TH | EN
TH | EN
หน้าแรกStartupเควิชั่น ลงทุน 40 ลห.ใน ซีเนียส Edtech เบอร์ต้นของอินโดฯ หวังเจาะตลาดสินเชื่อเพื่อการศึกษา

เควิชั่น ลงทุน 40 ลห.ใน ซีเนียส Edtech เบอร์ต้นของอินโดฯ หวังเจาะตลาดสินเชื่อเพื่อการศึกษา

HIGHLIGHT

 • กสิกรไทยส่งเควิชั่นร่วมลงทุนในซีเนียส (Zenius) สตาร์ตอัพผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเทคโนโลยีด้านการศึกษาขนาดใหญ่อันดับ 2 ของประเทศอินโดนีเซีย ด้วยมูลค่าการเพิ่มทุนรวมกว่า 40 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
 • หวังต่อยอดความร่วมมือในการสร้างฐานลูกค้าให้บริการการชำระเงินและเจาะตลาดสินเชื่อเพื่อการศึกษาในอินโดนีเซีย ที่มีประชากรกว่า 270 ล้านคน มากเป็นอันดับที่ 4 ของโลก
 • การลงทุนครั้งนี้ธนาคารกสิกรไทยและเควิชั่น ลงทุนผ่านกองทุน Beacon Venture Capital ของธนาคารกสิกรไทย

เควิชั่น เป็นบริษัทลงทุนของธนาคารกสิกรไทย เดินหน้าค้นหาธุรกิจที่มีศักยภาพทางนวัตกรรมที่จะต่อยอดการใช้งานของลูกค้าธนาคารในตลาดภูมิภาค AEC+3 อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งในประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ด้วยจำนวนประชากรกว่า 270 ล้านคน มากเป็นอันดับที่ 1 ของอาเซียน และอันดับที่ 4 ของโลก

ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นหมู่เกาะกว้างใหญ่ ส่งผลให้มีการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถเชื่อมโยงการใช้งานของผู้คนในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะตลาดเทคโนโลยีด้านการศึกษา (Education Technology หรือ EdTech) ภายในประเทศที่มีการขยายตัวเนื่องจากปัจจุบันประเทศมีการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทำให้ธุรกิจการศึกษาประเภทการสอนพิเศษนอกเวลาเรียน (Supplementary Education) การกวดวิชาเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และหลักสูตรการสอนเพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ (Skill Development) ในประเทศอินโดนีเซีย มีแนวโน้มเติบโตสูง  และอยู่ในรูปแบบแพลตฟอร์มดิจิทัล รองรับการใช้งานของประชากรที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่กาะต่าง ๆ

เควิชั่น ร่วมลงทุนในซีเนียส (Zenius) สตาร์ตอัพผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเทคโนโลยีด้านการศึกษา (Education Technology Platform) ขนาดใหญ่อันดับ 2 ของประเทศอินโดนีเซีย มีศักยภาพด้วยยอดการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันที่สูง (High engagement rate) มียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นกว่า 20 ล้านครั้ง และมีหลักสูตรที่หลากหลายครอบคลุมทั้งวัยเรียนไปจนถึงวัยทำงาน รวมทั้งทีมผู้บริหารซีเนียสที่มีประสบการณ์ทั้งในภาคการศึกษา และการทำธุรกิจเทคสตาร์ตอัพระดับยูนิคอร์น

ภัทรพงศ์ กัณหสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และประธานกรรมการ บริษัท กสิกร วิชั่น จำกัด (เควิชั่น) กล่าวว่า การลงทุนครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ธนาคารกสิกรไทยได้เข้าไปร่วมทำงานกับซีเนียสในการพัฒนาบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงการศึกษาบนดิจิทัลให้แก่ชาวอินโดนีเซียได้ในอนาคต ทั้งบริการระบบการชำระเงินและธุรกรรมต่าง ๆ และบริการด้านสินเชื่อเงินกู้ยืมสำหรับการสมัครเรียนคอร์สออนไลน์

คาดว่าลูกค้าของซีเนียส กลุ่มคนวัยทำงาน เป็นชนชั้นกลางที่มีความมั่นคงทางการเงิน จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการด้านสินเชื่อนี้ และมีความสามารถใช้การชำระคืนที่ดี

จากการวิเคราะห์ช้อมูลการปล่อยสินเชื่อจากผู้เล่น P2P ในอินโดนีเซีย  พบว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ธุรกรรมการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาระหว่างบุคคลทั่วไปผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (P2P Lending) ในประเทศอินโดนีเซียมีแนวโน้มเติบโตสูง ด้วยจำนวนการเบิกจ่ายสินเชื่อ (Loan disbursement) ในปี 2564 เทียบปี 2561 เพิ่มขึ้นถึง 24 เท่า 

