TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Life เผย 4 เทรนด์ กระตุ้นตลาด Wellness ไทย พบ 6 ปัญหาสุขภาพฮิตคนไทย

เผย 4 เทรนด์ กระตุ้นตลาด Wellness ไทย พบ 6 ปัญหาสุขภาพฮิตคนไทย

W9 Wellness Center ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic) ในโรงพยาบาลพระรามเก้า มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันก่อนการเกิดโรค โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน ครบรอบ 1 ปี เผย 4 เทรนด์กระตุ้น Wellness ในประเทศไทย จากสถิติผู้เข้ารับการปรึกษาส่วนใหญ่กว่า 80-90% มาใช้บริการเมื่อมีปัญหาสุขภาพแล้ว

-สปสช. ธ.ก.ส. และ สวทช. เปิดตัว “เครื่องตรวจสุขภาพอัตโนมัติ”
-5 ฟังก์ชันสมาร์ทวอทช์ เฝ้าระวังสุขภาพด้วยตนเอง

เปิด 6 ปัญหาสุขภาพฮิต พบหลังเกิดภาวะวิกฤติโควิด-19 ระบาดมีจำนวนผู้มาปรึกษาปัญหาเรื่องการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น ชี้ให้เห็นว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ชูแนวคิด “Healthitude” มีสุขภาพดีได้ง่าย ๆ เมื่อรู้จักตัวเอง พร้อมสร้างทัศนคติในการดูแลสุขภาพ เปิดกลยุทธ์รุกตลาดสุขภาพครึ่งปีหลัง มุ่งสื่อสารสร้างความตระหนักรู้และให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเชิงป้องกัน เพื่อขานรับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุค New normal คาดตลาดรวมเติบโต 6.30% ทั้งนี้ W9 ตั้งเป้าเติบโตเพิ่มขึ้นเท่าตัวในปีนี้

นายแพทย์พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม W9 Wellness Center เผยเกี่ยวกับ 4 เทรนด์ Wellness หรือเทรนด์การสร้างสมดุลความสุขชีวิตทุกด้าน ประกอบด้วย

-เทรนด์สังคมสูงวัย ปัจจุบันประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่สังคมสูงวัยเต็มรูปแบบ โดยคาดว่าในปี 2564 จะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นจำนวนถึง 20% ของจำนวนประชากรในประเทศ ในขณะที่ประชากรวัยทำงานมีอัตราลดลงอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับอัตราการเกิดใหม่

-เทรนด์อายุยืนด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้คนสุขภาพดีอายุยืน สามารถใช้ร่างกายได้ดีตามวัย สามารถทำงานและช่วยเหลือตัวเองได้ โดยได้หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ ความเป็นอยู่ และจิตใจของตัวเอง เนื่องจากตระหนักว่าการมีอายุยืนแต่อุดมไปด้วยโรคเป็นสิ่งไม่พึงปรารถนา เพราะจะเป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม

-เทรนด์โภชนาการเฉพาะบุคคล คนสมัยนี้สนใจหาความรู้และให้ความสำคัญกับการดูแลโภชนาการเพิ่มมากขึ้น เลือกรับประทานอาหาร สร้างความสมดุลเฉพาะบุคคลมากขึ้น

-เทรนด์ผู้บริโภคสนใจและใส่ใจสุขภาพเชิงรุก โดยเฉพาะคนยุคใหม่กลุ่มยุคมิลเลนเนียล และเจเนอเรชั่นวาย มีการหาข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเชิงลึก ทั้งในเรื่องการบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย การควบคุมน้ำหนัก ฯลฯ มากขึ้น ประกอบกับปัญหามลภาวะฝุ่น PM 2.5 และการเกิดโรคอุบัติใหม่เชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เป็นอีกตัวแปรสำคัญที่เข้ามากระตุ้นผู้คนให้หันมาให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวมากยิ่งขึ้น

“จากเทรนด์ข้างต้น W9 Wellness มองเห็นว่าการสร้างชีวิตที่สุขสมดุล เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีจำเป็นต้องมีการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับทางเลือกของการมีสุขภาพที่ดี เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตที่หลายหลาย การมุ่งเน้นดูแลสุขภาพในภาพรวมของแต่ละบุคคล โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทางการแพทย์มาประยุกต์ใช้กับการป้องกันสุขภาพเชิงรุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพ รวมไปถึงการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพที่ได้ผลดียิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสเจ็บป่วยและลดการใช้ยา รวมทั้งการดูแลที่ออกแบบเฉพาะบุคคลตามความจำเป็น

