TH | EN
TH | EN
spot_imgspot_imgspot_img
หน้าแรกLifeอีสปอร์ตสร้างอาชีพ Garena Academy เตรียมเด็กไทยสู่ 18 อาชีพอนาคต

อีสปอร์ตสร้างอาชีพ Garena Academy เตรียมเด็กไทยสู่ 18 อาชีพอนาคต

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญ เกมและอีสปอร์ตไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมยามว่าง แต่แฝงไปด้วยโอกาสและศักยภาพมากมาย สำหรับคนรุ่นใหม่ การีนา ในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเกมออนไลน์ระดับโลก มุ่งมั่นสร้างอนาคตที่สดใสให้กับเด็กไทยผ่านการเปิดโลกทัศน์และเตรียมความพร้อมสู่ 18 อาชีพอนาคต ในวงการอีสปอร์ต

โครงการ Garena Academy ห้องเรียนอีสปอร์ต เป็นโครงการที่มีความเข้มข้นมากขึ้น สามารถต่อยอดอาชีพไปได้ถึง 18 อาชีพ ประกอบด้วย นักการตลาดด้านเกม นักข่าววงการเกม ทีมควบคุมการผลิตสื่อและถ่ายทอดสด เกมมาสเตอร์ ผู้จัดการแข่งขันอีสปอร์ต นักพัฒนาเกม เกมแอนิเมเตอร์ นักทดสอบระบบเกม นักออกแบบเสียง เกมอาร์ตติส นักออกแบบเกม นักพัฒนาเกม AR, Technical Artist สตรีมเมอร์ เกมแคสเตอร์ ผู้ฝึกสอนกีฬาอีสปอร์ต นักพากย์การแข่งเกม และนักกีฬาอีสปอร์ต รวมถึงมีทุนการศึกษาและโอกาสอีกมากมาย โดยมุ่งสร้างการเรียนรู้ พัฒนาทักษะผ่านการลงมือปฏิบัติจริง นำเกมไปต่อยอดให้เป็นโอกาสทางอาชีพใหม่

garena-academy-esport-4

โดยปีนี้ มุ่งขยายโอกาสให้นักเรียนและคุณครูเข้าถึงแหล่งความรู้และทักษะที่จำเป็นในวงการอีสปอร์ตมากยิ่งขึ้น ตั้งเป้าหมายเข้าถึงนักเรียนและคุณครูกว่า 400 คน ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอีเว้นท์ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการในการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตโดยเฉพาะการบรอดแคสติ้ง นอกจากนี้ยังได้รับความกรุณาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้มอบทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการทำผลงานได้ดีในรอบสุดท้าย ซึ่งเป็นทุนการศึกษาทั้งหมด 12 ทุน เรียนฟรีภายในคณะ และสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น Web Development หรือครีเอทีฟดีไซน์ต่าง ๆ เป็นการต่อยอดความรู้ให้กับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการให้เกิดโอกาสการทำงานจริง

ห้องเรียนอีสปอร์ต ความตั้งใจ และก้าวต่อไปในอนาคต

พุทธวรรณ สุภัทรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร Sea (ประเทศไทย) กล่าวว่า โครงการห้องเรียนอีสปอร์ต เป็นโครงการภายใต้ Saturday School หรือมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานกว่า 2 ปี ที่มาของโครงการนี้เกิดขึ้นจากการที่ Sea (ประเทศไทย) ซึ่งมีบริษัทภายในเครืออย่างการีน่า ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเกมออนไลน์ อุตสาหกรรมนี้มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่องในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา เมื่อปี 2565 จึงเริ่มมีการเปิดตัวเว็บไซต์ Garena Academy ขึ้นมาเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการรวบรวมอาชีพในอุตสาหกรรมของวงการเกมและอีสปอร์ต โดยเริ่มต้นเปิดประมาณ 7-8 อาชีพ ปัจจุบันเริ่มมีการทยอยเสริมอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องสูงถึง 18 อาชีพ กลุ่มเป้าหมายนักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจเกี่ยวกับวงการเกมและอีสปอร์ต

จากนั้น Sea (ประเทศไทย) เล็งเห็นว่าคุณครูเป็นผู้สำคัญที่ทำให้เด็กเข้าถึงการเรียน ภายในปี 2566 จึงก่อตั้งโครงการสมรภูมิอีสปอร์ต เกิดจากความร่วมมือทางอินสคูล (Inskru) ที่เป็นศูนย์รวมของคุณครู โดยใช้เกมมิฟิเคชั่น (Gamification) กับเกมเบสเลิร์นนิ่ง (Game Based Learning) ส่งผลให้คุณครูสามารถนำเกมเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้พัฒนาเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้เด็กได้เรียนรู้ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ ยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมแต่งคำกลอนโดยใช้เกม ROV เป็นเนื้อเรื่องในการแต่งคำกลอน ส่งผลให้เด็กมีความรู้สึกว่า สื่อการเรียนการสอนนี้สอดคล้องกับความสนใจ

