TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Startup Valiente คว้าที่ 1 การแข่งขัน AI for ALL THAIs HACKATHON 2020

Valiente คว้าที่ 1 การแข่งขัน AI for ALL THAIs HACKATHON 2020

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจัดการแข่งขัน AI for ALL THAIs HACKATHON 2020 ในระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2563 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด Driving Thailand into AI Nation เปิดโอกาสให้ นักพัฒนาอิสระ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจที่เข้าแข่งขันสามารถหยิบผลงาน พร้อมใช้ในรูปแบบ API ที่ให้บริการอยู่บน aiforthai.co.th ไปประยุกต์สร้างสรรค์ให้เกิดชิ้นงานที่ใช้งานได้จริง

ดร.ชัย วุฒิวิวัตน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค กล่าวว่า “จากประสบการณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ยาวกว่า 20 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับงานวิจัยเชิงภาษาไทย และเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาในงานสัมมนาวิชาการ NECTEC ACE 2019 เนคเทคได้เปิดตัวแพลตฟอร์มบริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทย (AI For Thai Platform) โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เปิดโอกาสให้นักพัฒนาสามารถเข้าถึงและใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถทำ Proof of Concept ชิ้นงานได้โดยง่าย และที่สำคัญ AI For Thai สามารถเข้าใจบริบทของประเทศไทยซึ่งแตกต่างจากเทคโนโลยีของต่างชาติ

การจัดกิจกรรมแข่งขัน AI for ALL THAIs HACKATHON 2020 นี้ เดิมมีกำหนดจัดงาน ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา แต่เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ทำให้การจัดงานมีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไป จนกระทั่งตอนนี้รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ให้สามารถจัดกิจกรรมได้บ้างแล้ว แต่เพื่อลดความเสี่ยงของผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน ในช่วง New Normal จึงได้ปรับการแข่งในสู่แบบออนไลน์ การแข่งขัน AI for ALL THAIs HACKATHON 2020 Online จึงเป็นมิติใหม่ในการแข่งขันที่เราจะอยู่ร่วมกันถึง 38 ชั่วโมง โดยเปิดหน้ากล้องทั้งทีมผู้แข่งขันและทีมผู้จัด โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมแข่งขันในครั้งนี้ คือเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมทางด้าน AI ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริง และเพื่อสร้างกลุ่มนักพัฒนาโปรแกรมที่นำร่องในการใช้งาน AI For Thai Platform สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นจำนวนกว่า 150 คน และผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในวันนี้ ทั้งสิ้น 52 คน โดยแบ่งเป็น 21 ทีม ที่มาจากหลายสาขาวิชาชีพ มีทั้ง ครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษา โปรแกรมเมอร์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงิน นักพัฒนาอิสระ”

ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์และหัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษา กล่าวว่า “ผู้เข้าแข่งขันสามารถเรียกใช้งานจากบริการจากแพลตฟอร์ม AI for Thai ได้ทาง aiforthai.in.th ซึ่งประกอบด้วย บริการด้านข้อความ(LANGUAGE) บริการด้านภาพและวีดิโอ (VISION) และบริการด้านการสนทนา (CONVERSATION) ซึ่งมีบริการให้เรียกใช้มากกว่า 20 บริการในนั้น โดยปัจจุบันมีคนเรียกใช้งานมากกว่า 1 ล้าน 2 แสนครั้ง เพื่อตอบโจทย์ AI and Post COVID-19 ชีวิตหลังจากสถานการณ์โควิท 19 จะเป็นอย่างไร สิ่งที่จะเกิดขึ้นในหลายๆด้าน ทั้ง New normal , Social Distancing , Virtual, Contactless, Creative Tourism มาประกอบการพิจารณาสร้างสรรค์เป็นบริการ API พร้อมใช้

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท

ทีมที่ 16 Valiente
ชื่อผลงาน เครื่องมือการวิเคราะห์การประชุมออนไลน์
แนวคิด การวิเคราะห์บทสนทนาการประชุมออนไลน์ด้วยเสียง สำหรับความสะดวกในการสืบค้นและถามตอบข้อมูลประวัติการประชุม

