TH | EN
TH | EN
หน้าแรกTechnologyIDC เผย Salesforce จะสร้างงานกว่า 2 หมื่นตำแหน่ง ระหว่างปี 2018 - 2024

IDC เผย Salesforce จะสร้างงานกว่า 2 หมื่นตำแหน่ง ระหว่างปี 2018 – 2024

IDC เผยบทบาททางเศรษฐกิจของ Salesforce จากรายงาน The Salesforce Economic Impact ซึ่งพบว่าระบบคลาวด์คอมพิวติ้งในประเทศไทยจะเติบโตขึ้น 19% จากมูลค่า 6.3 พัน ล้านบาท (202 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ) ในปี 2018 สู่ 1.81ล้านบาท (579 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ) ในปี 2024 ซึ่งจะสร้างประโยชน์อย่างมหาศาลให้กับประเทศไทย ทั้งนี้การคาดการณ์ดังกล่าวนี้ได้พิจารณาถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แล้วด้วย

-นักการตลาดไทยมอง ‘นวัตกรรม’ กลยุทธ์อันดับ 1 ปฏิวัติการตลาดในประเทศ
-10 ผู้นำธุรกิจ เผยวิธีปรับตัว เสริมแกร่งธุรกิจหลังโควิด-19

ในรายงานของ IDC ยังคาดการณ์ว่าตลอดระยะเวลา 6 ปีนี้ Salesforce และระบบนิเวศทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง จะสร้างงานให้กับบริษัทที่เป็นลูกค้า Salesforce ในประเทศได้โดยตรงได้ถึง 24,260 ตำแหน่ง รวมไปถึงการใช้งานระบบคลาวด์คอมพิวติ้งของลูกค้า Salesforce จะเพิ่มรายได้สุทธิราว 5 หมื่นล้านบาท (1.6 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ) จากธุรกิจใหม่ให้กับเศรษฐกิจในประเทศอีกด้วย นอกเหนือจากการใช้งบประมาณเพื่อการสมัครบริการคลาวด์คอมพิวติ้งแล้ว ธุรกิจและองค์กรจะใช้งบประมาณเพิ่ม เพื่อซื้อสินค้าและบริการเสริมที่พ่วงมาด้วย ซึ่งทำให้ระบบนิเวศน์ของ Salesforce ในประเทศไทยเมื่อปี 2019 เติบโตมากกว่าธุรกิจของ Salesforce เองถึง 4.7 เท่า และภายในปี 2024 คาดว่ามูลค่านี้จะเพิ่มเป็น 7.1 เท่า

ทั้งนี้การจ้างงาน และตำแหน่งงานทางอ้อม (Indirect Job) ซึ่งเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานและบริการเพื่อรองรับลูกค้า Salesforce และการที่พนักงานใหม่ในองค์กรใช้จ่ายเงินในระบบเศรษฐกิจทั่วไป จะก่อให้เกิดตำแหน่งงานทางอ้อมอีกกว่า 33,570 ตำแหน่ง นอกเหนือจากการจ้างงานโดยตรงจำนวน 24,260 ตำแหน่งที่กล่าวไปข้างต้น และในส่วนของผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอภายใต้ระบบนิเวศธุรกิจของ Salesforce ในประเทศไทย ได้แบ่งออกเป็นบริการในหมวดธุรกิจเฉพาะ (57%) เป็นหลัก และยังรวมไปถึงการสมัครสมาชิกเพื่อเช่าใช้งานคลาวด์เพิ่มเติม (18%) รวมทั้งบริการซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และเครือข่ายแบบในองค์กร (25%) ด้วย

ท้ายนี้ IDC คาดการณ์ว่าการลงทุนในระบบคลาวด์คอมพิวติ้งจะให้ผลตอบแทนอย่างมีนัยสำคัญสืบเนื่องไปจนถึงปี 2024 แต่อย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลานั้น มูลค่าการใช้จ่ายในระบบคลาวด์คอมพิวติ้งสาธารณะในประเทศไทยจะคิดเป็นสัดส่วนเพียงแค่ 5% ของการใช้จ่ายด้าน IT ทั้งหมดของประเทศ ซึ่งหมายความว่า คลาวด์คอมพิวติ้งยังมีโอกาสอีกมากในการเติบโต โดยมี Salesforce และระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยผลักดันการเติบโตอีกด้วย

