TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Business สธ.เยียวยา กลุ่มผู้สูงอายุและ 7 โรคเรื้อรังจองผ่านหมอพร้อม เขต กทม.

สธ.เยียวยา กลุ่มผู้สูงอายุและ 7 โรคเรื้อรังจองผ่านหมอพร้อม เขต กทม.

กระทรวงสาธารณสุข แนะกลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรังจองฉีดวัคซีนโควิด 19 ผ่านหมอพร้อมพื้นที่ กทม.ถูกเลื่อนนัดเดือนมิถุนายน สอบถามโรงพยาบาลที่จองฉีดอีกครั้ง

หากกลับมาฉีดได้ตามเดิมให้ฉีดกับโรงพยาบาล หากยังถูกเลื่อนหรือตกหล่น ให้ติดต่อคอลเซนเตอร์หมอพร้อม 02-7922333 นัดหมายมาฉีดที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เริ่มวันที่ 16 มิ.ย.นี้ จัดเตรียมวัคซีนไว้วันละ 2 พันโดส นัดมาชั่วโมงละ 200 คน พร้อมจัดจุด One Stop  Service ฉีดกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะ

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่ผู้ลงทะเบียนหมอพร้อมที่ถูกเลื่อนฉีดวัคซีนเดือนมิถุนายน เขตกรุงเทพมหานคร ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

นายแพทย์โสภณ กล่าวว่า ได้รับนโยบายจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เยียวยา 2 กลุ่มหลักที่จองผ่านระบบหมอพร้อมในเขตกรุงเทพมหานคร คือ กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ซึ่งตามวัตถุประสงค์การฉีดวัคซีน คือ 1.เพื่อลดการป่วย การเสียชีวิต มีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง เนื่องจากหากป่วย จะมีโอกาสเข้าห้องไอซียู มีอาการรุนแรง และเสียชีวิต จึงเป็น 2 กลุ่มแรกที่ควรได้รับวัคซีน
2.เพื่อคงระบบสาธารณสุขให้เดินหน้าได้ ฉีดวัคซีนในบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข และ3.การขับเคลื่อนเดินหน้าเศรษฐกิจ เช่น พื้นที่ท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และการควบคุมป้องกันโรค ในพื้นที่มีการระบาด เช่น กทม. ปริมณฑล เป็นต้น

ขณะนี้ กลุ่มบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข ฉีดครบ 2 เข็มแล้ว 86.5 % ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า ทหาร ตำรวจ 12.7 %, อสม. 10.4 %, ประชาชนทั่วไป 2 %, ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง 1.5 % และผู้สูงอายุ 0.3 % จะเห็นได้ว่ากลุ่มเปราะบาง มีความเสี่ยงสูงยังได้รับวัคซีนน้อย กระทรวงสาธารณสุขตั้งใจให้ 2 กลุ่มนี้ เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนภายในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม เพื่อลดการสูญเสีย ลดการป่วย และระบบสาธารณสุขจะได้ดูแลผู้ป่วยโรคอื่นได้ด้วย จึงมีการจองระบบหมอพร้อม ฉีดในโรงพยาบาลเล็ก 300 คนต่อวัน โรงพยาบาลใหญ่ 600 คนต่อวัน และคาดไว้ว่าจะมีผู้จองฉีดวัคซีนในเดือนมิถุนายน ไม่เกิน 4 ล้านโดส และในเดือนกรกฎาคมไม่เกิน 5 ล้านโดส ขณะที่มีผู้จองจริง 8.1 ล้านโดส ดังนั้นหากบริหารจัดการได้ดี ทั้ง 2 กลุ่มนี้ควรได้รับการฉีดตามวันนัดที่จองไว้ และมั่นใจว่าจังหวัดต่างๆ สามารถบริหารจัดการได้  