ทั้งนี้ ในช่วง 1 ปีที่ W9 Wellness Center ได้ใกล้ชิดสุขภาพผู้บริโภค พบว่าผู้ที่มาใช้บริการกว่า 80% มาใช้บริการเนื่องจากมีปัญหาสุขภาพ โดยเบื้องต้นพบสาเหตุจากการใช้ชีวิตที่ไม่สมดุล ทั้งจากการรับประทานอาหาร การทำงานหนัก การพักผ่อนไม่เพียงพอ ความเครียดสะสม ฯลฯ ซึ่งล้วนส่งผลต่อการทำงานที่ผิดปกติของระบบการทำงานพื้นฐานต่าง ๆ ของร่างกาย จนอาจเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร

ในทางการแพทย์มีการดูแลสุขภาพ 2 รูปแบบ คือ การดูแลสุขภาพเชิงรับ คือเมื่อมีอาการป่วยแล้วจึงเข้ามาปรึกษาและทำการรักษา และการดูแลสุขภาพเชิงรุก หรือเชิงป้องกันโรค ด้วยการดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ และก่อนที่ร่างกายจะส่งสัญญาณหรือก่อนที่จะเริ่มมีปัญหาสุขภาพ” นายแพทย์พิจักษณ์ กล่าว

ทั้งนี้ จากสถิติของศูนย์ฯ ช่วงก่อนเกิดโควิด-19 พบผู้มีปัญหาสุขภาพที่มาใช้บริการศูนย์ฯ W9 ด้วย 6 ปัญหาสุขภาพ ได้แก่

1.ปัญหานอนไม่หลับและมีความเครียด 19.34%
2.ปัญหาผิวและริ้วรอย 19.34%
3.ปัญหาน้ำหนักตัว 18.4%
4.การเสริมภูมิคุ้มกัน 15.57%
5.ปัญหาฮอร์โมน 14.62%
6.ความกังวลเกี่ยวกับมะเร็ง 12.73%

นอกจากนี้ ในช่วงที่ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด พบสถิติคนไทยมาปรึกษาเกี่ยวกับการเสริมภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นเป็น 20.65% แสดงให้เห็นว่าคนไทยตระหนักถึงการดูแลสุขภาพมากขึ้น และมาปรึกษาด้วยปัญหานอนไม่หลับและมีความเครียดเพิ่มขึ้นเป็น 20.05% สองปัญหาสุขภาพขยับขึ้นมาเป็น 2 อันดับแรกที่ผู้มาใช้บริการเข้ามารับคำปรึกษาในช่วงนี้ ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมด้านสุขภาพของคนไทยเปลี่ยนไป และเป็นปัจจัยเร่งให้ผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมากขึ้น จากข้อมูลจีไอเอสคาดว่าตลาด Health and Wellness จะโตถึง 6.30% ทั้งนี้ W9 ตั้งเป้าเติบโตเพิ่มขึ้นเท่าตัวในปี 2563 นี้

อย่างไรก็ดี W9 มุ่งสร้างความสมดุลให้สุขภาพของผู้มาใช้บริการ ภายใต้แนวคิด “Healthitude” ยกระดับ “การป้องกัน” และดูแลสุขภาพผ่านการตรวจสุขภาพเชิงลึก ให้ทราบถึงความสมดุลระบบพื้นฐานที่สำคัญของร่างกาย และจัดโปรแกรมการดูแลสุขภาพองค์รวมแบบเฉพาะบุคคลเพื่อร่วมรักษาโรค ลดความเสี่ยงของการเกิดโรค ชะลอวัย และเพื่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

