TH | EN
TH | EN
spot_imgspot_imgspot_img
หน้าแรกBusinessเปิด-ปรับ-เปลี่ยน สู่ The Game Changer

เปิด-ปรับ-เปลี่ยน สู่ The Game Changer

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย หรือ MAT (Marketing Association of Thailand) เปลี่ยนจากผู้ให้ความรู้เป็นผู้ผลักดันให้เกิดการลงมือทำการตลาดรูปแบบใหม่เพื่อฝ่าวิกฤติในยุค BANI World และผลักดันให้แบรนด์ใช้เครื่องมือทางการตลาดให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืน ด้วยกลยุทธ์ 4P สู่ The Game Changer

BANI World ความเปราะบางที่นักการตลาดจัดการได้

ดร.บุรณินรัตนสมบัติ นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย หรือ MAT (Marketing Association of Thailand) เล่าถึงสภาวะการตลาดในปัจจุบันว่า ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่ากำลังอยู่ใน VUCA WORLD ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างผันผวน จนมีภาวะของ  BANI World หรือความเปราะบางที่เต็มไปด้วยความกังวลเกิดขึ้นจากสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นจากโรคระบาด การแบ่งขั้วทางการเมือง สงครามที่ทำให้เกิดเงินเฟ้อรวมถึงความไม่มั่นคงด้านอาหารและพลังงานที่เกิดจากต้นทุนราคาที่สูงขึ้น

อีกทั้งเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลที่ผลักดันให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนเร็วจนทำให้เกิดความไม่มั่นใจว่า เศรษฐกิจจะยังคงดำเนินต่อไปได้หรือไม่ ซึ่งถ้ายังคงยึดติดกับการทำการตลาดแบบเดิมอาจเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ แต่ทุกวันนี้เทคโนโลยีช่วยในหลายด้านของการทำธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วช่วยสร้างอะไรบางอย่างที่ทำให้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเกิดขึ้นได้ช้าลง ส่งผลให้แบรนด์ต่างๆ มีเวลาในการปรับตัวและรับมือได้มากขึ้น

ทั้งนี้หากถามในมุมนักการตลาดนั้น มองว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องปกติที่เราต้องอยู่กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปให้ได้ซึ่งสมาคมการตลาดฯ มองการสนับสนุนให้แต่ละแบรนด์ปรับตัวรับมือกับทุกสถานการณ์ให้ได้อย่างจริงจังมากขึ้น ซึ่งสัญญาณบวกประเทศไทยตอนนี้คือการได้เห็นนักท่องเที่ยวกลับมามากขึ้นแม้จะไม่มากเท่าในอดีตก็ตาม และบริษัทเอกชนขนาดใหญ่เริ่มมองว่าอยู่ได้เพราะฉะนั้นรายเล็กต้องอยู่ได้ อย่างไรก็ตามยังคงมีความเปราะบางและความกังวลเรื่องปัจจัยภายนอกอยู่ ซึ่งนักการตลาดมองว่าการปรับเปลี่ยนวิธีการทำตลาดในภาวะวิกฤติเป็นเรื่องที่ท้าทายและเป็นการคว้าโอกาสที่น่าสนใจ

4P สู่ The Game Changer

ดร.บุรณิน เล่าถึงการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจากแนวคิด 4P ที่ต่างไปจากเดิมว่า การทำตลาดในรูปแบบใหม่ต้องอาศัยการเชื่อมโยงของ 4P เข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้เกิด Game Changer ซึ่งได้แก่ Perspective Changer ที่ทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากวิสัยทัศน์ที่มีทิศทางชัดเจน เป็นการเปลี่ยนในเชิงกลยุทธ์มีมุมมองและแนวคิดที่สะท้อนกับมุมมองของโลกและความสามารถขององค์กร เมื่อวิสัยทัศน์ดีแล้วก็ต้องมีวิธีการที่ดีด้วยเช่นกัน Practice Changer จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ คือการเปลี่ยนกระบวนการทำงานเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ใหม่ๆ หรือ Outcome Driven

ทั้งนี้อีกหนึ่งมุมมองที่สำคัญมากคือ Platform Changer เพราะเราไม่ได้อยู่ในยุค online หรือ offline อีกต่อไป แต่เราก้าวเข้าสู่ยุคของ Blended Experiences in Multi Distribution channel คือลูกค้ามองหาประสบการณ์ที่ต่อเนื่องกันในทุกๆ แพลตฟอร์มที่เข้าถึงได้ และ Planet Changer เป็นกระแสรักษ์โลกที่ไม่ใช่แค่การพูดถึงระยะสั้นแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกในระยะยาว ดังนั้นแบรนด์จะต้องมีการวางเป้าหมายในเรื่องทำเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสังคมมากขึ้น และนำแนวคิดของการสร้าง Positive impact มาพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่แคมเปญ CSR เพื่อการทำ ประชาสัมพันธ์อีกต่อไป 