“การเยียวยาปัญหาที่เกิดขึ้น ในกทม. ผู้ที่จองหมอพร้อมที่โรงพยาบาลในกทม. และถูกเลื่อนนัดฉีดเดือนมิถุนายนออกไป ขอให้ติดต่อโรงพยาบาลที่จองไว้ หากมีปัญหากระทรวงสาธารณสุขจะช่วยสนับสนุน ไม่ได้แย่งงานกทม.ทำ เราคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการฉีดวัคซีน และดูแล 2 กลุ่มนี้ให้ได้ตามเป้าหมาย และกทม.เป็นพื้นที่ระบาดหนัก ได้รับวัคซีนไปจำนวนมาก 2 กลุ่มนี้ จึงควรรับวัคซีนเป็นลำดับแรกๆ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ถูกเลื่อนสอบถาม รพ.ที่นัดฉีดวัคซีนก่อนว่าถูกเลื่อนจริงหรือไม่ หรือกลับมาฉีดได้ตามเดิม หากมีปัญหาจริงให้โทรมาที่โอเปอเรเตอร์หมอพร้อม 02-7922333 เพื่อนัดมาฉีดที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อแทน” นายแพทย์โสภณกล่าว

ทั้งนี้ คาดว่าคนที่มีปัญหาถูกเลื่อนฉีดวัคซีนไม่น่าจะมีมาก เนื่องจากพื้นที่ กทม.มีการจองผ่านหมอพร้อมใน มิ.ย.รวม 456,414 คน แบ่งเป็นวันที่ 7-13 มิ.ย. 178,556 คน วันที่ 14-20 มิ.ย. 133,637 คน และวันที่ 21-30 มิ.ย. 144,221 คน โดยฉีดวัคซีนแล้วเป็นผู้สูงอายุฉีดเข็มแรก 161,449 คน เข็มสอง 11,063 คน กลุ่มโรคเรื้อรังเข็มแรก 120,151 คน และเข็มสอง 16,822 คน แต่คงประเมินไม่ได้ว่าจะมีตกหล่นจำนวนเท่าไร เพราะขึ้นกับว่า รพ.นัดซ่อมฉีดวัคซีนได้หรือไม่ หากนัดมาซ่อมเร็วก็ไม่มีปัญหา ประชาชนไปฉีดที่ รพ.ตามเดิมได้ อาจจะแค่มีช่วง 2-3 วันนี้ที่มีการเลื่อนนัดไปแล้วไม่ได้ฉีด หรือบางส่วนที่นัดไปฉีดใหม่นาน ก็ให้ติดต่อเข้ามา โดยทางศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อจะเป็นจุดเยียวยาสนับสนุน

อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการฉีดวัคซีนในพื้นที่ อยากให้คนจองผ่านหมอพร้อมได้รับวัคซีนตามนัด แต่ขึ้นกับสถานการณ์ด้วย โดยพื้นที่ก็ต้องชั่งน้ำหนักในการจัดสรรฉีดวัคซีนกลุ่มต่างๆ เช่น หากมีการระบาดมากคิดว่าจำเป็นกว่าก็อาจให้กลุ่มนี้มากขึ้น เป็นต้น     

ด้านนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า แผนการกระจายวัคซีนต่าง ๆ ยังคงเป็นไปตามแผนที่ทาง ศบค. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางไว้ ว่าในเดือนมิถุนายนจะมีการกระจายวัคซีนทั้งหมดอย่างน้อย 6 ล้านโดส ในช่วงครึ่งแรกเดือนมิถุนายนได้มีการกระจายวัคซีนไปแล้ว 3.5 ล้านโดส เป็นวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 2 ล้านโดส และซิโนแวค 1.5 ล้านโดส เริ่มฉีดแล้ว 8 วันตั้งแต่ 7-14 มิถุนายน