ขันธ์พลร์ ซื่อภาคย์ กรรมการบริหาร ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม W9 Wellness Center กล่าวว่า ในปีนี้ทิศทางธุรกิจ Wellness โตไปพร้อมกับกระแสสังคมผู้สูงอายุ สอดรับกับการใช้ชีวิตแบบ New normal ที่ต้องดูแลรักษาสุขภาพ นอกจากการดูแลลูกค้ากลุ่มเดิมแล้ว ยังมุ่งขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย และเน้นการเข้าถึงคนในสังคมมากขึ้นด้วยราคาสมเหตุสมผล จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบโปรแกรมดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล ผ่านการตรวจสุขภาพเชิงลึก ทั้งด้านพันธุกรรม ฮอร์โมน วิตามิน และสารพิษ พร้อมให้คำแนะนำในการช่วยหาสมดุลการใช้ชีวิตเฉพาะบุคคล ปรับเปลี่ยนทัศนคติว่าการดูแลสุขภาพก่อนเกิดโรคเป็นเรื่องที่ทำได้เอง ทำได้ง่าย และทำได้จริง เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนทั้งร่างกายและจิตใจ

จากผลสำรวจสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชี้ว่าคนไทย 45.39% หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ เพื่อดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงและปรึกษาแพทย์อยู่เสมอ ทำให้เห็นถึงโอกาสการเติบโตในตลาด โดยในช่วงครึ่งปีหลังจะมุ่งเน้นแนวทางของการบริหารงานด้านสุขภาพในแง่สร้างการรับรู้ให้คนไทยได้ตระหนักถึงเรื่องของแนวคิดการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเพิ่มมากขึ้น ด้วยกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก การให้ความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจด้านสุขภาพเชิงลึกที่เข้าใจง่าย

นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ และคิดค้นนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกมาเพื่อขานรับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุค New normal ในปัจจุบันและอนาคต ควบคู่กับการให้บริการ Wellness ที่ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic) ที่ประกอบด้วย 4 Ps คือ

-Preventive มุ่งเน้นที่การป้องกันก่อนการเกิดโรค
-Predictive ใช้การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่แม่นยำในระดับเซลล์ โดยคำนึงถึงปัจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน นำมาวิเคราะห์หาต้นตอปัญหาที่แท้จริง
-Personalized ออกแบบสุขภาพเฉพาะบุคคล โดยใช้ข้อมูลเชิงลึก
-Participatory ประกอบกับการให้คำปรึกษาโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน ที่เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างแพทย์กับคนไข้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการดูแลรักษาสูงสุด

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

-นอสตร้า จับเทรนด์ Data Analytics โตสวนกระแสปีละ 18%
-New Normal ไม่จำเป็นต้องดิจิทัลเสมอไป
-ดีแทค เผย “เบอร์มงคล” ดันยอดเปิดเบอร์ใหม่โต 3 เท่า
-Digital Transformation “คน” สำคัญไม่แพ้ “เทคโนโลยี”

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

ไทยพาณิชย์ เปิดตัวบัญชีหุ้นกู้ EASY-D บริการรับฝากหุ้นกู้แบบไร้ใบ

ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดตัว “บัญชีหุ้นกู้ EASY-D บริการรับฝากหุ้นกู้แบบไร้ใบ” ครั้งแรกบน SCB EASY App ให้ลูกค้าสามารถฝากหุ้นกู้บนช่องทางดิจิทัลแบบไร้ใบ

เรเว่ ลงนามสรรพสามิต ลุยตลาดรถไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ เคาะราคา BYD E6 1,135,900 บาท

บริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จำกัด ต่อยอดธุรกิจ จากรถยนต์นั่งส่วนบุคคล สู่รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์

KBank – OR เปิดบริการชำระเงินค่าเติมน้ำมันไร้สัมผัสเป็นครั้งแรก

กสิกรไทย จับมือ โออาร์ ยกระดับระบบการชำระเงินค่าเติมน้ำมันสำหรับลูกค้านิติบุคคล ด้วยนวัตกรรม Fill & Go+ ครั้งแรกของการนำเทคโนโลยีไร้สัมผัสรับกับไลฟสไตล์แบบ cashless

FWX จับมือ Chainalysis เสริมแกร่งความปลอดภัย แพลตฟอร์ม fwx.finance

FWX สตาร์ตอัพโกลบอลด้านบล็อกเชนและนวัตกรรมการเงินแบบกระจายศูนย์ ประกาศจับมือกับ Chainalysis เพิ่มความน่าเชื่อถือและเสริมความปลอดภัย

โครงการ CASE ผนึกพันธมิตร ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่ประชาชน

โครงการพลังงานสะอาด เข้าถึงได้และมั่นคงสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานพันธมิตร 20 หน่วยงาน จัดงาน Energy เอเนอจิ้น

บุฟเฟ่ต์กลับมาอีกครั้ง พร้อมแคมเปญ “GONGang อิ่มไม่อั้น อย่าบอกใคร!!”

