TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Life โครงการ “SHE” ศาสตร์ใหม่แห่งการจัดสรีระเพียง 10 นาที สร้างรายได้สู่กลุ่มเปราะบาง

โครงการ “SHE” ศาสตร์ใหม่แห่งการจัดสรีระเพียง 10 นาที สร้างรายได้สู่กลุ่มเปราะบาง

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือ NIA เปิดโมเดลนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ลดช่องว่าง และความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการวางรากฐานการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาเชิงสังคมอย่างมั่นคง และยั่งยืน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้เปราะบาง ผ่านโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคมโดยอาศัยรูปแบบกลไกการขยายผลนวัตกรรมเพื่อสังคม และเครือข่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม

-เผย 4 เทรนด์ กระตุ้นตลาด Wellness ไทย พบ 6 ปัญหาสุขภาพฮิตคนไทย
-เปิดวงจร Sextortion กระบวนการล่วงละเมิดทางเพศของผู้ล่า-เหยื่อบนโลกออนไลน์

โดยมีเป้าหมายในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี ผลักดันโอกาสที่ควรได้รับ พร้อมส่งเสริมการมีรายได้ให้กับกลุ่มคนดังกล่าวได้มากขึ้น พร้อมเปิดตัวโครงการ “SHE: อาชีพเสริมดัดจัดสรีระสำหรับกลุ่มเปราะบาง” ซึ่งเป็นหนึ่งในนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ประสบความสำเร็จในการมอบโอกาสการมีงานทำและรายได้ให้กับกลุ่มสตรีมุสลิมภาคใต้ชายแดน และอดีตผู้ต้องขังหญิง โดยนวัตกรรมดังกล่าว เป็นการดัดจัดสรีระให้กับผู้เจ็บป่วยและมีอาการเมื่อยล้าในระยะเวลาอันสั้น ตอบโจทย์กับผู้ที่ทำงานในออฟฟิศ และลดเวลาในการเดินทางเพื่อรักษาตัวในโรงพยาบาล

วิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า นโยบายการส่งเสริมนวัตกรรมของ NIA นอกจากจะมุ่งสร้างโมเดลธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศแล้ว สิ่งสำคัญที่ NIA มุ่งเน้นอีกหนึ่งมิติก็คือ การพัฒนานวัตกรรมที่สามารถสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า NIA ได้ก้าวสู่การเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนงานด้านนวัตกรรมเพื่อสังคมของประเทศไทยที่สำคัญองค์กรหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมนวัตกรรมในกลุ่มจังหวัดยากจนของประเทศ การสร้างรายได้และอาชีพใหม่ให้กับชุมชน ผู้ด้อยโอกาส การบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นในภาวะวิกฤต ตลอดจนการผลักดันโอกาสผ่านนวัตกรรมให้กับกลุ่มเปราะบาง ซึ่งในส่วนหลังนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่สำคัญที่ต้องเร่งผลักดันให้ได้รับความเท่าเทียม ทั้งในการสร้างรายได้ และการมีคุณค่าในฐานะพลเมืองคนหนึ่งของสังคม

สำหรับการขับเคลื่อนงานนวัตกรรมเพื่อสังคมของ NIA มีโครงการที่สำคัญ ได้แก่ โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม และโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน โดยทำงานร่วมกับหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั้งนี้ ปีที่ผ่านมาได้พัฒนาโครงการนวัตกรรมที่สอดรับกับปัญหาของสังคมทั้งในมิติของสิ่งแวดล้อม คนและมือง ตลอดจนปัญหาสังคมที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต แล้วกว่า 100 โครงการ ซึ่งหนึ่งในโครงการที่ประสบความสำเร็จทั้งในเชิงการนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายและการขยายผลได้เป็นอย่างดีคือ โครงการ SHE อาชีพเสริมดัดจัดสรีระสำหรับกลุ่มเปราะบาง