จุดเด่นคือ
-ประยุกต์ใช้ทั้ง เสียงและภาษา ได้เหมาะกับสถานการณ์
-ประยุกต์ใช้ประโยชน์ของการประชุมออนไลน์ ที่เสียงเข้าแยกตาม Channel เรียบร้อยมาใช้งานกับ Partii API ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-สามารถประยุกต์ใช้ความสามารถของ Sentiment analysis มาให้คะแนนข้อความได้อย่างดี
-อนาคต ถ้าทำสรุปความให้เสร็จ จะมีประโยชน์และใช้งานได้จริง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท

ทีมที่ 10 Lorem Dimsum
ชื่อผลงาน TelePet
แนวคิด วินิจฉัยและรักษาสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยสัตว์แพทย์ของคุณจากระยะไกล ทุกที่ทุกเวลา ทุกที่ด้วย AI Virtual Assistant

จุดเด่นคือ
-ประยุกต์ใช้งาน ทั้งเสียงและภาษา ได้อย่างน่าสนใจ
-Present ดี และพร้อมเป็นอุตสาหกรรม
-ประยุกต์ใช้การถอดความจาก VDO มาช่วยถอดความจากวีดีโอเจ้าของสัตว์เลี้ยง
-ปรับใช้ ThaiMoji เพื่อช่วยบอกอารมณ์ข้อความที่ถอดได้ อย่างน่าสนใจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท

ทีมที่ 14 T2C
ชื่อผลงาน “URAI:สถาปัตยกรรมการถ่ายทอดเสียงภาษาไทยกลางและถิ่นแบบ Real-Time โดยอาศัย AI For Thai”
แนวคิด โครงการที่ริเริ่มขึ้นเพื่อที่จะแก้ปัญหาการสื่อสารดังกล่าว ในโครงการนี้ ผู้สื่อข่าวจากส่วนกลางสามารถเขียนข่าวเป็นภาษาไทยกลางได้โดยตรง หลังจากนั้นสถาปัตยกรรม URAI จะทำการแปลงเนื้อข่าวดังกล่าวเป็นภาษาไทยถิ่นโดยอัตโนมัติและทำการออกอากาศแบบ Real-time โดยอาศัยการช่วยเหลือของระบบ AI For Thai , ระบบ Deep Learning TTS ที่พัฒนาขึ้นมาเฉพาะ และระบบการออกอากาศสดที่สามารถใช้งานระบบ Augmented Reality เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและเข้าใจง่ายของการรายงานข่าวสารยิ่งขึ้น ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้นั้นนอกจากจะมีประโยชน์โดยตรงกับทั้งการสื่อสารข่าวในสถานการณ์ Post-Covid แล้วยังจะเป็นต้นแบบในการต่อยอดระบบ AI For Thai เข้าไปที่สายงานการรายงานข่าว และ สายงาน Augmented Reality/Virtual Reality อีกด้วย

จุดเด่นคือ
-สามารถประยุกต์ API ของ AI for Thai เพื่อต่อยอดให้เป็น Plug-in เพื่อใช้กับ UNREAL เพื่อประโยชน์การใช้งานได้ในอนาคต

รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

ทีมที่ 5 AI101
ชื่อผลงาน Covid Spread Area
แนวคิด ระบบตรวจจับการใส่หน้ากากอนามัย และการแพร่เชื้อจากการไอหรือจาม พร้อมระบุตำแหน่งในพื้นที่จำกัด

จุดเด่นคือ
-ต่อยอดเทคโนโลยี Action Detection เพื่อหาคนไอ/จาม ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
-ถ้าวัดขนาดห้องได้ จะสามารถพัฒนาไปหาระยะห่างระหว่างบุคคลได้ด้วย

รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

ทีมที่ 12 Ramintra United
ชื่อผลงาน EpidEye: early warning and insight monitoring for future epidemic
แนวคิด แอพพลิเคชันจะทำการหา insight เกี่ยวกับข้อมูลโรคระบาดในเมืองต่างๆ จากแหล่งข่าว และโซเชียลมีเดียจากทั่วทุกมุมโลก และแจ้งเตือนได้อย่างทันทวงทีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการระบาดใหญ่ของโรค

