TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business รพ.เมดพาร์ค ปลื้มกระแสตอบรับดี เติบโตร้อยละ 20

รพ.เมดพาร์ค ปลื้มกระแสตอบรับดี เติบโตร้อยละ 20

โรงพยาบาลเมดพาร์ค เผยความสำเร็จหลังเปิดให้บริการได้ 6 เดือน โดยยอดผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในมีอัตราเติบโตเฉลี่ยเดือนละ 20% ตอกย้ำ ความเชื่อมั่นในศักยภาพและความพร้อมในการให้บริการแพทย์เฉพาะทางชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้คอนเซ็ปต์ Value-Based Care ที่ให้ผู้ใช้บริการได้รับความคุ้มค่าที่สุด

นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลเมดพาร์ค กล่าวในงานดินเนอร์ ทอร์ค หัวข้อ “Value Challenge and Experience at MedPark” ว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งนับเป็นความท้าทายสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนโดยรวม ดังนั้น เมดพาร์ค จึงมุ่งเน้นให้ผู้ใช้บริการได้รับความคุ้มค่ามากที่สุด ภายใต้แนวคิด  Value-Based Care

“เรามีเป้าหมายพัฒนาโรงพยาบาลเมดพาร์คให้เป็นทางเลือกใหม่ที่มีความแตกต่างชัดเจน ซึ่งผลการดำเนินงานใน 6 เดือนที่ผ่านมา ได้กระแสตอบรับดีมาก โดยมียอดผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อเดือน ทั้งนี้ เราได้พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ด้วยการสร้างระบบการจัดการให้มีความปลอดภัยจากการติดเชื้อ และได้รับความไว้วางใจจากองค์กรและสมาคมต่าง ๆ เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง”

-Med Park โรงพยาบาลเอกชนสำหรับ Next Generation
-เมดพาร์ค ทุ่ม 7 พันล้าน ตั้งเป้าศูนย์กลางบริการทางการแพทย์เฉพาะทาง แห่งเอเชียอาคเนย์

นอกจากนี้ นพ.พงษ์พัฒน์ ยังได้นำทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางระดับแถวหน้าของประเทศไทย มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้มาร่วมงานกับเมดพาร์ค พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมทางการแพทย์ และแนวทางในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

รศ.นพ.ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านจักษุวิทยาและต้อหิน นำเสนอการออกแบบเลนส์แก้วตาและการใช้เทคโนโลยีชั้นสูง (State-of-The-Art technique) ในการรักษาต้อกระจกแบบเฉพาะตัว (customized vision)

“การออกแบบเลนส์แก้วตาเทียมให้ตรงกับความต้องการเฉพาะตัว เป็นเป้าหมายใหม่ของการรักษาต้อกระจก ที่ต้องอาศัยจักษุแพทย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีทันสมัย ตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์ การออกแบบเลนส์ การสลายต้อ และการตรวจสอบค่าความถูกต้องของเลนส์ เพื่อให้เกิดความแม่นยำสูงสุด ซึ่งเมดพาร์คเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลไม่กี่แห่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความพร้อมทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างครบวงจร”

นพ.บัณฑิต สุนทรเลขา ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการและมีประสบการณ์สูงด้านการผ่าตัดส่องกล้อง กล่าวว่า แพทย์จะให้ความสำคัญในการตรวจวินิจฉัยคนไข้แต่ละรายอย่างละเอียด เพื่อวางแผนการรักษาให้ถูกต้องเหมาะสมในแต่ละราย ที่สำคัญ มีการทำงานเป็นทีม เช่น วิสัญญีแพทย์ พยาบาล รังสีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ ความปลอดภัยของผู้ป่วย

นอกจากนี้ เมดพาร์คจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ ซึ่งจะเป็นสิ่งจำเป็นมากในอนาคต เพราะจะทำให้การผ่าตัดแม่นยำมากยิ่งขึ้น และผู้ป่วยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ศาสตราธิคุณ นพ.วสันต์ อุทัยเฉลิม อายุรแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด กล่าวว่า การสวนหัวใจ ขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน และใส่ขดลวดนั้น จำเป็นต้องอาศัยทักษะและความชำนาญของแพทย์เป็นสำคัญ นำประสบการณ์และทักษะมาประยุกต์ร่วมกับอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อรักษาคนไข้ในรายที่ยากและซับซ้อนให้ได้ผลสำเร็จ

ผศ.นพ.มนต์เดช สุขปราณี แพทย์ผู้ชำนาญการสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์กรสำคัญยิ่งของเมดพาร์ค คือการนำเอาประสบการณ์ทั้งหมดในอดีต องค์ความรู้ในปัจจุบัน และนวัตกรรมใหม่มาปรับใช้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ที่เข้ารับการรักษา และที่สำคัญคือ การติดตามตรวจสอบเพื่อแก้ไขระบบและบริการของเมดพาร์คให้สูงกว่ามาตรฐานตลอดเวลา อาทิ ระบบ real-time monitoring system หรือระบบการตรวจวัดค่าการกรองอากาศ ที่บ่งบอกถึงสถานะค่าความปลอดเชื้อของอากาศ ที่สามารถตรวจสอบได้แบบ real-time