“นวัตกรรมดังกล่าว เป็นนวัตกรรมสำหรับการสร้างอาชีพบริการเสริมด้านการดัดจัดสรีระ สร้างรายได้ที่สม่ำเสมอให้กับครอบครัวที่เป็นเกษตรกร หรือกลุ่มคนที่มีรายได้ไม่มั่นคงในชุมชนได้ตลอดทั้งปี รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มคนเปราะบางทางสังคม เช่น อดีตผู้ต้องขังหญิง กลุ่มสตรีมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มประชากรชายขอบ ได้รับองค์ความรู้และเทคนิคด้านการแพทย์เพื่อนำไปประกอบอาชีพในท้องที่ รวมถึงมีงานที่มั่นคง สามารถต่อยอดเป็นงานบริการหรือประยุกต์เป็นอาชีพเสริม พร้อมกระจายองค์ความรู้ที่ได้รับไปสู่กลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตเดียวกันได้ นอกจากนี้ การสนับสนุนนวัตกรรมดังกล่าวยังเป็นการผลักดันให้สังคมได้เห็นถึงศาสตร์ใหม่ในการรักษาและดูแลร่างกาย ทำให้คนมีทางเลือกมากขึ้นอีกทั้งยังตอบโจทย์สิ่งที่ขึ้นชื่อและเป็นอัตลักษณ์ของไทยอย่างการ ‘นวด’ ให้เติบโตไปอีกขั้น” วิเชียร กล่าวทิ้งท้าย

ด้าน นายแพทย์พูลชัย จิตอนันตวิทยา ผู้พัฒนาโครงการ SHE อาชีพเสริมดัดจัดสรีระสำหรับกลุ่มเปราะบาง กล่าวว่า นวัตกรรม “SHE” หรือการดัดสรีระผ่อนคลายกล้ามเนื้อภายใน 10 นาที เกิดจากแนวคิดที่ต้องการผ่อนคลายความตึงเครียดในการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวันของคนในปัจจุบัน โดยเฉพาะในกลุ่มมนุษย์ออฟฟิศที่ร่างกายสะสมความเครียดเป็นเวลานาน จนก่อให้เกิดโรคมะเร็ง เบาหวาน ความดัน รวมไปถึงโรคหัวใจ (จากข้อมูลขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศพบว่ามีประชากรวัยทำงานเสียชีวิตจากโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง มากถึง 6,500 คนต่อวัน) ซึ่งคนที่มีความเครียดยังมักจะมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เส้นต่าง ๆ มีความตึงและเจ็บปวด นวัตกรรมนี้จึงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์กับปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างมาก ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการนำโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมมาช่วยในการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน รวมถึงกลุ่มคนที่ขาดโอกาสในการประกอบอาชีพในสังคมได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

นายแพทย์พูลชัย กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการ SHE เป็นการผสมผสานองค์ความรู้และเทคนิคกายวิภาคศาสตร์ดัดจัดสรีระเทคนิคของการยืดเหยียดแบบ Sport Medicine ร่วมกับการกดจุด Trigger Point เพื่อสั่งให้สมองเปลี่ยนคำสั่งจากกล้ามเนื้อตึงให้เป็นกล้ามเนื้อหย่อน การสลายจุด Trigger Point ในกล้ามเนื้อ ทำให้นอนหลับได้สนิทขึ้น เพราะเป็นการปรับสมดุลระบบประสาทอัตโนมัติใหม่ เมื่อทำสม่ำเสมอประสิทธิภาพการทำงานของสมองจะดีขึ้น ใช้เวลาเพียง 10 นาที ในการคลายความเมื่อยล้า นอกจากนี้ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อยังช่วยกระตุ้นสมองให้หลั่งสารเอ็นโดรฟิน ทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับพนักงานออฟฟิศ ผู้ใช้แรงงาน รวมไปถึงคนทั่วไปที่ใช้กล้ามเนื้อในการทำงาน ซึ่งในปัจจุบันได้มีองค์กรขนาดใหญ่ทั้งในภาครัฐ และเอกชนได้นำนวัตกรรมนี้ไปขยายผลสำหรับบุคลากรที่มีปัญหาเจ็บป่วยจากการทำงานซึ่งได้รับผลตอบรับและการยืนยันจากกลุ่มผู้ใช้งานจริงว่ามีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม

“เป้าหมายสำคัญอีกหนึ่งอย่างของโครงการนี้คือ การสร้างอาชีพและรายได้ให้กับกลุ่มคนเปราะบางทางสังคมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอดีตผู้ต้องขังหญิง กลุ่มสตรีมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางด้านรายได้ วัฒนธรรม การศึกษา รวมไปถึงความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการภาครัฐต่างๆ ซึ่งนวัตกรรมนี้ได้เปิดโอกาสให้พวกเขาเหล่านั้นได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้จุนเจือครอบครัว สร้างความมั่นคงในชีวิตได้มากกว่าการทำการเกษตรในพื้นที่ อีกทั้งยังฝึกหัดให้สตรีมุสลิมสามารถทำงานด้านบริการได้มากกว่าที่ผ่านมา เนื่องจากคนกลุ่มนี้จะมีลักษณะเฉพาะด้านวัฒนธรรมที่คนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้ หากสตรีมุสลิมสามารถทำงานด้านการบริการได้ ก็จะสามารถเจาะตลาดกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมและความต้องการเดียวกันได้มากขึ้น และมีโอกาสที่จะนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปสร้างอาชีพที่มั่นคงในพื้นที่ได้ต่อไป” นายแพทย์พูลชัย กล่าวทิ้งท้าย

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

-Google ประเทศไทย ประกาศโครงการช่วยฟื้นฟูประเทศไทย
-นอสตร้า จับเทรนด์ Data Analytics โตสวนกระแสปีละ 18%
-New Normal ไม่จำเป็นต้องดิจิทัลเสมอไป
-ดีแทค เผย “เบอร์มงคล” ดันยอดเปิดเบอร์ใหม่โต 3 เท่า

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

AGS ร่วมกับ DIPT ติดปีกสินค้าไทย ขายออนไลน์ข้ามพรมแดนกับ Amazon

อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เสริมศักยภาพภาคธุรกิจให้ได้รับประโยชน์จากขายสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ

สปสช. จับมือกรุงเทพมหานคร ใช้เทคโนโลยีจัดสรรสถานพยาบาลให้ผู้มีสิทธิบัตร

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จัดสรรสถานพยาบาลประจำแก่ผู้มีสิทธิบัตรทองที่ยังไม่มีสถานพยาบาลประจำ 1.9 แสนคน

มาม่า โอเค เปิดตัว 2 รสชาติใหม่ ใช้ CHAT GPT ช่วยคิดไอเดียโฆษณา หวังเจาะกลุ่ม Gen Z

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เปิดตัวมาม่า โอเค 2 รสชาติใหม่ รสหม่าล่าเนื้อ และ เห็ดทรัฟเฟิล นำ CHAT GPT ต่อยอดไอเดียจัดทำเป็นภาพยนตร์โฆษณา

โตชิบ้า ยืนยัน ข่าวขายกิจการในต่างประเทศ ไม่กระทบกับการดำเนินธุรกิจในไทย

บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ ส่งจดหมายชี้แจง กรณีที่มีข่าวจากสำนักข่าวต่าง ๆ ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก เกี่ยวกับ “บริษัท โตชิบา คอร์ปอเรชัน จำกัด ปิดดีล ขายกิจการมูลค่า 2 ล้านล้านเยน

SCB 10X เปิดเวที Hackathon เฟ้นหาทีมนักพัฒนา ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยบล็อกเชน

เอสซีบี เท็นเอกซ์ (SCB 10X) เปิดเวที “BANGKOK BLOCKATHON 2023” ภายใต้แนวคิด “Blockchain for the Next Billion Users”