MAT จัดงาน “Thailand Marketing Day 2022 : The Game Changer” เผยทิศทางการตลาดแห่งอนาคต

J-MAT รับสมัครผู้เข้าร่วม โครงการอบรมพิเศษนักการตลาดรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 34

6 เทรนด์การตลาดยุคใหม่

นายกสมาคมการตลาดฯ เล่าต่อว่า คณะกรรมการอำนวยการของสมาคมการตลาดฯ ชุดใหม่ ได้มีการทำ workshop เพื่อวิเคราะห์โลกการตลาดยุคใหม่และเพื่อใช้เป็นกลยุทธ์หลักใน 6 เทรนด์ ได้แก่ เทรนด์แรกการตลาดในปัจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วกลายเป็นการตลาดยุคใหม่ไร้เส้นแบ่ง คือ จะไม่พูดถึง Above the Line, Below the Line, Offline หรือ Online แต่จะเชื่อมกันเป็นวงกลมที่มีลูกค้าอยู่ตรงกลาง กลายเป็น On-live Marketing ซึ่งมีเทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมโยง เช่น โชว์รูมรถใช้วิธีนำเทคโนโลยีเสมือนจริงมาสร้างประสบการณ์พิเศษให้กับลูกค้าได้สัมผัส เป็นโชว์รูมที่ผสมความเป็น Online เข้าไว้ด้วยกัน นักการตลาดจะไม่มีเส้นแบ่งทำให้เกิดประสบการณ์ของลูกค้าที่ไร้รอยต่อได้มากที่สุด

เทรนด์ที่ 2 ที่กำลังเห็นคือทุกคนคือนักการตลาดนักการตลาดไม่ใช่แค่ชื่อตำแหน่งอีกต่อไปในยุคนี้ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือภาคเอกชน ผู้นำขององค์กรเหล่านั้นต่างทำหน้าที่การตลาดทั้งสิ้น เพราะในภาวะ BANI World ทุกคนจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ประชาชนและพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจอย่างไร 

ส่วนเทรนด์ที่ 3 คือการชี้วัดความสามารถบุคคลจากความสำเร็จของงานอายุตัวและอายุงานไม่ได้เป็นตัวกำหนดตำแหน่งอีกต่อไป แต่ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ มีบทบาทสำคัญกับการก้าวหน้าในอาชีพอย่างแท้จริง โดยเราจะเห็นผู้บริหารระดับสูงมีอายุที่เด็กลง และส่วนคนวัยเกษียณได้ทำงานในบทบาทอื่นมากขึ้นที่ต้องปรับตัวและเปิดรับ Upskill  และ Reskill ให้ทันโลกอยู่เสมอ

เทรนด์ที่ 4 เป็นเรื่องของคุณค่าที่นำไปสู่มูลค่า ในยุคนี้ Value Creation สำคัญมาก ซึ่งคุณค่านี้ตีความได้ทั้งในมิติของสินค้า บริการ และในมิติของแบรนด์ การแข่งขันทางราคาไม่ได้แปลว่าต้องถูกที่สุด แต่ต้องคุ้มค่าที่สุด และมีค่าต่อใจที่สุด ในขณะที่เทรนด์ที่ 5 การตลาดบนฐานของเทคโนโลยี คนกับเทคโนโลยีทำงานร่วมกันภายใต้การบริหาร Big DATA ที่รวดเร็ว แม่นยำ เพื่อสร้างสรรค์แนวคิดใหม่และนวัตกรรมให้เกิดขึ้นสอดรับกับความต้องการของผู้บริโภค

สำหรับเทรนด์สุดท้ายจะเห็นได้ว่ามีการพูดถึง Metaverse อย่างเป็นกระแสในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเรามองว่านั่นคือ Web 3.0 ที่ประสิทธิภาพการเชื่อมต่อระหว่างโลกจริงและโลกเสมือนไปด้วยกัน แต่สำหรับเทรนด์ในเอเชียเรามีการพูดถึง Metaverse + Maitri หรือ Metta ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าใจและเป็นประโยชน์กับมนุษย์ สร้างความเป็นมิตรและการพึงพากันอย่างแท้จริงบนการใช้ Metaverse ซึ่งในอีกมุมหนึ่งเป็นการตลาดของคนตัวใหญ่เพื่อคนตัวเล็กที่ทุกคนในตลาดได้เติบโตไปด้วยกัน เป็นการตลาดแบบเกื้อกูลบนเทคโนโลยี