จุดเด่นคือ
-ประยุกต์รวมเทคโนโลยีการรวบรวมข่าว มานำเสนอ ข่าวที่เกิดขึ้นในโลกโซเซียลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการแจ้งเตือน ความเป็นไปได้ในการเกิดโรคระบาดในอนาคต

โดยตลอดระยะเวลา 38 ชั่วโมงของการแข่งขันที่เข้มข้นและท้าทาย สู่การนำเสนอผลงานสุดสร้างสรรค์ผ่านสายตาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 7 ท่าน ได้แก่

-ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง จาก- สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
-ผศ.ดร. สรณะ นุชอนงค์ จาก- สถาบันวิทย์สิริเมธี และสถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์ ประเทศไทย
-ดร.ชาญวิทย์ บุญช่วย จาก- บริษัท SYNPES ประเทศไทย และ Bangkok AI
-ดร.ทัดพงศ์ พงศ์ถาวรกมล จาก- กสิกร บิซิเนสเทคโนโลยี กรุ๊ป
-ดร.อลิสา คงทน จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
-ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
-ดร.อโณชา รักชาติเจริญ จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ผลงานจากผู้ชนะทั้ง 5 ทีม จะถูกนำไปเผยแพร่บน aiforthai.in.th เพื่อเปิดให้นักพัฒนาหรือผู้ที่สนใจเข้ามาลองใช้งานต่อไป

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

-AIS ประกาศแผน 5G ฟื้นฟูประเทศ สร้างการเติบโตยั่งยืน
-เอเซอร์ เปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ในงาน Next@Acer เจาะกลุ่มไลฟ์สไตล์และองค์กร
-กสิกรไทย ตั้งบริษัทเทคโนโลยีในจีน เล็งพัฒนานวัตกรรมทางการเงินป้อนจีน-อาเซียน
-แกร็บ เปิดโครงการ Grab Loves Thais ตั้งเป้าช่วยคนไทย 1 แสนครัวเรือน
-3 พฤติกรรม New Normal ของคนไทยจาก Google Trends

Lastest News

โซนี่ไทย เปิดตัว A7S III เสริมทัพกล้องสายวีดีโอมืออาชีพ

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด เปิดตัวกล้องฟูลเฟรมมิเรอร์เลสรุ่น Alpha 7S III ซึ่งถือเป็นกล้องฟูลเฟรมมิเรอร์เลสรุ่นที่ 3 จากตระกูล A7S Series

กว่า 20 ประเทศทั่วโลกต้องการวัคซีนโควิด-19 ของรัสเซีย

มาเรีย ซาคาโรวา โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเผยว่านานาประเทศกว่า 20 ชาติแสดงความสนใจที่จะใช้วัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ของรัสเซีย

จ๊อบไทย เผยครึ่งปีแรกธุรกิจลดการจ้างงานสูงสุด 75% ด้านแพทย์-สาธารณสุข เนื้อหอมสุด

จ๊อบไทย (JobThai) เปิดเผยว่า จากการรวบรวมข้อมูลความต้องการแรงงานขององค์กรในจ๊อบไทยแพลตฟอร์ม พบว่า องค์กรมีความต้องการแรงงานในช่วงครึ่งปีแรกรวมกันอยู่ที่ 303,776 อัตรา

iCreator Conference เป็น “คอนเทนต์ ครีเอเตอร์” อย่างไรให้ปัง

iCreator Conference 2020 งานที่รวมเหล่าครีเอเตอร์ทั้งรุ่นตำนาน และรุ่นใหม่ มารวมตัวกันเพื่อให้ความรู้กับคนที่มีความฝัน อยากเป็นครีเอเตอร์หน้าใหม่

รื้อขยะใต้พรม “ท่องเที่ยวไทย” โอกาสในวิกฤติ

คงมิอาจปฏิเสธว่าธุรกิจท่องเที่ยวไทยได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ระบาดอย่างหนัก อย่างน้อย ๆ ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีจึงจะกลับมาได้

