TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business SEAC ลุยตลาดมหาวิทยาลัย ติดสปีดต่อยอดทักษะแห่งอนาคต

SEAC ลุยตลาดมหาวิทยาลัย ติดสปีดต่อยอดทักษะแห่งอนาคต

แม้สถานการณ์เศรษฐกิจไทยกลับมาขยายตัวเล็กน้อยในไตรมาสแรกของปี ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้น จนเกิดเป็นอัตราเร่งให้เกิดอาชีพใหม่ ๆ สูงขึ้น ผลที่ตามมาคือ ปัญหาช่องว่าง Skill Gap ที่นับวันจะขยายกว้างมากขึ้นเรื่อย ๆ เห็นได้จากอัตราการว่างงานของเด็กรุ่นใหม่ที่มากขึ้น มีจำนวน 2.6 แสนคน เพิ่มสูงขึ้น 5.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนถึงปัญหาของตลาดแรงงานเด็กรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญที่จะเป็นแรงงานมีฝีมือในอนาคต 

SEAC (ซีแอค) ผู้นำด้านการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร บุคลากร และองค์กรในประเทศไทย เดินหน้าจับมือสถาบันระดับอุดมศึกษาชั้นนำของไทย พัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) และวิชาเลือก (Elective Courses) สำหรับนิสิตนักศึกษาทั้งในรูปแบบ Online Course และ Virtual Classroom เพื่อเตรียมความพร้อมวิธีคิดและทักษะที่จำเป็น ทั้งด้าน Hard skill และ Soft skill สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานในปัจจุบันและอนาคต ด้วยบทพิสูจน์ความสำเร็จจากการพัฒนาหลักสูตรร่วมนำร่องในคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเสียงตอบรับที่ดีจากนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมเรียนกว่า 3 พันราย 

อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC เผยว่า ด้วยความท้าทายที่เกิดขึ้นในโลกวันนี้ รากฐานสำคัญในการพัฒนาคน ก็คือ การศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้ตอบโจทย์กับตลาดแรงงานในปัจจุบัน เพื่อยกระดับการศึกษาและสร้างกำลังคนคุณภาพ ดังนั้น SEAC จึงเร่งนำร่องพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยนำเนื้อหาหลักสูตรส่งตรงจากพาร์ตเนอร์ที่เป็นสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลก มาปรับให้เข้ากับบริบทความต้องการของมหาวิทยาลัยไทย เพื่อให้ผู้เรียนสร้างทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตและการทำงาน (Essential Skills) พร้อมนำไปปรับใช้ได้ทันที

“เราเชื่อมั่นว่าหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกที่ร่วมกันออกแบบจัดทำขึ้นใหม่ จะสร้างองค์ความรู้ที่เพียงพอ ตอบโจทย์โลกการทำงานยุคใหม่ เพิ่มสกิลหนุนทักษะจำเป็น นอกเหนือจากหลักสูตรหลักที่ต้องเรียนในสถาบัน ตลอดจนช่วยลดปัญหาการผลิตคนไม่สอดคล้องกับเนื้องานในตลาดแรงงานปัจจุบัน และสร้างคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดงานตามสายงานที่ตลาดมีความต้องการได้มากขึ้น”

ด้าน ดร.ธิดารัตน์ อริยะประเสริฐ ผู้อำนวยการด้านตลาดการศึกษา SEAC กล่าวเสริมว่า หัวข้อหลักสูตรที่ได้รับการตอบรับและนำไปเป็นองค์ประกอบในรายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกของแต่ละคณะ อาทิเช่น หลักสูตร Design Thinking พร้อมประกาศนียบัตรจาก Stanford Center for Professional Development (SCPD), หลักสูตร Self-Leadership จาก The Ken Blanchard Companies, และหลักสูตรวิธีคิดเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Outward Mindset) จาก The Arbinger Institute เป็นต้น

