TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business SEAC ลุยตลาดมหาวิทยาลัย ติดสปีดต่อยอดทักษะแห่งอนาคต

SEAC ลุยตลาดมหาวิทยาลัย ติดสปีดต่อยอดทักษะแห่งอนาคต

แม้สถานการณ์เศรษฐกิจไทยกลับมาขยายตัวเล็กน้อยในไตรมาสแรกของปี ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้น จนเกิดเป็นอัตราเร่งให้เกิดอาชีพใหม่ ๆ สูงขึ้น ผลที่ตามมาคือ ปัญหาช่องว่าง Skill Gap ที่นับวันจะขยายกว้างมากขึ้นเรื่อย ๆ เห็นได้จากอัตราการว่างงานของเด็กรุ่นใหม่ที่มากขึ้น มีจำนวน 2.6 แสนคน เพิ่มสูงขึ้น 5.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนถึงปัญหาของตลาดแรงงานเด็กรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญที่จะเป็นแรงงานมีฝีมือในอนาคต 

SEAC (ซีแอค) ผู้นำด้านการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร บุคลากร และองค์กรในประเทศไทย เดินหน้าจับมือสถาบันระดับอุดมศึกษาชั้นนำของไทย พัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) และวิชาเลือก (Elective Courses) สำหรับนิสิตนักศึกษาทั้งในรูปแบบ Online Course และ Virtual Classroom เพื่อเตรียมความพร้อมวิธีคิดและทักษะที่จำเป็น ทั้งด้าน Hard skill และ Soft skill สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานในปัจจุบันและอนาคต ด้วยบทพิสูจน์ความสำเร็จจากการพัฒนาหลักสูตรร่วมนำร่องในคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเสียงตอบรับที่ดีจากนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมเรียนกว่า 3 พันราย 

อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC เผยว่า ด้วยความท้าทายที่เกิดขึ้นในโลกวันนี้ รากฐานสำคัญในการพัฒนาคน ก็คือ การศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้ตอบโจทย์กับตลาดแรงงานในปัจจุบัน เพื่อยกระดับการศึกษาและสร้างกำลังคนคุณภาพ ดังนั้น SEAC จึงเร่งนำร่องพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยนำเนื้อหาหลักสูตรส่งตรงจากพาร์ตเนอร์ที่เป็นสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลก มาปรับให้เข้ากับบริบทความต้องการของมหาวิทยาลัยไทย เพื่อให้ผู้เรียนสร้างทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตและการทำงาน (Essential Skills) พร้อมนำไปปรับใช้ได้ทันที

“เราเชื่อมั่นว่าหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกที่ร่วมกันออกแบบจัดทำขึ้นใหม่ จะสร้างองค์ความรู้ที่เพียงพอ ตอบโจทย์โลกการทำงานยุคใหม่ เพิ่มสกิลหนุนทักษะจำเป็น นอกเหนือจากหลักสูตรหลักที่ต้องเรียนในสถาบัน ตลอดจนช่วยลดปัญหาการผลิตคนไม่สอดคล้องกับเนื้องานในตลาดแรงงานปัจจุบัน และสร้างคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดงานตามสายงานที่ตลาดมีความต้องการได้มากขึ้น”

ด้าน ดร.ธิดารัตน์ อริยะประเสริฐ ผู้อำนวยการด้านตลาดการศึกษา SEAC กล่าวเสริมว่า หัวข้อหลักสูตรที่ได้รับการตอบรับและนำไปเป็นองค์ประกอบในรายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกของแต่ละคณะ อาทิเช่น หลักสูตร Design Thinking พร้อมประกาศนียบัตรจาก Stanford Center for Professional Development (SCPD), หลักสูตร Self-Leadership จาก The Ken Blanchard Companies, และหลักสูตรวิธีคิดเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Outward Mindset) จาก The Arbinger Institute เป็นต้น