The 1 จับมือเทคพาร์ทเนอร์พัฒนาแพลตฟอร์ม ตั้งเป้ารู้จักลูกค้าทุกคน

The 1 ปรับโฉมแอปพลิเคชัน ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ต่าง ๆ เร่งพัฒนาเทคโนโลยี สร้างไลฟ์สไตล์แพลตฟอร์ม ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าแบบส่วนบุคคล

เอไอเอส หนุน “อู่ตะเภา” เป็น สนามบิน 5G แห่งแรกในไทย

สนามบินอู่ตะเภา สนามบินเชิงพาณิชย์แห่งที่ 3 ของกรุงเทพฯ เดินหน้าสู่สนามบิน 5G แห่งแรกในประเทศไทยเต็มรูปแบบด้วยความร่วมมือ (MoU) กับเอไอเอส

VOOVAM แพลตฟอร์ม Virtual Live Streaming ใช้ AR จัดอีเวนต์-สัมมนา

บริษัท อินโฟเฟด จำกัด เปิดตัว VOOVAM (วู่วาม) รุกให้บริการ Virtual Live Streaming ครบวงจร ด้วย 2 สตูดิโอ ขนาดเล็กที่ติดตั้งแผ่นอะคูสติกป้องกันเสียงรบกวน

Central Tech Retail Lab (CTRL) เฟ้นหาสตาร์ตอัพตอบโจทย์ประสบการณ์การช้อปปิ้ง

Central Tech นอกจากจะคอยสร้าง Omni Channel และ อีคอมเมิร์ซแล้ว ยังมีภารกิจหนึ่งคือ พัฒนานวัตกรรมค้าปลีก "Retail Innovation" ทั้งในออฟไลน์และออนไลน์ ให้มีความทันสมัย ให้ประสบการณ์ช้อปปิ้งของลูกค้าดีขึ้น

ซัมซุงสนับสนุนการวิเคราะห์ยาผ่านสมาร์ทโฟน

การวิจัยพัฒนายาใหม่มีความซับซ้อน ต้องผ่านกระบวนการศึกษาและทดสอบมากมาย ยาบางตัวใช้เวลากว่า 10 ปีในการพัฒนาและจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก

MUST READ

การใช้คอมพิวเตอร์ ช่วงเรียนต่อปริญญาโทที่นิวซีแลนด์ ปี 2531-2533

ต้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2531 หลังจากที่ผมได้รับราชการเป็นอาจารย์ได้สองปี ผมก็ได้รับความกรุณาจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

Google แนะ 6 แอปฯ เสริมรักสานสัมพันธ์วันแม่แห่งชาติ

เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ที่กำลังจะมาถึงนี้ Google ขอแนะนำแอปพลิเคชันและฟีเจอร์ที่จะช่วยให้คุณได้ใช้เวลาทำกิจกรรมกับคุณแม่และครอบครัวได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น

VOOVAM แพลตฟอร์ม Virtual Live Streaming ใช้ AR จัดอีเวนต์-สัมมนา

บริษัท อินโฟเฟด จำกัด เปิดตัว VOOVAM (วู่วาม) รุกให้บริการ Virtual Live Streaming ครบวงจร ด้วย 2 สตูดิโอ ขนาดเล็กที่ติดตั้งแผ่นอะคูสติกป้องกันเสียงรบกวน

Opensignal วิเคราะห์ 5G ในประเทศไทยบนคลื่นความถี่ 2600 MHz

Opensignal ผู้ดำเนินการวิเคราะห์ระบบมือถือและกำหนดมาตรฐานระดับโลกเผยการวิเคราะห์ภาพรวมการตำแหน่งคลื่นความถี่ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทั้งสามรายในประเทศไทย ได้แก่ DTAC AIS และ TrueMove H

เดลล์ เทคโนโลยีส์ เปิดตัว PowerScale ระบบการจัดเก็บข้อมูลตระกูลใหม่

เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประกาศเปิดตัว Dell EMC PowerScale ระบบการจัดเก็บข้อมูลตระกูลใหม่ที่ออกแบบมาด้วยซอฟต์แวร์จัดเก็บข้อมูลและฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์ชั้นนำของอุตสาหกรรม
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น