TH | EN
TH | EN
spot_imgspot_imgspot_img
หน้าแรกThe Movementอาร์เอส จัดแคมเปญ RS Diversity | RS People All Bloom สะท้อนความหลากหลายของพนักงาน

อาร์เอส จัดแคมเปญ RS Diversity | RS People All Bloom สะท้อนความหลากหลายของพนักงาน

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่า ‘พนักงาน’ ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนและนำพาบริษัทให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงพัฒนาการสร้าง Employer Branding ภายใต้แนวคิด #โตไปกับอาร์เอส และใช้โอกาสช่วงเดือนแห่งความหลากหลาย (Pride Month) จัดแคมเปญ RS Diversity | RS People All Bloom เพื่อให้พนักงานตระหนักและเห็นคุณค่าของความหลากหลายและความเท่าเทียมในองค์กร ผ่านกิจกรรมที่สะท้อนความเป็นตัวตนที่แตกต่างกัน แต่สามารถทำงานร่วมกันได้ รวมทั้งตอกย้ำให้พนักงานทุกคนเห็นว่าบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดูแลพนักงานด้วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อย่างครอบคลุม ยึดหลักความเท่าเทียม ยอมรับในความแตกต่างของพนักงาน และทุกคนก็สามารถก้าวหน้าและ #โตไปกับอาร์เอส ได้จริงตามความสามารถอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม

สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เผยว่า “อาร์เอส กรุ๊ป มีพันธกิจในการยกระดับทุกมิติในการใช้ชีวิตของลูกค้า ตามเป้าหมายหลักขององค์กร คือ Life Enriching  แต่ในขณะเดียวกัน เราก็ต้องยกระดับทุกมิติในการใช้ชีวิตให้กับพนักงานของเราคู่ขนานไปด้วย

แนวคิด #โตไปกับอาร์เอส ก็มีรากฐานมาจากการให้ความสำคัญกับความหลากหลาย ทั้งในแง่มุมธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ผ่านการดิสรัปชันมาตลอด 40 ปี รวมถึงความหลากหลายของพนักงานที่มีอายุ ทักษะ ประสบการณ์ เพศวิถี และไลฟ์สไตล์ต่างกัน การยอมรับความแตกต่างของผู้บริหารและพนักงานจะนำมาสู่การเรียนรู้ แบ่งหน้าที่ รับฟัง และถกเถียงกันอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนที่ อาร์เอส กรุ๊ป ทำงานอย่างมีความสุข เป็นทีมเวิร์คที่แข็งแกร่ง และมีพลังในการเอาชนะเป้าหมายที่ท้าทายในโลกธุรกิจไปด้วยกัน”

อาร์เอส กรุ๊ป โชว์ผลงานไตรมาส 1 กำไร 92 ล้าน หลังปรับโครงสร้างบริหารการขายสื่อใหม่

ดังนั้น เพื่อให้พนักงาน #โตไปกับอาร์เอส ได้ในทุกมิติและเป็นรูปธรรม อาร์เอส กรุ๊ป จึงให้ความสำคัญกับการเติบโตของพนักงาน ภายใต้ 4 แกนหลัก ดังต่อไปนี้