วานนี้ฉีดวัคซีนแล้ว 323,060โดส และยังคงฉีดไปเรื่อย ๆ เพราะส่วนใหญ่วัคซีนที่กระจายไปจะอยู่ที่จุดฉีดต่าง ๆ ซึ่งสามารถให้บริการกับประชาชนได้อย่างดี สามารถฉีดได้เฉลี่ยวันละ 300,000 โดส หรือประมาณ 10 ล้านโดสต่อเดือน จะเห็นได้ว่าศักยภาพการฉีดมีอยู่สูง ตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ มีการฉีดเป็นทางการ 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 7 -14 มิถุนายน ฉีดแล้ว 2,410,663 โดส รวมตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์  ฉีดวัคซีนไปแล้วทั้งหมด 6,511,184โดส ทั้งวัคซีนแอสตร้าซิเนก้าและซิโนแวค เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย

สำหรับการจัดหาวัคซีนในครึ่งหลังของเดือนมิถุนายน จะมีวัคซีนเข้ามาอย่างน้อย 3 ล้านโดส กระจายไปยังจุดต่าง ๆ ในสัปดาห์นี้ มีการประสานกับหน่วยปลายทางที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จะเห็นได้ว่าขณะนี้ในเดือนมิถุนายนสามารถจัดส่งวัคซีนไปได้ตามแผน และจะเป็นไปตามแผน 6.5 ล้านโดส อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุข ยังไม่ละพยายามที่จะจัดหาวัคซีนมาเพิ่มเติม เพื่อให้ได้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน เมื่อวัคซีนเข้ามาจะมีการแจ้งเป็นระยะๆ ให้ทราบ และขอยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผน

“วัคซีนมีหลายแบบการนัดหมายมีความแตกต่างกัน ขอชี้แจงว่า ซิโนแวคระยะฉีด 2-4 สัปดาห์ระหว่างเข็ม 1 และ 2 เราจึงนัด 3 สัปดาห์ เพื่อให้ยืดหยุ่นได้หากไม่สะดวกมารับวัคซีน ส่วนแอสตร้าเซนเนก้านั้น เอกสารใบกำกับวัคซีน และข้อมูลคณะกรรมการวิชาการให้ฉีดได้ 10-12 สัปดาห์ เรานัดค่ากลางที่ 12 สัปดาห์ แต่ข้อมูลวิชาการสามารถเพิ่มหรือลดลงได้ตามสถานการณ์ ไม่ได้แปลว่านัด 10 สัปดาห์แล้วจะผิด ถือว่ายังอยู่ในกรอบ ทุกอย่างสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ให้รับวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมได้” นายแพทย์โอภาส กล่าว

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า  ขอทำความเข้าใจว่า คนที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมช่วง มิ.ย.ในพื้นที่ กทม. หากไม่มีการเลื่อนนัดจาก รพ.ที่ลงทะเบียนให้ไปฉีดวัคซีนตามนัดหมายเดิม หรือถ้ามีการเลื่อนนัด ขอให้ติดต่อสอบถาม รพ.อีกครั้ง โดยเฉพาะช่วงวันที่ใกล้ฉีดวัคซีนว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เนื่องจากสัปดาห์นี้ กรมควบคุมโรคจะมีการส่งวัคซีนไปเพิ่มเติมตามที่กำหนด ขอให้สอบถาม รพ.ก่อน เพราะอาจกลับมาฉีดได้ตามเดิมก็ให้ไปฉีดที่ รพ.เป็นหลัก แต่อาจมีกลุ่มที่ช่วง 1-2 วันที่ผ่านมานี้ถูกเลื่อนฉีดไปแล้วหรือรพ.ยังจัดการไม่ได้ ใกล้วันฉีดแล้วยังถูกเลื่อนอีก ก็สามารถมาฉีดที่บางซื่อได้

