TH | EN
TH | EN
spot_imgspot_imgspot_img
หน้าแรกTST Forumสรุปจาก ดร.เอื้อมพร ปัญญาใส ในหัวข้อ Real used case: ESG in Action

สรุปจาก ดร.เอื้อมพร ปัญญาใส ในหัวข้อ Real used case: ESG in Action

สรุปหัวข้อ Real used case: ESG in Action จาก ดร.เอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด ในงาน The Story Thailand Forum 2024 ที่จะมาถ่ายทอดแนวคิดของการทำ ESG อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมบอก Fremework และวิธีการ Action ที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

ทำความรู้จักกับแปซิฟิกไพพ์

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด เป็นธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กรูปพรรณเต็มรูปแบบ ปัจจุบัน บริษัทมีโรงงานผลิต 4 แห่ง ศูนย์กระจายสินค้า 2 แห่ง เพื่อรองรับลูกค้าจากทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ และมีสำนักงานขายตั้งอยู่ถนนพระราม 4 เป็นผู้ผลิตท่อเหล็กรูปพรรณทั้งท่อเหล็กสำหรับงานโครงสร้าง และท่อเหล็กสำหรับงานระบบ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ESG

หลายธุรกิจอาจจะยังเข้าใจคำว่า ESG แบบผิด ๆ อาจจะเน้นการตั้งทีมขึ้นมาทำ โดยขาดความเข้าใจ ทางแปซิฟิกไพพ์เองก็เคยอยู่ในจุดนั้น โดยเริ่มต้นจากการทำ CSR โดยลงไปดูว่าชมชุนโดยรอบโรงงานอยากได้อะไร ไม่ต่างจากที่อื่นที่ทำธุรกิจแล้วมักจะคิดว่าทำกำไรได้เท่าไหร่ก็ต้องคืนกำไรให้สังคมด้วย ซึ่งเราก็คืนให้แบบที่เราไม่เข้าใจถึงแก่นของการทำ ESG เช่น การไปบริจาคน้ำดื่ม ซ่อมถนนเพิ่ม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการบริจาคน้ำดื่มหรือซ่อมถนนให้ชุมชนไม่ดี แต่อาจจะไม่ได้ต่อยอดอะไรให้กับธุรกิจมากนัก เพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นที่มาที่จะต้องทำให้ผู้บริหารเข้าใจถึงแกนของการทำ ESG ก่อน 

ESG กลยุทธ์แห่งความยั่งยืน

การเริ่มต้นทำ ESG ของแปซิฟิกไพพ์คือการเริ่มต้นที่ Economic โดยประกอบด้วยการทำให้ธุรกิจโปร่งใส เติบโต ทำกำไร พร้อมดูด้วยว่าธุรกิจมีสังคมอย่างไร ใครที่เกี่ยวข้องกับเราบ้าง และมีสิ่งแวดล้อมเป็นแบบไหน โดยเริ่มต้นจาก Fremework ให้เกิดความยั่งยืนขึ้นได้จริงในองค์กร เริ่มต้นกระบวนการจาก…

  1. Materity หรือการ Defind ให้ออกว่าธุรกิจมีอะไรสำคัญที่มากกว่ายอดขายและกำไร รวมถึงดูให้ออกว่าเรามีจุดไหนบ้างที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาได้บ้าง ซึ่งวิธีนี้จะช่วยทำให้เห็น Stakeholders ที่ชัดเจนมากขึ้น หลังจากนั้นเราจะได้ประเด็นสำคัญออกมา
  2. Policy เราจะดึงประเด็นสำคัญออกมาจัดลำดับ และสร้างเป็นนโยบายออกมาว่า เราจะทำอะไรบ้าง เช่น ข้อแรกของเราอยากจะทำให้ธุรกิจเติบโต ต้องการกำกับการดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านธุรกิจ ซึ่งอันดับต้นๆ ของแปซิฟิกไพพ์ไม่ได้มีในเรื่องของกำไรหรือเงินมาเกี่ยวข้องเลย และหลังจากนั้นนำมาพล็อตกราฟ ซึ่งทำให้เห็นว่า ใครที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำสิ่งนี้บ้าง
  3. Implementation ลงมือทำ และทำ Plan-do-check-action
  4. Dislosure วัดผลลัพธ์

การลงมือทำ ESG ด้วย Strategy ที่แข็งแรง

เรามี Steakholder ที่ต่างกันค่อนข้างมาก เช่น คนในชุมชน พนักงาน ช่าง ฯลฯ จึงไม่สามารถใช้กลยุทธ์เดียวกับทุกๆ Steakholder ได้ ดังนั้น อย่าไปพูดถึงแค่ Business Strategy แต่ควรพูดเรื่องความยั่งยืนขององค์กรก่อนมากกว่า ซึ่งควรที่จะดูว่าเราจะทำในมิติไหนก่อน

และเราก็ออกแบบ Sustainabilitiy Strategy ออกมา 3 เรื่องคือ

  • สร้างแรงบันดาลใจและทำให้ผู้คนใช้ชีวิตที่ดีบนโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย
  • ส่งเสริมบุคลากรด้วยสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อสร้างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
  • มุ่งมั่นบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน

ESG Fremework สำหรับแปซิฟิกไพพ์มี 3 แกน ดังนี้

  • เศรษฐกิจ : การสร้างความเติบโตและมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับพันธมิตรทางคู่ค้าและลูกค้าอย่างยั่งยืน
  • สังคม: ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนที่เกี่ยวข้องด้วยความรู้และความปลอดภัย
  • สิ่งแวดล้อม: ดูและสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สรุปจาก ดร. พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ในหัวข้อ TECHNOLOGY: THE TWIN FACTOR OF SUSTAINABILITY, FROM NET PROFIT TO NET POSITIVE

สรุปจาก สมคิด จิรานันตรัตน์ ในหัวข้อ THE NEXT CHAPTER OF THE DIGITAL TRANSFORMATION FOR THAILAND

สรุปจาก กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร ในหัวข้อ HARNESSING AI FOR THAILAND: SCBX’S TYPHOON LLM AND THE FUTURE OF LOCALIZED INNOVATION

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
440ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Lastest News

MUST READ