TH | EN
TH | EN
หน้าแรกBusinessAIS ประกาศแผน 5G ฟื้นฟูประเทศ สร้างการเติบโตยั่งยืน

AIS ประกาศแผน 5G ฟื้นฟูประเทศ สร้างการเติบโตยั่งยืน

เอไอเอส ประกาศวิสัยทัศน์เครือข่าย AIS 5G – Forging Thailand’s Recovery สร้าง 5G ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศให้เป็น Digital Infrastructure ใหม่ของประเทศ

สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า ตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา เอไอเอสลงทุนมากกว่า 1.1 ล้านล้านบาท ปีนี้เตรียมงบลงทุนไว้ 35,000-45,000 ล้านบาทในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง

AIS 5G เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ดิจิทัลเส้นใหม่ที่จะมาช่วยเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยจากนี้ไป AIS จะสร้าง 5G ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศให้เป็น Digital Infrastructure ใหม่ของประเทศ และจะสนับสนุนการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) และจะร่วมมือกับผู้นำอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

“ทุกคนคงทราบดีว่าในยุค 3G เราช้ากว่าประเทศอื่น ๆ ประมาณ 10 ปี แต่ในยุค 4G เรายังช้ากว่า นานาประเทศ ประมาณ 5 ปี แต่สำหรับในยุค 5G ประเทศไทยไม่ช้าไปกว่าใคร เรามีความรุดหน้าด้านเทคโนโลยีเทียบชั้นเครือข่าย 5G ระดับ World Class เท่าเทียมกับประเทศชั้นนำ อย่างประเทศจีนและเกาหลี และ AIS 5G จะเป็น Infrastructure ใหม่ของประเทศไทย”

สมชัย กล่าวว่า Engine สำคัญที่ขับเคลื่อนประเทศมี 3 สิ่ง คือ การท่องเที่ยว การส่งออก และการลงทุน แต่เมื่อเกิดสถานการณ์โควิดขึ้น เครื่องยนต์เหล่านี้ล้วนหยุดชะงัก ดังนั้น สิ่งที่ไทยควรทำ คือ พัฒนาระบบสาธารณสุขเป็นแหล่งรายได้ใหม่ เพิ่ม GDP โดยนำเสนอความแข็งแกร่งทางด้านศิลปวัฒนธรรม อาหาร รวมไปถึงต้องกระตุ้นเศรษฐกิจแบบรุนแรง และบริษัทเอกชนและประชาชนจะต้องร่วมมือกันเพื่อฟื้นฟูประเทศไทย และสิ่งที่จะผลักดันให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วก็คือ Digital infrastructure

AIS เปิดให้บริการ 5G เป็นรายแรกของประเทศมาตั้งแต่กุมภาพันธ์ พร้อมขยายเครือข่ายไปครบทั้ง 77 จังหวัดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่เดือนพฤษภาที่ผ่านมาด้วย

ล่าสุดเอไอเอสเป็นผู้ให้บริการ Digital Life Service Provider ที่ถือครองคลื่นความถี่มากที่สุด คือ

  • LOW BAND (700-900 MHz) 50 MHz
  • MID BAND (1800-2600 MHz) 170 MHz
  • HIGH BAND (26 GHz) 1200 MHz

สมชัย กล่าวว่า ช่วงที่ผ่านมาวิกฤตโควิด-19 นำมาซึ่งผลกระทบอย่างรุนแรงไปทั่วโลกยิ่งกว่าวิกฤตอื่น ๆ ที่เคยมีมาและก่อให้เกิด “ชีวิตวิถีใหม่” ที่ไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมแบบทันทีทันใดในทุกระดับ

โดยสามารถแบ่งปรากฏการณ์เป็น 3 ช่วง คือ ช่วง Fall หรือช่วงตกต่ำจากวิกฤต ช่วง Fight หรือช่วงแห่งการต่อสู้เพื่อให้ก้าวผ่านวิกฤตไปให้ได้ และช่วง Future หรือช่วงสร้างอนาคตอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องมีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเข้ามาเป็นฐานรากที่แข็งแกร่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานและการแข่งขัน

ทั้ง 3 ช่วงเวลา AIS ได้นำเทคโนโลยี 5G เข้ามาให้ความช่วยเหลือทุกภาคส่วน อาทิ

ภาคสาธารณสุข

AIS 5G ทำงานร่วมกับ Robot และ AI เข้าไปสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการ คัดกรองคนไข้ (Robot for Care), Telemedicine, AI Assisted CT SCAN และ Mobile Stroke Unit ตลอดช่วงระยะของการแพร่ระบาดรุนแรง จนถึงการผนึกกำลังกับเครือข่ายพันธมิตร (Strategic Partner) เพื่อพัฒนา Telemedicine อย่างต่อเนื่อง

ภาคอุตสาหกรรมในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)