โดยขอให้โทรไปคอลเซนเตอร์หมอพร้อม ซึ่งมีเกือบ 200 คู่สาย จะมี SMS นัดหมายระบุวันและเวลาฉีด นำมาแสดงเพื่อรับการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้ เริ่มฉีดตั้งแต่ 16 มิ.ย.เป็นต้นไป ซึ่งคาดว่าหมอพร้อมที่ถูกเลื่อนมีปัญหาจริง ๆ น่าจะมีไม่เกินพันคน ซึ่งเตรียมวัคซีนเผื่อไว้ 2 พันโดสต่อวัน โดยคอลเซนเตอร์หมอพร้อมนัดมาชั่วโมงละ 200 คน ขอให้มาตามเวลานัดเพื่อไม่ให้เกิดความแออัด 

นายแพทย์สมศักดิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับความพร้อมของศูนย์ฯ บางซื่อนั้น สถาบันโรคผิวหนังเป็นผู้ดำเนินการบริหารศูนย์ฉีดนี้ มีการทดลองระบบตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. – 6 มิ.ย. โดยการฉีดกลุ่มขนส่งสาธารณะ ส่วนการฉีดทางการทั่วประเทศที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. ฉีดวันละประมาณ 1 หมื่นคน โดยการจองผ่าน 4 เครือข่ายมือถือ จำนวน 5 พันคน และกลุ่มองค์กรอีก 5 พันคน เช่น สัปดาห์ที่ผ่านมาฉีดกลุ่มครูเพื่อรองรับเปิดเทอม และได้เตรียมจุด One Stop  Service รองรับการฉีดวัคซีนกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ โรคเลือด โรคหัวใจ หรือโรคประจำตัวที่คัดกรองแล้วยังควบคุมอาการได้ไม่ดี ไม่สามารถเดินได้ ซึ่งที่ผ่านมามีการฉีดกลุ่มเปราะบางวันละ 200 ราย รอรับฉีดวัคซีนและสังเกตอาการได้ที่จุดเดียว มีแพทย์ พยาบาล และอุปกรณ์การดูแลเตรียมไว้ทั้งหมด 

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

ปลูกผักเพราะรักแม่ … จุดเริ่มต้น เส้นทางเกษตรอินทรีย์ของ​ “โอ้กะจู๋”

จากความฝันของเด็กมัธยมปลาย ที่อยากจะทำอะไรด้วยกันกับเพื่อน เติบโตมาไกลกว่าที่คาดคิด สู่พันธกิจที่สร้างแรงกระเพื่อนต่อวงการเกษตรอินทรีย์

MUZA ปิดระดมทุนรอบ seed round เร่ง transform ธุรกิจผ่าน NFT และ web3

MUZA ปิดระดมทุนกว่า 8.4 ล้านบาท เร่งพัฒนา NFT Solution เพื่อ transform ธุรกิจ และองค์กร โดยมุ่งเน้นในการออกแบและพัฒนา NFT ที่ตอบโจทย์ธุรกิจ

‘Mamma Mia’ ละครเพลงในตำนาน สู่ The Musical ฝีมือเด็กเตรียมอุดมดนตรี มหิดล

Mamma Mia เพลงฮิตติดท็อปชาร์ตในปี 1975 ผลงานของวง ABBA ศิลปินกลุ่มชาวสวีเดน สู่บทละครเพลงจากปลายปากกานักเขียนบทละครชาวอังกฤษ Catherine Johnson

AGS ร่วมกับ DIPT ติดปีกสินค้าไทย ขายออนไลน์ข้ามพรมแดนกับ Amazon

อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เสริมศักยภาพภาคธุรกิจให้ได้รับประโยชน์จากขายสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ

สปสช. จับมือกรุงเทพมหานคร ใช้เทคโนโลยีจัดสรรสถานพยาบาลให้ผู้มีสิทธิบัตร

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จัดสรรสถานพยาบาลประจำแก่ผู้มีสิทธิบัตรทองที่ยังไม่มีสถานพยาบาลประจำ 1.9 แสนคน

มาม่า โอเค เปิดตัว 2 รสชาติใหม่ ใช้ CHAT GPT ช่วยคิดไอเดียโฆษณา หวังเจาะกลุ่ม Gen Z