การีนาเผย อุตสาหกรรมอีสปอร์ตไทยโตต่อเนื่อง ส่งคอนเทนต์เกมหนุนซอฟต์พาวเวอร์

ต่อมามูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์เริ่มมีความคิด และติดต่อเข้ามาพูดคุยเพื่อขยายโครงการร่วมกับ Sea (ประเทศไทย) จึงเกิดหลักสูตรห้องเรียนอีสปอร์ตขึ้นมา โดยได้นำ 5 อาชีพหลัก เข้ามาเสริมภายในหลักสูตรนี้ คุณครูสามารถนำหลักสูตรไปปรับใช้ ให้เด็กได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต มุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน และได้ลงมือเรียนรู้จากการทำจริง ปฏิบัติจริง ฝึกสวมบทบาทเป็นอาชีพนั้นจริง กิจกรรมห้องเรียนอีสปอร์ตประกอบไปด้วย การพัฒนาทักษะด้าน Soft Skills นักเรียนจะได้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ระหว่างการร่วมโครงการแน่นอนว่าทุกคนต้องเจอปัญหา จึงเป็นการฝึก Problem-solving skill ในเรื่องของการแก้ปัญหาไปในตัว และพร้อมยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง สำหรับ Hard Skills ยกอย่างเช่น การเป็นนักพากย์ หรือการเป็นผู้ประสานงานการจัดโครงการ สำหรับคุณครูที่มีความสนใจเกี่ยวกับหลักสูตรสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์  Sea Academy ที่ได้รวบรวมแหล่งความรู้รูปแบบดิจิตอล โดย Sea (ประเทศไทย) จัดทำขึ้นร่วมกับมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอนทั้งหมดที่มีและก็นำเป็นประยุกต์ใช้ได้ทันที

ความเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา 3 ปี

เดชาธร วรพันธุ์ ผู้จัดการโครงการห้องเรียนอีสปอร์ต จากมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ กล่าวว่า ความพิเศษของปีนี้หากเทียบกับ 2-3 ปีที่ผ่านมา

  • ปี 2565 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 250 คน ภายในกรุงเทพฯ ปริมณฑล
  • ปี 2566 ริ่มขยาย 11 โรงเรียน ภายในกรุงเทพฯ ปริมณฑล
  • ปี 2567 ยอดเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 16 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 400 คน นับว่าเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดด สิ่งที่แตกต่างในปีนี้เป็นการขยายไปนอกพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลครั้งแรก จังหวัดที่มีส่วนร่วมประกอบด้วยจังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดสงขลา เดินทางไปยังทุกโซนทั่วประเทศไทย

ผลการสำรวจพบว่านอกจากอาชีพนักแข่งเกม นักเรียนมีความสนใจอาชีพอื่นมากขึ้นจาก 33% กระโดดไป 77% อันดับหนึ่งเป็นอาชีพบรอดแคสต์ การใช้โปรแกรมหรือเทคโนโลยีเพื่อควบคุมสื่อ อันดับหนึ่งรองลงมาเป็นอาชีพโค้ชกีฬาสปอร์ต และลำดับสุดท้ายอาชีพเกี่ยวกับทีมสื่อ อย่างครีเอทีฟ ชื่นชอบการทำด้าน Artwork หรือการทำข่าว

นอกเหนือจากหลักสูตรที่ทุกท่านสามารถนำไปใช้ได้แบบฟรี ๆ ปีนี้มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์อาจจะมีกิจกรรมหลัก ๆเช่นโครงการออนไลน์เทรนนิ่ง จุดประสงค์เพื่อให้คุณครูเข้าใจวิธีการใช้หลักสูตร หรือมีโค้ชอธิบายเกี่ยวกับหลักสูตรแต่ละบทเรียน หรือแต่ละอาชีพของอีสปอร์ต เพื่อเรียนรู้การเรียนการสอนในรูปแบบที่เกิดประสิทธิภาพง่ายมากยิ่งขึ้นถัดมาเป็นกิจกรรม Onsite นิสิต การนำพานักเรียนสู่สตูดิโอ เพื่อเห็นภาพบรรยากาศของจริง ระดับอาชีพ ระดับประเทศ และทดลองควบคุมสื่อจริง

เป้าหมายปี 2567 โดย Sea (ประเทศไทย)

สำหรับเป้าหมายปี 2567 คาดหวังให้ผู้คนนำหลักสูตรไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น จากจุดเริ่มต้นโครงการ Garena Academy ที่มีความตั้งใจอยากจะให้น้อง ๆ และคุณครูได้มีข้อมูลจริงเกี่ยวกับอาชีพในวงการเกมและอีสปอร์ตสามารถนำไปต่อยอดได้ จากผลสำรวจเด็กส่วนใหญ่อยากเป็นนักกีฬาอีสปอร์ต อยากทำงานหน้ากล้อง เพราะดูเท่ ได้เงินมากมหาศาล แต่ในความเป็นจริงต้องยอมรับว่าคนที่จะก้าวไปสู่จุดนั้นได้จริง ต้องอาศัยทั้งความสามารถ การฝึกฝนความทุ่มเท และหลาย ๆ อย่าง ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถเป็นได้ แต่หากน้อง ๆ ยังมีความสนใจเกี่ยวกับอาชีพเหล่านี้ ก็ยังมีอาชีพรอบข้างที่เป็นระบบนิเวศทั้งหมด 18 อาชีพ รวบรวมผ่านเว็บไซต์ Garena Academy นอกจากนี้ยังต้องการสร้าง Learning Environment หรือบรรยากาศในการเรียนที่มีความสนุกสนาน เรียนรู้จากการลงมือทำจริง คุณครูสามารถนำหลักสูตรไปปรับใช้ให้เหมาะสมทั้งในชุมนุม ชมรม หรือการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา คุณครู ผู้ทำอาชีพในวงการเกม-อีสปอร์ต ร่วมพูดคุย