โดยการร่วมออกแบบเป็นไปตามทิศทางความต้องการพัฒนานิสิตนักศึกษาของแต่ละคณะ โดยหลักสูตรที่ร่วมพัฒนาในรายวิชาดังกล่าว ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากนิสิตนักศึกษาที่เข้าเรียนแล้วกว่า 3,000 ราย เนื่องจากหลักสูตรมีให้เลือกหลากหลาย แต่ละคลาสเปิดกว้างทางความคิด ผสมผสานหลากหลายรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างจากห้องเรียนทั่วไป เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลองลงมือทำโปรเจกต์จริง อีกทั้ง สามารถนำไอเดียไปต่อยอดในการทำธุรกิจในอนาคต นำผลงานจากโปรเจกต์ที่เรียนและประกาศนียบัตรจากสถาบันระดับโลกไปใส่ในพอร์ตโฟลิโอใช้ในการสมัครงาน หรือเรียนต่อในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกได้

“มั่นใจได้ว่า นิสิตนักศึกษาที่ได้เรียนหลักสูตรของเราจะสามารถปรับตัว ปรับความคิด ให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวันได้จริง” 

ผศ.ดร.สวรัย บุณยมานนท์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหนึ่งในคณาจารย์ที่ได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและการทำงานให้กับนิสิตอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวว่า “การได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรการศึกษากับ SEAC นับเป็นมิติใหม่ในการยกระดับการศึกษาให้ตอบโจทย์กับความท้าทายในโลกการทำงานปัจจุบัน โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของ SEAC มาช่วยเสริมมุมมองที่กว้างขึ้นให้กับสถาบันการศึกษา เช่น กระบวนการคิดเชิงออกแบบ การทำ Innovation Project บนพื้นฐานความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อยกระดับการเรียนรู้ให้นิสิตสามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและการทำงาน พร้อมก้าวสู่ตลาดแรงงานในอนาคตได้อย่างมั่นใจ ประสบความสำเร็จในชีวิต และสร้างคุณค่าให้สังคมต่อไป”

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

SUSUNN เปิดตัวโรงจอดรถพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

สวทช. ขยายงานวิจัยสู่โมเดลธุรกิจใหม่ เปิดตัว “9 ดีปเทคสตาร์ตอัพ”

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ช่วยลูกค้าทั่วโลกลดคาร์บอนมากกว่า 90 ล้านตันในปี 2565

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้นำระดับโลกด้านดิจิทัลทรานฟอร์เมชันด้านการจัดการพลังงานและระบบออโตเมชั่น เผยผลประกอบการปี 2565 ทั่วโลกกวาดรายได้ 34,176 ล้านยูโร

โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี จับมือพันธมิตร จัดแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์ขับเคลื่อนรถยนต์ไร้คนขับผ่าน Virtual Simulation

บริษัทโตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (NETH) จัดการแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์จำลองการขับเคลื่อนรถยนต์ไร้คนขับ ผ่าน Virtual Simulation

ส่องกระแส ChatGPT เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

ตั้งแต่ ChatGPT ถูกเปิดตัวในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 มีกระแสการพูดถึงแชทบอทตัวนี้อย่างล้นหลามในหลายแวดวง เนื่องมาจาก ChatGPT มีระบบ AI ที่สามารถหาคำตอบให้คู่สนทนาได้อย่างรวดเร็ว ด้วยภาษาที่เป็นธรรมชาติและสามารถตอบคำถามที่ซับซ้อนได้

T&B เปิดตัว ศูนย์รวมทรานส์ลูเซีย เมตาเวิร์ส ที่แรกของโลก พร้อมนำธุรกิจบันเทิงเข้าสู่โลกเสมือนเต็มตัว

บริษัท ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตซีรีส์แอนิเมชั่นและคอนเทนต์เพื่อความบันเทิงชั้นนำของประเทศไทย จัดงาน “The Universe of Happiness” เปิดตัวโครงการใหญ่ ศูนย์รวมแห่งเมตาเวิร์ส ทรานส์ลูเซีย

ช่อง 8 ต้อนรับ “พุทธอภิวรรณ” นั่งแท่นผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายข่าวคนใหม่ ดันเรตติ้ง

หลังจาก เฮียฮ้อ-สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ อาร์เอส กรุ๊ป ประกาศผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว ต้อนรับ พุทธอภิวรรณ องค์พระบารมี เป็นผู้อำนวยข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 คนใหม่

Helperlink แพลตฟอร์มออนไลน์ตัวกลางจัดหางานซาอุฯ เปิดลงทะเบียนฟรี ค่าแรงสูง-สวัสดิการดี