GRAMMY x RS ตั้งบริษัทร่วมทุน เตรียมจัด 3 คอนเสิร์ตใหญ่ ก.ค.- ต.ค. นี้ เมืองทองธานี

GMM MUSIC และ RS MUSIC ประกาศจัดตั้ง กิจการร่วมค้าอะครอสเดอะยูนิเวิร์ส (Across The Universe Joint Venture) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมจัดซีรีส์คอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์

AWS เชื่อมั่นตลาดคลาวด์พุ่งไม่หยุด เล็งเติบโตต่อเนื่อง ล่าสุดส่ง ‘Lift’ ลุย SMB

อัตราการเติบโตของคลาวด์ในประเทศไทย ปี 2023 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่า 30% AWS เชื่อมั่นแผนรับมือที่ดำเนินการมาต่อเนื่อง ทั้งเพิ่มคู่ค้า จัดทีมดูแลลูกค้าเฉพาะกลุ่ม

Blendata เปิดบริการ Analytics as a Service ในรูปแบบ Pay Per Use

เบลนเดต้า (Blendata) เปิดตัวบริการใหม่ Analytics as a Service บริการวิเคราะห์ข้อมูลครบวงจร รองรับทุกความต้องการด้าน Data Analytics ในรูปแบบการคิดค่าบริการตามการใช้งานจริง

เซ็นทรัลพัฒนา ผนึก WeChat Pay จัดแคมเปญใหญ่ ต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผนึก WeChat Pay ผู้ให้บริการ E-Wallet รายใหญ่จากประเทศจีน มอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สะดวก รวดเร็ว

ดีป้า จับมือพันธมิตร เปิดตัว Tech Thailand แพลตฟอร์มชุมชนคนสายเทค

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับ บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด และ บริษัท มิสเตอร์ฟ็อกซ์ จำกัด ร่วมเปิดตัว Tech Thailand

MUST READ

ศูนย์เรียนรู้ ไฟ-ฟ้า สะท้อนความสำเร็จพื้นที่เรียนรู้ ผ่านเวทีเสวนา “ปิดเทอมสร้างสรรค์ เติมเต็มวันว่าง”

ศูนย์เรียนรู้ ไฟ-ฟ้า ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรม “ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง” ประจำปี 2566 จัดโดยกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประสานความร่วมมือกับเครือข่าย

มาเซราติ เผยโฉม ‘MC20 Cielo’ ซูเปอร์คาร์รุ่นล่าสุด ครั้งแรกใน APAC ที่งานมอเตอร์โชว์

มาเซราติ ประเทศไทย เผยโฉมซูเปอร์คาร์รุ่นใหม่ล่าสุด เอ็มซี 20 เชียโล พร้อมขุมพลัง Nettuno V6 เป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

กสิกรไทย x ธนาคารแมสเปี้ยน เปิดตัว QRIS – QR Code Payment

ธนาคารกสิกรไทยเปิดตัวบริการ QRIS ระบบชำระค่าสินค้าและบริการที่ร้านค้าของธนาคารแมสเปี้ยนเป็นบริการแรก หลังเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นรวมเป็น 67.5%

JSP ผนึก EKH รับจ้างผลิตแคลเซียมเจาะตลาดเด็กเล็ก ขึ้นแท่นผู้นำธุรกิจผลิตยา อาหารเสริมครบวงจร

บมจ.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จับมือ บมจ.เอกชัยการแพทย์ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรูปแบบแคลเซียมสำหรับเด็กเล็ก

วิศวะมหิดล จัดสัมมนา “หุ่นยนต์ทางการแพทย์” เปิดมุมมอง การวิจัยหุ่นยนต์การแพทย์ในโลก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัมมนา เรื่อง หุ่นยนต์ทางการแพทย์ (Medical Robotics Seminar) ภายใต้โครงการ Reinventing University
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น