TH | EN
TH | EN
หน้าแรก Life ซัมซุงสนับสนุนการศึกษาไทย ส่งมอบสมาร์ทดีไวซ์ผ่าน 3 โครงการ

ซัมซุงสนับสนุนการศึกษาไทย ส่งมอบสมาร์ทดีไวซ์ผ่าน 3 โครงการ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่นำไปสู่การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งทำให้เกิดช่องว่างทางการศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นจากการที่นักเรียนขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียน จนนำไปสู่การหลุดออกจากระบบการศึกษาในที่สุด

ทั้งนี้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้รายงานสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศไทยในภาคเรียนที่ 1/2564 พบว่ามีนักเรียนยากจนพิเศษช่วงชั้นรอยต่อหายไปจากระบบการศึกษาหรือไม่ได้กลับเข้ามาเรียนต่อในภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นจำนวน 43,060 คน โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 33,710 คน และประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8,699 คน ซึ่งหากขาดการเรียนการสอนไปนานขึ้นอาจส่งผลให้เด็กเข้าสู่ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ตลอดจนขาดทักษะในการใช้ชีวิตในอนาคต

สลิลทิพย์ บังเกิด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) กล่าวถึงปัญหาที่พบจากการเรียนออนไลน์ว่า “บ้านเรามีเด็กสี่คน เรียนออนไลน์พร้อมกันทุกวันแต่มีโทรศัพท์แค่สองเครื่อง ต้องผลัดกันเรียน บางครั้งก็ใช้เครื่องเดียวเพื่อเรียนพร้อมกัน ถ้าเทอมหน้ายังเป็นแบบนี้ต่อไป หนูไม่แน่ใจว่าจะต่อ ม.4 ไหวหรือเปล่า เพราะตั้งสมาธิกับการเรียนได้ยาก ไม่เหมือนการเรียนในห้อง ให้ครูอธิบายก็ไม่ได้ พอไม่เข้าใจก็ไม่สามารถถามใครได้ แต่ถ้าเรามีอุปกรณ์การสื่อสารเพียงพอ ทั้งเราและน้องน่าจะได้ความรู้เต็มที่ หนูอยากมีความมั่นใจมากกว่านี้ในการเรียนต่อ เพราะมันจะส่งผลไปถึงอนาคตข้างหน้าทั้งหมด”

ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้เด็กไทยได้มีโอกาสและความพร้อมในการรับการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ได้ดียิ่งขึ้น บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด จึงได้ส่งมอบสมาร์ทดีไวซ์ ทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เคยถูกนำมาใช้ในกิจกรรมทางการตลาดที่ยังคงมีสภาพดี พร้อมใช้งาน จำนวนทั้งสิ้น 621 เครื่อง ผ่าน 3 โครงการ ได้แก่ Free School-in-a-Box ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างกสศ.และหน่วยงานภาคเอกชน Hugs for ASEAN Children โดยเครือข่าย SIF96 Thailand ร่วมกับศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ #น้องฉันต้องได้เรียน โดยองค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) เพื่อกระจายต่อให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ด้านการเรียน ในขณะเดียวกันก็ได้สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับสมาร์ทดีไวซ์เหล่านี้โดยการยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ของซัมซุงเป็นระยะเวลานานขึ้นตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

พัชรีพร ทันใจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ ซึ่งได้รับมอบสมาร์ทโฟนซัมซุงผ่านโครงการ Free School-in-a-Box เล่าถึงประสบการณ์การเรียนผ่านระบบออนไลน์ในรอบเทอมที่ผ่านมาว่า “โทรศัพท์ที่เรามีอยู่ค่อนข้างเก่า ใช้เรียนไม่นานก็แบตหมด เครื่องร้อนเร็ว ต้องพักเครื่องหรือเอาไปชาร์จบ่อย ๆ ทำให้เรียนไม่ต่อเนื่อง พอขาดช่วง ก็เหมือนสมาธิเสีย หลายวิชาที่ต้องเรียนผ่านออนไลน์จึงเรียนไม่รู้เรื่องเลย ยิ่งปีนี้กำลังจะขึ้นชั้น ม.1 ต้องสอบเพื่อเปลี่ยนโรงเรียนเลยยิ่งกังวล แต่พอหลังจากที่ได้รับกล่องที่มีโทรศัพท์สภาพดี มีซิมให้แบบนี้ รู้สึกดีใจและมีกำลังใจในการตั้งใจมากขึ้น เพราะคิดว่าหลังจากนี้จะได้เรียนอย่างต่อเนื่องไม่สะดุดเหมือนเดิมแล้วค่ะ”

