TH | EN
TH | EN

Media Alert

สื่อสารอย่างไร ? เมื่อ “ประเพณีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ?”

สภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นำไปสู่การตั้งคำถามต่อประเพณี “สงกรานต์” และ “ลอยกระทง” เพื่อคงคุณค่าและความยั่งยืนทั้งประเพณีและสิ่งแวดล้อม

ใครฆ่าคุณค่าข่าว? ข่าวไร้คุณค่าฆ่าสังคม?

ก่อนจะถามว่ามีคุณค่าข่าวไหม ต้องแยกแยะก่อนว่าสิ่งที่นำเสนออยู่นั้นเป็นข่าวหรือไม่ ตัวอย่างกรณีข่าวลุงพล และข่าวอื่น ๆ หลายครั้งไม่ใช่ข่าว

ถามหา “มาตรฐานจริยธรรม” และ “ความรับผิดชอบ” ของสื่อที่รายงานข่าวแบบดราม่า 

หลายครั้งที่สื่อมวลชนไทยถูกตั้งคำถามถึงธรรมาภิบาล (Good Governance) ขององค์กรสื่อ ความรับผิดรับชอบ (Good Accountability) ตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพและจริยธรรมส่วนบุคคล บางครั้งเกินเลยเสียจนบดบังข้อเท็จจริงที่ควรนำเสนอ ทำให้ผู้รับสารหรือสังคมโดยรวมมองประเด็นปัญหาคลาดเคลื่อน

คุณค่าวัฒนธรรม: การเสริมสร้างและการสื่อสาร

ช่วงเดือนตุลาคม 2566 ภาพยนตร์ไทยเรื่องสัปเหร่อเป็นกระแสขึ้นอันดับหนึ่งของการสื่อสารบนออนไลน์ ถัดมาเดือนธันวาคม 2566 "สงกรานต์ในประเทศไทย" ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

“ถามหารายการสำหรับเด็ก” ที่หายไป ….

"You are what you watch. คุณเป็นคนเช่นไร เพราะคุณเสพคอนเทนต์เช่นนั้น" คำกล่าวนี้เป็นจริงไม่ว่าคุณจะอยู่ช่วงวัยใด โดยเฉพาะวัยเด็กซึ่งเป็นวัยที่กำลังเติบโต

“กระแสบนออนไลน์” สะท้อน “ความสนใจของคนในสังคม” หรือไม่? 

เดือนตุลาคมมีเหตุการณ์สำคัญ ๆ เกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ ทั้งเหตุการณ์ในประเทศ แต่ประเด็นที่ผู้คนให้ความสนใจสูงสุดในเดือนตุลาคมกลับเป็นเรื่องความบันเทิง

ใคร ? กำหนดวาระการสื่อสารบนโลกออนไลน์

กระแสการสื่อสารบนโลกอินเทอร์เน็ตที่มีการเกิดปฏิสัมพันธ์จำนวนมากนั้น แท้จริงแล้วเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ หรือเป็นการจัดกระทำโดยตัวบุคคล? โดยองค์กร? โดยแบรนด์?

สื่อและการสื่อสารใน 3 เหตุการณ์ยิงใส่ฝูงชนในประเทศไทย

การยิงใส่ฝูงชน (Mass Shooting) เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตคนจำนวนมาก ไม่ค่อยเกิดขึ้นในประเทศไทยบ่อยครั้งนัก แต่ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สังคมไทยต้องตื่นตระหนกกับการยิงใส่ฝูงชน

“ภูมิทัศน์สื่อ” กับ “การกำหนดวาระข่าวสาร” ของสังคมไทย

นับวันโซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเชื่อมผู้คนถึงกันอย่างกว้างขวางและรวดเร็วได้เข้ามามีบทบาทสร้างพลังทางสังคมในการจุดประเด็นสาธารณะ ปลุกกระแสความคิด และเพิ่มช่องทางตรวจสอบผู้ถืออำนาจรัฐ องค์กร หรือบุคคลทั่วไป

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Must Read