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เปิดตัวมาม่า โอเค 2 รสชาติใหม่ รสหม่าล่าเนื้อ และ เห็ดทรัฟเฟิล นำ CHAT GPT ต่อยอดไอเดียจัดทำเป็นภาพยนตร์โฆษณา

โตชิบ้า ยืนยัน ข่าวขายกิจการในต่างประเทศ ไม่กระทบกับการดำเนินธุรกิจในไทย

บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ ส่งจดหมายชี้แจง กรณีที่มีข่าวจากสำนักข่าวต่าง ๆ ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก เกี่ยวกับ “บริษัท โตชิบา คอร์ปอเรชัน จำกัด ปิดดีล ขายกิจการมูลค่า 2 ล้านล้านเยน

SCB 10X เปิดเวที Hackathon เฟ้นหาทีมนักพัฒนา ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยบล็อกเชน

เอสซีบี เท็นเอกซ์ (SCB 10X) เปิดเวที “BANGKOK BLOCKATHON 2023” ภายใต้แนวคิด “Blockchain for the Next Billion Users”

GRAMMY x RS ตั้งบริษัทร่วมทุน เตรียมจัด 3 คอนเสิร์ตใหญ่ ก.ค.- ต.ค. นี้ เมืองทองธานี

GMM MUSIC และ RS MUSIC ประกาศจัดตั้ง กิจการร่วมค้าอะครอสเดอะยูนิเวิร์ส (Across The Universe Joint Venture) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมจัดซีรีส์คอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์

AWS เชื่อมั่นตลาดคลาวด์พุ่งไม่หยุด เล็งเติบโตต่อเนื่อง ล่าสุดส่ง ‘Lift’ ลุย SMB

อัตราการเติบโตของคลาวด์ในประเทศไทย ปี 2023 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่า 30% AWS เชื่อมั่นแผนรับมือที่ดำเนินการมาต่อเนื่อง ทั้งเพิ่มคู่ค้า จัดทีมดูแลลูกค้าเฉพาะกลุ่ม

MUST READ

NETA ผนึก กฟผ. เสริมความแข็งแกร่งระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าของไทย

บริษัท เนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด จับมือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เดินหน้าสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าของประเทศ

ESG Meter: มาตรวัดความยั่งยืนของกิจการไทย

จากตัวเลขการสำรวจของออพิมัส ที่ปรึกษาด้านการจัดการลงทุนในตลาดทุนทั่วโลก ระบุว่า การพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ในกระบวนการลงทุนได้กลายเป็นกระแสหลัก (Mainstream)

พลิกมุมคิด “การจัดการคลาวด์ไอทีอย่างสมาร์ท” ฉบับวีเอ็มแวร์

ความคาดหวังต่อไอทีคลาวด์ยุคถัดไป คือ การปรับแต่งแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มคลาวด์ไอทีให้ทันสมัยตรงต่อความต้องการทางธุรกิจ ภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวมที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และเป็นอัตโนมัติกว่าเดิม

‘ยูจีน แคสเปอร์สกี้’ เน้นความสำคัญของ ‘Cyber Immunity’ ในการประชุมสกมช.

แคสเปอร์สกี้ (Kaspersky) บริษัทด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ตัดสินใจปฏิวัติสิ่งต่าง ๆ ด้วยการหาวิธีพัฒนาระบบไอทีด้วยการป้องกันตั้งแต่กำเนิด นั่นคือ “Cyber Immunity” หรือ ภูมิคุ้มกันทางไซเบอร์

JSP ผนึก EKH รับจ้างผลิตแคลเซียมเจาะตลาดเด็กเล็ก ขึ้นแท่นผู้นำธุรกิจผลิตยา อาหารเสริมครบวงจร

บมจ.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จับมือ บมจ.เอกชัยการแพทย์ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรูปแบบแคลเซียมสำหรับเด็กเล็ก
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น