  1. โตไปอย่างก้าวหน้า เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ หรือ Career Path ที่ อาร์เอส กรุ๊ป เป็นไปได้เสมอ ด้วยองค์กรที่มีลักษณะเป็น Flat Organization และทำงานแบบ Agile นอกจากนี้ พนักงานส่วนใหญ่ยังได้ทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหาร และเราใช้การประเมินผลแบบ OKRs ที่ตั้งเป้าชัดเจนและวัดผลได้ จึงทำให้พนักงานที่มีผลงานโดดเด่นจนเป็นที่ไว้วางใจ ไม่ว่ารุ่นใหม่หรือรุ่นใหญ่ ก็สามารถเติบโตก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว
  2. โตไปอย่างแข็งแกร่งด้วยการเรียนรู้ที่หลากหลาย การที่พนักงานได้มีโอกาสทำงานในบริษัทที่มีหลายธุรกิจ ทั้งมีเดีย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ และคอมเมิร์ซ จึงทำให้พนักงานได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ข้ามสายงาน ซึมซับแนวคิดการทำงานจากผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์และทักษะที่แตกต่างกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจหาไม่ได้จากในตำราหรือห้องเรียน ตรงนี้เองที่ทำให้การทำงานที่ อาร์เอส กรุ๊ป ไม่เหมือนที่ไหน และเป็นองค์กรที่ท้าทายให้พนักงานได้พัฒนาตนเองและทักษะที่หลากหลายอยู่เสมอ เน้นการเรียนรู้ สนับสนุนพนักงานได้ใช้ทักษะและประสบการณ์ของตนมาต่อยอดการทำงานร่วมกัน ทั้งยังสร้าง RS E-Learning Center ให้พนักงานและผู้บริหารนำความรู้ ทักษะ ของตนเองมาอบรมพนักงานสายงานอื่น เพิ่มพูนทักษะใหม่ๆ ซึ่งสามารถเรียนที่ไหน เมื่อไรก็ได้ ผ่านระบบสารสนเทศของบริษัทฯ
  3. โตไปอย่างมั่นคง ปฏิเสธไม่ได้ว่า สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมจะทำให้พนักงานรู้สึกอุ่นใจและช่วยสนับสนุนให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในการทำงานและชีวิตส่วนตัว จึงเป็นที่มาให้ อาร์เอส กรุ๊ป ใส่ใจและพัฒนาสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ สำหรับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม อาทิ ประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต, สวัสดิการด้านกองทุน, เงินช่วยเหลือต่างๆ จนถึงวันหยุดพักร้อนที่เริ่มต้นตั้งแต่ 12 วัน และจะเพิ่มขึ้นตามอายุงาน อีกทั้งยังมีสิทธิลากิจ ลาป่วย ลาคลอด ลาสมรสเท่าเทียม หรือแม้แต่ลาผ่าตัดแปลงเพศได้ 45 วัน นอกจากนี้ เรายังคำนึงถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีออฟฟิศที่ทันสมัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีที่จอดรถฟรีกว่า 700 คันให้บริการ และพนักงานยังได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอีเวนท์หรือกิจกรรมในเครือก่อนใครอีกด้วย
  4. โตไปในพื้นที่ปลอดภัยและยอมรับในความหลากหลาย สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือความเข้าใจในความแตกต่าง หลากหลาย และเคารพในสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมของพนักงาน อาร์เอส กรุ๊ป มีพนักงานมากกว่า 1,300 คน จึงมีความหลากหลายทั้งในแง่ของเพศสภาพ อายุ และลักษณะทางกายภาพ ดังนั้น เราจึงมุ่งมั่นในการส่งเสริมความหลากหลายและการปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเท่าเทียม ด้วยนโยบาย RS Diversity เปิดโอกาสให้พนักงานทุกกลุ่มได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ และเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการทำงานของทุกคน

ด้าน สุทธิรักษ์ มัณยากาศ หัวหน้างานแผนกบริหารจัดการการใช้ยานพาหนะ อาร์เอส กรุ๊ป ถึงแม้จะใส่ขาเทียมด้วยปัญหาสุขภาพ แต่ อาร์เอส กรุ๊ป ยังเปิดโอกาสในการทำงาน กล่าวว่า “ขอบคุณหัวหน้างานที่เห็นว่าผมยังมีคุณค่าและความสามารถ จึงปรับตำแหน่งที่เหมาะสมให้ ขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่เข้าใจ ดูแลและช่วยเหลือกันเหมือนเดิม เห็นได้ว่าที่นี่ยอมรับความแตกต่าง และเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับพนักงานทุกคนที่ตั้งใจทำงานจริง ๆ”

จีรนันท์ ร้อยกรอง ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง อาร์เอส มอลล์ ที่ทำงานกับ อาร์เอส มายาวนานกว่า 22 ปี จากจุดเริ่มต้นทำงานในฝ่ายต้อนรับ ขยับสู่การดูแลไลน์ผลิตซีดีเพลง และก้าวขึ้นมาดูแลคลังสินค้าที่ อาร์เอส มอลล์ กล่าวว่า “ที่นี่ให้โอกาสกับทุกคนที่ตั้งใจ และพร้อมสู้ในทุกดิสรัปชัน ภูมิใจที่ได้ทำงานในองค์กรที่เปิดกว้าง และสนับสนุนให้พนักงานเติบโตไปด้วยกัน”

นอกจากนี้ อาร์เอส กรุ๊ป ยังได้จัดกิจกรรม RS Diversity | RS People All Bloom เพื่อสร้างสีสันในช่วง Pride Month และให้พนักงานตระหนักและเห็นคุณค่าของความหลากหลายและความเท่าเทียมในองค์กร ผ่านกิจกรรมที่สะท้อนความเป็นตัวตนที่แตกต่างกันของพนักงาน รวมทั้งการเปิดเผยเรื่องราวของตัวแทนพนักงานที่เติบโตและก้าวหน้าไปกับองค์ในแง่มุมต่างๆ และยังมีการอบรมพนักงานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจาก ALLY by ila กิจการเพื่อสังคมที่มุ่งมั่นในการเปลี่ยนชุมชนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศ ซึ่งความรู้ที่ได้จากการอบรมจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการบ่มเพาะและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่หลากหลายและสนับสนุนให้  อาร์เอส กรุ๊ป เป็นพื้นที่ปลอดภัยของทุกคน

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ชุดเครื่องนอนซาติน จับมือ Shopee รุกตลาดอีคอมเมิร์ซ หวังดันยอดออนไลน์โต 3 เท่าภายในสิ้นปี

เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส ด้วยผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ จากเปลือกมะพร้าวและใบลิ้นจี่

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