เปลี่ยนจากผู้ให้ความรู้เป็นผู้ผลักดันเพื่อลงมือทำ

ดร.บุรณินเล่าถึงก้าวสำคัญของสมาคมการตลาดฯ ว่า ภายในไม่กี่ปีข้างหน้าสมาคมการตลาดฯ จะเข้าสู่ทศวรรษที่ 6 นับจากปีก่อตั้งพ.ศ.2509 ดังนั้นบทบาทและเป้าหมายพันธกิจต่อจากนี้จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการมีส่วนร่วมผลักดันและขับเคลื่อนด้านการตลาดของประเทศไทย ซึ่งเป้าหมายของสมาคมการตลาดฯ คือต้องการเปลี่ยนจากผู้ให้ความรู้เป็นผู้ผลักดันให้เกิดการลงมือทำ ซึ่งมีแผนดำเนินการ 2 ส่วน คือในระยะสั้นต้องการผลักดันให้เกิดความมั่นใจและร่วมกันฝ่าวิกฤติที่เกิดขึ้นไปให้ได้ และในระยะยาวต้องการผลักดันให้การใช้เครื่องมือทางการตลาดเกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนกับแบรนด์ต่าง ๆ ของประเทศไทย 

โดยมีการวางแผนงานหลัก ได้แก่ Branding the nation ให้การตลาดเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ,Creating net positive การสนับสนุนให้ภาคธุรกิจสร้างพลังบวกคืนสู่สังคม สิ่งแวดล้อมและโลก ,Driving new business growth การเสริมความแกร่งให้ธุรกิจไทยเดินหน้าต่อ ,Creating platforms for sustainable advantage การเชื่อมโยงพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน และMarketing for all แนวคิดการสนับสนุนการตลาดเพื่อคนตัวเล็ก

ทั้งนี้เพื่อให้แนวคิดในข้างต้นประสบความสำเร็จจึงต้องมี Action Plan ที่ชัดเจน โดยสมาคมการตลาดฯ มีการวางแผนดำเนินการให้สอดรับกับแนวคิดดังนี้ Connecting สามาคมการตลาดฯ จะเป็นผู้เชื่อมโยงเพื่อสร้างสังคมนักการตลาดที่เข้มแข็งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ,Admiring มีการชื่นชมและเชิดชูตัวอย่างที่ดีในโลกธุรกิจที่สามารถสร้าง Positive impact เช่น การมอบรางวัลต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น

Knowledge providing มีการรวมรวมและเผยแพร่ความรู้ด้านธุรกิจและการตลาดที่ถูกต้องร่วมสมัย และExperience creating การสร้างประสบการณ์ใหม่แห่งการเรียนรู้ให้แก่ผู้บริหาร ผู้ประกอบการและนักการตลาดไทยโดยใช้แนวคิดการสร้างคุณค่าสู่มูลค่า เช่น โครงการ MAT CMO council และ MAT Academic council ที่จะเชื่อมเครือข่ายภาคเอกชนและภาคการศึกษาเข้าด้วยกันอย่างเข้มแข็ง เป็นต้น

เปิดวิสัยทัศน์ปรับกลยุทธ์เปลี่ยนผลลัพธ์ธุรกิจ

นายกสมาคมการตลาดฯ เล่าต่อว่าเพื่อเป็นการตอกย้ำแนวคิด The Game Changer ในการจัดงาน Thailand Marketing Day 2022 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 29 พ.ย.2565นี้ สมาคมการตลาดฯ ต้องการให้คนตัวเล็กในตลาดได้มีการเปิดวิสัยทัศน์ ปรับกลยุทธ์สู่การเปลี่ยนผลลัพธ์ในการทำธุรกิจ โดยได้เชิญกลุ่มธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่มาร่วมแบ่งปันความรู้และบอกเล่าประสบการณ์ เช่น บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด ,บริษัท วีฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ,บริษัท เอมบิชั่น คอร์ป จำกัด และเว็บไซต์ตลาดดอทคอม ที่จะมาพูดคุยในหัวข้อ ‘How Small Steps Make Big Changes’ และหัวข้อ ‘Mission-Action-Success’ จากเจ้าของแบรนด์สุกี้ตี๋น้อย ,ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มการจองบริการด้านความงามอันดับ 1 ของไทย โกวาบิ (ไทยแลนด์) และผู้ก่อตั้ง Ant Delivery ขนส่งสัญชาติไทยที่ส่งทุกพื้นที่ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการบอกเล่าถึงเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้นในโลกของการทำตลาดแบบสมัยใหม่ เช่น หัวข้อ ‘Global Consumer Report : Web 3.0 ,NFT and the future of marketing’, หัวข้อ ‘Beyond Marketing 5.0’ และ ‘TikTok เปลี่ยนโลก Commerce ด้วยแนวคิด Shoppertainment ได้อย่างไร’ เป็นต้น  

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

โลตัส จับมือ ALTERVIM เปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในโลตัส 100 สาขาทั่วไทย

บางจากเปิดแผน 8 ปี ปรับโลโก้ใหม่ มุ่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