ณัฏฐนันท์ ลังการัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้รับมอบแท็บเล็ตจากซัมซุงผ่านโครงการ Hugs for ASEAN Children โดยเครือข่าย SIF96 Thailand ร่วมกับศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า “ขอขอบพระคุณ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ที่มอบแท็บเล็ตให้เด็ก ๆ ซึ่งถือเป็นการมอบโอกาสทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กอย่างยั่งยืน เด็กของเราส่วนใหญ่มาจากพื้นฐานครอบครัวที่รายได้ไม่ค่อยดีนัก ยิ่งพอเกิดสถานการณ์แบบนี้ รูปแบบการเรียนการสอนจึงต้องปรับเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้เรียนในหลายครอบครัว เด็กบางคนเรียนดีแต่ขาดอุปกรณ์สื่อสาร จึงขาดโอกาสดี ๆ ในการเรียน การสนับสนุนของซัมซุงในครั้งนี้จึงทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้อยู่ที่บ้านอย่างปลอดภัย ไม่หลุดจากการศึกษา ได้เรียนไปพร้อมกับเพื่อน ๆ ที่สำคัญช่วยให้ไม่เกิดภาวะถดถอยทางการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”

ซัมซุงเชื่อว่านวัตกรรมมีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคมได้ทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการศึกษา และการมีสมาร์ทดีไวซ์ที่ดีจะทำให้การเรียนรู้ยิ่งมีประสิทธิภาพ พร้อมต่อยอดขยายขอบเขตการเรียนรู้ของเยาวชนให้กว้างไกลยิ่งขึ้น ซึ่งซัมซุงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมในเชิงบวกและสร้างโลกที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน

STAY CONNECTED

6,910แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

Lastest News

ญี่ปุ่นมั่นใจเศรษฐกิจไทยยืนยันเดินหน้าลงทุนในไทยต่อ ร้องรัฐปรับนโยบายส่งเสริม Less Carbon และอุตสาหกรรม EV

อาเซียนคือฐานการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น และประเทศไทยคือฐานการลงทุนที่ใหญ๋ที่สุดในอาเซียน แม้ว่าจะเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจและวิกฤติโควิด-19 ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา

“อินเนส คาลไดรา” กับ พันธกิจ “ลอรีอัล” ผสานเทคโนโลยีกับความงาม สู่ผู้นำตลาดยุคดิจิทัล

ไม่ว่าจะเผชิญหน้ากับวิกฤติในรูปแบบใด อุตสาหกรรมความงามที่แม้จะได้รับผลกระทบจนซบเซาหรือชะลอตัวหนัก กลับสามารถพลิกฟื้นขึ้นมาได้เสมอ

5 ไอเดียเด็ด ให้คริปโทเคอร์เรนซีเป็นของขวัญปีใหม่นี้

เคยเห็นคนให้ของขวัญคนรักเป็นทองคำหรือเพชรพลอยกันไหม? แล้วสงสัยไหม เพราะอะไรพวกเขาถึงให้สิ่งเหล่านี้เป็นของขวัญ?

adidas ย้ายการใช้งาน SAP มาอยู่บน AWS

อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (Amazon Web Services: AWS) บริษัทในเครือAmazon.com, Inc. ประกาศว่า adidas AG ซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์กีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้เลือก AWS เป็นผู้ให้บริการระบบคลาวด์สำหรับ SAP

AIS ร่วมมือ ม.ธรรมศาสตร์ ให้บริการ “รถ EV ไร้คนขับอัจฉริยะ”

