร่วมค้าอะครอสเดอะยูนิเวิร์ส (Across The Universe Joint Venture) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมจัดซีรีส์คอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์

AWS เชื่อมั่นตลาดคลาวด์พุ่งไม่หยุด เล็งเติบโตต่อเนื่อง ล่าสุดส่ง ‘Lift’ ลุย SMB

อัตราการเติบโตของคลาวด์ในประเทศไทย ปี 2023 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่า 30% AWS เชื่อมั่นแผนรับมือที่ดำเนินการมาต่อเนื่อง ทั้งเพิ่มคู่ค้า จัดทีมดูแลลูกค้าเฉพาะกลุ่ม

Blendata เปิดบริการ Analytics as a Service ในรูปแบบ Pay Per Use

เบลนเดต้า (Blendata) เปิดตัวบริการใหม่ Analytics as a Service บริการวิเคราะห์ข้อมูลครบวงจร รองรับทุกความต้องการด้าน Data Analytics ในรูปแบบการคิดค่าบริการตามการใช้งานจริง

เซ็นทรัลพัฒนา ผนึก WeChat Pay จัดแคมเปญใหญ่ ต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผนึก WeChat Pay ผู้ให้บริการ E-Wallet รายใหญ่จากประเทศจีน มอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สะดวก รวดเร็ว

ดีป้า จับมือพันธมิตร เปิดตัว Tech Thailand แพลตฟอร์มชุมชนคนสายเทค

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับ บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด และ บริษัท มิสเตอร์ฟ็อกซ์ จำกัด ร่วมเปิดตัว Tech Thailand

ธ.กรุงเทพ – AIS เปิดตัวบัตรเดบิต “Be1st Digital AIS POINTS” ยิ่งใช้ ยิ่งได้พ๊อยส์

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ AIS เปิดตัว Be1st Digital AIS POINTS บัตรเดบิตที่จะมาพลิกโฉมประสบการณ์ช้อปปิ้งออนไลน์ของลูกค้า ด้วยสิทธิพิเศษจากคะแนนสะสมของ AIS

กสิกรไทย x ธนาคารแมสเปี้ยน เปิดตัว QRIS – QR Code Payment

ธนาคารกสิกรไทยเปิดตัวบริการ QRIS ระบบชำระค่าสินค้าและบริการที่ร้านค้าของธนาคารแมสเปี้ยนเป็นบริการแรก หลังเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นรวมเป็น 67.5%

CP LAND แต่งตั้ง กีรติ ศตะสุข นั่งเก้าอี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND ประกาศแต่งตั้ง กีรติ ศตะสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ (CSO) ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

MUST READ

freshket รุกขับเคลื่อนระบบ Food Supply Chain ไทยสู่ความยั่งยืน ลุยตั้งจุดกระจายสินค้าในสถานี PTT Station

freshket แพลตฟอร์มจำหน่ายวัตถุดิบครบวงจร เดินหน้าต่อยอดธุรกิจ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ห่วงโซ่อุปทานอาหารของไทย ขยายขอบเขตการให้บริการกับกลุ่มธุรกิจ HoReCa

วิศวะมหิดล จัดสัมมนา “หุ่นยนต์ทางการแพทย์” เปิดมุมมอง การวิจัยหุ่นยนต์การแพทย์ในโลก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัมมนา เรื่อง หุ่นยนต์ทางการแพทย์ (Medical Robotics Seminar) ภายใต้โครงการ Reinventing University

กสิกรไทย จัดโปรรับมอเตอร์โชว์ ลูกค้าออกรถใหม่ ลุ้นรับทริปดูโตเกียวมอเตอร์โชว์

ลีสซิ่งกสิกรไทย เปิดแคมเปญรับงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44 มอบข้อเสนอให้กับลูกค้าออกรถใหม่ป้ายแดงกับลีสซิ่งกสิกรไทย

อดีตผู้บริหาร “นกแอร์” พาที สารสิน เตรียมเปิดตัวสายการบินใหม่ ‘Really Cool Airlines’ ให้บริการปลายปี 66

พาที สารสิน ประกาศเปิดตัวสายการบินใหม่ 'Really Cool Airlines' มีจุดมุ่งหมายเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมการบินและการบริการของประเทศไทย ภายใต้สโลแกน 'We Fly the Future'

SCB จับมือ fastwork นำโซลูชันด้านการเงินสนับสนุนธุรกิจผู้ประกอบการ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือ บริษัท ฟาสต์เวิร์ค เทคโนโลยีส์ จำกัด ศูนย์รวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ (ฟรีแลนซ์) ออนไลน์ นำความสามารถด้านเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น