ซีเนียส แพลตฟอร์ม การศึกษาชั้นนำในอินโดนีเซีย

 • ซีเนียสถือเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจเทคโนโลยีทางการศึกษาในอินโดนีเซีย
 • ปัจจุบันมีผู้ใช้กว่า 20 ล้านคนและมีคลังเนื้อหาบทเรียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย
 • มีผู้ใช้งานประจำราว 1 ล้านราย
 • การเพิ่มทุนรอบนี้ของซีเนียสมีมูลค่ารวมกว่า 40 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ
 • มาจากบริษัทผู้ลงทุนรวม 5 บริษัท ได้แก่ MDI Ventures, Northstar Group, Alpha JWC, Openspace Ventures และกสิกรวิชั่น ซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหม่ล่าสุด
 • หลังการระดมทุนรอบนี้ซีเนียสตั้งเป้าหมายก้าวขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม EdTech ในประเทศอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทวางแผนการทำการตลาดเพื่อสร้างการจดจำและความรู้จักกับแบรนด์ รวมถึงขยายคลังเนื้อหาหลักสูตรและฐานผู้ใช้งาน

ซีเนียส แพลตฟอร์ม นำเสนอผลิตภัณฑ์สำคัญ 4 กลุ่ม ได้แก่ 

1) ZeniusLand ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ edutainment สำหรับกลุ่มลูกค้าประถม โดยซีเนียสเป็นพันธมิตร exclusive ของ Disney ในอุตสาหกรรม EdTech ในอินโดนีเซีย

2) Zenius ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเกรด 10-12 โดยมีเนื้อหาการเตรียมตัวสำหรับการสอบในชั้นเรียนและสอบเข้ามหาวิทยาลัย

3) ZenPro ซึ่งเป็นหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพสำหรับกลุ่มวัยทำงาน

4) ผลิตภัณฑ์ OMO (Online Merge Offline) โดยเป็นการผสมผสานการเรียนรู้ในห้องเรียนและแบบออนไลน์ ทั้งนี้ ซีเนียสได้เข้าไปควบรวมกิจการกับโรงเรียนกวดวิชา Primagama ซึ่งเป็นโรงเรียนกวดวิชาขนาดใหญ่อันดับสองของประเทศอินโดนีเซีย เพื่อต่อยอดสู่การเรียนผสมผสานนี้ต่อไ

KVision บริษัทลงทุนของธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย จัดตั้งบริษัทลูก บริษัท กสิกร วิชั่น จำกัด (KASIKORN VISION COMPANY LIMITED) หรือเรียกย่อว่า เควิชั่น (KVision) ทำหน้าที่เป็นบริษัทลงทุน (Investment Holding Company) นอกประเทศไทย

 • มีงบลงทุนตั้งต้น 245 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 8 พันล้านบาท (ทุนจดทะเบียน 5 พันล้านบาท)
 • มีขอบเขตการลงทุนทั่วโลก แต่ในระยะแรกจะโฟกัส 4 ประเทศ คือ จีน ที่มีบริษัท FinTech เป็นจำนวนมาก, อินโดนีเซีย-เวียดนาม ที่มีอัตราการเติบโตของสตาร์ตอัพสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของอาเซียน และอิสราเอล ที่เป็นแหล่งกำเนิดของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และมีความพร้อมเรื่องบุคคลากรสูง
 • รูปแบบการลงทุนของ KVision มีทั้งการเข้าไปลงทุนเองโดยตรง และลงผ่านกองทุน Beacon Venture Capital Fund ที่ก่อตั้งในปี 2017

Zenius แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์

 • ซีเนียส ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2547 โดย Sabda PS และนาย Medy Suharta
 • เป็นบริษัทผู้บุกเบิกเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย
 • ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับการเรียนออนไลน์ ซึ่งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
 • ผ่านหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาโดยนักการศึกษาสองพี่น้องชาวอินโดนีเซีย คือ Sabda PS และ Wisnu Subekti
 • วัตถุประสงค์ของซีเนียส คือ การพัฒนาประเทศอินโดนีเซียให้มีความเฉลียวฉลาด สดใสและสนุกสนานยิ่งขึ้น เพื่อจุดประกายการเรียนอย่างแท้จริงของนักเรียนนักศึกษาทุก ๆ คน

ปัจจุบันซีเนียสมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และที่สำคัญที่สุด คือ แอปพลิเคชันซีเนียส ซึ่งมุ่งเน้นนักเรียนในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา (K12) ประกอบด้วยคลิปวิดีโอมากกว่า 100,000 คลิปและคำถามต่าง ๆ เพื่อการฝึกฝนหลายแสนข้อ ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของประเทศอินโดนีเซีย

ในระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2563 จำนวนผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันซีเนียสมีมากกว่า 20 ล้านคนจาก 300 พื้นที่ทั้งในเมืองและชนบททั่วประเทศอินโดนีเซีย แอปพลเคชั่นดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้จาก Google Play และ App Store

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