โดยการร่วมออกแบบเป็นไปตามทิศทางความต้องการพัฒนานิสิตนักศึกษาของแต่ละคณะ โดยหลักสูตรที่ร่วมพัฒนาในรายวิชาดังกล่าว ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากนิสิตนักศึกษาที่เข้าเรียนแล้วกว่า 3,000 ราย เนื่องจากหลักสูตรมีให้เลือกหลากหลาย แต่ละคลาสเปิดกว้างทางความคิด ผสมผสานหลากหลายรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างจากห้องเรียนทั่วไป เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลองลงมือทำโปรเจกต์จริง อีกทั้ง สามารถนำไอเดียไปต่อยอดในการทำธุรกิจในอนาคต นำผลงานจากโปรเจกต์ที่เรียนและประกาศนียบัตรจากสถาบันระดับโลกไปใส่ในพอร์ตโฟลิโอใช้ในการสมัครงาน หรือเรียนต่อในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกได้

“มั่นใจได้ว่า นิสิตนักศึกษาที่ได้เรียนหลักสูตรของเราจะสามารถปรับตัว ปรับความคิด ให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวันได้จริง” 

ผศ.ดร.สวรัย บุณยมานนท์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหนึ่งในคณาจารย์ที่ได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและการทำงานให้กับนิสิตอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวว่า “การได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรการศึกษากับ SEAC นับเป็นมิติใหม่ในการยกระดับการศึกษาให้ตอบโจทย์กับความท้าทายในโลกการทำงานปัจจุบัน โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของ SEAC มาช่วยเสริมมุมมองที่กว้างขึ้นให้กับสถาบันการศึกษา เช่น กระบวนการคิดเชิงออกแบบ การทำ Innovation Project บนพื้นฐานความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อยกระดับการเรียนรู้ให้นิสิตสามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและการทำงาน พร้อมก้าวสู่ตลาดแรงงานในอนาคตได้อย่างมั่นใจ ประสบความสำเร็จในชีวิต และสร้างคุณค่าให้สังคมต่อไป”

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

SUSUNN เปิดตัวโรงจอดรถพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

สวทช. ขยายงานวิจัยสู่โมเดลธุรกิจใหม่ เปิดตัว “9 ดีปเทคสตาร์ตอัพ”

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

เอสซีจี บนเส้นทางการขับเคลื่อน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” เพื่อความยั่งยืน

การเปลี่ยนผ่านของเอสซีจีจาก “ผู้ใช้” สู่การเป็น “ผู้ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” เป็นกระจกสะท้อนถึงความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยนวัตกรรม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแนวทาง ESG

เดลล์เผยผลสำรวจ องค์กรในกว่า 40 ประเทศ ตระหนัก พนักงานคือสินทรัพย์สำคัญในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน

2 ปีหลังที่ผ่านมา องค์กรธุรกิจต่างเร่งปฏิรูปสู่ระบบดิจิทัล ราวครึ่งหนึ่งของผู้นำด้านไอทีในประเทศไทย หรือ 58% (เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น: 45%; ทั่วโลก: 50%) กล่าวว่า องค์กรของตนรู้ว่า จะต้องทำอย่างไรบ้างในการปฏิรูปคนทำงานสู่ระบบดิจิทัล

ดีแทค-กสทช. ขยายระยะเวลาชำระค่าบริการ ให้ผู้ประสบภัย จากพายุโนรู

ดีแทคและสำนักงาน กสทช. ขอแสดงความห่วงใยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ให้สามารถติดต่อสื่อสารถึงญาติพี่น้อง และติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

Flash Express จับมือ TikTok Shop ให้บริการจัดส่งพัสดุ

Flash Express ประกาศขยายความร่วมมือกับ TikTok Shop สู่ประเทศไทยในฐานะ Regional Logistics Partner พร้อมให้บริการจัดส่งพัสดุแก่พ่อค้า แม่ค้าทุกร้านบนแพลตฟอร์ม

ก.ล.ต. จัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้ลงทุนประจำปีของ IOSCO ภายใต้แนวคิด “Investor Resilience”