 

อีสปอร์ตสร้างอาชีพ

ครูเบียร์ กิตติพล คิดกล้า ครูประจำโรงเรียนแจงร้อนวิทยา กล่าวว่า “จริง ๆ แล้ว นักเรียนทุกระดับชั้นมีการเล่นเกม” จึงนึกขึ้นได้ว่า จะสามารถส่งเสริมพัฒนาเกมกับสิ่งที่เด็กชอบอย่างไร ส่งผลให้มองเห็นโอกาสนี้ เริ่มเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้ามาฝึกทักษะ 5 บทเรียน ผ่านกิจกรรมชุมนุม กระทั่งนักเรียนสามารถรับรู้ได้ว่าตนเองมีความถนัดด้านใด

“การเล่นเกมไม่ได้เพียงแค่ผู้เล่น แต่สามารถประกอบอาชีพอื่นได้หลากหลายกว่า 18 อาชีพ”

บทบาทสำคัญของคุณครูคือการให้คำปรึกษา การเป็นโค้ช ยกตัวอย่างเช่นการเป็นนักพากย์ การบอร์ดแคส การเรียนรู้ในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ต้องอาศัยทักษะการเฝ้าสังเกต และให้กำลังใจ มองว่าหลักสูตรนี้เป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีให้กับนักเรียนและผู้ที่สนใจ เนื่องจากมีความยืดหยุ่นทางการเรียน เป็นการเปิดโลกด้านวงเกมกับสิ่งที่ชื่นชอบ นักเรียนรู้สึกไม่ถูกโดนบังคับ และพร้อมพัฒนาความรู้ให้กับตนเอง ส่งผลให้ไปถึงเป้าหมายที่ต้องการได้ในอนาคต

“เด็กเล่นเกมไม่ใช่เด็กที่เล่นไปโดยเปล่าประโยชน์” จริง ๆ แล้วอาจจะมีภาพของอาชีพในอนาคต อยากสนับสนุนให้คนรอบข้างเข้าใจ ส่งเสริมการเล่นเกมที่ถูกวิธีมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ดลประภพ เทียนดํา (SunWatlz) นักพากย์กีฬาอีสปอร์ตมืออาชีพ ให้ความเห็นว่า “เป็นหลักสูตรตอบโจทย์นักเรียนยุคใหม่ที่ชื่นชอบการเล่นเกม” จากประสบการณ์ในวงการเกมและอีสปอร์ต การเป็นนักพากย์นั้น เขาเริ่มต้นจากความสนใจในเกม อาชีพนี้ขับเคลื่อนด้วย Passion แรงผลักดันที่ทำให้ไม่หยุดเรียนรู้และฝึกฝนอยู่เสมอ เพราะเกมมีการพัฒนาและอัปเดตใหม่ตลอดเวลา กุญแจสำคัญคือ ความรู้เชิงลึก ไม่ว่าจะทำงานในตำแหน่งใดการเข้าใจเกมอย่างถ่องแท้ กลยุทธ์ เทคนิคล้วนเป็นสิ่งจำเป็น คนรุ่นใหม่โชคดีที่มีโครงการแบบนี้เกิดขึ้น ทั้งยังมีความต้องการแรงงานอาชีพนี้เพิ่มขึ้น ทำให้คนที่มีความฝันอยากทำงานวงการเกม-อีสปอร์ต สามารถทำเป็นอาชีพและสร้างรายได้ได้อย่างมั่นคงมากขึ้นในปัจจุบัน

การเติบโตของอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ตมอบโอกาสใหม่ ๆ ให้กับการศึกษาไทย การนำเกมและอีสปอร์ตมาผนวกรวมเข้ากับเนื้อหาและกลไกการเรียนรู้สามารถช่วยเพิ่มแรงจูงใจพัฒนาทักษะเตรียมความพร้อมให้กับเด็กรุ่นใหม่ในอนาคต

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เนคเทค โชว์บอร์ด “KidBright μAI” หนุนเด็กไทยมีความรู้ด้าน Edge AI

3 พันธมิตรเปิดแบรนด์ ‘หม่ำแซ่บXปุ้มปุ้ย’ ปลากระป๋อง-หอยลายเอาใจคนรักเมนูอีสาน

‘ธนกร วชิรขจร’ ผู้สร้างนวัตกรรมจากวัสดุเหลือใช้ เป็นสื่อการสอนฉบับรักษ์โลก แก่ผู้พิการทางสายตา

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