5G เสริมขีดความสามารถในการบริหารจัดการในทุก ๆ ส่วนงาน ประกอบด้วย

ภาคพื้นดิน : กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม ประกอบด้วย อมตะ คอร์ปอเรชัน, สหพัฒนา อินเตอร์โฮลดิ้ง, กลุ่ม WHA ที่เริ่มทดลองสอบ 5G Smart City แล้ว

ภาคทางอากาศ : บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น ในนาม กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส ผู้ชนะการประมูลโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ที่เริ่มทดลองทดสอบ 5G Smart Airport แล้ว

ภาคทางทะเล : การท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่เริ่มทดลองทดสอบ 5G แล้ว ในบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง

ภาคการค้าปลีก

AIS อยู่ระหว่างการพัฒนา 5G Smart Retail ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัลรีเทลในฐานะหัวหอกสำคัญของภาคอุตสาหกรรมค้าปลีกที่ครอบคลุมตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ของการใช้ชีวิตของคน ในฐานะการกระจายรายได้ระหว่างผู้ผลิตกับผู้ซื้อ รวมถึงมีอัตราการจ้างงานถึง 2 ใน 3 ของประเทศ

ภาคการท่องเที่ยว/บริการ/การศึกษา

AIS มีการนำ 5G Immersive Experience กับเทคโนโลยี AR/VR พร้อมร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สร้างประสบการณ์ใหม่ของ Unseen Thailand ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึง คอนเทนต์ด้านการศึกษา และความบันเทิง พลิกโฉมการสร้างสรรค์คอนเทนท์ของ Creator สัญชาติไทย ด้วย Next Reality Studio – AR/VR Studio แห่งแรกของเมืองไทย

ภาคการเกษตรและสังคม

AIS มุ่งสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยเทคโนโลยี 5G เข้ามาพัฒนา สิ่งแวดล้อม การเกษตร และการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยผนึกพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สร้าง SDG Lab ในพื้นที่ 100 ไร่ ใน อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี หรือสวนป๋วย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต้นแบบการรณรงค์ให้คนไทยเห็นความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมที่สุดแห่งหนึ่ง

นวัฒกรรม 5G ของ AIS ประกอบไปด้วย

5G Dual Mode SA/NSA

เทคโนโลยี SA หรือ Stand Alone และ NSA หรือ None Stand Alone  Dual Mode ที่สามารถผสมผสานระหว่างเครือข่าย 5G โดยเฉพาะ และเครือข่าย 5G ที่ทำงานร่วมกับ 4G พร้อมรับอนาคตในการใช้งาน 5G ในหลากหลายประโยชน์ในรูปแบบ Massive IoT และ Mission Critical

5G Network Slicing

เทคโนโลยี 5G Network Slicing เสมือนมีหลากหลายเครือข่ายอยู่ในเครือข่ายเดียว (Multi Network In One Network) ทำให้สามารถออกแบบเครือข่ายแต่ละชั้นได้อย่างสอดคล้องและยืดหยุ่นกับลักษณะของอุตสาหกรรมแต่ละรูปแบบ แต่ละพื้นที่ได้อย่างคล่องตัว เต็มประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การทำธุรกิจของแต่ละองค์กรได้อย่างเต็มที่

“จากขีดความสามารถของเครือข่าย AIS 5G เมื่อผสมผสานเข้ากับคุณสมบัติของ 5G คือ  ความเร็ว แรง เสถียร สนับสนุนและยกระดับการใช้งาน Multi Media Content สู่ VR หรือ AR รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoTได้ในจำนวนมหาศาล และมีอัตราการตอบสนองที่รวดเร็วจากความหน่วงต่ำ จึงยิ่งทำให้ 5G เหมาะสมอย่างยิ่งต่อการเสริมขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมหลักทั้งหมดที่จะเป็นกลไกในการฟื้นฟูประเทศ”

นอกจากนี้พัฒนาในภาคส่วนต่าง ๆ แล้ว สิ่งสำคัญที่ไม่พัฒนาควบคู่ไปไม่ได้คือ การศึกษษและการเตรียมความพร้อมให้กับคนไทย AIS ประกาศแพลทฟอร์มการเรียนรู้ LearnDi จาก AIS Academy for Thais ขยายการสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาบุคลากรสู่แต่ละองค์กรทั่วประเทศ

ประเทศไทยมีจุดแข็งซึ่งได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนว่า มีระบบสาธารณสุขที่เป็นเลิศ มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม เป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อนำ 5G เข้าไปผสมผสานในกระบวนการที่เกี่ยวข้องของภาคอุตสาหกรรม ทำให้เช่วยพลิกฟื้นประเทศไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตได้อย่างดีที่สุด

“นอกจากการปรับตัวให้พร้อมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว ผมยังอยากเชิญชวนทุกภาคส่วนให้เข้ามาร่วมในภารกิจฟื้นฟูประเทศ ขานรับกับนโยบาย “รวมไทยสร้างชาติ” ของรัฐบาลไปด้วยกันอีกด้วย”

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