ผศ.นพ.มนต์เดช ยังให้ความเห็นอีกว่า ในสถานการณ์ที่ยังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ คนไทยควรมีอิสระในการเลือกชนิดของวัคซีนด้วยตนเอง ในขณะที่ภาครัฐต้องให้ข่าวสาร ข้อมูลครบถ้วนและรอบด้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกและผลกระทบต่าง ๆ ซึ่งมีส่วนช่วยในการตัดสินใจเพื่อสุขภาพของตนเอง

นอกจากการจัดกิจกรรม “Value Challenge and Experience at MedPark” โรงพยาบาลเมดพาร์คได้แถลงเปิดตัวภาพยนต์ประชาสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่สื่อถึงความมุ่งมั่นและสำนึกทางสังคมที่ชวนให้คิดถึงการทำสิ่งใหม่ ๆ ถึงสามชุด

เคิร์ท เจ. ชโรเดอร์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเมดพาร์ค กล่าวว่า  “จากความมุ่งมั่นที่จะเป็น “New Approach to Healthcare” เราตีความ และถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องเล่า (Story Telling) ที่ ผ่าน Mood & Tone ที่คนไทยสามารถเข้าถึง สัมผัส และเข้าใจได้โดยง่าย โดยโครงเรื่องจะนำปัญหาที่คนไทยต้องพบเจอในชีวิตประจำวัน มาตั้งคำถามกับคนดู ว่าเราจะทำให้ดีกว่านี้ได้ไหม What if…? เรื่องราวจะถูกเชื่อมโยงกลับเข้าสู่การให้บริการทางการแพทย์ซึ่งเราต่างก็มองเห็นถึงปัญหาและข้อจำกัดต่าง ๆ คณะผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลเมดพาร์ค จึงมาร่วมกันลงมือทำ เพื่อเปลี่ยนแปลงบางสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้..”

สมถวิล ปธานวนิช หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งและที่ปรึกษาคณะจัดการ โรงพยาบาลเมดพาร์ค เสริมว่า “เพราะทุกคำถาม ทำให้เกิดการลงมือทำ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ด้วยวิธีการใหม่ ๆ จึงเกิดเป็นภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ชุดที่สอง“ที่นี่ร่วมออกแบบโดยทีมแพทย์ l Crafted by Doctors” โดยมีการโยนไอเดีย และการตั้งคำถามของคุณหมอที่ร่วมออกแบบในทุกรายละเอียด และภาพยนตร์ชุดที่สาม “วัฒนธรรมใหม่ของการรักษา l MedPark Formula” เป็นการสาธิตวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันเป็นทีมภายใต้แนวคิด Integrated Care เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ที่รวดเร็ว และเต็มประสิทธิภาพ”

บนโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีโรคใหม่ ๆ ที่ทำให้การรักษาซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เราในฐานะโรงพยาบาลจึงต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ตลอดเวลา ตามเป้าหมายหลักที่ต้องการยกระดับสู่การเป็น HEALTHCARE HUB FOR THE FUTURE

STAY CONNECTED

6,156แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

AIS สู้ภัยโควิด-19 ระลอก 3 ดึงศักยภาพเทคโนโลยี 5G ประสานภาคสาธารณสุขไทย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 มาจนถึงการระบาดระลอกใหม่ในช่วงเวลานี้ ภาคธุรกิจแขนงต่าง ๆ และประชาชนต่างได้รับผลกระทบอย่างมากต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

Vivo V21 5G สมาร์ทโฟนสำหรับสายเซลฟี คาดเปิดตัวในไทยเร็ว ๆ นี้

หลังจากที่ Vivo ประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟนตระกูล Y Series ไปแล้วหลากหลายรุ่นในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทั้ง Y31, Y72 5G และ Y20sG ล่าสุด มาถึงคิวของตระกูล V Series

เซ็นทรัลพัฒนา ผนึก 33 สาขาทั่วประเทศ ป้องกันเชิงรุกขั้นสูงสุดในทุกมิติ

ภายใต้แผนปฏิบัติการเชิงรุกที่แข็งแกร่งครอบคลุมในทุกมิติเพื่อให้สามารถรับมือได้ในสถานการณ์ทุกรูปแบบอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว ลงลึกทุกรายละเอียด