หลังจากที่ AIS และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการความยั่งยืนแห่งแรกในเอเชีย “SDG Lab by Thammasat & AIS” ไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา ทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นพื้นที่ของการนำเทคโนโลยีดิจิทัล 5G มาพัฒนาเพื่อสร้างรากฐานด้านความยั่งยืน ในการยกระดับคุณภาพชีวิตจนสามารถขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นสังคมเมืองแบบ Smart City ในที่สุด โดยหนึ่งในความสำเร็จที่เกิดขึ้นคือ การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ผ่านระบบการขนส่งต้นแบบอัจฉริยะด้วย “รถไฟฟ้าไร้คนขับ” ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% ในการขับเคลื่อนบนโครงข่ายอัจฉริยะ AIS 5G พร้อมให้บริการทดลองรับ-ส่ง ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้นักศึกษา-บุคลากร สัมผัสประสบการณ์โลกอนาคตได้ก่อนใคร วสิษฐ์...

หัวเว่ย เปิดตัว Beyond TV ครั้งแรกในไทย HUAWEI Vision S

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) เดินหน้าขยายตลาดสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์อัจฉริยะหรือ Internet of Things อย่างเต็มรูปแบบ เปิดตัว HUAWEI Vision S ที่มาพร้อมกับคอนเซปต์ Beyond TV ครั้งแรกในประเทศไทย ต่อยอดแนวคิดชีวิตเอไอไร้รอยต่อ (Seamless AI Life)  พร้อมทั้งเติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้กับ Ecosystem ของหัวเว่ย พลิกโฉมที่อยู่อาศัยและที่ทำงานให้กลายเป็นฮับของการใช้ชีวิตแบบอัจฉริยะที่สานความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น...

Google แนะไทยเร่งสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ดัน จีดีพีไทยแตะ 2.5 ล้านล้านบาทในปี 2030

กูเกิล เปิดเผยผลการวิจัยพบว่าการเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจของไทยให้เข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มที่ จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับไทยได้ถึง 7.95 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ หรือ ราว 2.5 ล้านล้านบาทต่อปี ภายในปี 2030

กสิกรไทย ตั้งเป้า 2 ปีโต 5 เท่า ดันฐานลูกค้าดิจิทัล 10 ล้านรายทั่วภูมิภาค

ยกทัพบุกตลาดภูมิภาคด้วยแนวคิด “THE METAMORPHOSIS” กลายร่างธนาคารให้เติบโตมากกว่าเดิมแบบ “ไร้ขีดจำกัด ไร้รอยต่อ และไร้ขอบเขต”

แบงก์ชาติไม่หนุนคริปโต ย้ำผันผวน/เสี่ยงสูง ไม่เหมาะกับชำระสินค้า-บริการ

ย้ำผันผวนและความมเสี่ยงสูง ไม่เหมาะกับชำระสินค้า-บริการ หลังเอกชนพาเหรดใช้

MUST READ

กสทช. จับมือหัวเว่ย ร่วมพัฒนา Giga Thailand เร่งผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จับมือกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด เร่งผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายไฟเบอร์

“25 ปี วัตสัน” มุ่งโอพลัสโอ เสิร์ฟสุขภาพและความงามแบบไร้รอยต่อ

หลายคนอาจจะโตมากับ “วัตสัน” ร้านค้าปลีกที่จำหน่ายสินค้าสุขภาพและความงามที่ตอบโจทย์ชีวิตประจำวันจากร้านธรรมดาสู่ร้านสุขภาพและความงาม และขยับสู่การทำอีคอมเมิร์ซ

5 องค์กร ผู้นำ “ไอที” มาใช้พัฒนาองค์กรอย่างโดดเด่น และสำเร็จ

สมาพันธ์ ASOCIOมอบรางวัล ASOCIO Awards ให้กับองค์กรที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการด้านต่าง ๆ

โมเดอร์น่า ประกาศกลยุทธ์รับมือกับไวรัส SARS-CoV2 สายพันธุ์โอไมครอน

ในขณะนี้บริษัทโมเดอร์น่ากำลังดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอไมครอน ของวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์น่าทั้งสามสูตร
Newsletter

สนใจรับข่าวสารจาก The Story Thailand อัพเดตก่อนใคร สมัคร Newsletter กับเราเพียงกรอกอีเมลเท่านั้น