ไดนามิกของระบบนิเวศ Salesforce

ระบบนิเวศที่หลากหลายของ Salesforce คือตัวผลักดันที่ทำให้ Salesforce สามารถสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยระบบนิเวศของ Salesforce ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่หลากหลายซึ่งเป็นส่วนสำคัญในระบบเศรษฐกิจของ Salesforce อันได้แก่ บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของโลกหลายแห่งซึ่งใช้ระบบของ Salesforce เป็นตัวช่วยในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นดิจิทัล, ผู้จำหน่ายซอฟท์แวร์อิสระ (ISVs) ซึ่งใช้แพลตฟอร์ม Customer 360 ของ Salesforce เป็นรากฐานในการสร้างหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังปูทางให้ Salesforce เข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ ๆ, กลุ่มคอมมิวนิตี้กว่า 1,200 กลุ่มซึ่งมีเป้าประสงค์และความชำนาญที่แตกต่างกัน, เหล่าตัวแทน Salesforce MVPs กว่า 200 ชีวิต, ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ และผู้สนับสนุนแบรนด์อีกมากมายอีกด้วย

หนึ่งในไดนามิกของระบบนิเวศของ Salesforce คือ Salesforce AppExchange ซึ่งเปิดตัวในปี 2006 และเป็นมาร์เก็ตเพลสของระบบคลาวด์สำหรับองค์กรระดับโลก อีกทั้งเป็นแพลตฟอร์มของโซลูชั่นกว่า 4,000 โซลูชั่น ไม่ว่าจะเป็น แอปพลิเคชั่น, เทมแพลต, บอท, และคอมโพเน็นท์ซึ่งถูกดาวน์โหลดกว่า 7 ล้านครั้ง เทียบเป็นสัดส่วนราว 95% ของกลุ่มบริษัทฟอร์จูน 100, 84% ของฟอร์จูน 500 และลูกค้าของ Salesforce ราว 88% ใช้งานโซลูชั่น AppExchange

และ Trailhead ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่ Salesforce สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตให้แก่กลุ่มคนวัยทำงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้มีโอกาสในการสร้างงานและรายได้ให้กับตนเองด้วยตำแหน่งงานระดับสูงในระบบนิเวศของ Salesforce โดยตั้งแต่เปิดตัวเมื่อปี 2014 แพลตฟอร์ม Trailhead ได้มีผู้เข้าไปเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะให้กับตนเองซึ่ง Salesforce เรียกบุคคลเหล่านี้ว่า Trailblazers แล้วกว่า 2 ล้านคน มีตราสัญลักษณ์ (Badge) เพื่อแสดงการจบหลักสูตรกว่า 17.8 ล้านตราถูกแจกจำหน่ายออกไป โดย 3 ใน 4 ของผู้เรียนทั้งหมดได้นำเอาทักษะที่เรียนรู้จากแพลตฟอร์มไปสร้างอาชีพใหม่ ๆ ให้แก่ตัวเอง

สุจิธ อับบลาฮัม, รองประธานอาวุโส, ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคอาเซียน, เซลส์ฟอร์ซ กล่าวว่า “ธุรกิจในประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัลอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับธุรกิจจากนานาประเทศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีคลาวด์คอมพิวติ้งเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ ซึ่ง Salesforce เองเห็นถึงการเติบโตอย่างมหาศาลของธุรกิจ Salesforce ในประเทศอันเนื่องมาจากระบบนิเวศที่แข็งแกร่งของเรา อันได้แก่ พาร์ทเนอร์ ลูกค้า และ Trailblazers ซึ่งจากรายงานฉบับนี้ เราได้เห็นอย่างชัดเจนว่านอกเหนือจาก Salesforce จะเป็นตัวช่วยสำคัญเพื่อสนับสนุนธุรกิจให้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลและเข้าถึงลูกค้าได้แล้ว Salesforce ยังมีส่วนในการสร้างงาน ทักษะ และโอกาสเพื่อการเติบโตของประเทศ”

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

-K Climate Transition กองทุนลดโลกร้อน “ลงทุนอย่างยั่งยืน สร้างโลกยั่งยืน”
-เสียวหมี่ เปิดตัวเทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพใต้จอ รุ่นที่ 3
-จับสัญญาณ “รัฐบาลถังแตก” จริงหรือ
-ท่องเที่ยวไทย ฟื้นบ้างแต่ยังห่างจุดเดิม

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