TH | EN
TH | EN
หน้าแรกBusinessกรมสรรพากร พร้อมฟังทุกฝ่าย หาทางออก “ภาษีคริปโทฯ”

กรมสรรพากร พร้อมฟังทุกฝ่าย หาทางออก “ภาษีคริปโทฯ”

กรมสรรพากร ชี้แจงพร้อมฟังทุกฝ่าย หาทางออกการจัดเก็บภาษีกำไรการขายหรือการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มอบหมายให้กรมสรรพากรเร่งสร้างความชัดเจนในเรื่องหลักเกณฑ์การคิดคำนวณภาษีจากกำไรการขายหรือการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล หรือคริปโทเคอร์เรนซี ให้แก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไปนั้น 

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมสรรพากรกำลังเร่งดำเนินการหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาหาแนวทางในเรื่องของหลักเกณฑ์การคิดภาษีจากกำไรการขายหรือการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ คริปโทเคอร์เรนซี ให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2565 

ดร.เอกนิติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมสรรพากรได้เร่งหารือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น รวมถึงเดินหน้าเปิดรับฟังความมคิดเห็นจากภาคเอกชนที่ดำเนินการในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อนำมาจัดทำแนวทางการปฏิบัติในการเก็บภาษีจากสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับรูปแบบการลงทุนและบริบทในปัจจุบัน โดยยึดถือประโยชน์สุงสุดกับประชาชนและทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

ในช่วงเกือบปีที่ผ่านมา การลงทุนและการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลหรือคริปโทเคอร์เรนซีของประเทศไทย มีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ถือได้ว่าเป็นเรื่องใหม่ ทั้งสำหรับผู้เสียภาษีและกรมสรรพากร ซึ่งกรมสรรพากรไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ ได้มีการศึกษาและประมวลผลต่าง ๆ มาโดยตลาด แต่ต้องยอมรับว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย ซึ่งทางกรมสรรพากรกำลังเร่งดำเนินการเพื่อหาความชัดเจนในเรื่องนี้ 

อย่างไรก็ดี กรมสรรพากรยังคงยึดแนวทางของการถือเอาผู้เสียภาษีเป็นศูนย์กลาง (Taxpaayer Centric) จึงพร้อมที่จะหาแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องจากการถือครองหรือได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการลงทุนและสร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจากนวัตกรรมทางการเงินดังกล่าวของประเทศไทยต่อไป

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตลาดคริปโทฯ ปี 2021 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง มาดูกัน!

2021 ปีแห่ง “คริปโทเคอร์เรนซี” กับบทบาทใน 3 อุตสาหกรรมหลัก “การเงิน-ไลฟ์สไตล์-เกม”

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