ก.ล.ต. จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนสากล ประจำปี 2565 (World Investor Week 2022) ของ IOSCO ระหว่างวันที่ 2 - 8 ตุลาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “Investor Resilience”

Flash Coffee จับมือ Flash Express เสิร์ฟกาแฟจากดอยวาวี ฉลองวันกาแฟสากล

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันกาแฟสากล (1 ตุลาคม) ในปี 2565 นี้ Flash Coffee ร่วมมือกับ Flash Express ผู้ให้บริการขนส่งสัญชาติไทยนำเมล็ดกาแฟจากดอยวาวี จ.เชียงราย เสิร์ฟให้กับผู้บริโภคในทั้ง 88 สาขาของแฟลช คอฟฟี่

ไทยพาณิชย์ แนะ SME ปรับกลยุทธ์ รับเทรนด์ Healthy มาแรง

โควิด-19 คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกในหลากหลายมิติ ทั้งยังส่งผลกระทบต่อการดำเนิน ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

‘อากาศปนเปื้อนเชื้อโรค’ ภัยเงียบที่รุนแรง

ตัวเลข “68,728 คน” คือยอดคนไทยที่เสียชีวิตจากโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งมีสาเหตุหลักจาก อากาศที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคและมลพิษ ความต้องการ “อากาศสะอาด” เป็นสิ่งที่สังคมเริ่มให้ความสำคัญ

วช. – สวทช.-วท.กห. มอบนวัตกรรมปุ่มกดลิฟต์แบบไร้สัมผัส แก่ รพ. ทหาร 3 เหล่าทัพ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม มอบนวัตกรรม MagikTuch ระบบปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัส แบบ 2 in 1

ไมโครซอฟท์ นําบริการคลาวด์ของ Microsoft Azure มาสู่ลูกค้าคนไทยด้วย Azure Arc

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันโลกกำลังขับเคลื่อนอยู่บน cloud-based economy เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของหลายประเทศล้วนตั้งอยู่บน Infrastructure สำคัญที่เรียกว่าคลาวด์ (Cloud Infrastructure)

MUST READ

วช. – สวทช.-วท.กห. มอบนวัตกรรมปุ่มกดลิฟต์แบบไร้สัมผัส แก่ รพ. ทหาร 3 เหล่าทัพ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม มอบนวัตกรรม MagikTuch ระบบปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัส แบบ 2 in 1

NETA พร้อมส่งมอบ NETA V ให้ลูกค้าชาวไทยปลายกันยายนนี้

บริษัท เนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมทยอยส่งมอบ NETA V รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% ให้ลูกค้าคนไทยตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป

Belkin เอาใจสาวกไอโฟน เปิดตัวอุปกรณ์เสริมสำหรับ iPhone 14

Belkin เปิดตัวอุปกรณ์เสริมสำหรับผู้ใช้งาน iPhone 14 ทุกรุ่น ด้วยนวัตกรรมการชาร์จแบบไร้สายสูงสุด 15 วัตต์ ความปลอดภัยเหนือมาตรฐาน และเทคโนโลยี MagSafe ที่สมบูรณ์แบบ

Flash Express จับมือ TikTok Shop ให้บริการจัดส่งพัสดุ

Flash Express ประกาศขยายความร่วมมือกับ TikTok Shop สู่ประเทศไทยในฐานะ Regional Logistics Partner พร้อมให้บริการจัดส่งพัสดุแก่พ่อค้า แม่ค้าทุกร้านบนแพลตฟอร์ม

รพ. พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร โชว์นวัตกรรมเครื่องผลิตออกซิเจน ราคาถูกกว่านำเข้า 3-4 เท่า

รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร โชว์นวัตกรรมผลิตเครื่องจ่ายออกซิเจนได้เอง ราคาถูกกว่านำเข้า 3-4 เท่า พร้อมเผยแผนการดำเนินงานต่อไป เร่งสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ให้แล้วเสร็จในปี 2567
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น