TH | EN
TH | EN
spot_imgspot_imgspot_img

Media Alert

ขับเคลื่อนประเด็นสังคมด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล

สุนิตย์ เชรษฐาผู้อำนวยการสถาบัน Change Fusion กับข้อเสนอแนะว่าภาคประชาสังคมจะสามารถนำข้อมูลการสำรวจความสนใจของคนบนโลกออนไลน์ไปใช้ขับเคลื่อนสังคมอย่างไรได้บ้าง

เมื่อ Engagement บังคับทิศทางการทำงาน สื่อมวลชนควรทำอย่างไร ?

ปฏิเสธไม่ได้ว่า Engagement กลายเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการสื่อสารในโลกออนไลน์ยุคปัจจุบันอย่างไม่ต่างกับเรตติ้งในสื่อโทรทัศน์

โทรทัศน์ไทยในวันที่รายการเด็กหายไป สังคมควรทำอย่างไร ?

ย้อนกลับไปวัยเด็ก ยุคที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มีอินเทอร์เน็ต สื่อที่สร้างความเพลิดเพลิน เพิ่มเติมสาระความรู้ และทักษะใหม่ ๆ แก่เด็ก คงหนีไม่พ้น “สื่อโทรทัศน์” ที่เต็มไปด้วยรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กอย่างเจ้าขุนทอง

“ทำอย่างไร? ให้การสื่อสารออนไลน์มีบทบาทในการขับเคลื่อนทางสังคม”

การสัมมนาประจำปี Media Alert กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เมื่อปลายเดือนมีนาคม 67 นำเสนอวิดีทัศน์ผลการศึกษา “การสื่อสารทางออนไลน์ของสังคมไทยตลอดปี 2566”

จากการศึกษาการสื่อสารออนไลน์ของสังคมไทยในปี 66 สู่ข้อเสนอเพื่อบทบาทการสื่อสารออนไลน์ในการขับเคลื่อนสังคม

ปัจจุบัน โซเชียลมีเดีย หรือ เครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีขีวิตของผู้คนยุคดิจิทัล ทั้งยังเป็นช่องทางสื่อสารที่ทรงพลังในการปลุกกระแส การขับเคลื่อนประเด็นต่าง ๆ

การจัดเรตติ้งรายการ: ตัวกรองเนื้อหาสื่อโทรทัศน์สำหรับเด็ก

สื่อมีส่วนในการหล่อหลอมและปลูกฝัง ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมต่าง ๆ ให้แก่ผู้รับชม หากผู้ชมได้รับเนื้อหาที่มีคุณภาพ มีสาระประโยชน์  อย่างสร้างสรรค์ ย่อมส่งผลดีต่อการพัฒนาจิตใจและสติปัญญา

สื่อสารอย่างไร ? เมื่อ “ประเพณีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ?”

สภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นำไปสู่การตั้งคำถามต่อประเพณี “สงกรานต์” และ “ลอยกระทง” เพื่อคงคุณค่าและความยั่งยืนทั้งประเพณีและสิ่งแวดล้อม

ใครฆ่าคุณค่าข่าว? ข่าวไร้คุณค่าฆ่าสังคม?

ก่อนจะถามว่ามีคุณค่าข่าวไหม ต้องแยกแยะก่อนว่าสิ่งที่นำเสนออยู่นั้นเป็นข่าวหรือไม่ ตัวอย่างกรณีข่าวลุงพล และข่าวอื่น ๆ หลายครั้งไม่ใช่ข่าว

ถามหา “มาตรฐานจริยธรรม” และ “ความรับผิดชอบ” ของสื่อที่รายงานข่าวแบบดราม่า 

หลายครั้งที่สื่อมวลชนไทยถูกตั้งคำถามถึงธรรมาภิบาล (Good Governance) ขององค์กรสื่อ ความรับผิดรับชอบ (Good Accountability) ตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพและจริยธรรมส่วนบุคคล บางครั้งเกินเลยเสียจนบดบังข้อเท็จจริงที่ควรนำเสนอ ทำให้ผู้รับสารหรือสังคมโดยรวมมองประเด็นปัญหาคลาดเคลื่อน

คุณค่าวัฒนธรรม: การเสริมสร้างและการสื่อสาร

ช่วงเดือนตุลาคม 2566 ภาพยนตร์ไทยเรื่องสัปเหร่อเป็นกระแสขึ้นอันดับหนึ่งของการสื่อสารบนออนไลน์ ถัดมาเดือนธันวาคม 2566 "สงกรานต์ในประเทศไทย" ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Must Read