บาร์บีคิวพลาซ่า เปิดตัวแคมเปญที่ทุกคนรอคอย สำหรับสมาชิก GON Gang Club เท่านั้น “อิ่มไม่อั้น อย่าบอกใคร” ด้วยกิมมิคสุดกวน

Flash เปิดตัว หุ่นยนต์บริหารจัดการคลังสินค้ารายแรกในไทย

แฟลช ฟูลฟิลล์เม้นท์ (Flash Fulfillment) ผู้ให้บริการด้านคลังสินค้าแบบครบวงจร เปิดตัว “Robot Automated” หุ่นยนต์ AI อัจฉริยะ

DITP – พาณิชย์ ร่วมกับ พันธมิตรเอกชน ปั้น SMEs ส่วนภูมิภาคสู่ตลาดโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ผนึกพันธมิตรเอกชน สานต่อโครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ ปีที่ 5

บมจ. อิออนธนสินทรัพย์ เพิ่มศักยภาพธุรกิจด้วย SAP S/4HANA จาก IT One

ไอทีวัน (IT One) ผู้ให้บริการด้านไอทีและดิจิทัลโซลูชันครบวงจร ได้รับความไว้วางใจจาก บมจ.อิออนธนสินทรัพย์ ให้เป็นที่ปรึกษาในโครงการ SAP S/4 HANA แก่กลุ่มบมจ.อิออนธนสินทรัพย์

SPACE-F เปิดตัวฟู้ดเทค สตาร์ตอัพ รุ่นที่ 4 ดันอาเซียนเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารโลก

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับพันธมิตร เปิดตัว 20 สตาร์ตอัพ ภายใต้โครงการ SPACE-F รุ่นที่ 4

MUST READ

บุฟเฟ่ต์กลับมาอีกครั้ง พร้อมแคมเปญ “GONGang อิ่มไม่อั้น อย่าบอกใคร!!”

บาร์บีคิวพลาซ่า เปิดตัวแคมเปญที่ทุกคนรอคอย สำหรับสมาชิก GON Gang Club เท่านั้น “อิ่มไม่อั้น อย่าบอกใคร” ด้วยกิมมิคสุดกวน

‘Mamma Mia’ ละครเพลงในตำนาน สู่ The Musical ฝีมือเด็กเตรียมอุดมดนตรี มหิดล

Mamma Mia เพลงฮิตติดท็อปชาร์ตในปี 1975 ผลงานของวง ABBA ศิลปินกลุ่มชาวสวีเดน สู่บทละครเพลงจากปลายปากกานักเขียนบทละครชาวอังกฤษ Catherine Johnson

โลดแล่นไปกับตัวละคร #Disney100Village ที่เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์

เชื่อแน่ว่าคุณต้องเป็นแฟนตัวยงของตัวละครอันโด่งดังสักตัว หลายตัว หรือทุกตัว ของดิสนีย์, พิกซาร์, มาร์เวล และสตาร์ วอร์ส ดังนั้น คุณไม่ควรพลาดที่จะโลดแล่นไปกับตัวละครที่ชื่นชอบ ที่ Disney100Village at #Asiatique กิจกรรมเฉลิมฉลองครบ 100 ปี ของเดอะ วอลท์ ดิสนีย์ และ 10 ปี เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น

เหลียวหลังแลหน้า Swedish Model บทเรียนการจัดการป่าอย่างยั่งยืนจากสวีเดน “ตัดไม้ แต่ได้ป่า”

สวีเดน คือ ประเทศแห่งการส่งออกไม้เศรษฐกิจสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก มูลค่ารวมกว่า 15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ด้วยการใช้พระราชบัญญัติป่าไม้ (Forestry Act) ถ้าตัดต้นไม้หนึ่งต้น ต้องปลูกเพิ่มอย่างน้อยสามต้น เป็นที่มาของวลีที่ว่า ตัดไม้ แต่ได้ป่า

กสิกรไทย x ธนาคารแมสเปี้ยน เปิดตัว QRIS – QR Code Payment

ธนาคารกสิกรไทยเปิดตัวบริการ QRIS ระบบชำระค่าสินค้าและบริการที่ร้านค้าของธนาคารแมสเปี้ยนเป็นบริการแรก หลังเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นรวมเป็น 67.5%
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น