TikTok LIVE ปล่อย 3 ฟีเจอร์ใหม่ รับกระแสความนิยมไลฟ์

TikTok ต่อยอดกระแสความนิยมไลฟ์ สร้างเทรนด์ TikTok LIVE หวังยกระดับประสบการณ์แพลตฟอร์มให้ผู้ใช้ไปอีกขั้น พร้อมเปิดตัวฟีเจอร์ LIVE Match

OPPO ร่วมสร้าง ecosystem ที่ยั่งยืน ย้ำการเป็นส่วนหนึ่งในฐานะของพลเมืองโลก

OPPO ได้เปิดเผยการมีส่วนร่วมในปีที่ผ่านมา ในการสร้างความยั่งยืนขององค์กรที่เริ่มสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี 2547 แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของ OPPO ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

Igloo จับมือ ไทยไพบูลย์ ประกันภัย เปิดตัวประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคล

Igloo ประกาศความร่วมมือกับ บริษัท ไทยไพบูลย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดตัวประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคล

แสนสิริ วางแผนเปิด 6 โครงการใหม่ เตรียมกวาดยอดขายทาวน์โฮม 3,600 ล้านบาท

แสนสิริ ประกาศพลิกโฉมครั้งใหญ่ใน “ดีไซน์” ที่อยู่อาศัยโครงการแนวราบปี 64 สร้างกระแสความฮือฮา ด้วยการเปิดตัว “สิริ เพลส” ซีรีส์ใหม่ “Dream Destination”

“THiNKNET – Builk – SCB” ประกาศให้พนักงานทำงานจากที่ไหนก็ได้ไปตลอด

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เทรนด์การทำงานจากที่ไหนก็ได้ (Work from Anywhere) ถูกพูดถึงว่าเป็นอนาคตของโลกการทำงาน ซึ่งพนักงานออฟฟิศหลายคนต่างใฝ่ฝันที่จะได้ทำงานรูปแบบนี้

LINE BK ต่อโปรฯยืมเงินดอกเบี้ยต่ำ 9.99% ต่อปี นาน 2 เดือน

LINE BK ขยายเวลาโปรโมชั่นพิเศษยืมเงินดอกเบี้ยต่ำ 9.99% ต่อปี นาน 2 เดือน เมื่อสมัครวงเงินให้ยืมและได้รับอนุมัติตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับพันธมิตร เดินหน้าโครงการ “Happy Money สุขเงิน สร้างได้”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เดินหน้าโครงการ “Happy Money สุขเงิน สร้างได้” สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนการเงินให้คนไทยมีสุขภาพการเงินที่ดี

MUST READ

เอ็นทีที เปิดเวทีคัดเลือกสุดยอดคนไอทีรุ่นใหม่

บริษัท เอ็นทีที จำกัด (NTT Ltd.) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก สานต่อโครงการ NTT Digital Innovation Challenge 2021

หนี้ครัวเรือน … วิบากกรรมใน “สมรภูมิโควิด”

แม้การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่จะรุนแรงกว่าครั้งก่อน ๆ แต่ดูเหมือนคนไทยจะเริ่มคุ้นชินบ้างแล้ว หลังจากอยู่ร่วมกันมากว่าปีจนเริ่ม "การ์ดตก" แต่การระบาดระลอกนี้กลับทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยพบกับความยากลำบากว่าครั้งก่อน ๆ ในการระบาดแต่ละระลอกได้มาปล้นเอารายได้เอาเงินออมในกระเป๋าที่เก็บไว้จนแทบไม่เหลือ

เจาะ 4 กลยุทธ์ ‘เฮียฮ้อ’ ใช้ Entertainmerce พา อาร์เอส กรุ๊ป สู่เส้นทางหมื่นล้านใน 2 ปี

อาร์เอส กรุ๊ป ที่ผ่านการดิสรัปชันมาครั้งแล้วครั้งเล่า จากธุรกิจเพลงสู่ธุรกิจคอมเมิร์ซในวันนี้ เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่า อาร์เอส กรุ๊ป ได้กลายเป็น Game Changer ให้กับวงการสื่อและบันเทิง

สรยุทธ คืนจอ พฤษภาคมนี้

ช่อง 3 ผนึกกำลัง 5 พิธีกรข่าว จัดทัพครอบครัวข่าว 3 ลุยสู้ศึกทุกแพลตฟอร์ม “ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ช่อง 3 อยู่กับคุณ”

ดีอีเอส สั่งการ NT หนุนไวไฟ-ซีซีทีวี อำนวยความสะดวก รพ.สนามสู้โควิด

ดีอีเอสสั่งการ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) รุดสนับสนุนภารกิจป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ลงพื้นที่ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตไวไฟไอพีโฟนและซีซีทีวีให้โรงพยาบาลสนามทั่วไทยพร้อมประสานงานให้โอเปอเรเตอร์ร่วมติดตั้งหุ้น ‘Healthcare’ คืออะไร น่าลงทุนแค่ไหน
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดทก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น