Helperlink แพลตฟอร์มออนไลน์จัดหางานในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ตัวกลางเชื่อมโยงนายจ้างและแรงงานผู้ช่วยดูแลงานบ้าน เปิดให้ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

AIS โชว์ศักยภาพบนเวทีโลก คว้ารางวัล WSIS Prize 2023

AIS พาโครงการ “อุ่นใจ CYBER” เป็นตัวแทนประเทศ คว้ารางวัลด้านความยั่งยืนระดับโลก ติดอันดับ 1 ใน 5 จาก 1,800 โครงการทั่วโลก

เสียวหมี่ เปิดตัว Xiaomi 13 Series “co-engineered with Leica” สมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นล่าสุด

เสียวหมี่ ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นล่าสุด – Xiaomi 13 Series – สู่ตลาดต่างประเทศ ณ งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ที่เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน

เทนเซ็นต์ คลาวด์ ส่ง Metaverse Solution Suite ยกระดับผู้ประกอบการไทย

จากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลให้การเชื่อมต่อระหว่างโลกเสมือน และโลกความเป็นจริงแข็งแกร่งมากขึ้น หลายองค์กรเริ่มมองหาโอกาสจากการสร้างแพลตฟอร์ม

ย้อนเวลาสู่อาณาจักรโรมัน…ตามล่าบทเรียนวิกฤติการเงินเขย่าโลก

หากคุณได้ติดตามข่าวมาบ้าง น่าจะรู้ว่าในปี 2565 ที่ผ่านมาได้เกิดความผันผวนขึ้นอย่างหนักในโลกการเงิน จนหลายคนภาวนาอยากให้วิกฤติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นผ่านพ้นไปเสียที

MUST READ

F&N คว้าสิทธิ์เพิ่มเติมจากเนสท์เล่ นั่งแท่นผู้ผลิต-จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมตราหมี ในประเทศกัมพูชา

บริษัท เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ โฮลดิ้งส์ เบอร์ฮาด (F&N) คว้าสัญญาลิขสิทธิ์เพิ่มเติมจากบริษัท โซซิเอเต้ เดส์ โปรดุยต์ส เนสท์เล่ เอส.เอ. และ เนสท์เล่ เอส.เอ. (เนสท์เล่)

กูลิโกะ เปิดตัว “Almond Koka” นมอัลมอนด์ที่ขายดีที่สุดในญี่ปุ่น รุกตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

ไทยกูลิโกะ ส่งนมอัลมอนด์ ภายใต้แบรนด์ “Almond Koka” (อัลมอนด์ โคกะ) นมอัลมอนด์ที่ขายดีที่สุดในญี่ปุ่น บุกตลาดประเทศไทยเต็มกำลัง

COM7 วางเป้าปี 66 โต 15% เตรียมเปิดเพิ่ม 200 สาขา พร้อมแตกไลน์สู่ธุรกิจร้านขายยา-อาหารสัตว์เลี้ยง

COM7 ตั้งเป้าปี 66 ยอดขายพุ่งกว่า 15% จากกำลังซื้อคึกคัก iPhone14 ซัพพลายกลับสู่ภาวะปกติ เดินหน้าขยายสินค้าเฮาส์แบรนด์

จับตาวิกฤติ Silicon Valley Bank หรือจะเป็นชนวนใหม่ซ้ำรอย Lehman Brothers

ถือเป็นข่าวใหญ่สั่นสะเทือนแวดวงการเงินการธนาคาร พ่วงด้วยเทคโนโลยีและสตาร์ตอัพทั่วสหรัฐฯ รวมถึงอาจจะทั่วโลกในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อกระทรวงการป้องกันการเงินและนวัตกรรมแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ ประกาศปิดกิจการของ ซิลิคอน วัลเลย์ แบงค์ (Sillicon Valley Bank)

เอส โคล่า อัพเลเวลแบรนด์ครั้งใหญ่ เดินหน้าสร้างความแตกต่าง ปรับสูตร-ปรับโฉมใหม่

เอส โคล่า อัพเลเวลแบรนด์ครั้งใหญ่ในรอบทศวรรษ เดินหน้าสร้างความแตกต่าง ปรับสูตร-ปรับโฉมใหม่ ส่งแคมเปญโดนใจ “Born to be Awesome เกิดมาซ่า..กล้าเป็นตัวเอง”
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น